Sortlandsbrua sett fra nord. Man skimter tårnet på kirken, og i bakgrunnen i venstre bildehalvdel ser man Møysalen, det høyeste fjellet i regionen. Foto: Idar Nilssen.

< Ville vekster i distriktet

Aktuelt - de siste nyhetene øverst.

 Hele regionen

Tilbake til startsiden  |   Ville blomster i Vesterålen 

Elver og vatn i Andøy | Elver og vatn i Bø  |  Elver og vatn i Sortland |  Elver og vatn i Hadsel  | Elver og vatn i Øksnes

Ny seksjon: Vesterålen i bilder >> Midnattssol og solnedgang   |  Aurora Borealis - Nordlyset over Vesterålen  |  Godfjord i bilder  |  En rundtur i Andøy - I  |  En rundtur i Øksnes  |  Gamle bilder fra Maurnes, Liland, Hognfjord og Kvalsaukan  |  Flyhavariet i Godfjorden 1959

Kultur/fornminner i Andøy Båter i Vesterålen - fotogalleri

Utmarkslåttene i Andøy - navnetradisjon - Finn Myrvang

Qmð og det nordligste Hálogaland - Reidar Bertelsen

Flyplassen midt i fiskeværet - Andøya flystasjon

"Storskaden" nord av Andenes i 1821

Jonas Cornelius Falch

Rs. "Bergen's" forlis

Jubileumsboka om Risøyrenna

14. oktober 2021

Ny forsvarsminister fra Andøya - til overmål en fra Senterpartiet

Statsminister Jonas Gahr Støre har utnevnt den nye regjeringa, og Odd Roger Enoksen (SP) fra Dverberg på Andøya  har takket ja til posten som forsvarsminister.

Dermed blir det han som skal forrette den endelige nedlegginga av Andøya flystasjon og overføringa til Evenes.

Vedtaket om nedlegging på Andøya ble gjort i 2016 tross heftige protester fra lokalbefolkninga - og ikke minst fra Senterpartiet. Senterpartiet har gjentatte ganger, også i flere valgkamper, lovet å "omgjøre" nedleggingsvedtaket.

Ifølge Bladet Vesterålen uttalte Enoksen 24. september, mens Vedum og Støre satt i forhandlinger på Hurdalsjøen Hotell, uttalte Enoksen seg slik om framtida til Andøya flystasjon i et radiointervju med NRK:

 – Man er ikke kommet så langt på Evenes at det ikke er mulig å reversere dette vedtaket, og jeg er jo overbevist om at det er forholdsvis små investeringer som må gjøres på Andøya for å videreføre drifta der, sa Enoksen til kanalen.

Han pekte også på ei vesentlig endring fra 2016, nemlig at Andøya flystasjon nå skal være en beredskapsbase.

– Det lå ikke til grunn i 2016, da man gjorde vedtaket. Nå skal basen bestå, men det skal ikke være fly der. Det er en litt pussig greie, sa den nå påtroppende forsvarsministeren.

Onsdag ble det altså kjent at Sp har ofret flystasjonen på Andøya – og at flyttinga av MPA-basen til Evenes skal gjennomføres. Med Enoksen på post (for å slå inn den siste spikeren i kista for Andøya flystasjon på Andenes).

I sosiale medier – og spesielt på Facebook – diskuteres nyheten heftig. Mange er overrasket over at Enoksen har påtatt seg denne jobben.

Politisk CV

Les mer hos BLV

5. oktober 2021

Mikkeldatters Forum inviterer til forestilling

I samarbeid med historiker Johan Borgos, Øksnes Historielag, Øksnes kommune, Bergen Byarkiv, enkeltpersoner og Museum Nord avd. Øksnes inviterer Mikkelsdatters Forum til forestilling i Alsvåg Samfunnshus

«Julemelet – en utvida historietime» om Ingeborg Mikkeldatters mel-gave

 

Mikkeldatters forum (kvinnenettverk i Øksnes og Sortland) ønsker sammen med en rekke samarbeidsparter å markere 400-års jubileet for Ingeborg Mikkeldatters enestående mel-gave med ei forestilling vi har kalt «Julemelet – en utvida historietime», 9. oktober.

Dette er ei sammensatt forestilling som skal gi innblikk i den fargerike historikken til Ingeborg Mikkelsdatters mel-legat fra 1621 til i dag, sett fra ståstedene til både Vesterålen og Bergen.

Vi har sammen med historiker Johan Borgos, Øksnes historielag og Bergen Byarkiv gravd i historien for å finne ut hva som er dokumentert om mel-legatet i de 400 årene som har gått. Det er disse funnene som nå vil presenteres i form av rollespill, arkivopptak, sanger, kart, fotografier, sanger og musikk bundet sammen av historiske glimt med historiker Johan Borgos. I forestillinga medvirker både profesjonelle og amatører.

Vi tror denne fortellinga har mye spennende å formidle både til folk i og utenfor Øksnes, sier Hilde Hansen i Mikkeldatters Forum. 

Se også omtale her

 

14.juli 2021

Dommedags ettermiddag?

Johan Borgos, som selv er øksnesværing, er faghistoriker og har blant mye annet skrevet bygdebøkene for Andøy, Sortland og Øksnes. I dette innlegget tar han et oppgjør med spredning av "falsk" lokalhistorie - og i dette tilfellet rundt det såkalte Mellegatet etter Ingeborg Mikkelsdatter. I stedet for å faktasjekke det man sprer videre, bruker man det mest sensasjonelle. Virkeligheten var kanskje noe helt annet?

Dommedags ettermiddag - av Johan Borgos

Nå starter den velfortjente feiringa av Ingeborg Mikkelsdatters mellegat, som i 400 år har sørga for årlige melsendinger til Øksnes (Sortland sa nei til melet for mange år siden). Det finnes mange gamle myter om opphavet til legatet, de lar jeg ligge her. Overskrifta til dette innlegget gjengir den nyeste. Hvordan har den oppstått? 

Legatbrevet og dommene

I forprosjektet fra Øksnes kommune om 400-årsfeiringa nevnes uttrykket «dommedags ettermiddag» i forbindelse med en dom fra Bergen byrett i 1847. Byretten støtta imidlertid Bergen by og Domkirka, og dømte at sendingene kunne opphøre straks (legatmidlene var forlengst oppbrukt). 

Byrettsdommen blei aldri rettskraftig. Fattigstyrene i Øksnes og Sortland anka den til Bergens overrett, der blei legatbrevet fra 1621 nøye saumfart, og retten fant at melet skulle sendes nordover så lenge behovet fantes. Verken dommen eller legatbrevet nevner «dommedags ettermiddag». 

Saka gikk videre til Høyesterett, som i 1849 sa dette: Ved Høiesterets Dom blev Overrettens Dom stadfæstet. Ingenting om dommedags ettermiddag denne gangen heller, verken i forarbeid eller i dom. 

Seinere skriverier

Etter 1850 har mange skrevet om mellegatet. Olaus M. Nicolaissen ga ut fire bøker med sagn og eventyr fra Nordland, og gjengir noen av mytene om Ingeborg Mikkelsdatter. Men ikke et ord om dommedags ettermiddag. Heller ikke kildegranskeren Mikal Jacobsen nevner det i sitt utrykte verk «Fra Skomvær til Andenes». 

Vi har gode kirkebøker for Øksnes fra 1718 til i dag, der står det ingenting om uttrykket. Kallsboka er også bevart fra 1851 og utover, heller ikke der står noe om varigheta til legatet.

Seinere har vi fått Lofoten og Vesterålens historie. Bind 2 omfatter 1500 til 1700, Kari Lindbekk skreiv det, hun nevner melet, men ikke dommedags ettermiddag. Ivar Toften var bilderedaktør, i en bildetekst tar han med noen av mytene om Ingeborg og melet, men ikke hvor lenge legatet skulle vare. Uttrykket nevnes altså ikke fra 1621 og ut 1900-tallet. 

Uttrykket oppstår

Som andre regna jeg dommedags ettermiddag først som «morsom jus», men Høyesterett er langt mer presis og jordnær i sine dommer. Uttrykket ligner mer på vendinger som journalister «spriter opp» reportasjer med.

På 2000-tallet dukker uttrykket opp i repotasjer om julemelet, visstnok først i en artikkel om mellegatet 22.09.2000 i Bergens Tidende, med referanse til dommen i Høyesterett, muligens som en overdrivelse eller kanskje fleip. Uttrykket blei snappa opp av NRK og TV2, så av Bodø-aviser, og derfra kom det hit. Da var «fleipen» blitt til «fakta». 

Oppsummering

Poengene mine er: For det første, uttrykket tar blikket vekk fra innholdet i legatet – å dekke et behov for mat. For det andre, enda ei myte om Ingeborg Mikkelsdatter gjør det vanskeligere å forstå henne og hennes samtid. Og for det tredje, det viser hvor lett det er å bli lurt av det media forteller. Mange går i den fella, også journalister når de ikke faktasjekker. 

Et poeng til: Innlegget er meint som et forsøk på å fjerne et stykke falsk historie fra minnet om Ingeborg Mikkelsdatter og melgaven hennes. Men jeg er klar over at jeg like gjerne kan spytte snus i motvind.

Teksten er hentet fra Bladet Vesterålen.

Se også: Nettstedet til Johan Borgos

Se også omtale her

 

 

 

3. januar 2021

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) vil verne Godfjorden

Fylkesmannen i Nordland (statsforvalteren) klager på avgjørelsen til Sortlands politikere om å åpne Godfjorden for oppdrett. Saken må derfor behandles helt på nytt igjen.

Politikerne i Sortland gav før jul grønt lys for oppdrett ytterst i Godfjorden, til tross for massive protester fra fjern og nær. Nordland fylke, Fylkesmannen i Nordland og nabokommunen Kvæfjord kom med klare advarsler.

Tross protestene vedtok Sortland kommune å gi Eidsfjord Sjøfarm AS dispensasjon fra den vedtatte arealplanen, slik at det kan legges ut oppdrettsanlegg både ved Kinnholmen og vest for Gapøya.

Ankepunktet fra fylkesmiljøsjef Tore Vatne er at Sortlands politikere helt uten videre setter til side både sin egen og Kvæfjords vedtatte arealplaner. Begge planer er juridisk bindende og sier at Godfjorden skal være oppdrettsfri.

Dette skriver nettstedet Vesterålsnytt.

Gapøya ytterst i Godfjorden sett fra nord.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Les hele saken hos Vesterålsnytt

9. desember 2020

Tullball fra Senterpartiet og Bevar Andøya flystasjon

Påstandene om Evenes sin uegnethet som militær flyplass florerer, la oss derfor ta for oss noen av dem, skriver Jon Wicklund, Major i Luftforsvaret. 

Turbulensen som kan oppstå ved en nybygget hangar på Evenes brukes som poeng for flyplassens uegnethet. En lignende erfaring jeg gjorde meg som flyger på våre nåværende MPA- fly kan være aktuell. Idrettshallen «Nordlandiahallen» på Andenes ble nemlig bygget og satt opp i løpet av denne perioden kloss inntil landingsstripa på Andøya flystasjon.

Fra Evenes lufthavn.

Foto: Idar Nilssen. Klikk for større bilde.

 

Forsvarets Forum:  https://forsvaretsforum.no/andoya-flystasjon-evenes-meninger/tullball-fra-senterpartiet-og-bevar-andoya-flystasjon/172560?fbclid=IwAR0jC43J3uZ61tCa0YoMiQ_OKvrZxWiPye8JgfhcdOlTtZU3cOWlg9MSIlo

 

8. desember 2020

Aksjonsgruppa med nytt innspill til det pågående fylkestinget om Fv. 82

Utbedring av FV 82 mellom Sortland og Risøyhamn

Vi i aksjonsgruppa for bedre vei mellom Sortland og Risøyhamn har selvsagt registrert at Nordland fylkeskommune har stoppet videre utbedring av veien mellom Sortland og Risøyhamn. Både vi, næringslivaktører og befolkninga, som er avhengig av veien, er selvsagt skuffet over at arbeidet er stanset opp.

Eksempel på veistandarden.

Klikk for større bilde.

 

 

Vi opplever at de parsellene som ikke er utbedret forfaller mer og mer. Deler av strekningen mellom Sortland og Risøyhamn har ikke fått fornyet asfaltdekke siden den var riksvei.

I mail av 26.9.2019 fra fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen uttalte samferdselsråden at sitat: «Jeg vil gjerne møte dere ved en passende anleding.» sitat slutt. I mailen av 26.9.2019 heter det videre: sit. «FV 82 ligger inne som prioritert strekning i den allerede vedtatte transportplanen. Denne vil jeg selvfølgelig følge opp i fortsettelsen. Den var for øvrig 1 av 3 veier som var videreført fra forrige plan. Det er satt av midler frem til 2021 for utbedringer på strekningen i følge handlingsplanen for regional transportplan.» sitat slutt. 

Vi sendte en henvendelse til fylkesråden den 16.5.2020 i håp om å få avsatt midler i 2021 og invitasjon til møte med aksjonsgruppa, men har pr dato ikke hørt noe. 

I budsjettet for 2021 kan vi ikke se at det er avsatt midler for utbedring av de parseller som gjenstår. Om dette er en forglemmelse vet ikke vi? 

Vi imøteser et snarlig vedtak om videreføring av det påbegynte utbedringsarbeidet på FV 82 mellom Sortland og Risøyhamn.  

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn

 

 

4. november 2020

Boka "Livet på Skogvoll" foreligger nå

 

Skogvoll på Andøya har hatt bosetning i mange hundre
år, med varierende antall mennesker gjennom tida. De har livberget seg av naturen og levd tett på sterke naturkrefter.
Dette er historien om livet på Skogvoll og menneskene
der, fra de eldste tider og fram til 2020.
 

Utgivere er Jon og Lars Kristiansen, Brumunddal, og med økonomisk støtte fra Andøy historielag.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Thor Gotaas.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet).

Forfatteren av boka, Thor Gotaas, er født i 1965, bor i Oslo og har vokst opp i Brumunddal.

Han er folkeminnegransker av utdannelse og  har skrevet 38 kulturhistoriske bøker om ulike emner – mye om skiløping, tatere, sjømenn og originale mennesker.

Han har også bodd i Sjøvegan i Troms som gutt.

 

Boka "Livet på Skogvoll" må i ordets rette forstand kunne kalles ei "bygdebok". Den er utrolig innholdsrik og detaljert - fra den eldste historien og fram til vår tid.

Boka er oppdelt i 25 kapitler, som hver tar for seg dagliglivet - fra vugge til grav for de som bodde der før. Og fra den første kjente beboer til den siste som ble født der. Boka inneholder også et hundretall bilder. 

Thor Gotaas er ikke bare en dreven forfatter, men også en kjent og kunnskapsrik foredragsholder.

Han vil være til stede begge dagene og foredra og intervjue folk rundt boka og bygda Skogvoll. Det blir også signering av bøker. Boka kan kjøpes under lanseringen.

 

Jon Kristiansen.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet).

 

Det hele startet med en skitur i mars 2018. Da gikk Jon Kristiansen og Thor Gotaas, begge fra Brumunddal, en skitur fra Nybygda på Hedmarken.
Etter en drøy halvtime sa Jon til Thor:
«Det er noe jeg skulle ha spurt deg om.»
Det hørtes seriøst ut, og var for så vidt det. Han trengte hjelp til å dokumentere historien om Skogvoll på Andøya, der faren Leif vokste opp. Det var mye interessant og verdifullt, mange bilder som bør bringes videre til senere generasjoner.
«Ja», sa Thor, «det er enkelt, en må intervjue de som har vokst opp der og
finne skriftlige kilder.»
Jon nevnte flere som fortsatt husket gamle dager.
«Det er ingen problem å lage ei bok om historien på Skogvoll», sa Thor.
«Dæven!» sa Jon og likte ideen.
Slik begynte det.

 

Andre bøker av Thor Gotaas:

Tatere i norsk folketradisjon. 1999
Taterne. Livskampen og eventyret. 2000
På loffen. Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier. 2001
I motgang og medgang: Fotballen i Brumunddal gjennom et århundre. 2001
Lirendreiere og lurendreiere. 2002
Først i løypa. Historien om langrenn i Norge. 2003
God skitur! Ski, smøring og teknikker. 2004
Livslang skrivekløe. 2004
Det Beste om Hallingdal i Nu. 2005
Veldreidretten gjennom et århundre. 2006
Skimakerne. Historien om norske ski. 2007
Løping. En verdenshistorie. 2008
Pihl – en sprek 175-åring. 2009
Skiløper og bureiser. Annar Ryen fra Dalsbygda. 2009
Det beste om Valdres i Nu. 2009
Ørkenen Sur. Den norske uteliggerkolonien i Brooklyn. 2010
Først i løypa. Historien om langrenn i Norge. 2010 (utvidet og revidert utgave)
Skisportens vugge. 2011
Fra bygd til by. Historien om Brumunddal. 2011
Magnus «Wolf» Larsen. Sjømann og bokser. 2012
Femmila. Skisportens manndomsprøve. 2013
Th. Hansen. Familiesagaen. 2014
Fra bygd til by i bilder. 2014
Alvdal. Historien om skiløperbygda. 2014
Birken. Historien om det seige slitet. 2015
Mitt liv som middels langrennsløper. 2016
Josef Elvebakken. Eneboer og skogsarbeider i Nordre Land. 2016
Sørlandsekspressen. Idrettsmannen Reidar Andreassen fra Herefoss. 2017
Før og etter Wirkola. Norsk hoppsport fra 1940 til 1990. 2017
Skibygda Trysil. 2017
Fjerdingslien. Der ingen skulle tro at noen kunne bo. 2017
Oddvar Brå. Et skiløperliv. 2018
To kulestøtere fra Finnmark. 2019
Norske utedoer. 2019
Berger Langmoen. Historien om en bedrift i Brumunddal. 2019
Magnus «Wolf» Larsen. Sjømann og bokser. 2019 (utvidet utgave)
Sønes. Urmaker og optiker i 120 år. 2020
Brødrene Kvalheim. To løperliv. 2020
 

Fra lanseringa av boka om Oddvar Brå: https://www.youtube.com/watch?v=w6WybNSZNeo

 

12. juni 2020

Andøy Historielag med nye tilskuddsmidler

Også i år har Andøy Historielag satt av kr 50 000 til fordeling.
Tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger eller enkeltpersoner kan søke. Søknadsskjema og retningslinjer fås hos Idar Nilssen i historielaget, eller kan lastes ned fra historielagets nettside.

Det er meningen å støtte mindre prosjekter, eller konkrete mindre deler av større prosjekter, med inntil halvparten av kostnadene.
Søknadsfristen for tildeling i år er 15. mars.

Det er et vidt spekter av formål det kan søkes støtte til, men tiltaket må være konkret slik at det praktiske resultatet av tilskuddet kan framvises i ettertid. Og det må være en eller annen form for ivaretakelse eller synliggjøring av den lokale historia, eller medvirkning til det. Klikk på bildet.


Det er deler av overskuddet fra salget av årbøker man ønsker å kanalisere tilbake til lokalmiljøene rundt om i kommunen.
 

Søknadsskjema og retningslinjer kan lastes ned her: Andøy Historielag

4. juni 2019

Sortland-eid firma oppgraderer for soldater på Evenes

Harstadbygg Entreprenør AS og Forsvarsbygg skal jobbe med fornyelse av bygg på nye Evenes flystasjon.

Harstadbygg Entreprenør AS, som eies av Sortland Entreprenør, skal bygge om mannskapsforlegningen på Evenes flystasjon.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet).

 

Les mer hos BLV

 

16. mai 2019

Fv. 82 Sortland - Risøyhamn

Nå loves penger til neste etappe, som blir mellom Sortland bru og Kvalsaukan bru. Fylkesrådet og Fylkestinget vil bevilge 120 millioner til utbedring av veistrekninga og videreføre gang- og sykkelveien mellom bruene. Arbeidet med strekningen mellom Kvalsaukbrua og Maurnes er nå i ferd med å avsluttes.

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn har stått på i ni år for å få utbedret den nedslitte Rv. 82, som fylkeskommunen overtok fra 1. januar 2010. Daværende fylkesråd for samferdsel i fylkeskommunen, Tove Bjørkmo, gjorde en helhjertet innsats for denne veistrekningen. Blant annet bestilte hun detaljregulering av hele strekningen. I og med at det foreligger godkjente reguleringsplaner kan arbeidet med neste etappe starte omgående etter at Fylkeskommunen har gjort sitt endelige vedtak. Teoretisk er det mulig å starte ettervinteren/våren 2020.

Tove Bjørkmo, som nå er ordfører i Sortland, kunne glede seg ved oppstartsmarkeringa for første etappe mellom Sortland og Risøyhamn.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet).

 

 

 

 

Et slett ikke uvanlig syn langs Fv. 82 mellom Risøyhamn og Sortland, produktene fra fiskerikommunen Andøy havner ikke alltid der de skal.

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei registrerte 30 utforkjøringer i løpet av de tre første månedene i 2019.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet).

 

Fylkesrådet legger opp til å gi 120 millioner kroner til strekninga Sortland-Holmen på fylkesvei 82 i regional transportplan. – Alt er ferdig regulert, så det er bare anbudsrunden som gjenstår før spaden kan settes i jorda, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Les mer hos BLV

Les mer om veien her

 

15. mai 2019

Tilsvar på Vol-artikkel om Evenes:

Forsvarsbygg: – Rene masser krever ikke deponi

I forrige uke skrev Vol en artikkel om store fryktede overskridelser ved Evenes. Forsvarsbygg har nå kommet med et tilsvar, skrevet av Kommunikasjonsrådgiver Beate Ingebrigtsen i Forsvarsbygg:

Planlagt arbeid på Evenes flystasjon for mottak og drifting av de nye MPA-flyene.

Foto/animasjon: Forsvarsbygg.

 

 

"I Vesterålen Online er det en artikkel som omtaler en søknad Forsvarsbygg har sendt til Miljødirektoratet. Søknaden gjelder håndtering av masser som blir tatt ut i forbindelse med oppstart av anleggsarbeidene på området der hangaren til de maritime patruljeflyene skal bygges.

 Artikkelen omtaler to forhold, håndtering av rene og forurensede masser. Forsvarsbygg har søkt Miljødirektoratet om å etablere et deponi på 150.000 kubikkmeter rene masser (ikke forurensede masser). Massene er tenkt lagret for gjenbruk i området der hangaren skal bygges, og medfører ingen merkostnader for Forsvarsbygg. En del av de rene massene er av myrholdig organisk substans, og egner seg ikke til byggegrunn. Disse kan også deponeres innenfor flystasjonens område, da det ikke finnes eksternt deponi som tar imot masser med høy bestand av organisk materiale. 

– I brevet har vi gjort Miljødirektoratet oppmerksom på at hvis vi må levere også de rene massene til deponi, vil det medføre merkostnader. Vår vurdering er at det er dårlig samfunnsøkonomi å frakte rene masser til et eksternt deponi, sier Olaf Dobloug, prosjektdirektør i Forsvarsbygg."

 

10. mai 2019

Ikke bare halleluja i befolkningen om rakettskyting på Andøya

Et såkalt dialogmøte mellom «Oksebåsen» og fiskerinæringa i Andøy fant sted sist søndag ettermiddag. Agendaen var de nye planene om utskytingsbase mellom Nordmela og Børvågen – kanskje også sør for Bø - på vestersida av Andøya.

Presentasjonen av Andøya Space Centers (ASC) gigantiske planer viste i all hovedsak at vedkommende firma som har utarbeidet planene overhodet ikke tar hensyn til allerede etablerte virksomheter på hav og land. Kvalitetssikring av prosjektet synes å være fraværende.

Tapte inntekter for næringer tilknyttet fiskeriene skal det ikke kompenseres for. Hva så med naturbasert reiseliv? Hva med konsekvensene for fastboende i områdene rundt? Hvilke konsekvenser kan dette ha for jordbruk og dyrehold? Hva med kjæledyrene som mange har? Hva med fauna og viltlevende arter på vestersida av Andøya? Hva skjer med havmiljøene og fiskeriene som en konsekvens av enorm støy og forurensninger fra aktivitetene. – Og hva med fisken på hjell? På møtet ble intet av dette berørt av konsernsjefen (Odd Roger Enoksen, red. anm.) selv om det til og med kan gå ut over hans egen families virksomheter.

Les hele innlegget her

 

9. mai 2019

Det lokalhistoriske regionseminaret i Vesterålen

Les mer om de tre dagene med lokalhistorie i Andøy, Sortland og Øksnes

 

 

1. mai 2019

Internasjonalt dronesenter i Dagali

Flyplassen solgt til rekordpris, ifølge "Hallingdølen"

 

Flyplassen i Dagali blir internasjonalt senter for droneflyging. Det er klart etter at selskapet Spera har kjøpt flyplassen for det dobbelte av prisforlangende. (Foto: "Hallingdølen".)

 

 

Dronesenter

For kort tid siden skrev Hallingdølen at selskapet Spera kunne tenke seg å utvikle Dagali flyplass til testsenter for droner. Bjørn-Arild Woll i Spera opplyste at han hadde vært i kontakt med Hol kommune.  – Dronebransjen er i kraftig vekst. Vi vil bygge Dagali flyplass til et testsenter for droner. Det mangler et slikt senter i Europa, uttaler Woll til Hallingdølen.

Det første i Europa

Nå viser det seg at det nettopp er Spera som er kjøperen. Dette blir stadfestet av daglig leder Jannike Seljevoll Herleiksplass i Herland Eiendom. – Spera ønsker å utvikle Dagali flyplass til et internasjonalt dronesenter og det første i Europa, sier Herleiksplass. Dagali flyplass har en rullebane på 1800 meter og kan ta ned store charterfly. I utviklinga av anlegget skal det jobbes med å bygge opp en kunnskapspark og ei «internasjonal droneklynge», som Woll kaller det.

Og etter at regjeringa i fjor la fram et forslag om et nasjonalt dronesenter, sikter Woll seg inn på dette, i konkurranse med mellom andre Andøya.

– Vi vil bli et ledende dronesenter i Norge og hiver oss inn i kampen om å få det nasjonale dronesenteret.

– Når kjem de i gang i Dagali?

– Vi satser på åpning i løpet av tidlig høst, seier Woll.

 

 

29. april 2019

Trafikkulykke ved Bleikstunnelen på Andøya
Mandag ettermiddag var ett kjøretøy involvert i en trafikkulykke ved Bleikstunnelen, melder politiet.  – Omtrent hundre meter av autovernet er kjørt ned, så skadene er ganske store, forteller Walle til VOL.

– Vedkommende er mistenkt for ruspåvirket kjøring og blir anmeldt for brudd på vegtrafikkloven, sier Hammer til VOL.


Les mer på VOL

9. april 2019

Det spøker for pilotskole-etableringa på Andenes

Utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å studere, må finansiere utdanningen sin selv, sier nærings- og moderniseringsministeren. Det er dårlig nytt for alle som håper på en internasjonal flyskole i Andøy.

Jeg mener regjeringen viser ansvar for den utfordrende situasjonen Andøy kommune er i som følge av nedleggelsen av flybasen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Les mer hos BLV

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Kommunevalglister

Andøy FRP

1. Halvar Rønneberg, Andenes 2. Håkon Martin Lundberg, Andenes 3. Robert Hagen, Andenes 4. Arne Tormod Grav, Andenes 5. Bjørg Nordgård, Sellevoll 6. Hans Kristian Elvik, Risøyhamn 7. Nina B. Andersen, Andenes 8. Leif Nilsen, Skjoldehamn 9. Sonja Elaine Grav, Andenes 10. Børje Strøm, Bleik 11. David Schöne, Andenes 12. Thor Willy Paulsen, Bø 13. Aleksandr Nerobov, Andenes 14. Kåre Johansen, Andenes 15. Raymond Sellevoll, Sellevoll 16. Jan Harald Andersen, Andenes

Andøy AP

1. Kjell-Are Johansen Andenes. 2. Anitha Bendiksen, Bleik. 3. Tommy Søberg, Åse. 4. Kumrie Rusiti, Andenes 5. Tomas Pareli Seines, Andenes. 6. Birgit Karlsen Eira, Andenes. 7. Signe Anette Hansen, Andenes. 8. Bjørn-Roger Steen, Nordmela. 9. Torill Viktoria Norvoll, Andenes. 10. Jan Edgar Pettersen, Åse. 11. Guri Anita Bendiksen, Bleik. 12. Egil Brensholm, Andenes. 13. Amal Ibur, Andenes. 14. Knut Paulsen, Forfjord. 15. Roger Sellevoll Jacobsen, Andenes. 16. Isem Ibur, Andenes. 17. Hans Kristian Kristiansen, Andenes.

Andøy SP

1.Knut Andreas Nordmo, Sellevoll.  2. Lill Pettersen, Dverberg.  3. Odd Arne Andreassen, Bleik. 4. Wanja M Bordewich, Andenes. 5. Per kristian Spjelkavik Elvan, Andenes. 6. Tone Fredriksen, Strandland. 7. Rune Stave, Andenes. 8. Rachel Susann Jacobsen, Andenes. 9. Yngve Laukslett, Andenes. 10. Marita Thanke Hansen, Breivika. 11. Torfinn Bø, Risøyhamn. 12. Tone Schaug, Dverberg. 13. Jakop Mortensen, Andenes. 14. Hilde Johnsen, Holstad. 15. John Petter Karlsen, Forfjord. 16. Tove Rekdal, Andenes. 17. Kurt Spjelkavik, Andenes. 18. Margareth Lassesen Johansen, Nøss. 19. Kjell Gunnar Myrseth, Andenes. 20.Trude Haug, Andenes. 21. Stein Hansen, Bleik. 22. Stine Lundemo, Åse. 23. Magnar Haraldsvik, Dverberg. 24. Torill Johansen, Andenes. 25. Tore Benjaminsen, Risøyhamn. 26. Beate Sellevoll, Sellevoll. 27. Glenn Peter Knædal Åknes. 28. Øyvind Edvard Bahr Hanssen, Åse. 29. Øyvind Ridola Høyning, Sellevoll 30. Einar Breimo, Andenes. 31. Per Arild Larsen, Stave.

Andøy H

1. Matz Abrahamsen, Åse. 2. Jørgen Asperheim, Bleik. 3. Ingvill Abrahamsen Eliassen, Andenes. 4.  Bente Brunborg, Risøyhamn. 5. Hans Furfjord, Forfjord. 6. Gunnar Jan Olsen, Andenes. 7. Asgeir Andreassen, Bø. 8. Trine Horn, Andenes. 9. Hans Benjaminsen, Risøyhamn. 10. Ranni Olsen, Andenes. 11. Siv Alsos, Andenes. 12. Ronny Fagerli, Andenes. 13. Lars Ruuth, Fiskenes

Andøy SV

1.Lill-Inger Berg Olsen,  38 år, Andenes. 2.Hilde Flobergseter,  52 år, Andenes. 3.Jitse Buitink, 40 år Åse. 4.Nikoline Spjelkavik, 25 år, Dverberg. 5.Frank Olsen, 65 år, Strandland. 6.Rita Nilssen, 57 år, Andenes. 7.Ingolfur Snær Jakobsson, 43 år, Saura. 8.Lisbeth Seppola, 51 år, Bø. 9.Leif Bornøy, 63 år, Andenes. 10.Ann-Christine Theodorsen,  67 år Dverberg. 11.Oddvar Berg,  64 år, Øygård. 12.Aase Dybwik,  78 år, Dverberg. 13.Jørn Andreassen, 64 år Andenes. 14.Trude Lind Oftedal,  51 år, Andenes. 15.Sigmund Wikestad, 81 år, Dverberg. 16.Klara Anna Pettersen, 60 år Andenes. 17.Jan Anton Theodorsen, 70 år Dverberg. 18.Line Tollefsen, 41 år Andenes. 19.John Helmersen, 67 år Åse.

Andøy Rødt

1. Ingvild Sveen Schønfeldt, 1963, Andenes. 2. Marianne Mathisen, 1966, Nordmela. 3. Eva Asperheim, 1962, Andenes. 4. Liv Alsing, 1954, Andenes. 5. Kim Robin Bentsen, 1988, Andenes. 6. Trym Lind-Hansen, 1991, Andenes. 7. Karianne Pettersen, 1981, Skarstein. 8. Benedikte Sørensen, 1991, Andenes. 9. Lena Spjelkavik, 1980, Saura.

Sortland KRF

1.Egil Hitland, 1955, Kleiva. 2.Kristin Moe, 1964, Sortland. 3.Jan H Frostestad, 1959, Strand. 3.Irene Kolbeinsvik, 1964, Sigerfjord. 4.Jan Arne Johansen, 1962, Reinsnes. 5.Irene Tirevoll Antonsen, 1977, Sortland. 6.Tor Hugo Antonsen, 1972, Sortland. 7.Ellen Sandvik, 1942, Sortland. 8.Øystein Lode, 1966, Sortland. 9.Torhild Ø Johansen, 1945, Sortland. 10.Oddbjørg Solhaug, 1943, Liland. 11.Ann Jorunn Hansen, 1944, Kvalsaukan. 12.Kjell Ola Nygård, 1944, Nedre Myrland. 13.Solfrid Lundgård, 1945, Blokken. 14.Herbjørn Hanssen, 1929, Strand.

Sortland SV

1.Christian Torset, 1970, Sortland. 2.Ina-Beathe Jensen, 1980, Sortland. 3.Oddmund Enoksen, 1954, Strand. 4.Lise Reinsnes, 1992, Sortland. 5.Øistein Qvigstad Nilssen, 1965, Holmstad. 6.Ida Sørensen Stranda, 1985, Sortland. 7.Hovard Wøhni, 1973, Sortland. 8.Hasiba Alsayed, 1979, Sortland. 9.Arnfinn Paus, 1951, Sortland. 10.Jørun Drevland, 1944, Bøstrand. 11.Vegar Hoel, 1980, Hognfjord. 12.Werna Steffensen, 1954, Sortland. 13.Oliver Finden, 1999, Sortland. 14.Sigrid Randers-Pehrson, 1971, Sortland. 15.Knut Hammer, 1944, Sortland. 16.Rose Hemmingsen, 1973, Sortland. 17.Robin Frivåg, 1980, Sortland. 18.Hege Søderholm Tverfjell, 1972,Sortland. 19. Alf Oxem, 1944, Sortland. 20.Siv Karin Ellingsen Sayari, 1970, Sortland. 21.Ulf Johansen, 1943, Sortland. 22.Wenche Cumming, 1944, Sortland. 23.Jonny Fredriksen, 1970, Sortland. 24.Siri Randers-Pehrson, 1944, Sortland. 25.Airin Henny Hansen, 1952, Sortland. 26.Torbjørn Thomassen, 1944, Sortland. 27.Synnøve Skauge, 1948, Sortland.

Sortland V

1.Thomas Jensen, 1978, Strand.  2.Geir Emann Johnsen, 1984, Sortland. 3.May Holm, 1953, Sortland. 4. Geir Wilhelm Wold, 1964, Sortland. 5.John Blekastad, 1996, Steiro. 6.Elena Jensen, 1987, Strand. 7.Lasse Jakobsen, 1985, Sortland. 8.John Næss, 1951, Sortland. 9.Omar Alsayed, 1974, Sortland. 10.Marat Walberg, 1973, Sortland. 11.Svein Flaaten, 1948, Frøskeland.

Sortland AP

1.Tove Mette Bjørkmo 1961. 2. Svein Robert Vestå 1963. 3. Lill-Kristin Johannesen 1986. 4. Ronald Steen 1953. 5. Turid Abelsen 1949. 6. Terje Trondstad 1944. 7. Monica Jacobsen 1972. 8. Fred Frivåg 1963. 9. Mette Røkenes 1974. 10. Kurt-Ivan Dishington Johnsen 1973. 11. Emira Mohamed Kadir 1962. 12. Eilif Hallingstad Finnseth 1997. 13. Marie Alette Skomsvold 1978. 14. Terje Hovsether 1966. 15. Bjørg Hansen 1962. 16. Sigurd Jacobsen 1969. 17. Lisbeth Eriksen Røe 1952. 18. Per Sture Helland Pedersen 1960. 19. Linda Madsen 1968. 20. Finn Stephansen 1951. 21. Yvonne Brauten 1977. 22. Halvor Olsen 1944. 23. Ida Solfrid Lockert 1996. 24. Brynjulf Madsen 1945.

Hadsel MoS

1. Ørjan Robertsen, Melbu. 2. Anne Karine Innbjør, Melbu. 3. Arne-Reidar Johansen, Hennes. 4. Marit Lovise Fleines, Sandnes. 5. Jan Steffensen, Haug. 6. Knut Granlund, Stokmarknes. 7. Frida Rasmussen, Ånnstad. 8. Halvdan Audun Nilsen, Strønstad. 9. Nina Stub Øverås, Hennes. 10. Ronny Johansen, Melbu. 11. Marte Steffensen, Melbu. 12. André Ellingsen, Sandnes. 13. Kjartan Aas, Melbu. 14. Sølvi Pedersen, Ongstad. 15. Inger-Lise Magnussen, Stokmarknes. 16. Odd Martin Olsen, Hennes. 17. Arild Hansen, Melbu. 18. Anne-Lise Rønning, Melbu. 19. Ketil Mathisen, Haug. 20. Geir Bendiksen, Jerpvoll. 21. Hanne Eriksen Kjeldbergvik, Melbu. 22. Torstein Hansen, Melbu. 23. Jan Ivar Ellinsen, Sandnes. 24. Evelyn Hanssen, Melbu. 25. Terje Olav Hansen, Fiskebøl. 26. Grethe Irene Celius, Vassvik. 27. Harriet Både, Gullstad. 28. Jan Petter Olsen, Melbu. 29. Wigdis June Schjelderup, Melbu. 30. Ivar Abrahamsen, Melbu. 31. Rolf Jørgen Jenssen, Melbu.

Hadsel V

1. Arne Ivar Mikalsen, Stokmarknes. 2. Renathe Johnsen, Stokmarknes. 3. Veronica Vangen Evensen, Sandnes. 4. Thor Håvard Waag Pettersen, Stokmarknes. 5. Hjørdis Nilsen, Sandnes. 6. Mattis Granrud, Melbu. 7. Hilde Skogstad, Melbu. 8. Aslak Mikalsen, Stokmarknes. 9. Tonje Vestgård, Stokmarknes. 10. Tor-Håkon Gabriel Håvardsen, Melbu. 11. Stian Fredriksen, Stokmarknes. 12. Bente Kristin Waag Pettersen, Stokmarknes. 13. Levi Jensen, Stokmarknes. 14. Fülöp Zoltan, Stokmarknes. 15. Tanja Celius, Stokmarknes. 16. Daniel Celius Hansen, Stokmarknes. 17. Elisabeth Karstad, Stokmarknes. 18. Frode Verningsen, Stokmarknes. 19. Håkon Arthur Sandvold, Stokmarknes. 20. Heidi Hansen, Stokmarknes.

Bø H

1. Sture Pedersen, Steine. 2. Jenny Johnsen Tande, Straume. 3. Geir Viggo Pedersen, Eidet. 4. Ulf Anders Nilsen, Eidet. 5. Stian Rabben Pedersen, Steine. 6. Alexander Tande, Straume. 7. Kjersti Therese Falch, Steine. 8. Håkon Ulriksen, Eidet. 9 Dina Senik Pikauskiene, Straume. 10. Torun Olsen, Steine. 11. Nataliya Bernatskaya, Ramberg. 12. Per Øystein Evensen, Straume. 13. Anne Lise Kvaimo, Steine. 14. Ronny Karlsen, Ringstad. 15. Synnøve Solsem Olsen, Eidet. 16. Arne Osnes, Steine. 17. Bente Lockert, Eidet. 18. Frode Josefsen, Steine. 19. Svein Inge Lundli, Nykvåg. 20. Eli Kristine Sørensen, Eidet. 21. Gudrun Bjugn, Steine. 22. Knut Andre Hanssen, Eidet. 23. Gunnar Hermod Johnsen, Eidet. 24. Kari Hultin, Straume. 25. Ben Tommy Eriksen, Sund.

Bø AP

1. Tom Tobiassen (1958) fisker. 2. Kjersti Dahl Rødsand (1984) sykepleier. 3. Erlend Hatlebrekke (1992) lærer. 4. Ida M. Jensen (1990) næringsdrivende. 5. Stein Bismo (1955) pensj/alarmoperatør. 6. Elin Dahl (1967) næringsdrivende. 7. Ingmar Wåhlberg (1985) befrakter. 8. Aina Andreassen (1971) sykepleier. 9. Bjørn M. Willumsen (1954) bedriftsleder. 10. Knut Einar Søberg (1966) bedriftsleder. 11. Jean Raymond Kolbjørnsen (1977) sykepleier. 12. Charlotte H. Pedersen (1992) førskolelærer. 13. Hilde Nilssen (1971) omsorgsarbeider. 14. Roy Arne Ingebrigtsen (1964) salgskonsulent. 15. Andrea Stricksner (1966) omsorgsarbeider. 16. Sigsten Atle Pedersen (1952) pensjonist.

Bø FRP

1.Viggo Willassen,  Straumsjøen. 2.Cecilie Knedahl, Steine. 3.Ståle Olaf Hanssen, Eidet. 4.Asbjørn Jensen,  Mårsund. 5.Kjell Olav Einarsen,  Pollen. 6.John Stephansen, Storhaugen. 7.Kenneth Paulsen, Gimstad. 8 Anna Einarsen, Pollen. 9.Halvard Henriksen, Vinje. 10.Asgeir Lauritzen, Pollen. 11.Terje Olsen, Steinsvika. 12.Ørjan Jakobsen, Straumsjøen. 13.Odd Olaf Knedahl, Steine. 14.Atle Olsen, Straumsjøen.

Øksnes KRF

1. Geir Arne Haughom, 1970, Sørvåg. 2. Anne Linn Nygård, 1976, Sørvåg. 3. Øyvind Grøteide, 1971, Sørvåg. 4. Karin Johanne Frivåg-Larsen,1964, Myre. 5. Einar Evensen, 1961, Alsvåg. 6. Annett Kvello-Aune, 1971, Strengelvåg. 7. Liv Anne Haughom, 1972, Sørvåg. 8. Ann Jorid Stavnes, 1971, Sørvåg. 9. Edny Evensen, 1930, Alsvåg.

 

18. mars 2019

Regionseminar - lokalhistorie i Vesterålen

Landslaget for lokalhistorie, i samarbeid med historielagene i Andøy, Sortland og Øksnes, arrangerer et tre dagers seminar i tiden 26. - 28. april med frammøte på Sortland. Det blir bussturer til Øksnes og Andøy.

Invitasjon, klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

18. mars 2019

Johan Borgos med en serie foredrag om Sortlands historie

Historikeren og bygdebokforfatteren Johan Borgos runder 80 år i år, og markerer jubileet med fem foredrag, ett for hver bygdebok han har skrevet fra Sortland.

Les mer hos VOL

 

14. mars 2019

Bø er i oppstartfasen med en kulturminneplan

Bø er i oppstartfasen med kulturminneplan og samarbeider med Sortland som er kommet litt lengre i arbeidet. Her om dagen fikk begge kommunene innspill på hvordan de skal gå fram.

Les mer hos BLV

 

13. februar 2017

Værhardt på Andenes

Andøy-besøket til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er blitt hindret av dårlig vær.

Flyet til Sanner ble i 14.30-tida mandag omdirigert fra Andøya lufthavn til Bodø på grunn av sterk vind, etter tre forsøk på å lande.

Les mer hos BLV

 

22. november 2016

Andøya flystasjon nedlagt

Senterpartiet vil sko seg

Les mer hos Fremover

 

22. november 2016

Andøya flystasjon er nedlagt - I skyggen av et halmstrå

Les mer på AN.no

 

20.november 2016

Lokalhistorisk årbok for Andøy 2016

Årboka for Andøy 2016 er i salg.

Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

Årboka er nå i salg hos Stokmarknes Aktietrykkeri / Stokmarknes Libris og på Busskiosken på Sortland.

I Andøy er den i salg hos Joker i Risøyhamn, Åse Servisesenter på Åse, Coop på Dverberg, Butikken på Nordmela, Nærbutikken på Bleik og hos Andøy Bok og Papir på Andenes.

Den kan bestilles for tilsendelse på telefon 907 36 359 eller e-post:
andoyhistorielag@gmail.com

 

 

 

Les mer om Årbok 2016

 

30. august 2015

Nytt hærverk på Andenes

Les mer på Vesterålen Online

 

10. august 2015

- Storholen i Forfjorden er ikke De Geer-morene

Forslaget til detaljreguleringsplan for Storholen midlertidig massetak skal behandles i Formannskapet i Andøy 17. august og i Kommunestyret 24. august. Statens Vegvesen avviser påstand fra et par personer fra bygda som mener Storholen ikke kan brukes.

Storholen i Forfjord er en randmorene, ikke en De Geer-morene.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Det er innkommet 8 merknader til planen. Statens vegvesen har gjennomgått alle innkomne merknader og kommentert disse. Planen er revidert i henhold til kommentarene.

Forslag til detaljreguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Andøy kommune, med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3 - 7.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av masser til anvendelse i utbedring av fv. 82 på strekningen Sortland - Risøyhamn.

Forekomsten er en randmorene omgitt av myr. Fv. 82 skjærer gjennom denne forekomsten som ligger gunstig til midt i planområdet Sortland-Risøyhamn. Det er området på vestside av fylkesvegen som skal reguleres til masseuttak. Planområdet utgjør 67 578 m2.

En av merknadene kom fra John Løvaas og Hans E. Furfjord, som  begge bor i Forfjorden og er brukere av Fv. 82:          

“Storholen er den største og mest iøyenfallende De Geer morenen i Forfjord. Selv om det er tatt ut grus av Storholen, er profil mot sør, vest og nord intakt og fortsatt uberørt. Stiller spørsmål til at Storholen ikke er sikret tilsvarende vern som Forfjorden Naturreservat.” 

Statens vegvesen hadde følgende kommentar:

"De viktigste delene av det verneverdige morenelandskapet ligger inne i Forfjorden naturreservat, hvor verneformålet nettopp er å ta vare på de kvartærgeologiske verdierne og De Geer-morener spesielt. Dette er små morenerygger (1-2 m høye) under marin grense. Alle disse ligger langs sjøen og ut i sjøen.

Massetaket i Storholen berører ikke disse og ligger et godt stykke fra reservatet. De kvartærgeologiske verneverdiene er for øvrig beskrevet i «Verneverdige kvartærgeologiske forekomster i Nordland» (Fjalstad og Møller 1987). Hele det beskrevne området er tatt med i Forfjorden naturreservat. Massetaket Storholen er rest av en randmorene og denne er alt gjort vesentlige inngrep i. Statens vegvesen mener at det ut fra et miljø- og ressursperspektiv er gunstig at masser planlegges tatt ut i et allerede berørt område i stedet for å lage nye inngrep i urørt terreng. Viser også til uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland. Merknaden foreslås tatt til orientering."

Rådmannen innstiller på at planen vedtas uten endringer.

 

30. juli 2015

Tåke på Andenes - Norwegian forsinket

Foto: Idar Nilssen

 

 

 

 

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

20. november 2013

Årboka for Andøy 2013 er i salg fra 28. november

Årbok for Andøy 2013.

Klikk på bildet for full størrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Se bokomtale

 

2. oktober 2013

Glede over veipenger til Andøy og Sortland

Fylkesrådet i Nordland har laget forslag til handlingsprogram for fylkesveiene i Nordland. Der er den forsømte veistrekningen på Fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn tilgodesett med 400 millioner kroner.

Veien er i dårlig forfatning og bærer preg av dårlig bæreevne og lite vedlikehold.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Se saksframleggene til Fylkestinget.

Veiaksjonens Facebookside   Mer om saken

 

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn går nå ut med følgende pressemelding:

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn finner det betimelig å gi uttrykk for stor tilfredshet over at veistrekningen nå er innstilt til 400 millioner kroner til oppgradering, slik det framgår av Fylkesrådets innstilling til handlingsprogram for fylkesveiene i Nordland. 

Aksjonsgruppa ble etablert i 2010, med hovedoppgave å få satt søkelyset på nevnte veistrekning av Fv. 82 - en strekning som til da var totalt glemt, og som ingen snakket om.

I slutten av april i 2010 ble det arrangert folkemøte om saken, et møte med svært god oppslutning.

I hovedsak var det vanlige brukere av veien og representanter for transportnæringen og andre, men også inviterte representanter fra Statens Vegvesen, Nordland fylkeskommune og lokalpolitikere fra Sortland og Andøy som møtte. De to kommunene stilte med ordfører og varaordfører.

Fra brukergruppene kom det mange og unisone klager på den elendige veistandarden. Noe av det man kanskje husker best er ambulansetjenestens fortvilelse over at man påfører pasientene unødige lidelser under transporten. Fra foreldre bosatt langs strekningen er sikkerheten til ungene og andre myke trafikkanter noe som volder stor bekymring.

Det kom ingen konkrete løfter fra de offentlige etatene eller lokalpolitikerne.

Etter det har aksjonsgruppa jobbet videre - et utall møter, også åpne møter og flere møter med Statens vegvesen, fylkeskommunen og lokalpolitikere og så videre. Man har samlet underskrifter og formidlet innspill av forskjellig slag. Aksjonens Facebookside har samlet langt over 2000 mer eller mindre frustrerte medlemmer.

For ett år siden ble økonomiplan for fylkeskommunen, der veien var oppført med kr. 0,-, vedtatt.  Samtidig vedtok fylkeskommunen at det skulle utarbeides handlingsprogram for fylkesveier som skulle utbedres.

Nå foreligger handlingsprogrammet - og der er veistrekningen oppført med kr. 400 000 000, - nesten en halv milliard. Det er jo litt penger! 

Ett sted i planutkastet er bompengefinansiering antydet vurdert som mulig finansieringsmåte for noen veier. Dette regner vi med at politikerne rydder opp i - dersom ideen mot formodning skulle bli videreført. 

Aksjonsgruppa vil stille med fire deltagere i en delegasjon som skal møte fylkestingsrepresentanter, sammen med tre vesterålsordførerene som har sagt seg villige til å delta, før fylkestinget samles førstkommende mandag. 

Vi ser all grunn til å berømme Statens vegvesen for deres prioritering og for effektiv planlegging. Også Nordland fylkeskommune ved Fylkesrådet og Fylkesråd for samferdsel, Tove Bjørkmo, fortjener heder for velvilje og innsatsvilje så langt.  

Vi vet at mye fortsatt gjenstår før tingene er avklart, men nå begynner vi å glede oss sammen med veldig mange andre som er brukere av veien, og ser fram til en oppgradert vei etter svært mange års venting.

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn.

1. oktober 2013

Høyrepolitiker i Andøy melder seg ut av partiet

Kommunestyrerepresentant Tom Arne Pettersen fra Andøy melder seg ut av Høyre i protest mot den nye regjeringa sitt nei til konsekvensutredning. Han tror flere høyrefolk vil følge hans eksempel. Også andre høyrefolk i regionen er skuffet. Se artikkel på Vesterålen Online.

Høyreordføreren i Andøy har skiftet ståsted i oljedebatten rett etter valget, og mener andre høyrefolk må gjøre det samme.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet for forstørrelse.)


Ordfører Jonni Solsvik fra Høyre har i årevis kjempet for konsekvensutredning og oljeutvinning utenfor Vesterålen og Lofoten sammen med andre høyreordførere fra Vesterålen og Lofoten. Nå har han skiftet syn, og mener Tom Arne Pettersen ikke har lest leksa si når han står fast på det ordføreren mente før valget.
 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

30.september 2013

Ingen oljeleting utenfor Vesterålen

Høyre og Frp er enige om å danne regjering, men Venstre har fått gjennomslag for å hindre konsekvensutredning med sikte petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Les samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf.

 

26. september 2013

Reguleringsplanen for strekningen Holmen - Maurnes i Sortland er oversendt til politisk behandling

Statens Vegvesen har ferdigbehandlet reguleringsplanen for utbedring av strekningen Holmen (Kvalsaukbrua) til Maurnes på Fv. 82

Nå er det opp til politikerne i Sortland å vedta planen, helst så raskt som mulig for å unngå ytterligere forsinkelser.

Se planen med kommentarer til høringsuttalelsene her.

 

Fylkestinget skal behandle saken om tildeling av midler på møtet i Svolvær som starter 7. oktober.

Aksjonsgruppa, som i lang tid har jobbet for opprusting av veisterkningen Sortland - Risøyhamn på Fv. 82, sier seg rimelig tilfreds med Fylkesrådets innstilling.

 Se saksframleggene til Fylkestinget.

Veiaksjonens Facebookside   Mer om saken

24. august 2013

Storstilt åpning av miljøgata på Andenes - for andre gang

Det  var mye pomp og prakt under åpningen av den snaut en kilometer lange miljøgata, et prosjekt som har hentet ut mange titalls millioner fra felleskassa både i fylkeskommunen og i kommunen.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo (AP), foresto åpninga av miljøgata på Andenes, assistert av vegsjef Torbjørn Naimak og ordfører Jonni Solsvik (H).

Det er slett ikke bare hallelujarop fra lokalbefolkningen og befolkningen ellers i Andøy kommune. Mange skjønner rett og slett ikke hvorfor man bruker så enorme ressurser på å gjøre den tidligere så brede hovedgata i kommunesenteret nærmest uframkommelig. Det var i utgangspunktet et argument å gjøre strekningen fra flyplasskrysset til ferjekaia til fylkesvei fordi man ikke ønsket gjennomgangstrafikken til Senja i de kommunale veiene gjennom Andenes. Men nå har man laget en fylkeskommunal vei som ikke tåler trafikkbelastningen, og som delvis er gjort enveiskjørt. Resultatet er dermed at trafikkantene må lete seg fram via sidegater for å komme til og fra ferjeleiet.

Og allerede nå har deler av det lokale næringslivet fremmet erstatningskrav på til sammen 2, 2 millioner kroner! En av forretningene på stedet har i tillegg måttet legge ned som følge av miljøgateprosjektet.

Dette bildet fra sist vinter viser at "miljøgata" på Andenes, med en total prislapp på godt over 60 millioner kroner, er nærmest uframkommelig vinterstid. Alle innretningene som er plassert ut i gata, hindrer effektiv snørydding. Tidligere var dette en rett gate med tre kjørefelt. Ordfører Jonni Solsviks uttalelse under åpningen om at "dette er en stor dag for hele Andøy", har skapt latter og sinne rundt om i kommunen.  Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

Les om åpningen hos Bladet Vesterålen

Les om åpninga i 2009

 

30.januar 2013

Veien til Nyksund i Øksnes utbedres

Nordland fylkeskommune bidrar med en million kroner til utbedringen av veien til Nyksund.

 

Veien til Nyksund i Øksnes.

Nordland fylkeskommune inngår en samarbeidsavtale med Øksnes kommune om utbedring av Fv. 938 mellom Myre og Nyksund, og bevilger et tilskudd på 1 million kroner som fylkeskommunens andel til gjennomføring av tiltaket, sier fylkesråd for næring og regional utvikling, Arve Knutsen (KrF).

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

24. desember 2012

Sortlandbrua får blå belysning

Den formelle ”innvielsen” av belysningen skjer lørdag 29. januar på hurtigrutekaia på Sortland.

Omtrent slik vil belysningen se ut. Det er de to midterste pilarene og spennet i mellom som blir opplyst med Led-lys der fargen vil variere mellom "Sortlandblå" og "Djupfjordblå". Det er "blåbykunstneren" Bjørn Elvenes som styrer fargevalget. Her er brua sett fra nord under en prøvekjøring av lysene.
 

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

20. desember 2012

Hurtigruteskipet "Nordstjernen" er fredet

Med sine 56 år i rutetrafikk er M/S Nordstjernen det hurtigruteskipet som har seilt lengst i Hurtigrutens historie. Her er den gamle traveren på vei inn til Risøyhamn. Onsdag ble skipet fredet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

11. desember 2012

Nordlys over Vesterålen

Risøyhamn på Andøya, og Andøybrua sett fra Hinnøysiden.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

26. juli 2012

Tyveri fra kirkegård i Andøy

Tyver har forsynt seg med lyspærer fra Fornes kirkegård i Andøy. Forholdet er politianmeldt.

Bygdefolket og utflyttere fra bygdene Forfjord, Medby og Fornes bekostet belysning på Fornes kirkegård for et par år siden. Nå har altså noen forsynt seg med lyspærene.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

16. juli 2012

Veikryss til besvær

Statens Vegvesen har valgt ubyråkratiske løsninger ved anlegging av nytt veikryss ved avkjøringen til Smines i Øksnes. Etter å ha oppdaget at man var kommet syv meter inn i Selnesvatnet naturreservat i Sortland, kontaktet man Fylkesmannen i Nordland, som har forvaltningsansvaret for verneområdene i fylket. Deretter satte man i gang tilbakeføring av krysset til gammel standard, utenom avtalen med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Smineskrysset i Sortland etter tilbakeføringen til gammel standard.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Omleggingen av det splitter nye krysset på Sminesvegen på grunn av naboskapet til et naturreservat har skapt overskrifter i sommer. Fylkesmiljøvernsjef i Nordland, Roar Høgsæt forklarer i dette innlegget hvorfor det ble som det ble.
Les mer på Vesterålen Online

Verneforskrift for Selnesvatnet naturreservat
 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

 

12. juli 2012

Innbruddsbølge på Andenes

Kjenninger av politiet har holdt såpass høy aktivitet den senere tiden at lensmannskontoret i går ikke klarte å ta imot alle anmeldelsene. - Vi opplever en ekstrem uro i det kriminelle miljøet, sier lensmann Yngve Isaksen Wiik. (Illustrasjonsfoto).

Politiet i Andøy jobber på spreng etter at det den seneste uken har vært en eksplosjon i antall tyverier og ordensforstyrrelser på Andenes. I porteføljen av anmeldelser, hører det også med at en person skal blant ha blitt drapstruet.

Les mer på Vesterålen Online

 

12. juli 2012

Klart for nye Lovikdager

Bebyggelsen i Lovika sett fra nord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Det er i Lovik på Hinnøya det foregår til helga.

Andøyposten skriver at det i år er igjen klart for Lovikdagan og Kari Synnøve Olufsen, leder i Lovik grendehus, kan
by på et mangfold av aktiviteter for både barn og voksne.
Fredag blir det fortellinger om kvalfangst i gamle dager og kafé og sosialt samvær i grendehuset.
Lørdag er det mye som skal skje. Denne dagen kan by på krabbefiske for barna fra båthavna i regi av Katrina Grav. Jarle Kind drar på havet og fisker. Når han kommer på land igjen kan barna og de som vil, lære hvordan man lager fiskemat. Fotograf Lisa Bornø vil holde fotokurs for nybegynnere. Heidi Kind skal ha kurs i scrapbooking.
Det blir salg av fiskesuppe, kaffe og kaker i kafeen i grendehuset.
Lørdag ettermiddag blir det felles grilling.
Søndag blir det holdt kurs i søm i regi av Katrina Grav. Hun skal lære andre å lage pyntehjerter. Fotokurset med Lisa Bornø vil også fortsette denne dagen.

Det vil være kafé i grendehuset med salg av rømmegrøt og diverse annet.
På Klippen skal det være hyggelig samvær med salg av kaffe, smørbrød og åresalg.
Det vil også komme besøk fra Åse baptistforening.

 

2. juli 2012

Andværing bøtelagt for underrapportering

En fisker fra Andøy er bøtelagt for å ha underestimert en fiskefangst.

Fiskefangst

Illustrasjonsfoto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

2. juli 2012

Melbujente med to NM-gull

Melbujenta Marthe Karlsen (15) vant i helgen to NM-gull i sin årsklasse i henholdsvis tempo- og landeveissritt.

Les mer på Vesterålen Online

 

26. juni 2012

Ny elendighetsbeskrivelse fra Andøy kommune

Forholdene i Andøy kommune i Nordland er så uholdbare at rådmannen har sett det nødvendig å gå ut med åpent brev til innbyggerne.

 

I brevet gjøres det forsøk på å forklare noe av elendigheten med stadig nye kutt i de kommunale ytelsene, denne gangen ved å fjerne nye 29 årsverk. – Vi er klar over at noen vil oppleve det reduserte tjenestetilbud som uforsvarlig. Vi holder oss innen lovens krav på alle tjenester, og alle ville vi selvfølgelig helst gjøre mer enn det. Men som situasjonen er i Andøy er vi nødt til å ta grep, skriver rådmannen, og sier videre: Vi ønsker å ta vare på dere gjennom denne prosessen. Derfor vil vi si det som det er. Selv om vi vet at dette budskapet kan skape frustrasjon, så vet vi også at dere ser nødvendigheten av en ansvarlig økonomisk drift.


Hovedveien inn til hele Andøy kommune er også i elendig forfatning.

Selv om det ikke er snakk om kommunale utgifter, men fylkeskommunale, har ikke den kommunale ledelsen sett behovet for å ta tak i forholdene med hensyn til forbedringer her heller.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Les hele brevet

 

26. juni 2012

Kryss Gavlfjorden i september

"Kryss Gavlfjorden" er et samarbeid mellom Kulturløft Andøy og Kulturløft Øksnes. . I 2012 legges arrangementet i forbindelse med "Kryss Gavlfjorden" til Stø 2. september, og blir en del av Fortellerdagan i Vesterålen 2012. Programmet for årets arrangement er tilnærmet klart. Båten "Leonora" vil gå fra Normela til Stø - med retur på ettermiddagen.

Mot Langenes i september
I år går arrangementet av stabelen 2. september.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Les mer om "Kryss Gavlfjorden"        Programmet for "Fortellerdagan"

 

26. juni 2012

Aker Seafoods straffes uansett

Det hjelper ikke at «Hekktind» ble solgt til Russland. Aker Seafoods må da la et annet fiskefartøy ligge ved kai i syv måneder for å sone straffen for dumping.

Aker Seafoods sitt anlegg på Melbu i Hadsel.

En fisker hevdet at 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet under et bestemt sjøvær og at han hadde vært med på å dumpe så mye som 45 prosent av fangsten. Derfor mistet tråleren retten til å fiske i syv måneder. Tråleren som nå er solgt til Russland, tilhørte Nordland Havfiske i Stamsund. Dette selskapet er et datterselskap av Aker-konsernet som styres av Kjell Inge Røkke.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Les mer hos Kyst og Fjord

 

25. juni 2012

"Festlige" andværinger

To karer fra Andøy har på forskjellig vis gjort seg fortjent til bøter.

På Andøya er man kreativ for tiden.

Illustrasjonsfoto: Idar Nilssen.

 

 

Les mer hos Vesterålen Online

 

7. juni 2012

Utvidelse av Stokmarknes lufthavn på Skagen neste år

Høsten 2013 settes høyst trolig tungt maskineri inn i arbeidet med å forlenge rullebanen ved Stokmarknes flyplass. Sammen med Avinor ser Hadsel kommune for seg at reguleringsplanen vedtas nå, og at det gis et formelt ja til de fylkeskommunale forslag hva gjelder rullebaneforlengelsen i uka som kommer. Planen vedtas våren 2013, mens Avinors byggestart skjer i august 2013.

En forlengelse av rullebanen ved Stokmarknes lufthavn vil gi et etterlengtet kommunikasjonsmessig løft for hele regionen. Årsaken til ønsket om utbygging er sprengt kapasitet ved flyplassen, og det faktum at man om få år ikke lenger vil kunne ta ned fremtidens flymaskiner på en så kort rullebane.
Håpet er at forlenget rullebane vil lette både inn- og utreise fra Vesterålen, samt presse prisene nedover for privatreisende. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).


Les mer på Vesterålen Online

 

3. juni 2012

Lite å hente med hensyn til innkorting av veien mellom Sortland og Andenes

Kontrollmåling av strekningen mellom Sortlandbrua og Andøybrua viser marginal mulighet for innkorting. Selv om man henter fram tanker fra 1950-tallet, er det ikke mulig å finne traseer som kan korte inn strekningen mer enn rundt 6, 5 km, eller rundt 5 minutter i kjøretid.

Det er vanskelig å finne steder på denne strekningen som kan innkortes i forhold til dagens veilengde.

Klikk på kartet for forstørrelse.

 

På 1950-tallet, mens forsvaret bygde opp sin aktivitet på Andenes, ble det lansert ønsker om kortere veg i retning sørøst for å oppnå raskere kommunikasjon med Harstad. Da ble det nevnt mulige nye trasèer gjennom Langvassdalen og Forfjorddalen. I forhold til kommunikasjonen med Harstad ville det gitt innkorting av den totale strekningen, forutsatt videreføring over Godfjordeidet/Hognfjordeidet og langs Sørfjorden, Sørfjorddalen og Gambogdalen til eksempelvis Gambogen i Kvæfjord, men i liten grad i forhold til kommunikasjonen med Sortland og den øvrige delen av regionen.

Selv om man henter fram trasèene som var nevnt på 1950-tallet, som bare i teorien kan benyttes i dag, er det ikke mulig å finne potensial for mer innkorting enn rundt 6,5 km, eller rundt 5 minutter i kjøretid. Det er vel også vanskelig å forestille seg at et samfunn som ikke er økonomisk i stand til å vedlikeholde dagens veinett, skal bygge en helt ny vei i tillegg, og deretter vedlikeholde to parallelle veistrekninger. Man vil trolig oppnå tilnærmet samme innkorting i tid ved å ruste opp eksisterende trasè. 70 % av strekningen mellom Sortlandbrua og Andøybrua har som kjent ikke nedsatt fartsgrense. I praksis er det i dag bare to korte etapper (Sortlandbrua – Kvalsaukbrua) og over Roksøymyra, som realistisk kan innkortes, dersom kostnadene ved å bygge ny vei kan forsvares i forhold til innsparing av rundt halvannet minutt.

Last ned kart og beregningsgrunnlag her

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

25. mai 2012

Øksnes Historielag inviterer til guidet tur mellom Alsvåg og Stø 16. juni

Øksnes historielag arrangerer en guidet tur fra Alsvåg til Stø den 16. juni 2012. Historielaget har forsterket seg med blant andre professor Reidar Bertelsen som guide.

Det blir fri adgang til Øksnes-museet og  åpent i Langenes kirke denne dagen. Også Meløya og Gisløya blir besøkt.

De gjenværende rorbuene på Kjækholmen i Langenseværet framstår i restaurert stand. Her blir det omvisning og grilling.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Les hele programmet (PDF)

 

25. mai 2012

Politikermøte på Strandland i Andøy om Fv. 82

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortlandsbrua og Andøybrua har invitert representanter for de politiske partiene i Andøy og Sortland til møte på Strandland Grendehus tirsdag 29. mai.

Dette er en del av hovedveien til hele Andøy kommune i Nordland. Det er en opplevelse i seg selv å ta seg fram til denne kommunen over en veistrekning på nesten fem mil med tilstander som dette.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Hensikten med møtet er
- å få avklart de enkelte partienes holdning til oppgradering til akseptabel standard
- å medvirke til samlet opptreden i forhold til bevilgende myndigheter
- diskutere sammensetning av delegasjon som skal møte politikerne på Fylkestinget
- samordne innspill fra lokalpartiene til partifeller i Fylkestinget

Veistrekningen utgjør hovedveien til hele Andøy kommune, og rundt 60 % av den ligger i Sortland kommune.
Fylkesrådet i Nordland fylkeskommune har heller ikke prioritert strekningen i forslaget til økonomiplan for 2013 til 2016. Dermed nærmer man seg 40 års ventetid før veien oppnår akseptabel standard.
Økonomiplanen skal behandles i Fylkestinget som starter 11. juni på Mo.


Les mer om saken  Les mer om saken 2   Les mer om saken 3   Les mer om saken 4
 

25. mai 2012

Konsesjon til Ånstadblåheia og Lafjellet

Vesterålskraft Vind AS er innvilget konsesjon fra NVE til vindmølleparken på Ånstadblåheia og Lafjellet i Sortland.
– Dette er en gledens dag for selskapet, sier Halvard Pettersen til Bladet Vesterålen, og antyder bløtkakefest på kontoret for de ansatte.
Selskapet har arbeidet i nærmere seks år med vindmølleplanene som omfatter mellom 12 og 14 vindmøller på Ånstadblåheia og Lafjellet.
– Disse skal kunne produsere strøm til om lag 5.000 husstander i regionen. Det vil gjøre oss mer selvforsynte med strøm i regionen, sier Pettersen.
I dag produseres lokalt bare mellom 10 og 12 prosent av strømmen som trengs i Lofoten og Vesterålen.

Les mer hos Bladet Vesterålen
 

4. mai 2012

Framstøt for bedre Fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortlandsbrua og Andøybrua har tatt initiativet til, og har koordinert en felles uttalelse til Nordland fylkeskommune. En rekke "tungvektere" innen transport har stilt seg bak kravet om prioritering av veistrekningen i den fylkeskommunale økonomiplanen som skal vedtas av fylkestinget i juni, og som skal behandles av Fylkesrådet 8. mai.

I uttalelsen pekes det blant annet på at nevnte veistrekning, som er rundt 50 km, er hovedveien til hele Andøy kommune. Vel halvparten av strekningen ligger i Sortland kommune. Veien er i svært dårlig forfatning etter lang tids bruk og belastning uten nevneverdig vedlikehold.
Med unntak av en kort bit fra Kvalsaukbrua til Hognfjordkrysset, er de nyeste strekningene (rundt Forfjorden og rundt Buksnesfjorden) bygd på begynnelsen av 1950-tallet. De øvrige delene av strekningen ble anlagt for rundt 90 år siden.
Senere oppgraderinger har bestått av noe oppfylling med masse av tvilsom kvalitet – oppå myrmassene de gamle gårdsveiene ble bygd av. Asfalteringen på begynnelsen av 1970-tallet ble gjort oppå et gammelt veilegeme som ikke tåler dagens belastning.
Veien har offisielt 10 tonn bæreevne, men dette er resultat av en administrativ oppskriving. Den reelle bæreevnen er nok langt lavere og medvirker til ekstremt humpete og sporete veibane. Utrykningskjøretøyer som ambulanser må holde lav fart for ikke å skade pasientene, og rutegående kjøretøyer opplever unødig slitasje og utgifter til vedlikehold.


"Klassisk" trailervelt på veistrekningen

Denne traileren, fullastet med torv fra Andøytorv på Andøya, veltet utfor veien på Medby for en tid siden og sjåføren pådro seg alvorlige skader. Dette er ett av mange eksempler på at nesten stillestående kjøretøyer velter på grunn av manglende eller svake veiskuldrer. Det virker da litt paradoksalt at Andøytorv på Andøya ikke stiller seg bak et krav om bedre vei.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Veien er smal, noen steder ned mot 4, 5 meter bredde, noe som gjør det vanskelig for store biler å møtes, og som gjør ferdsel for myke trafikkanter farefull. Situasjonen oppleves som uholdbar. Man registrer jevnlige utforkjøringer eller at større kjøretøyer velter utfor hvis de stopper for langt ut på veiskuldra.

Strekningen fra Hognfjordkrysset til Stamneskrysset er spesielt vanskelig. Innfartsveien mot Maurnes skole mangler plass til å ferdes på for elevene som ikke har busstransport.

Følgende har stilt seg bak kravet om prioritering av veien: Alf Ivan Pettersen, enhetsleder sone 7 (ambulanser i Sortland og Andøy) - Nordtrafikk Cargo AS, Sortland - Boreal Transport Nord AS, Sortland - Hadsel Taxi, Stokmarknes - Th. Benjaminsen AS, Risøyhamn - Christensen Transport Vestbygd AS (transportør for Fiskå Mølle AS) - Andøy Taxisentral BA, Andenes - KP Transport AS, Sortland (kjører blant annet for Tollpost i Vesterålen) - Sortland Drosjesentral AS, Sortland - LNS, Strandland, Risøyhamn - Cominor AS, Andøy - Tre-Bo AS, Maurnes - Aksel Endresen Transport AS, Myre - Norges Lastebileierforbund, Nordland - Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortlandsbrua og Andøybrua.
 

Les mer om saken     Les uttalelsen i sin helhet
 

23. april 2012

NM-gull i volleyball til jentene fra Sortland

Sortlandjentene kunne søndag juble for sitt fjerde NM-gull i volleyball på rad i U16-klassen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

22. april 2012

Sortlandsjente til verdenscupen i frikjøring

Pia Nic Gundersen er klar for Freeride World Tour etter sin første seier i Røldal Freeride Challenge, Norges største og mest prestisjetunge frikjøringskonkurranse. Den tok hun i konkurranse med elitekjørere fra både Norge og utlandet.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

21. april 2012

Planlegger gårdsturisme på Kvitnes i Hadsel


Forretningsmannen Helge Mørck fra Oslo har fått konsesjon for å overta Kvitnes gård etter tvangssalg. Han planlegger ny gårdsdrift, turisme og restaurering av historiske bygg.


Hovedgården på Kvitnes har vært på tvangssalg, og Mørck har fått tilslaget for 2,2 millioner kroner. Ved siden av bygningene, omfatter salget nesten 160 mål dyrka mark, over 3.400 mål skog, og snaut 2.000 mål annet areal. Onsdag var konsesjonssøknaden hans oppe i teknisk hovedutvalg, som sa enstemmig ja.
Litt av bebyggelsen på Kvitnes til venstre. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

17. april 2012

Biltyveri på Andenes

Bileieren, som bor på Andenes, oppdaget tidlig på morgenen at hennes bil var stjålet. Bilen stod parkert utenfor bopelen, og bilen må ha blitt stjålet i løpet av natta.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

16. april 2012

Mistanke om promille på Andenes

En person er pågrepet etter mistanke om promille-kjøring på Andenes.

Illustrasjonsfoto: Idar Nilssen.


Les mer hos Bladet Vesterålen
 

 

 

 

 

13. april 2012

Kulturpris og heksebrenning på Strandland Grendehus

Andøy Historielag arrangerer foredrag om hekseprosessene i Nord-Norge på 1600-tallet. Det er Rune Blix Hagen fra Universitet i Tromsø som foredrar. Han er ansett som landets fremste på denne delen av Norges-historien. Han har også skrevet artikkel om emnet i historielagets årbok for 2005. Arrangementet går av stabelen 2. mai, da skal også kommunens kulturpris overrekkes til historielaget.

Se hele programmet       Se oversikt over alle kulturprisvinnere i Andøy

 

12. april 2012

God Vesteråls-reklame på Tv-Norge

Norske kjendiser i konkurransen "71 Grader Nord" på TVNorge gir unik reklame for Vesterålen. Mandag så 335.000 mennesker blant annet Didrik Solli Tangen nå toppen av Møysalen.

I 2009 kåret magasinet UTE turen opp på Møysalen til landets vakreste fjelltur. Dette ble behørig sitert under mandagens tv-sending, der et knippe kjendiser kjempet mot både tyngdekraft og hverandre på veien mot Møysalen. Dette skrivet Vesteraalens Avis/nettstedet VOL.

Møysalen er med sine 1262 meter det høyeste fjellet i Lofoten/Vesterålen og ligger på Hinnøya. Mandag 16. april sender Tv-Norge mer fra 71 grader nord i Vesterålen. Bildet viser Møysalen i kveldssol med Hennesheia og litt av bebyggelsen på Hennes og Kaljord i forgrunnen.

Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

 

1. april 2012

Innbrudd i buss på Andenes

Bussen var på Andenes i forbindelse med Rock Mot Rus 2012.
Les mer hos Bladet Vesterålen
 

12. mars 2012

Årets kulturpris til Andøy Historielag

Formannskapet i Andøy har gitt kulturprisen for 2011 til Andøy Historielag.

 

 

 

 

Laget ble formelt stiftet 20. februar 1980. Etter initiativ fra Harry Larsen fra Buksnes ble det første sonderingsmøtet avholdt 30. oktober 1979 hos Per Olav Medby på Medby, der Harry Larsen, Tor Ivar Grav og Per Olav Medby deltok. Disse tre fungerte som interimsstyre fram til stiftelsesmøtet.

Sigurd Øvergård fra Nordmela ble lagets første leder.
Fra starten av var man opptatt av å få orden på museumssaken i Risøyhamn, og man anså det som viktig å få opprettet et lokalhistorisk arkiv. Laget fungerte aktivt fram til rundt 1990. I denne tiden rakk man å utgi tre årbøker, i 1982, 1984 og 1986. Det ble også utgitt kalendere.
Etter en passiv periode ble det blåst liv i historielaget igjen i 2005. På et sonderingsmøte i 2004 på Dverberg, valgte man et interimsstyre bestående av: Robert Hagen, Werner Johansen, Harald Pedersen, Anne Isaksen, Karl Rasmus Dahle, Aase Dybwik, og Idar Nilssen. Den 18. januar 2005 ble det avholdt årsmøte/gjenopplivingsmøte.

Andøy historielag er som sådan et særdeles aktivt lag, med rundt 170 medlemmer. Fra og med 2005 har historielaget stått for, eller deltatt i, mer enn 40 ulike arrangementer med lokalhistoriske tema. Det er en målsetting for laget å spre kunnskap om lokal historie og kultur, men laget arrangerer turer til nabokommunene for å skaffe innblikk i lokalhistorien også der. Laget har engasjert seg i andre konkrete oppgaver i lokalsamfunnet, eksempelvis rydding og synliggjøring av de gamle nedlagte kirkegårdene.

Årlig utgivelse av lokalhistoriske årbøker gir laget økonomi til å støtte andre lag eller enkeltpersoner i deres arbeid med ivaretakelse av den lokale historien. Historielaget har satt av 50 000 kroner årlig til fordeling de siste tre årene. Så langt har 14 søkere mottatt tilskudd.

Gjennom årbøkene og de lokale nettsidene blir det spredd viktig informasjon om Andøy kommune. Dette er informasjon som har betydning både for mulige tilflyttere og reiselivsnæringen. På denne måten settes Andøy kommune på kartet både nasjonalt og internasjonalt, det siste ikke minst gjennom informasjonen på internett. 

Også andre medier henter materiale gjennom aktiviteten til historielaget. Dette så man blant annet ved markeringen av hundreårsdagen for erobringen av Sydpolen. Da fikk Andøy og Bjørnskinn sin rettmessige plass i NRK-fjernsynet i tilknytning til feiringen av en verdensbegivenhet.

Historielaget vektlegger geografisk spredning med hensyn til styresammensetning og arrangementer, noe som også bidrar til oppslutning om lokalhistoriearbeidet fra befolkningen i hele kommunen. Kunnskaper om lokal historie og kultur er viktig for lokal identitet og lokal patriotisme.

 

12. mars 2012

Ny skole i Risøyhamn i Andøy?

Formannskapet i Andøy gikk på dagens møte inn for å bygge ny skole i Risøyhamn. Men det er ikke tatt beslutning om tidsperspektiv og finansieringsmåte. Med andre ord: Det er ikke bevilget penger til formålet. Det er snakk om i overkant av 60 millioner kroner, mot rundt 100 millioner som ny-skolen på Andenes kostet.

Den eldste fløya ved Risøyhamn skole. Den har vært i bruk fra 1961. Denne inneholder i dag barnehagen, og skal ikke fornyes. Spørsmålet om nybygg for resten av skolens vedkommende, skal behandles i kommunestyret 26. mars 2012 - og så må man, etter et eventuelt positivt utfall der, skaffe finansiering tilveie.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos NRK   Se rådmannens innstilling til kommunestyrets møte 26. mars 2012

 

1. mars 2012

Ingen kampfly til Andenes

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, sier nordområdene har høy prioritet i regjeringen.
– Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde, og det vil gjenspeiles godt i denne nye langtidsplanen for Forsvaret, sier hun.
Hun viser blant annet til at Ap vil samle Luftforsvarets kontroll- og varslingstjeneste i Sørreisa i Troms, videreføre eksisterende antall Orion-fly på Andøya i Nordland, flytte Luftforsvarets ledelse til Bodø, og opprettholde Hærens volum i Indre Troms, blant annet ved å videreføre 2. bataljon på Skjold.
– Med vårt vedtak om ny langtidsplan i dag har vi lagt opp til gode rammer og en hensiktsmessig struktur for Forsvaret for perioden 2013-2016. I dagens skiftende sikkerhetsbilde får vi et innsatsforsvar for Norge som kan møte spekteret av utfordringer både hjemme og ute, sier Pedersen. Dette skriver NRK-Nordland på sine nettsider.

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy driver splitt og hersk-taktikk ifølge ordfører Odd Tore Fygle i Bodø. Dette skriver nettstedet VOL. Foto: Idar Nilssen.

Allerede for vel ett år siden tonet andøyordføreren flagg og lanserte Andenes som framskutt base med Ørlandet i Fosen som hovedbase. Dette fikk ordførerkollega i Bodø, Odd Tore Fygle, til å komme med svært klar tale.
- Jeg synes det er ekstremt uheldig at vi driver splitt og hersk-taktikk i Nordland, sier Fygle til NRK. Hovedargumentet for å legge ned kampflybasen i Bodø er støyproblematikken knyttet til de nye kampflyene.
På Andenes vil start og landing gå rett over bebyggelsen. Først etter i overkant av to km vil flyene ha kommet over åpent hav. Dette mener andøyordføreren nå kan løses ved ikke å benytte hovedlandingsstripen, slik det først ble reklamert med, men i stedet den korte tverrvindstripen lenger sør på flyplassområdet. Denne flystripen er bare rundt 100 meter lenger enn det Skagen flyplass vil bli etter den bebudete utvidelsen. Det sies intet om hva man vil gjøre når vinden blåser i nord/sør retning.

Til nettstedet VOL uttrykker nå andøyordføreren tilfredshet med de valgene som er gjort.

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

29. februar 2012

Forlengelse av flyplassen på Skagen

Avinor ønsker å forlenge rullebanen på Stokmarknes, samt bygge større flyplass i Lofoten. Leknes og Svolvær flyplasser foreslås nedlagt.
- Dette er kjempebra. Jeg innrømmer at jeg har ventet på denne dagen. Det var litt mer spenning i kroppen i dag enn det pleier å være. Jeg har nok regnet med at Avinor skulle konkludere som de har gjort. Men dette var uansett deilig. Jeg synes Avinor har gjort et veldig godt arbeid. Det er mange sider som står om Vesterålen og Lofoten, og veldig mye er interessant. Man trekker opp ulike alternativer som er veldig spennende. Det ligger an til løsninger som blir veldig gode for Vesterålen, sier hadselordfører Kjell-Børge Freiberg.


Det går mot forlengelse av rullebanen på Stokmarknes lufthavn, Skagen.


Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

28.februar 2012

Lysfest i sildoljetankene på Melbu

Fredag blir det strålende belysning av de gamle sildoljetankene på Neptun i Melbu havn igjen. Fulgt av en sjelden konsertopplevelse.


Det er i disse tankene det skal foregå. Den nedlagte sildoljefabrikken "Neptun" utgjør i dag Norsk Fiskeindustri-museum.


Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

28. februar 2012

Uvær på Andøya - Kjølhågen stengt og fly kansellert
 

Andenes har opplevd sterk kuling i natt. I morgentimene er vinden fremdeles sterk, noe som har medført stegning av Kjølhågen og innstilte fly.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

26. januar 2012

Alt for mye elg i Vesterålen

Fredag ble det gjort elgtelling på Andøya. – Vi så masse elg, sier viltforvalter Jostein Holmeng, som mener det høye elgtallet taler for økning i elgkvotene.
– Raskt regnet så vi 110 dyr på Andøya. Vi så masse kalv, så produksjonen er god. Vi tror også nå at bestanden er 10 til 15 prosent større enn det vi klarte å telle, selv om vi fikk gjort et grundig søk. Det var fine forhold, sier Holmeng.


Elgen er et konstant problem for Vesteråls-samfunnet. Den utgjør et stort og kostbart problem i bebyggelsen, uavhengig av snømengdene. Det er et stort problem for trafikkantene langs veiene. Forsikrings-selskapene oppgir kostnadsnivå rundt 150 000 per elgkollisjon med bil.

Det var på begynnelsen av 1960-tallet man så de første spredte forekomstene - enkeltdyr - på Hinnøya. Siden har det etablert seg elgbestander på alle vesterålsøyene, og bestanden har fått vokse fritt, uten en seriøs debatt om lokalsamfunnene virkelig ønsker denne plagsomme inntrengeren i den lokale faunaen. Skadene den forårsaker overstiger langt inntektene av elgjakta til et fåtall jaktberettigete. Og de øvrige må bære storparten av utgiftene. Foto: Idar Nilssen.

Les mer på Vesterålen Online

 

25. januar 2012

Ny sjarkulykke i Øksnes

På drøyt fem år har Øksnes kommune mistet fire sjarkfiskere. Alle var godt over 50, alle var alene i båten, og de omkom på det samme havet, med få kilometers avstand.

Denne gangen er det 66 år gamle Arne Bye fra Myre det letes etter. Sjarken hans ble funnet drivende tom nordøst for Anda fyr, vest av Andøya i Nordland. For bare fire måneder siden ble broren, Oddmund Bye, funnet omkommet i sjarken sin i det samme området.

I begynnelsen av oktober 2006 omkom den 66 år gamle Jarle Edmund Henriksen utenfor Stø. Sjarken ble funnet drivende etter at eieren var falt over bord. I mars 2009 forliste sjarken "Marina" nord av Anda fyr, og fisker Kristian Knudsen (68) omkom.

Anda fyr sett fra sørlig kant en  stille høstdag i 2011.

Det er kraftig nordgående havstrøm i området.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Les mer hos Kyst og Fjord

 

23. januar 2012

Siste reise med Ms. "Nordstjernen"

Mer enn tre millioner fulgte hurtigrutereisen fra Bergen til Kirkenes i fjor sommer. Nå mønstrer NRK på igjen. Denne gangen på verdens eldste hurtigrute.

Den 17. mars legger MS "Nordstjernen" ut på sin aller siste reise som hurtigrute. Reisen går fra Kirkenes til Bergen, og når den legger til kai i Bergen 22. mars går den inn i historien som den hurtigruta som har seilt lengst av alle hurtigruteskip. Her er Ms. "Nordstjernen" ved kai i Risøyhamn. Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos NRK

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

20. januar 2012

- Frekt og freidig av departementet

Venstrepolitiker og flyentusiast Arne Ivar Mikalsen refser Samferdselsdepartementet når det gjelder tildeling av flykontrakter.
Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel er over snittet opptatt av lufttransport. Han har også i flere år kjempet sammen med de øvrige poilitikerne i vesterålsregionen for å få til en forlengelse av rullebanen ved Stokmarknes lufthavn. Han fulgte derfor spesielt med på gårsdagens tildeling av flyruter.


Stokmarknes lufthavn Skagen.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

19. januar 2012

Statoil med etablering i Hovden i Bø i Vesterålen

Bøfjerdingen Ståle Johnsen er seniorrådgiver innenfor miljøteknologi i Statoil. Han har nærmere forklaringer om selskapets planer om satsing i Hovden i Bø.
- Det jeg imidlertid kan si er at Statoil over tid har jobbet med planer om et prosjekt for å bedre våre kunnskaper om blant annet de marine økosystemer. Dette er et felles prosjekt med blant annet Havforskningsinstituttet.


Fra Hovden i Bø.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

17. januar 2012

Vil selge Vesterålen vinterstid

Det jobbes aktivt med å utvikle Vesterålen som vinterdestinasjon. I går hadde Vesterålen besøk fra hovedstadspressen, som blant annet var innom Sami Siida og Andøy Friluftssenter.

Vesterålen reiseliv har ansvaret for et prosjekt spesielt rettet mot det tyske markedet. En rekke lokale bedrifter vil i løpet av vinteren få testet ut sine vinterprodukter gjennom utvalgte tyske turoperatører.
Her en fullmånenatt vinterstid i Buksnesfjorden med Andøy Friluftssenter til høyre.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer på Vesterålen Online   Se nordlyset i Vesterålen

 

3. januar 2012

Stokmarknes lufthavn, Skagen, med over 100 000 passasjerer i 2011

Passasjertallet for Stokmarknes lufthavn, Skagen, ble svært godt i fjor: – Vi landet på 102.239, forteller lufthavnsjef Trond Holten til Vesteraalens Avis.

Stokmarknes lufthavn, Skagen i kveld.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer hos Vesterålen Online

 

Med nordlyset over Forfjorden på Hinnøya ønskes alle et riktig godt nytt år!

 

14 desember 2011

Verdig markering av Helmer Hanssen i Bjørnskinn

Se egen billedreportasje

Helmer J. Hanssen (1870 -1956) er uten sammenligning den mest kjente andværingen gjennom tidene. Etter å ha nådd fram til Sydpolen sammen med Roald Amundsen (1872-1928), Olav Bjaaland (1873-1961), Sverre Hassel (1876-1928) og Oscar Wisting (1871-1936) i 1911, gikk nyheten om bragden verden over. De fem mennene som nådde Sydpolen 14. desember 1911, etter en ferd over ville fjell og frosne sletter i 99 dager over 3000 kilometer, var i bedre form og veide mer da de kom tilbake til utgangspunktet enn da de dro. Engelskmannen Robert Scott og hans følge nådde Sydpolen en måned etter. De døde på tilbakeveien av skuffelse, kulde, utmattelse og skjørbuk.

Før det var Helmer Hanssen sammen med Roald Amundsen på den fire år lange turen gjennom Nordvestpassasjen med ”Gjøa”.  Senere var han også sammen med Roald Amundsen og ”beseiret” Nordostpassasjen med ”Maud”. Denne gangen som kaptein med Amundsen som passasjer.

Det var Andøy Historielag som ønsket å hedre Bjørnskinngutten Helmer Hanssen på Sydpoldagen.

Et sekstitall av sambygdingene til Helmer Hanssen møtte opp ved Bjørnskinn kirke for å delta i markeringen på 100-årsdagen for erobringen av Sydpolen. Her under klargjøring til direktesendt tv på NRK. Etter kranse-nedlegging ved bautaen over polarhelten, var det foredrag og musikalske innslag på grendehuset. Foto: Idar Nilssen.

Se innslag på NRK

Om Helmer Hanssen

 

12. desember 2011

Midnattskonsert i Hadsel kirke

Siste fredag før jul blir det nok en gang tradisjonsrik julesang i Hadsel kirke. Det er i år femtende gang denne førjulstradisjonen går av stabelen Konserten finner sted 16. desember og det skjer fortsatt i Hadsel kirke.


Fra Hadsel kirke.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

8. desember 2011

Filmpris til Sortland

Sortlandgutten Espen Skagen vant overraskende filmpris i Stavanger.

Les mer på Vesterålen Online

 

8. desember 2011

Fritidsklubben i Risøyhamn i Andøy er stengt

Mangler ved rømningsveiene gjør at Kjellerhullet fritidsklubb (KFK) i Risøyhamn nå er stengt.

Det skal være to rømningsveier på KFK. Men fritidsklubben har per dags dato bare en. I tillegg mangler den eksisterende rømningsveien nødlys som viser vei ut av lokalet. Dette skriver Andøyposten.

 

7. desember 2011

Barnehagene i Andøy mangler godkjenning

Fylkesmannen i Nordland har vært på tilsynsbesøk i Andøy, og  ber om at det blir sendt en skriftlig tilbakemelding innen 28.februar 2012 der kommunen legger fram en plan for de tiltak som skal gjennomføres for å rette opp avvik.

Kommunen skylder på flytting til andre lokaler og manglende oversikt over arkiv.

Les mer på Vesterålen Online

 

6. desember 2011

Minnemarkering i Bjørnskinn på Sydpoldagen

Andøy Historielag inviterer til markering av 100-årsdagen for erobringen av Sydpolen i Bjørnskinn på Sydpoldagen 14. desember.

Det var den 14. desember 1911 de første menneskene nådde fram til Sydpolen. Fem nordmenn, ledet av Roald Amundsen, sto for denne bragden.
En av de fem het Helmer Hanssen, og var født og oppvokst i Bjørnskinn i dagens Andøy kommune.

Helmer J. Hanssen (1870 -1956) hadde en sentral rolle i kappløpet mot Sydpolen. Det var han som med hundespannet sitt ledet an mot polpunktet. Engelskmannen Robert Scott og hans følge nådde Sydpolen en måned etter. De døde på tilbakeveien av skuffelse, kulde, utmattelse og skjørbuk.

Markeringen i Bjørnskinn starter med nedlegging av blomster ved bautaen over Helmer Hanssen ved Bjørnskinn kirke. (Denne seremonien blir overført direkte av Nrk-fjernsynet.)
Deretter forflytter vi oss ned til grendehuset, der det blir foredrag om tiden rundt erobringen av Sydpolen, og musikalske innslag.
 

Bildet viser en aldrende Helmer Hanssen, som da var bosatt i Tromsø.  I Tromsø blir Bjørnskinngutten hedret med eget minnesmerke som avdukes av Kronprins Haakon Magnus på Sydpoldagen. (Bildet er hentet fra boka ”Den trofaste toer – Polarhelten Helmer Hanssen, av Bård Borch Micalsen.)

Les hele programmet her

 

8. november 2011

Bygdeboklansering i Hognfjord

Sortland bygdeboknemnd har levert fjerde bind i serien "Sortland Bygdebok - gård og slekt".

Bygdeboka er lansert

Les mer om lanseringen

Bestilling av boka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. november 2011

Ingen kampflybase på Andenes

Forsvarssjefen vender tommelen ned for en fremskutt flybase på Andøya for de nye kampflyene.
Les mer på Vesterålen Online

 

2. november 2011

Andøy fikk kritiske spørsmål om skolen i Risøyhamn

John Helmersen fra Andøylista stilte kritiske spørsmål om Risøyhamn skole i formannskapet.

Les mer på Vesterålen Online

 

2. november 2011

Øksnes og Bø får omstillingsmidler

Øksnes og Bø får friske omstillingsmillioner fra Nordland fylkeskommune.

Les mer på Vesterålen Online

 

24. oktober 2011

- Bygg ny skole, sier elevene

Risøyhamn skole i Andøy gjør elevene syke

"Nyfløya" ved Risøyhamn skole.

Også her ser man asbestholdige byggematerialer i form av delvis knuste  eternitplater på gesimsene.

Foto: Idar Nilssen.

Andøy kommune har lagt ned alle de kommunale grendeskolene, og sitter igjen med to skoler, en på Andenes og denne i Risøyhamn.

Skolen på Andenes ble oppført omtrent samtidig med skolen i Risøyhamn - og av de samme byggematerialene. På Andenes stengte man skolen ved funn av asbestholdige materialer og gikk umiddelbart i gang med å bygge ny.

- I Risøyhamn er forholdene forsvarlige, mener ordfører Jonni Solsvik!

Les mer hos Bladet Vesterålen     Se også diskusjonen rundt "gammelskolen" på Andenes i 2007

 

24. oktober 2011

EU-godkjenning av reinslakteriet på Kåringen i Lødingen

Kåringen Reinslakteri i Lødingen er EU-godkjent. – Den nye sertifiseringen gjør det mulig å eksportere produkter, sier en fornøyd Lars-Roger Hanssen.

Reinsdyrbukk på høstbeite.

Slakteriet på Kåringen har nå også godkjenning for slakting av villsau. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

17. oktober 2011

Risøyhamn skole bør stenges nå

Halvar Rønneberg (Frp) er rystet over den elendige forfatningen Risøyhamn skole er i. – Situasjonen er uforsvarlig for både elever og lærere, mener han.


Risøyhamn skole

Halvar Rønneberg slår fast at Andøy har en av landets flotteste 1-10-skoler (på Andenes), men dessverre også en av de aller, aller verste (i Risøyhamn). Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

– Jeg har fått tilgang til bilder av forfallet og elendigheta ved skolen, der det vises muggsopp langt oppetter veggene, uforsvarlig lagring av matvarer, hull i vegger tettet med isolasjon som ligger bar, lysbrytere som henger og slenger i løse ledninger, delvis knuste stikkontakter og råtne samt knuste vindusruter, mener Rønneberg.

Les mer hos Andøposten

Les mer hos Bladet Vesterålen om dårlig datautstyr ved skolen

Se også skolens Facebookside

 

14. oktober 2011

Bygdeboka for Sortland, bind 4, er like om hjørnet

Sortland bygdeboknemnd inviterer til lansering av Sortland bygdebok, Gård og slekt, del 4, onsdag 2. november på Hognfjord grendehus.
 

Sortland bygdebok, gård og slekt. Del 4

Denne boka er skrevet av historikeren Johan I. Borgos. Museum Nord – Sortland museum er bilderedaksjon og Atle Paulsen illustratør. Gårdskartene er tegnet av Idar Nilssen. Boka omhandler gårds- og slektshistoria til gårdene  Gåsbøl, Nevernes, Bogen, Bremnes, Holm, Roksøy, Stamnes, Reinsnes, Liland, Hognfjord, Kvalsaukan, Kringlen, Strand, Osvoll, Kinn, Finnseter, Myrland, Reinstad, Godfjordbotn, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus og Røkenes.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Boka, som inneholder 768 sider med gårds- og slektshistorie, omtaler til sammen 1772 familier. Rundt 8000 personer er nevnt. Den inneholder til sammen 250 gamle bilder og i overkant av 40 kart. Kartene er påført mange av de gamle lokale stedsnavnene, et sted mellom 1000 og 2000 navn som for lengst er gått i glemmeboken. Boka inneholder også illustrasjoner som viser dagliglivet før fotoapparatet ble tatt i bruk.

Invitasjon til lanseringen

 

19. juli 2011

Meteorologene:

- Varm ettersommer og høst i Vesterålen

Værprognosene tyder på at sensommeren kan bli tiden for norgesferie. Spesielt i Nord-Norge.

– Det er de nordlige områdene som får en sensommer og høst som blir godt over normalen. Over halvannen grad varmere lengst nord, sier Jostein Mamen, forsker ved Meteorologisk institutt, til NTB.

Kanskje blir det brukbare temperaturer resten av sommeren  i år.

Her fra sør i Risøysundet. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

5. juli 2011

Hurtigruten i reprise på NRK2

- Vi sender én strekning hver dag, både på dagtid og samme strekning på natten. Dette vil pågå i omtrent en måneds tid, dette gjør vi for de som synes Tour de France kan bli litt kjedelig. Da er det bare å slå over til Hurtigruten, sier Rune Møklebust, NRKs prosjektleder ifølge Vesterålen Online. Det er også mulig at NRK sender hele turen i sin helhet nærmere juletider.


"Kjendisbåten" Ms Nordnorge rett før innseilingen til Risøyrenna på tur sørover etter den direkte tv-sendte turen nordover langs kysten.

Nå blir det altså mulig å se det hele i reprise. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer på Vesterålen Online

 

1. juli 2011

Intet klandreverdig fra LNS-gruppen i Store Norske-saken

Økokrim henlegger alle siktelsene mot Leonhard Nilsen & sønner (LNS).  Økokrim har i formiddag orientert LNS om at alle siktelser mot LNS, LNSS, Malvin Nilsen og Frode Nilsen er henlagt.


Administrasjons-bygget til en av de største bedriftene i landsdelen, LNS-gruppen med adresse Strandland, Risøyhamn. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.
Les mer på Vesterålen online

 

17. juni 2011

Professor Are Nylund: Fiskeriminister Berg-Hansen er frekk!

Are Nylund ved Universitetet i Bergen omtaler fiskeri- og kystminister Lisbet Berg-Hansen som frekk. Årsaken er hennes uttalelse til DN om at de store lusemengdene langs kysten kan ha andre forklaringer enn oppdrettsnæringen.

- Jeg synes hun er ganske så frekk, den godeste fiskeriministeren (som også er fiskeoppdretter). Vi vet at det er et sted mellom 500 000 og 600 000 villaks og noe sjøørret langs kysten. Det er ingenting sammenlignet med hva som finnes i oppdrettsanleggene. Og selv om lusemengden er lav i anleggene, er dette enkel matematikk. Den gangen vi produserte noen tonn oppdrettslaks, spilte det ingen rolle, men nå, med 300-400 millioner fisk, blir det noe helt annet. Og vi vet at lusa kun lever på laksefisk. Det som betyr noe er antall lus på villfisken, og ikke på oppdrettsfisken, sier Nylund ifølge nettstedet kyst.no.

Dette bildet har gått verden rundt som skrekkeksempel på luseskadet villaks. Det ble tatt allerede for mange år siden i utløpet på Fiskebølelva i Hadsel. Her ser vi en voksen villfisk med totalt nedbeitet skalletak og blottlagt kranium. Eieren av det nærliggende oppdrettsanlegget opplyste det samme året at lusemengden i anlegget var så liten at det ikke var behov for avlusing der.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer om situasjonen i Vesterålen         Havforskningsinstituttets framdriftsplan

 

17. juni 2011

Nytt kulturhus til 215 millioner kroner på Sortland

Et bredt flertall i kommunestyret sier ja til utbygging av Kulturfabrikken. Prislappen blir 215,3 millioner kroner.
Alle partier med unntak av Rødt og Senterpartiet var rede til å si ja til kulturfabrikkbygginga i ettermiddag. Rødt og Senterpartiet ville utsette saken, særlig på grunn av de økonomiske konsekvensene ved å si ja.
Rådmann Rolf Lossius mener dagens vedtak vil medføre 5,8 millioner kroner i økte årlige kostnader for kommunen.


– Dette blir et kulturelt kraftsenter. Det blir veldig stor aktivitet. Det som var ønska inn, er kommet inn. Bare 400.000 kroner av de budsjetterte leieinntektene er sporadiske inntekter. Resten har vi avtaler om, sa økonomisjef Tommy Løveng Hansen i sin utredning til kommunestyret.

"Kulturminne" i Sortland sentrum. Dette er bygningen som tidligere huset "Kaffistova" og jernvare-forretningen "Kompaniet".

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

15. juni 2011

Petter Stordalen kjøper aksjer i Hurtigruten

Stordalen har gått inn med 50 millioner kroner. Det tilsvarer 2,5% av selskapet og gjør Stordalen til Hurtigrutens sjette største aksjonær.


Fra før hadde Trygve Hegnar sikret seg en stor aksjepost i Hurtigruten.

Nå har også hotellkongen Petter Stordalen kjøpt seg inn.

På bildet ser vi hurtigruteskipet "Nordlys" ved kaia i Risøyhamn 15. juni. Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

Les mer på Vesterålen Online

 

10. juni 2011

Grensejusteringssaken i Kommunal- og Regionaldepartementet

Fylkesmannen i Nordland har oversendt sin utredning av grensejusteringssaken mellom Andøy og Sortland til endelig avgjørelse i Kommunal- og regionaldepartementet med anbefaling om å etterkomme ønsket fra lokalbefolkningen. Torsdag 9. juni møttes de involverte i departementet for å legge fram sitt syn der.

Andøyordfører Jonni Solsvik, sammen med rådmann Kirsten Pedersen, stilte opp i Kommunal- og regionaldepartementet sist torsdag i et nytt forsøk på å hindre grensejusteringen mellom Andøy og Sortland, slik befolkningen i de tre sørligste bygdene i Andøy ønsker. For å gjøre sine hoser ekstra grønne i den rød-grønne regjeringen, hadde han toppet laget fra Andenes med også den avtroppende varaordføreren, Tore Pettersen fra Senterpartiet.

Møtet i det senterpartistyrte departementet ble ledet av statssekretær Dag-Henrik Sandbakken, med rådgiver Stein Ove Pettersen som bisitter. På forhånd hadde Andøyordføreren, med støtte fra profilerte andenespolitikere i kommunestyret, gått ut i mediene med påstander om slett saksbehandling hos Fylkesmannen i Nordland, som etter flere år med saksutredning har anbefalt grensejustering. Man beskyldte også fylkesmann Hill-Marta Solberg for innhabilitet ettersom hun er født og oppvokst på Reinsnes i Sortland.

Både Andøyordføreren og hans meningsfeller på Andenes mente at om ett eneste enkelt punkt i en lang rekke tungtveiende argumenter for grensejustering, kunne tale imot, skulle saken avvises.

Andøyordføreren brukte innledningsvis over halvparten av den planlagte møtetiden på å fortelle om den svake økonomien i Andøy kommune. De tre bygdene som med nesten 90 % flertall i befolkningen ønsker overflytting til Sortland kommune, er bidragsyter til andøysamfunnet med 5 – 7 millioner kroner årlig. Han mente også at nedleggingen av Medby skole var utløsende faktor for søknaden om grensejustering, og at saken av den grunn måtte avvises. 

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, som møtte personlig sammen med saksbehandler Tor Sande, mente imidlertid at svak kommuneøkonomi og negativ befolkningsutvikling ikke var særegent for Andøy. Skulle man vektlegge kommuneøkonomien, vil det ikke være mulig å endre på en eneste kommunegrense i Nordland. Hun mente at dette ikke er et avgjørende argument i saken, og man hadde valgt å la hensynet til folkeviljen gå foran.

Også spørsmålet rundt nedleggingen av Medby skole var grundig vurdert, og dette ble heller ikke ansett som avgjørende.

Solsvik opplyste også at et par fra området hadde uttrykt ønske om å bli med til Oslo for Andøy kommunes regning, men at departementet hadde avslått det. Han hadde oppfordret dem til i stedet å sende et nytt notat. En mor med tre unger på skolen i Risøyhamn skulle også ha gitt uttrykk for at hun ønsket å unngå at ungene måtte bytte skole på nytt, og at hun regnet med at Sortland, etter en grensejustering, ville kjøpe skoleplass til dem i Risøyhamn ut skoletiden deres. Ordføreren poengterte at det finnes sykehjemsplasser for eldre på Åse, og avsluttet innlegget med igjen å vise til kommunens vanskelige situasjon: "Andøy kommune er i en svært utfordrende økonomisk situasjon, og lokaldemokratiets muligheter til i fatte nødvendige beslutninger for å løse utfordringene vil bli betydelig svekket dersom departementet følger Fylkesmannens anbefaling". Beskyldningene mot Fylkesmannen om innhabilitet lot han ligge.

Varaordfører i Andøy, senterpartimannen Tore Pettersen, ytret seg litt. Han bidro med litt informasjon om at det første folkemøtet på Medby var lukket for pressen, men at SV-representanten John Helmersen skulle ha vært der og snakket om etablering av Montessoriskole. Dette er en opplysning som ikke medfører riktighet, og som avvises blankt fra lokalt hold.

Harry Hanssen og Reinar Karlsen representerte de tre bygdene Forfjord, Medby og Fornes, som har søkt om grenseendring. Også Ole Jørgen Jørgensen fra Medby, listekandidat for Andøy senterparti og tilhenger av grensejustering, deltok fra søkerbygdene, og disse tre fikk anledning til å kommentere ordførerens innlegg og de rettet opp feil i hans framstilling.

De orienterte også om historikken, bakgrunnen, behandlingen av søknaden og begrunnelsen for søknaden. De gav beskrivelse av dagens situasjon og fortalte om ønsket om å få unge familier til bygdene. De pekte på at levetiden mellom barneskole og aldersomsorg er av interesse også i de tre sørligste bygdene i Andøy. Det var vanskelig å forstå at rammeoverføringene til de tre bygdene, som utgjør bare rundt 2,5 % av kommunebudsjettet, kunne sette Andøy i økonomisk knipe. Kostnadene ved å tilhøre Andøy ble omtalt, og man henstilte til departementet om å etterkomme ønsket fra det store flertallet og følge fylkesmannens anbefaling.

Ole Jørgen Jørgensen minnet departementet om at Andøy senterparti stemte for grensejusteringen da saken ble behandlet i kommunestyret, bare varaordfører Tore Pettersen stemte i mot – noe Jørgensen ikke fant helt uventet ut fra varaordførerens ståsted.

Les mer om grensejusteringssaken

 

29. mai 2011

Sortland nærmer seg 10 000 innbyggere

Folketallet i Sortland passerte 9900 1. april. Første kvartal økte tallet med 44.
- Fødselsoverskuddet er på tre, mens tilflyttinga er på hele 41 personer. Det er vi svært fornøyd med, sier rådmann Rolf Lossius. Nå veddes det på tidspunktet for når kommunen passerer 10.000.
Dette skriver Sortlandsavisa i sin nettutgave.

Et lite tips til de som vedder: Folketallet i de tre bygdene Fornes, Medby og Forfjord, er på rundt 140. Går det som folket i de tre bygdene og  Fylkesmannen ønsker, vil folketallet i alle fall passere 10 000 med god margin fra kommende årsskifte.

Det spisse fjellet midt i bildet, 890 meter høye Skrivartinden, ligger i Forfjorden og er per i dag det høyeste fjellet i Andøy.

Fra årsskiftet vil Skrivartinden, sammen med innbyggerne i de tre bygdene som ønsker grensejustering, tilhøre Sortland kommune. Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Les mer om saken hos Sortlandsavisa   Les mer om Fylkesmannens anbefaling

 

26. mai 2011

Ønsker vindmøller på Ånstadblåheia i Sortland nå

Rundt 40 personer møtte opp på Sortland hotell, da Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) inviterte til folkemøte om den planlagte vindmølleparken på Ånstadblåheia. Bare en av de frammøtte hadde motforestillinger.

Vindmøllene på Ånstadblåheia kan ikke komme fort nok, skal vi tro flertallet som uttalte seg på folkemøtet torsdag, skriver Bladet Vesterålen.

Illustrasjonsfoto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

23. mai 2011

Mange er misfornøyd med veiene

Sju av ti spurte er misfornøyd med veistandarden i Norge. De som er mest fornøyd bor i byene. I Oslo svarer 36,1 prosent at de er fornøyd med veistandarden. Seks av ti Oslo-innbyggere er misfornøyd. Folk bosatt i distriktene er mest misfornøyd. To av ti er fornøyd, og nesten åtte av ti misfornøyd.

Nord-Norge skiller seg ut blant landsdelene. 90,6 prosent av de spurte i Nord-Norge er misfornøyd med veistandarden. 9,4 prosent sier de er fornøyd.

I Vesterålen skiller veistrekningen av Fv. 82 mellom Sortlandsbrua og Andøybrua - hovedveien til hele Andøy kommune i Nordland - seg ut som den klart dårligste og mest forsømte. Her er situasjonen vinterstid ved Buksnesfjorden.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Les mer på Vesterålen Online      Se veiaksjonens Facebookside       Les mer om saken

 

18. mai 2011

Enkelt å rapportere om ulovlig garnfiske

Norges Jeger- og Fiskerforbund har i samarbeid med Statens Naturoppsyn opprettet er nettsted der man enkelt kan varsle hvis man ser ulovlige garn, både i sjø og ferskvann. (Klikk på banneret ovenfor).

Det er viktig å understreke at rapportering av en observasjon til ulovligegarn.no ikke er det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser av ulovlige garnsett skal gå til politiet. De har telefon 02800, som er et døgnbemannet telefonnummer.

Statens naturoppsyn har disse telefonnumrene: 900 61033 og 75 51 99 98. Man kan varsle alle overtredelser av naturvernlovgivningen dit. Statens Naturoppsyn har til oppgave å føre oppsyn og reagere på meldinger om overtredelser.

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

16. mai 2011

Tuberkulosesanatoriet i Sigerfjord i Vesterålen

Det tidligere tuberkulosehjemmet Lihallen ligger høyt oppe i lia, 80 meter omtrent rett opp over havnivå, med utsikt over Sigerfjorden. Tuberkulosehjemmet var i drift i tiden 1914 til 1956. Det er i dag et privateid kunst- og seminarsted under navnet Lihallen Kulturgård.

Tuberkulosen herjet her som ellers. Mange endte sine dager her oppe. En av dem var krigshelten Ewald Knudsen fra Bø på Andøya.

Utsikten fra Lihallen, som i dag brukes til helt andre formål, er formidabel. Bygningen er i seg selv en attraksjon. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer om Lihallen Kulturgård

 

11. mai 2011

Fordeling av statlige og fylkeskommunale friluftsmidler

Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord har fordelt i overkant av 2 millioner av statlige og fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. ”Vi ser en økende interesse og aktivitet innenfor feltet friluftsliv og naturopplevelse”, sier fylkesråden og viser til årets søknadssum som er rekordstor. Det er søkt midler for over 8 millioner kroner.
Ca 90 % av den voksne befolkningen i Norge driver med en eller annen form for friluftsliv og på spørsmål om hva de ønsker å drive mer med svarer de aller fleste økt friluftsliv. ”Friluftsliv og naturopplevelse er kanskje det enkleste og billigste tiltaket for å bedre folkehelsen i befolkningen” avslutter fylkesråden og gleder seg over at Nordland fylkeskommune bevilger mest penger i Norge til friluftsliv pr innbygger.

Les mer om fordelingen

 

10. mai 2011

Snart tid for midnattsol i Vesterålen

Nå er det ikke lenge til sola holder seg over horisonten i Vesterålen hele døgnet.

På Sortland er midnattsola synlig fra 23. mai til 23. juli.

Her er kveldssola sett fra Svindalen på Andøya 6. mai. Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

 

5. mai 2011

Snille reinsdyr i Vesterålen ifølge reineier

Nordland Bonde- og Småbrukarlag ønsker tiltak mot reinbeiting på innmark. I Vesterålen skal imidlertid dette ikke være noe stort problem.

I disse dager kalver dyra, og nå spirer det i marka. Da er det slik at reinen trekker unna bebyggelsen, og det som eventuelt har vært et problem vil da gi seg, konkluderer reineier Arild Inga.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

27. april 2011

"Andøykjendisar gjennom 1000 år"

Tormod Nordeng med gjennomgang av Andøy-historia gjennom mer enn tusen år. Foredraget som skal finne sted på samfunnshuset på Dverberg førstkommende mandag, handler om kjente personer fra dagens Andøy.

Det er den pensjonerte skolemannen, lokalhistorikeren og æresmedlemmet i Andøy Historielag, som vil gi til beste sin oppfatning av mennesker som har påvirket den lokale historia.

Han vil starte med "andøykongene" på 500-tallet og bevege seg framover til vår tid.

Foto: Idar Nilssen.

 

Les mer om arrangementet

 

23. april 2011

Hurtigruta med motortrøbbel

Det gamle hurtigruteskipet "Nordstjernen" fikk motorhavari og måtte kaste anker i Sortlandssundet påskeaften. Resten av ruten til Bergen må kanselleres, og passasjerene flyttes over til "Trollfjord" i morgen.

Det var denne 55 år gamle båten som fikk motorproblemer i Sortlandssundet, trolig på grunn av vann i drivstoffet.

Her sees båten en time før havariet, i innseilingen til Risøyhamn.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer på Vesterålen Online

Les mer om hurtigrutene gjennom tidene på Per Rydheims maritime sider

 

15. april 2011

Løsrivelse fra Andøy!

Fylkesmannen i Nordland anbefaler grensejustering mellom Andøy og Sortland fra kommende årsskifte.

Etter tre år med utredninger har Fylkesmannen nå oversendt følgende konklusjon og anbefaling til departementet:

"Søknad om grensejustering innvilges ved at kommunegrensen endres slik at gårdsnummer 15, 16 og 17 i Andøy kommune overføres til Sortland kommune.
Endringen foreslås gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2012.
Fylkesmannen kan bidra med å få kartfestet området dersom departementet innvilger søknaden.
Etter inndelingsloven § 18 skal det gjennomføres et økonomisk oppgjør mellom kommunene med mindre det er enighet om at dette er unødvendig. Fylkesmannen vil dersom slikt oppgjør skal finne sted, etter anmodning fra kommunene, bistå med å få framforhandlet slik avtale.
Av hensyn til tidsperspektivet bes departementet så snart som mulig gi oss tilbakemelding dersom det skulle være forhold ved saken som trenger nærmere avklaring eller utredning."
 

Det er de tre sørligste gårdene i Andøy, Forfjord, Medby og Fornes, som har søkt om grensejustering, og som nå har fått støtte for sitt syn hos Fylkesmannen.

Les mer om saken

 

12. april 2011

Knapt 17 km ny asfalt til vegene i Vesterålen i år

Statens vegvesen skal på vegne av staten og fylkeskommunene asfaltere 611 km riks- og fylkesveger for til sammen 359 millioner kroner i Nord-Norge i år. Gjennom kontraktene som nå er inngått blir det i løpet av asfaltsesongen lagt ut 378 268 tonn asfalt i Nordland, Troms og Finnmark. På riksvegnettet i de tre nordligste fylkene skal det legges dekke for 160 mill. kr på totalt 260 km.

På fylkesvegnettet skal vegdekkene i Nordland vedlikeholdes for 62,5 mill kroner. I tillegg skal det legges asfalt for 34 mill kroner i forbindelse med anleggsvirksomhet. Dette skriver Nrk/Nordland på sine nettsider.

Følgende vegstrekninger i Vesterålen blir tilgodesett:

Rv 85 KJERRINGNES XKV – ÅNES, 3 730 meter

Fv 82 SORTLAND SØR - SORTLAND SØR, 4 010 meter

Fv 82 KVALSAUKAN – MAURNES, 4 650 meter

FV 885 HOLMSTAD, 1 200 meter

FV 959 GODFJORDEN, 3 300 meter

Strekningen fra Kvalsaukbrua til Maurnes får ny asfalt i år. Her fra asfalteringen i fjor mellom Sortlandsbrua og Kvalsaukbrua. Et prosjekt mange mener er bortkastet på grunn av manglende grunnarbeid.  Foto: Idar Nilssen.

 

11.april 2011

Øksnes kommune støtter seminar om villsau

Heidi Nilssen fra Sortland fikk 5.000 kroner av Øksnes kommune for å arrangere miniseminar om villsau.

Hålogaland Villsaulag ved Heidi Nilssen fikk et tilskudd på 5.000 kroner fra Øksnes kommune til et miniseminar og kurs på Toftenes Sjøhuscamping 2. og 3. april i år.  Dette skriver Vesterålen Online.

Heidi Nilssen fra Stamnes i Sortland er selv villsaubonde og arrangerte miniseminar om temaet i Øksnes.

 

Foto: Idar Nilssen.

 

 

9. april 2011

Oppstart av reguleringsarbeid på strekningen Hognfjordkrysset - Kleiva

Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-8 har Statens vegvesen i samarbeid med Sortland kommune og Nordland fylkeskommune igangsatt arbeidet med å utarbeide forslag til reguleringsplan for fv. 82 på strekningen Holmen til Maurnes.

Utvidelse av fv. 82 til 2-feltsveg på strekningen Sortland til Risøyhamn er et overordnet mål og prosjektet må tas i flere etapper.
Planarbeidet tar sikte på å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekningen Holmen – Maurnes (Kleiva). Breddeutvidelsen av fv. 82 vil bli tatt inn i dette planarbeidet på samme strekningen.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet, bes om å skrive til Statens vegvesen, Region nord. Innspill til planarbeidet må være skriftlig og foreligge innen 7. mai 2011.
 

Les mer om saken        Veiaksjonens Facebookside
 

29. mars 2011

Andøylista er klar

Nominasjonsmøtet på Nordmela 27. mars har satt opp listeforslag til høstens kommunevalg.

Se det komplette listeforslaget her

 

25. mars 2011 - oppdatert 30. mars 2011

Melbu og Omegn Samarbeidsliste er klar

– Vi arbeider ennå med kandidater, og tar en endelig beslutning over helga om vi stiller liste, bekrefter Hanne Kjeldbergvik fra Melbu overfor Bladet Vesterålen.

Det er ikke bare i Andøy og Nord-Afrika det er opprør mot sittende regimer.

Det ulmer i Melbu-området i  Hadsel også for tiden.

Bildet viser litt utsikt fra kirken på Melbu. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

Se den endelige lista

 

23. mars 2011

Pressemelding:

Andøylista blir en realitet


Prosessen med å etablere en tverrpolitisk liste til kommunevalget 2011 i Andøy er nå inne i en sluttfase. Det er stort engasjement rundt om i hele kommunen, og til nå er det samlet inn mer enn 200 underskrifter fra velgere som stiller seg bak et listeforslag.
Etter folkemøtet søndag 13. mars har interimsstyret hatt 2 møter for å forberede prosessen videre samt sette opp et forslag til valgliste. Det har vært uproblematisk å finne kandidater, og neste steg er avvikling av nominasjonsmøte på Nordmela søndag 27. mars.

På dette møtet, som er åpent for samtlige nåværende og aktuelle nye underskrivere av valglisten, tar vi sikte på å gjennomgå aktuelle programformuleringer samt sette opp det listeforslaget som vil gå inn til valgstyret. Det vil også her være aktuelt med neste steg i etableringen i retning av en fast organisering rundt Andøylista med medlemskap og vedtekter.
Mottakelsen av et tverrpolitisk alternativ i Andøy kommune har vært meget positiv, og vi regner med at Andøylista vil kunne få stor oppslutning i høstens kommunestyrevalg. For Andøylista Kjell Einar Vangen
 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

16. mars 2011

Byste av romanfiguren "Herman" avdukes på Sortland

En lokal «Herman» skal være med på avduking av Herman-byste på Sortland lørdag 19 mars.
Sortland Hotell avduker sin byste av Lars Saabye Christensens romanfigur Herman på lørdag. I den forbindelse er selvsagt forfatteren til stede, men også en lokal Herman. Bysten er utført av kunstneren Nico Widerberg, skriver Bladet Vesterålen.

Forfatteren Lars Saabye Christensen, som bodde en tid på Sortland, har allerede fått sin egen byste på Sortland Hotell, der også originalmanuset til romanen Herman oppbevares.

Nå skal også romanfiguren få sin byste.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

16. mars 2011

Fv. 82 - høy hastighet på svingete og dårlig vei

UP stanset 13 fartssyndere på Fv. 82 på Liland onsdag ettermiddag, ifølge Bladet Vesterålen.

Illustrasjonsfoto fra veistrekningen på sommerføre.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Les mer hos Bladet Vesterålen    |    Veiaksjonens Facebookside    |   Les mer om veistrekningen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

10. mars 2011

- Ny tverrpolitisk kommunevalgliste i Andøy

"Andøylista" vil redde stumpene av en skakkjørt Andøy kommune

"En arbeidsgruppe sammensatt av mennesker med ulik bakgrunn og politisk erfaring har tatt et initiativ til å få etablert et tverrpolitisk alternativ til kommunevalget kommende høst. Den politikken som har vært ført gjennom de siste valgperiodene har hatt mange negative konsekvenser for kommunen som helhet. Innen sentrale tjenesteområder har vi opplevd en sentraliseringspolitikk som igjen har skapt frustrasjon og resignasjon blant innbyggerne. Flere lokalsamfunn føler seg sviktet av lokalpolitikerne etter å ha mistet sine lokale tjenestetilbud – spesielt innen skolesektoren. Oppslutningen ved siste kommunevalg var svært lav – en stemmeprosent på 62 forteller at nesten 40 % unnlot å benytte seg av sin stemmerett. Dette er en utvikling som må motvirkes og som forteller oss at de politiske prosessene i Andøy representerer en fare for demokratiet."

"Vi ønsker å skape størst mulig bredde i engasjementet og har utarbeidet et utkast til valgprogram samt struktur som vil bli presentert på et folkemøte på Åse grendehus søndag 13. mars kl 19.00. "

Dette skriver arbeidsgruppa i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen

 

10. mars 2011

Utvidet jakttid for grågås i Vesterålen?

Fylkesmannen i Nordland vil etter søknad fra Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommuner, fastsette forskrift om utvidet jakttid for grågås fra 10. august i gitte områder i vesterålskommunene. Før forskriften fastsettes legges søknaden ut til offentlig høring fram til 12. april.

Ny forskrift for gåsejakt er på trappene. Bildet viser hvitkinngås under vårbeite på Jennestad i Sortland.

Foto: Idar Nilssen.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Kart over gåseforekomstene i Vesterålen og Lødingen.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

Les mer på Øksnes kommune sine nettsider

 

4. mars 2011

Kulturuka i Sortland 11. til 20. mars 2011

Noen ord inspirerer og motiverer mer enn andre. Bruer – årets tema – er et slikt ord. Bruer passer for vår region, for Sortland, for menneskene som bor her og ikke minst for ei kulturuke! Temaet har inspirert kunstnere, og det satte også i gang kreative prosesser hos oss. Vi håper at årets program vil gi dere opplevelser, kunnskap og føre til deltakelse fra mange hold, skriver Sortland kommune, Kulturkontoret og Kunst- og kulturstrøm Sortland i invitasjonen.

Bruer er tema i årets kulturuke i Sortland. Dette er Sortlandsbrua.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Last ned programmet for kulturuka her

 

2. mars 2011

Tilbake til naturen på Reinsnes i Sortland

Bladet Vesterålen skriver i dag at det ikke blir noe av Bjørn Bratlies "Prosjekt Midnattssol" på Reinsnes. Nå har han solgt eiendommen til Asbjørn Hansen fra Reinsnes. Tomta består av fjord og fjære, og halvøya hvor Bratlie hadde store planer om et ferie- og spaanlegg – med ei kostnadsramme på 180 millioner kroner.

– Jeg bor på Reinsnes og har et ønske om at dette området fortsatt skal være tilgjengelig for allmennheten, sier Asbjørn Hansen til Bladet Vesterålen.

"Hotellfjæra" på Reinsnes, som  vittige tunger forlengst har begynt å kalle området.

En anleggsvei er anlagt tvers over halvøya. – Vi skal prøve å reparere sårene i naturen når våren og sommeren kommer, sier den nye eieren, Asbjørn Hansen.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

1. mars 2011

Andøy Historielag med nye tilskuddsmidler

Andøy Historielag har også i år satt av kr 50 000 til fordeling til lokalhistoriske formål.

Tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger eller enkeltpersoner kan søke. Søknadsskjema og retningslinjer fås hos historielagets sekretær Idar Nilssen, telefon 76 14 88 64, eller kan lastes ned på denne linken: Søknadsskjema og retningslinjer

Denne tusenlappen fra 1965 er nok ikke "gangbar" lenger, men det er de 50 tusen som historielaget stiller til disposisjon for tiltak som ivaretar den lokale historia tilknyttet Andøy.

 

  25. februar 2011

Andøy kommune er positiv til Montessoriskole på Bleik

Flertallet i Kommunestyret i Andøy er positive til at det etableres privatskole på Bleik.

Under debatten i kommunestyret sa representanten Harald Åsvang blant annet dette: ”Det er utrolig å høre på hva Høyre-folkene lirer av seg – nesten så det er artig. Her jobber de først livet av seg for å få lagt ned skolen på Bleik, og så forsøker de å motarbeide en privatskole som de visste ville komme om skolen ble stengt. Men så husker de at det snart er valg, og da snur man - når man ser at de ikke klarer å stanse dette”.   Se tilsvarende sak.

Det er denne skolen på Bleik befolkningen og kommunestyret ønsker skal drives videre som privatskole.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Les mer på Vesterålen Online    Les om Åse Montessoriskole   

Om godkjenning fra direktoratet (8. mars)

 

  25. februar 2011

Opprusting av Fv. 82 gjennom Maurnes og Liland i Sortland

Statens vegvesen planlegger å bygge busslommer i området Liland og Maurnes i Sortland.
I et høringsbrev fra Statens vegvesen kommer det frem at man nå planlegger å bygge ensidige busslommer langs fylkesvei 82 ved Liland og Maurnes. Det planlegges også fortau ved busslommen.

Det er denne veistandarden man nå ønsker å utbedre med gangveier og busslommer. Dette bildet viser situasjonen gjennom Maurnes.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer på Vesterålen Online

Les mer om saken her   Veiaksjonens Facebookside
 

  16. februar 2011

Økonomistyringen i Sortland mot friskmelding

Nå er det bekreftet: Sortland kommune er på full fart ut av Robek-lista, sier ordfører Svein Roar Jacobsen (Ap). Ordføreren kontaktet onsdag media med gode nyheter om at Sortland kommune nå er på full fart ut av Robek-lista. Det er i og for seg ingen nyhet, i og med at det har vært klart ganske lenge at det ville skje. Men nå har også Fylkesmannen i Nordland bekreftet at den formelle "utmeldingen" vil skje innen kort tid.

I Andøy har man valgt motsatt strategi. Der ser man behov for overordnet statlig økonomistyring i årene framover.

 

Les mer på Vesterålen Online

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
14. februar 2011

"Bøks"-midler til Stø i Øksnes

Arctic Whale Tours på Stø har fått 200.000 fra Bøks for å profilere seg innen hvalsafari- og reisleivsbransjen.
Prosjektet ”Bedriftsutvikling av Arctic Whale Tours” ble behandlet i styret i Bøks AS den 11.01.2011 med positivt utfall. Daglig leder Camilla Ilmoni er storfornøyd med beslutningen, og skriver i en pressemelding at bedriften nå kan utvikle markedsføringen sin på en god måte.

 

Det ligger mange utviklings-muligheter i Stø og havområdene utenfor. Her fra Anda nordom Stø.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

Se nettstedet til "Bøks"

 

  11. februar 2011

Offentlige besparelser ved utvidelse av Skagen

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) bekrefter det som mange lenge har hevdet. Det lønner seg å forlenge rullebanen ved Stokmarknes lufthavn. Staten vil spare 50 millioner kroner årlig ved å forlenge flyplassene i Vesterålen og Lofoten, hevdes det i rapporten.
Hadselordfører Kjell-Børge Freiberg: - Dette er enda en rapport som viser at vi må få utvidet rullebanen ved Stokmarknes Lufthavn til 1200 meter.

Stokmarknes lufthavn, Skagen.


Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer på Vesterålen Online

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  6. februar 2011

Nordlys, Aurora Borealis, over Vesterålen

Gavlen og Skjoldehamn i Andøy under nordlyset 4. februar 2011.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

  1. februar 2011

Andøy trives på Robek-lista, søker varig opphold

Andøy kommune ber om å få være ROBEK-kommune til 2016. Andøyposten skriver tirsdag at Andøy kommune har sendt søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å få være på ROBEK-lista til 2016. Andøy kommune sleper på et underskudd på 13,4 millioner kroner fra 2007. Det er ifølge avisen forfall på det beløpet inneværende år. Både politikere og rådmann Kirsten Lehne Pedersen ser på muligheten til å betale ned beløpet i år som umulig. Kommunen har et samlet underskudd på 26,6 millioner kroner.

Les mer på Vesterålen Online
 

  27. januar 2011

-Andøyordføreren med revestreker på egen hånd?     Neglisjerer folkeviljen og kommunestyrevedtak rundt grensejustering

Arbeidsgruppa som er valgt av de tre sørligste bygdene i Andøy til å arbeide for grensejustering mellom Andøy og Sortland, reagerer på nye trekk fra Jonni Solsvik. Etter at saken for lengst er ferdigbehandlet i Andøy, og kommunestyret med stort flertall har vedtatt at saken anses tilstrekkelig opplyst gjennom underskriftene fra bygdefolket og folkemøtet med Fylkesmannen sent i fjor høst, fortsetter Solsvik på egen hånd med uthaling av avgjørelsen. Arbeidsgruppa har oppdaget at andøyordføreren enda en gang har bebudet nye innspill bak kulissene, og har sendt e-post til Fylkesmannen. Les e-posten her.

 

 

Bladet Vesterålen har konfrontert aktørene i saken og skriver 27. januar 2011:

Vi venter på et innspill fra ordfører Jonni Solsvik, opplyser kontorsjef Tor Sande hos Fylkesmannen i Nordland til Bladet Vesterålen.
Sande, som har den omstridte grensesaka i Forfjord til behandling, sier at saka ikke er ferdig utredet enda, og derfor ikke er sendt over til Kommunal- og regionaldepartementet.
Departementet skal ta en endelig avgjørelse til søknaden om overflytting til Sortland.
- Før jul ble vi kontaktet av Solsvik, som varslet at han hadde et innspill å komme med i forhold til søknaden som var fremmet fra arbeidsgruppa for grensejustering.
Sande antyder at det dreier seg om opplysninger hvorvidt skolenedleggelsen i bygda var den utløsende årsaken til søknaden som ble sendt fra arbeidsgruppa.
- Men bør ikke saka nå være ferdig utredet? Kommunestyret har jo med stort flertall også sagt nei til å avholde folkeavstemning i spørsmålet?
- Ja det bøyer vi oss for. Det var en veldig god søknad vi fikk fra arbeidsgruppa, men det er
tross alt noen som har innvendinger imot, sier Sande.
- Det hadde kanskje vært enklere for dere med en folkeavstemning? - Vel, vi trodde vel at saka var enklere enn det viste seg. Det kom jo en del motforestillinger på folkemøtet vi arrangerte i slutten av september.
- Hvor lenge skal dere vente på innspillet fra Solsvik? - Vi har purret, og ønsker oss et svar nå. Vi har ikke bestemt oss for utfallet, men vi skal gi departementet et råd. Så får vi se hvor klart rådet blir, sier Tor Sande.
Ordfører Jonni Solsvik sier på telefon fra Oslo til Bladet Vesterålen at han vil komme med innspillet, og at det har bakgrunn i opplysninger han mener kom fram i formannskapet i oktober i fjor. (Formannskapsmøtet før kommunestyrets behandling og vedtak. Red. anm.)

- Ureint politisk trav, mener Forfjord-gruppe
Harry Hanssen i arbeidsgruppa for grensejustering mener Solsvik forsøker å trekke ut saksbehandlinga ytterligere.
- Jeg kan ikke se det på annen måte, sier Harry Hanssen til Bladet Vesterålen. Han viser til
at Andøy kommune avga sin høringsuttalelse høsten 2008, og at ordføreren senere - høsten 2010 - med et nytt taktisk trekk kom på banen med spørsmålet om folkeavstemning.
- Kommunestyret sa så sent som i november i fjor at saka er fyllestgjørende belyst. Det vedtaket var ordføreren med på, og hvis han virkelig mente at han hadde noe vesentlig argument å komme med, ville han gjort det for lengst. Vi har bedt Fylkesmannen gjøre si vurdering uten privatpersonen Solsvik, sier Hanssen.
- Og om han kommer med noe utspill, så har vi sagt at vi mer enn gjerne vil kommentere det.
Og det skal vi gjøre raskt, lover han.
Arbeidsgruppa ser utspillet fra Solsvik som ureint, politisk trav.
Hanssen viser til at saksbehandlinga nå nærmer seg 3 år, og at kanskje fylkesmann Hill-Marta Solberg selv snart må komme på banen.
 

Se utdypende omtaler av saken

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

27. januar 2011

Regionrådet avgjør opprusting av Fv. 82 på fredag

Statens Vegvesen ønsker å ruste opp vegstrekningen mellom Sortland og Risøyhamn i planperioden 2014-2019.
Distriktsvegsjef Terje Solvoll har allerede, på folkemøtet på Medby i vår, anslått en prislapp på i overkant på 200 millioner.

På spørsmål til regionvegsjef Torbjørn Naimak fra aksjonsgruppa for utbedring av denne vegstrekningen, svarer vegvesenet at vegen skal breddeutvides til 2- felts og for enkelte strekninger vil det bli mindre omlegginger. Her nevnes Kringelsvingen som eksempel.
I tilegg vil vegen bli forsterket til 10 tonn bæreevne. Planleggingen er ikke oppstartet, men vil påbegynnes ca. 2 år før prosjektet skal starte opp. Økonomiplanen for Nordland fylkekommune gir føringer for byggestart. I henhold til økonomiplanen forutsettes det at prosjektet skal oppstartes i perioden 2014 - 2019. I forbindelse med revisjon av økonomiplanen vil det bli avklart når i perioden prosjektet skal påbegynnes. Revisjonen forventes gjennomført innen 2013.
Statens vegvesen har opprusting av vegstrekningen som det eneste store prosjektet innen regionen i kommende planperiode.

Oversikt over planene til Statens Vegvesen.

(Kilde: Statens Vegvesen). Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Allerede førstkommende fredag, 28. januar, skal Vesterålen regionråd foreta prioriteringer som vil påvirke gjennomføringen av tiltakene på nevnte strekning av Fv. 82.

E 10 og Rv 85 utgjør forbindelsen ut av regionen og leder eksempelvis til Evenes. En eventuell opprusting av disse vegstrekningen er en helt annen sak, og finansieres med øremerkede midler over statsbudsjettet.

Avgjørelsen i regionrådet blir viktig for utfallet. Setter man der Fv. 82 øverst på prioriteringslista er det en stor sjanse for at prosjektet blir gjennomført. Gjør man ikke det, er det utvilsomt kroken på døra i denne omgang, og alle innbyggerne i Andøy og i deler av Sortland må greie seg med dagens vegstandard i minst ti år til.

"Kringel-svingen" 25. januar. Her vil Statens Vegvesen legge om trasèen.

En ny utforkjøring i skarpsvingen på Kringelen. Her har det vært et utall utforkjøringer gjennom årene. Sist sommer ble strekningen asfaltert, og man har satt opp skilt som indikerer sving. Men man gjorde ingen ting med doseringen i svingen for å hindre utforkjøringer. Da er det godt at det står skilt der slik at bilene har noe å stoppe mot når de likevel kjører ut. Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Se Vegvesenets prioritering

Les mer på Vesterålen Online

Les mer hos Bladet Vesterålen

Veiaksjonens Facebookside
 

  22. januar 2011

Også Andøy Historielag gir pengestøtte til Sortland

I forrige uke forærte bygdelaget i Bø uoppfordret en pengegave til Sortland kommune og bygdebokarbeidet der. Også Andøy Historielag har trådt til uoppfordret med tilsvarende støtte. "Andøy Historielag har vedtatt å støtte bygdebokarbeidet i Sortland med kr 5 000. Bidraget er også ment som en anerkjennelse av bygdebokforfatteren, Johan Borgos, sitt arbeid med bygdebokverket i Andøy. Man vet òg at mange andværinger og medlemmer i historielaget har røtter og slekt i områdene som omtales i de kommende bøkene i Sortland, og dermed ser fram til utgivelse.
Andøy og Sortland kommuner har samarbeidet om bygdebokprosjektene. I Andøy er man kommet i mål, ikke minst takket være iherdig innsats fra bygdebokforfatterens side. Andøy Historielag har samarbeidet med kommunen i arbeidet med bygdebøkene, og man anser det som naturlig og hyggelig å gi en liten økonomisk håndsrekning til nabokommunen i håp om at man også der kommer i mål innen rimelig tid", heter det i begrunnelsen.

Bygdeboknemnda i Sortland har måttet gå ut og be om pengestøtte fra private for å finansiere fullføring av bygdebokverket i Sortland.

Kronikk:
Mange har hevet øyenbrynene og spør hvordan det kan ha seg at en så stor og ressurssterk kommune som Sortland ikke får til ting som fungerer utmerket i eksempelvis Robek-kommunen Andøy.

I henhold til planene fortsatte forfatteren med fullføringen av bygdebokverket i Andøy etter at ”Eidsfjordbindet” i Sortland var fullført, tre bind på tre år. Forfatteren gav i god tid beskjed til Sortland om oppstart og videreføring der fra 1. juli 2010.
Noen i administrasjonen hadde åpenbart ikke sans for denne timeplanen, og beregnet oppstart i Sortland først fra 1. oktober. Dermed ble det satt av lønn bare for tre av de seks månedene et halvt år som kjent består av.

For 2011 har rådmannen kopiert bevilgningen for året før – og satte av lønn til et kvart årsverk i stedet for ett og et kvart, det som var nødvendig for å ta igjen etterslepet fra året før. Kanskje har man rett og slett tastet feil på kalkulatoren, og trykket minus i stedet for pluss?

Dermed er bygdeboknemnda i Sortland henvist til bruk av ”tiggerstaven” for å fullføre bygdebokverket med de siste to bøkene. Man satser der på å få inn midler fra bedrifter og lag i kommunen. Det rår også usikkerhet om midler til illustrasjoner, kart og bilder.

De to forrige bøkene for Sortland ble trykket i et trykkeri i Oslo. Dette har man glemt - og følgelig glemt å beregne dekning til det også for de to siste bøkene.

Over halvparten av dagens innbyggere i Sortland vil finne røtter og slekt i de to gjenværende bindene av bygdebokverket.

- Og kanskje bør man på rådhuset i Sortland sette av noen kroner til en aldri så liten studiereise til Bø og Andøy for å lære at lokalhistoria har stor interesse og er av stor betydning for den lokale identiteten.

Bygdebøker er riktignok ikke lovpålagte oppgaver for en kommune - men det er heller ikke lyssetting av Sortlandsbrua.

Det var i 1993 kommunestyret vedtok å starte arbeidet med gårds- og slektshistorien for Sortland. Og skal politikerne bevilge penger underveis, må de nesten få seg forelagt saken.

Les mer om bygdebøkene

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

20. januar 2011

Vil koste lyssetting på Sortlandsbrua

Allerede under kulturukeåpninga i mars vil vesterålingene få en forsmak på hvordan Sortlandbrua kan bli lyssatt.
Da tennes nemlig de første lysene i lyssettingsprosjektet, og initiativtakerne tror prosjektet har ei stor framtid foran seg. Sammen med Statens vegvesen, Sortland Næringsforening, kommunen og Vesterålskraft, har Blåbyen AS tatt tak i lyssettingsplanene.

Sortlandsbrua.

Det er denne brua over Sortlandsundet man vil påkoste ekstra blå lyssetting slik at den skal vises bedre fra sidene og undersiden, ikke av hensyn til trafikkantene oppå brua.

Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  20. januar 2011

Bygdelaget i Bø sponser bygdeboka i Sortland

Bygdebokprosjektet i Sortland mangler kommunal bevilgning til fullføring, og Bygdeboknemnda i Sortland har måttet henvende seg til bedrifter, lag og foreninger, med forespørsel om økonomisk støtte til bind 4 og 5. Det er valgfritt om man vil bidra med 10.000 eller 5.000 kroner.

– Det er for ille om Sortland ikke skal få fullført bygdebokprosjektet sitt, sier Finn Myrvang i Bø Bygdelag. Laget sponser uoppfordret Sortland bygdebok med 5.000 kroner.

Fra et folkemøte om bygdebokarbeidet på Kvitbrygga på Sortland i fjor høst.

Fra venstre rundt bordet: Mary Frantzen, Johannes Frantzen, Mary Nicolaisen, Sigrid Frantzen, Aashild Ellingsen og Mona Dahl.

Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

Les mer om saken hos Bladet Vesterålen

Les mer om bygdebok-arbeidet i Sortland

 

  13. januar 2011

Apropos fugledød i USA, i Sverige og på Andenes

Også Forfjorden må få gjøre seg bemerket i denne sammenhengen, om enn i adskillig mindre målestokk. Rett før jul ble det funnet en død alkekonge (Alle alle) i fjellfoten innerst i Forfjord, et par kilometer fra havet. Den hadde landet og bakset er par tre meter i snøen før den døde. Fuglen var tilsynelatende helt uskadd, uten snev av olje eller leverfett i fjærdrakten. Og den ble funnet i god tid før nyttårsaften. Dermed kan man også se bort fra at den var skremt i hjel av nyttårsraketter.

Ifølge Norsk Polarinstitutt er alkekongen en høyarktisk art som hekker på Baffinøya i Canada, på Grønland, Jan Mayen, Svalbard, Frans Josef Land (Russland), Novaja Semlja (Russland) og Severnaja Semlja (Russland).

Alkekongene forlater hekkekoloniene i midten av august og trekker til overvintringsområder utenfor Sørvest-Grønland. Noen alkekonger overvintrer trolig også rundt Svalbard, i Barentshavet og langs norskekysten sør til Skagerrak.

 

Denne vesle alkekongen hadde åpenbart navigert feil.

Den er sjelden å treffe i krattskogen langt fra havet.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Les mer i Andøyposten om fugledød på Andenes

 

  13. januar 2011

- En kollisjon med elg koster i snitt 150 000 kroner - og antallet dødsulykker øker

Forsikringsselskapet IF har beregnet at hver kollisjon mellom bil og elg koster drøyt 150 000 kroner.

Hvis ulykken først er ute, er risikoen for å bli drept eller alvorlig skadet 50 ganger større ved elgpåkjørsler enn ved påkjørsel av annet hjortevilt, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

I tidsrommet 25. september i fjor til dags dato er det registrert 134 elgpåkjørsler i Midtre Hålogaland politidistrikt. Det har en prislapp på over 20 millioner kroner, ifølge beregningene ovenfor. Ambulansepersonellet i distriktet, som har til oppgave å redde menneskeliv, fortviler og krever strakstiltak.

Kostbart "dyrehold". Kollisjon med en slik kan i verste fall også koste menneskeliv.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

Les mer hos Bladet Vesterålen

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

12. januar 2011

Flokker med elg i veien ved Tåga i Frøskeland

Elgen har flokket seg på Frøskeland, der et dusin dyr har krysset FV 820 i Tåga hele onsdag.

Det er ved Tåga, i høyre billedkant, at elgen nå opptrer i flokker og truer biltrafikken over Vikeidet.

I bakgrunnen Eidsfjords vestside med fjellet "Ræka".

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  12. januar 2011

Flere påberoper seg ordet framsnakking

- Det rare er at ordet ikke er kommet skikkelig i bruk tidligere, sier Svein Spjelkavik om det faktum at flere varianter av ordet framsnakking har vært i omløp.
 

Les mer på Vesterålen Online
 

  12.januar 2011

Miljøgata på Myre i Vesterålen ferdig til høsten

Arbeidet med å løfte kvaliteten på hovedgaten gjennom Myre startet i 1999. I høst skal Miljøgata være helt ferdig.
Ordfører John Danielsen satt i sin tid i Trivsel og Miljøgruppen som startet planene om Miljøgata. Det er nå over ti år siden planene så lys for første gang.
 

Arbeidet med miljøgata gjennom tettstedet Myre startet i 1999. Til høsten skal det sluttføres.
Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

  11. januar 2011

Elg påkjørt i Forfjord

Politiet fikk natt til tirsdag klokka 02.05 melding om en elgpåkjørsel ved Forfjord i Andøy.
 

Det er ekstremt mye elg på og langs veiene i distriktet. Dette pågår uavhengig av snødybde. Mange spør seg om man forvalter en elgstamme med et nivå det ikke finnes beitegrunnlag for i marka, og at det er grunnen til at disse dyrene i all hovedsak oppholder seg i hagene hos folk og langs veiene storparten av året.
Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

Les mer hos bladet Vesterålen

 

  3. januar 2011

Hvor er alle verdens båter akkurat nå?

Nå er det mulig å følge med hvor de forskjellige båtene befinner seg til en hver tid rundt om på kloden. Takket være moderne satellittkommunikasjon kan man "se" hvor de forskjellige hurtigrutene, ferjene og cruiseskipene osv. befinner seg. Ved å peke på den enkelte båten på kartet får man opp navn, hastighet og retning. Er hurtigruta eller Melbu-ferja forsinket, kan man nå følge den minutt for minutt hvor den befinner seg. Det samme gjelder trålere og andre fiskebåter. Se Marine Traffic.

Dette er Mk. "Anna" av Andenes, fotografert under vinterfiske et eller annet sted. Båten, på 39 fot, ble bygd i 1928 og tilhørte i 1930 Bjarne Benjaminsen, Andenes. I 1950 tilhørte den Ragnar Olaisen m. fl., Andenes.

I dag kunne man fulgt den ved hjelp av satellitter. Klikk på bildet for forstørrelse.

Se merkeregister.

 

  24. desember 2010

God jul!

Med dette bildet av Fornes kapell på Hinnøya ønskes alle brukerne av Vesterålen Info en god og fredfylt julehelg. Les mer om kirkebyggene i Andøy.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

  23. desember 2010

Kystvaktbasen på Sortland

Forventet julefred på havet? En del av kystvaktflåten ligger til kai ved kystvaktbasen på Sortland lille julaften.

Nærmest  mot venstre ser vi det nyeste skipet i flåten, "Kv. Sortland", og lengst bort mot høyre "Kv. Svalbard". (Klikk på bildet for forstørrelse).  Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

  21. desember 2010

Uskadeliggjorde mine fra andre verdenskrig ved Dragneset nordvest på Hadseløya

Det var lokale fritidsdykkere som for en tid siden oppdaget det de trodde var en tysk hornmine på grunt vann ved Dragneset på Hadseløya. Det viste seg imidlertid at mina var en MK17-mine av britisk fabrikat, men uansett fortsatt med eksplosivene intakt. Minedykkerkommandoen fra Forsvaret har nå uskadeliggjort dette tvilsomme "krigsminnet".

Under andre verdenskrig var det stor tysk militær aktivitet i området, og da spesielt på Flatset, knapt fire kilometer lenger øst på nordsiden av Hadseløya. Rett etter kapitulasjonen påtok en gruppe tyske soldater seg å rydde minefelt i området. Under dette arbeidet eksploderte en haug med innsamlede granater, og 11 tyskere omkom. Disse ble lagt i en fellesgrav på Tajord kirkegård, der det nå finnes et monument.

Dragnesodden, til høyre, sett fra vest.

Det var i dette området man nå oppdaget den engelske minen. Minen ble slept over Langøysundet til Skjervøyene utenfor Holmsnes, i venstre billedkant, og detonert der.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

17.desember 2010

Mel til Øksnes til "dommedags ettermiddag"

Det var i 1621 prestefruen Ingeborg Mikkelsdatter testamenterte 500 riksdaler til Domkirken i Bergen for at de skulle bruke rentene til å sende mel til fattige og trengende i Øksnes kommune. På midten av 1800-tallet prøvde kirken å bli kvitt oppgaven, men Høyesterett fastslo at det hele skulle fortsette  - "om så til dommedags eftermiddag"!

Norges eldste legat ble inngått i 1621, og har sørget for mel til julebaksten i Øksnes i snart 400 år.

"Fattigkassen" i Langenes kirke i Øksnes. Her kunne man gi en skjerv til de fattige.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

Les mer om legatet

 

  9. desember 2010

Hva het båten til oldefar?

Nå er det mulig å finne ut hva båten til bestefar og oldefar het. I første omgang er merkeregistrene fra 1920 for vesterålskommunene tilgjengelig på nett.  Merkeregistrene inneholder opplysninger om byggeår, båtens utforming, navn, lengde, bredde og dybde. I tillegg får man vite hva slags motor den hadde, merke og størrelse. Eller kanskje var det en åttring eller fembøring uten motor? Og selvsagt får man vite eierens navn - hvem båten var registrert på og eierens adresse.

Loven om merkepliktige fartøy trådte i kraft i 1920, og merkeregistrene ble ført fra da av frem til nå. Etter hvert vil også de nyere merkeregistrene bli digitalisert og publisert på Vesterålen Info.

"Eg hadde ein gong ein båt.."

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Andøybåter 1920 | Andøybåter 1930 | Andøybåter 1940Bø-båter 1920 | Hadselbåter 1920 | Kvæfjordbåter 1920 | Kvæfjordbåter 1930  |  Langenesbåter 1920 | Langenesbåter 1930 Sortlandsbåter 1920 | Sortlandsbåter 1930  | Øksnesbåter 1920 |

 

  28.november 2010

Andøy Historielag med ny styresammensetning  

Etter årsmøtet 4. november og konstituerende styremøte 25. november, har styret følgende sammensetning:

Leder: Søren Jakobsen, nestleder: Terje Vollan, kasserer: Jannina Hansen, sekretær: Idar Nilssen. Alice Raanes, Solbjørg Joramo og Aase Dybwik er styremedlemmer. Birgit Lund, Karl Rasmus Dahle og Kjersti Åshagen er varamedlemmer.

Historielaget har en rekke oppgaver på kjøreplanen for kommende år.

 

  25. november 2010

Fv. 82 - vegutbedring mellom Hognfjordkrysset og Stamneskrysset?

Onsdag var fylkesråd for samferdsel May Valle (V) på Sortland, sammen med medlemmer av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk, og Terje Solvoll og Terje Bjørnsund i vegvesenet. I møte med ordfører Svein Roar Jacobsen (Ap), varaordfører Fred Reinsnes (Sp), leder for kommunens trafikksikkerhetsutvalg Inger Grethe Hansen (Sp) og Per Olav Jore i administrasjonen, kom man fram til ei løsning som omfatter både gangvegen og fylkesvegen gjennom Maurnes.

Lilandshøgda på Fv. 82. Kanskje vil denne situasjonen endelig være over om halvannet år. Dette er dagens situasjon for skoleelever som skal av eller på bussen - på en bakketopp, i en sving - og med en vegbredde som ikke gir plass til to store biler innenfor kantstripene. Dette er på hovedvegen til deler av Sortland kommune, og til hele Andøy kommune.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Les om saken hos Bladet Vesterålen

Les mer om Fv. 82

Veiaksjonens Facebookside

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
23. november 2010

Rein-påkjørsel i Forfjord - se opp for reinsdyr i vegen.

I går kveld ble et reinsdyr kjørt i hjel på Fv. 82, litt sør for Storholen i Forfjorden. Reineierne er varslet, og de har fjernet levningene etter dyret. Også elgen er aktiv langs vegene nå.

Se opp for reinsdyr som krysser vegen. Dette bildet er fra Fv. 82 i Roksøyfjorden i dag, og viser at reinen ikke alltid har respekt for biler som nærmer seg. Denne reinen berget seg takket være en bilist som holdt lav fart.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

  18. november 2010

Offentlig armod i Andøy? Risøyhamn skole forfaller.

Ifølge Vesterålen Online står det dårlig til med den gjenværende kommunale skolebygningen i Sør-Andøy. Foreldre, elever, lærere og rektor ved Risøyhamn skole er fortvilt over forholdene der.

- Da stormen stod på sist, så regnet det rett inn vinduene. Flere av dem er knust, og har vært det lenge. Dessuten er temperaturen i klasserommene sterkt varierende, og flere ganger har vi måttet sitte med boblejakkene på inne. Vi har hatt lærere som har måttet forlate klasserommet på grunn av temperaturen, hevdes det.

Elevene har startet Facebookside i håp om å få resten av kommunen og de ansvarlige til å våkne.

Hovedfløya ved Risøyhamn skole. Fasaden ser fin ut -  med nye vinduer. Men som med så mye annet i Andøy: Baksiden råtner. Det er den som er mest værutsatt på denne bygningen, en bygning som har vært i bruk fra rundt 1964. Og så kan man jo spørre seg hvorfor ingen har funnet asbest i skolebygget? Det var knapt noen bygninger det ikke ble benyttet asbestholdige byggematerialer i på 1960-tallet.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer om saken og se video på Vesterålen Online

Historikk om skolen

 

  14. november 2010

Tid for nordlys - Aurora Borealis - i Vesterålen

Nordlyset over Jennestad på Langøya i Vesterålen, sett fra Maurnes på Hinnøya.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
10. november 2010

Grensejusteringssaken på skinnene igjen

Etter flere forsøk på trenering fra Andøy-ordførerens side, har kommunestyret i Andøy behandlet saken på nytt. De berørte kommunene har kun status som høringsinstanser i en slik sak, og både Sortland og Andøy har for lengst avgitt uttalelser. Det er Fylkesmannen som saksbehandler søknader om grenseendringer mellom kommuner.

Det var ordfører Jonni Solsvik (H) som satte spørsmålet om folkeavstemming på sakskartet etter å ha mottatt et brev med krav om det, til tross for at godt over 80 % av befolkningen i de berørte bygdene hadde signert søknaden om grensejustering. Ordføreren videresendte brevet, som en angivelig viktig saksopplysning, til saksbehandleren hos Fylkesmannen.

Brevskriverne tilhørte det lille mindretallet som ikke hadde signert søknaden. Les brevet her.    Kommentar til Fylkesmannen.

Kommunestyret festet ikke lit til soloutspillene, og ved den endelige avstemmingen 8. november stemte også ordføreren mot kravet om folkeavstemming. Man anså saken tilstrekkelig opplyst i søknaden.

SV-representanten Jon Helmersen frontet saken i kommunestyret og fremmet forslaget som til slutt fikk oppslutning fra storparten av kommunestyret. Frp-representantene Halvar Rønneberg og Jan Harald Andersen ble alene om å støtte innstillingen fra et enstemmig formannskap om folkeavstemming i de tre berørte bygdene Fornes, Medby og Forfjord.

Arbeiderpartiet, minus Elling Harald Åsvang fra Nordmela, fremmet forslag om at hele kommunen skulle delta i en folkeavstemming neste høst i tilknytning til kommune- og fylkestingsvalget. Dette noe spektakulære forslaget fikk bare stemmene til Arbeiderpartiets Tove Mette Gamlemo fra Risøyhamn, Rolf Stave fra Andenes, Morten Ellingsen fra Andenes, Finn Allan Westjord fra Bleik og Monica Baraa fra Skarstein. Elling Harald Åsvang støttet som nevnt flertallet mot folkeavstemming.

Les mer om saken hos Bladet Vesterålen

Fakta om grensejusteringssaken

 

  8. november 2010

- Sortland er hovedstaden vår

Svein Spjelkavik fra Andøy maner til bred, regional støtte for Kulturfabrikken på Sortland. Svein Spjelkavik, blant annet reklamemann i God Strek og grunnlegger av den nye trenden "framsnakking", er ikke i tvil: – Det er klart jeg er for kulturhus på Sortland. – Det gir en stor oppdrift for mange av oss vesterålinger, spesielt for de som holder på med kultur, men også mange andre, å se den søyla på Sortland bevege seg oppover, sier Spjelkavik. Han sikter til barometeret for antall innsamlede millioner så langt, der målet er 15 millioner kroner.
 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
7. november 2010

Allergisk mot dyrehår? Feil mener forskerne.

Alexandra fra Jennestadosen er trolig uberettiget mistenkt for å kunne skape allergi.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer hos NRK

 

  6. november 2010

1871 AndøyAndøy jukser med tallene og rosemaler eldreomsorgen  

22 pleietrengende mangler plass - kommunen har oppgitt bare en på venteliste til TV2

Det er 22 søkere til sykehjemsplass eller omsorgsbolig med heldøgnspleie som ikke får plass i Andøy. Bildet er noe helt annet enn det som ble presentert via en fersk landsstatistikk på TV2, som viser at det bare er en på venteliste. Dette skriver Andøyposten lørdag 6. november.

Pårørende reagerer på glansbildet man får av sykehjems- og omsorgsboligdekningen i Andøy, via en landsomfattende statistikk på TV2, som skal gi inntrykk av sykehjemskøen i den enkelte kommune. Den viser at det bare er en på venteliste i Andøy.

– Jeg har dårlig tro for det bare er en som venter på plass. Min mor lå ferdigbehandlet på vent i en måned på Stokmarknes sykehus. Det ble aldri ledige plasser, og dermed sendte de henne heim, sier en innringer, som er meget overrasket over den publiserte undersøkelsen som viser et rosenrødt bilde i Andøy.

Enhetsleder sykehjem, Borni Kleppe, kjenner seg heller ikke igjen i statistikken, som hun får presentert fra Andøyposten. – Jeg skulle ønske at det bare er en på venteliste, men det stemmer ikke, sier hun, som onsdag hadde inntaksmøte på Dverberg, og kan presentere rykende ferske tall.

 

Se hva Andøy har oppgitt til TV2

Tips TV2 om bløff

 

  2. november 2010

Uvær på Andenes

Ren flaks gjorde at ingen mennesker kom til skade under uværets herjinger på Andøya i går ettermiddag. Det kunne selvfølgelig endt med forferdelse. Det var jo bare flaks som gjorde at ingen ble truffet av gjenstandene som kom flygende gjennom lufta på Andenes. Det sier Fred Erling Gaukås, som var Sivilforsvarets innsatsleder i Andøy mandag.

Les mer på Vesterålen Online

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
2. november 2010

Uvær på Andenes II

Også Møsjemarka ved Andenes fikk merke uværet 1. november. Brua som krysser Møsjebekken på rullestolveien inn til Møsjekråa ble tatt av uværet. Denne veien ble bygd på dugnad av et fåtall ildsjeler for rundt ti år siden, og strekker seg i halvannen kilometers lengde fram til den populære trelavvoen i Møsjekråa. Brua, som er laget som en del av veien, er forsvunnet i en lengde av rundt 30 meter.

 

 

Det er dette byggverket som etter nesten ti år har måttet gi tapt for naturkreftene i værharde Møsje.

Foto: Idar Nilssen.

Les mer om blant annet turveien til Møsje her.

 

  30. oktober 2010

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Oddgeir Bruaset kommer til Vesterålen og Hurtigrutens Hus med bildekåseriet ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”.

Les mer på Vesterålen Online

 

  29. oktober 2010

Miljø-fyrtårn på Sortland

Elektro Intallasjon AS på Sortland er den første el-bedriften i regionen som har fått sertifisering som Miljøfyrtårn. – Imponerende, sier ordfører Svein Roar Jacobsen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  29. oktober 2010

Nytt maritimt nettsted med lokal forankring

Per Rydheims maritime side har mye innhold om skipsfarten langs kysten. Nettstedet har fyldig informasjon om hurtigruten gjennom tidene, framstilt med både tekst og bilder. Av andre tema finner man blant annet også en fyldig artikkel om fiskebåten "Boye Nilsen" av Myre i Vesterålen, som forliste for 45 år siden. 14 mann omkom og det satt igjen 12 enker og 23 barn uten forsørgere.

Ett av ankerene fra "Boye Nilsen" ble hentet opp fra havbunnen og brukt som minnesmerke over de som omkom ved forliset. Minnesmerket er plassert ved Myre kirke i Øksnes.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Per Rydheims maritime side

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

27. oktober 2010

Hurtigrutemuseet på dagsorden

Museum Nord viser interesse for samarbeid, og det tvinges trolig frem en todeling av Hurtigrutemuseet i Vesterålen mellom det landsatte hurtigruteskipet ”Finnmarken” og selve museumslokalene.

Les mer på Vesterålen Online

 

  27. oktober 2010

Nettsted om gamle Langenes

Paul Hals på Stø har laget en ny webside med stoff fra det gamle været på Langenes i nåværende  Øksnes kommune. Nettstedet inneholder mange gamle bilder og annet historisk stoff fra stedet.

De to gjenværende buene på Kjækholmen i gamle Langenes vær med Anda fyr i bakgrunnen.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Nettstedet om Langenesvær

 

  24. oktober 2010

En skattekiste med arkeologiske funn er lagt ut på nett

Sjekk oldtidsfunn der du bor på universitetsmuseenes arkeologisamlinger. En ny Web-løsning gjør det mulig for alle å finne ut hva oldsaksfunnene består av.

Universitetsmuseenes arkeologisamlinger

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
22. oktober 2010

Gaupespor i Buksnesfjorden?

Bladet Vesterålen har i dag et oppslag med bilde av noe man tror er spor etter gaupe. Det rår usikkerhet, og rovviltkontakten på Hinnøya er i villrede.

Nedenfor viser vi bilder av fotavtrykk av to aktuelle dyrearter.

Bildet til venstre viser spor etter gaupe. Gaupa tilhører katteslekta og har evnen til å trekke inn klørne for å spare dem til jaktsituasjoner. Man ser bare unntaksvis spor etter klørne der gaupa forserer særlig bløtt underlag, da sprer den "tærne" ekstra mye for å få bedre flyteevne. I så fall kan det vises avtrykk av tynne, opp til fire cm lange klør. Et annet avvik fra rev og andre hundedyr er at de fremste tåputene sitter asymmetrisk slik at den ene stikker vesentlig lenger fram enn den andre.  Lengden på gaupeavtrykkene kan hos voksne dyr variere fra rundt 6 - 12 cm.

Bildet til høyre ble tatt i Forfjorden i dag og er nesten identisk med bildet i Bladet Vesterålen. Det viser et klassisk revespor. Her ser man klørne som ikke kan trekkes inn hos dyr av hundeslekta, og at de to fremste tåputene er nesten på linje. Også revesporene kan variere mye i størrelse. Normalt er det også mulig å se forskjell på spor etter hund og rev. Hundesporene fortoner seg rundere enn hos rev, de to fremste tåputene stikker ikke så langt fram som hos reven. Revesporet får dermed en litt mer oval form enn hos hund.

Har man først sett et tydelig gaupespor er det lite annet hos oss de kan forveksles med. Tenker man seg fotavtrykket etter en vanlig huskatt forstørret fire-fem ganger i lengde og bredde, får man det som ligner mest på et gaupespor.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har utarbeidet et hefte kalt "Spor og tegn" til hjelp ved identifisering av spor. Heftet kan lastes ned her. Internettversjonen er litt uklar, men papirversjonen kan bestilles for en billig penge.

Les også om saken hos Bladet Vesterålen

 

  20. oktober 2010

Reportasje fra bygdebokmøtet på Maurnes

Møtet omfattet gårdene Roksøya, Stamnes, Reinsnes, Liland og Hognfjorden.

Denne løa i Roksøya har trolig stått der siden før 1897.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Les mer her

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
19. oktober 2010

Vil forskjønne i havna på Stø i Øksnes

Arctic Whale Tours på Stø har kontaktet ordføreren for å komme i dialog med aktører med ansvar for havna på Stø om å være med på en aldri så liten forskjønning. I et brev til Øksnes kommune skriver daglig leder i selskapet, Camilla Ilmoni at Arctic Whale Tours AS nå tar et initiativ for å få kaia og området rundt kaia på Stø i orden.

Det er i slike billedskjønne omgivelser man ønsker å forskjønne ytterligere.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

  16. oktober 2010

Støtteforeningen for damefotballen på Sortland fikk frivillighetsprisen

Årets Frivillighetspris i Sortland går til ildsjeler som jobber en del i det stille, men som en gang i året får ganske stor blest om sitt engasjement. Prisvinnerne interesserer seg sterkt for en viss type fysisk aktivitet og for miljøarbeid. De påstår dessuten at de er ganske stor når det gjelder lokaler og geografi og de er glad i lange køer.

Det var lederen i utvalget for oppvekst, kultur og fritid, Arild Inga, som overrakte prisen. Foto: Idar Nilssen.

Les mer på Vesterålen Online

 

  14. oktober 2010

Hadselværing vant Gill Robb Wilson-prisen i USA

Hadselværingen John Andreas Olsen er tildelt den prestisjetunge "Gill Robb Wilson-prisen" av sjefen for flyvåpenet i USA. Bakgrunnen er Olsens forfatterskap om luftkamp.

Prisen ble utdelt av sjefen for flyvåpenet i USA, general Norton Schwartz, luftvåpenminsiter Michael Donley og lederen av juryen Joe Sutter.

Les mer på Vesterålen Online

 

  14. oktober 2010

Primstaven:

14. oktober er første vinterdag

Godt vær i dag gir en bra vinter, og den første snøen lar vente på seg. Kald første vinterdag gir mye snø til vinteren. Blir himmelen grønnaktig i dag, vil frosten snart komme. Er vinterdagen varm og klar, med frost om natten, skal det komme regn før tre dager er gått. Merket på primstaven var en vott.

Foto: Idar Nilssen

 

 

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
14. oktober 2010

Grunneiere vil ikke avstå grunn til gangvei på Maurnes

Den planlagte gang- og sykkelveien på Maurnes lar vente på seg. – Fire grunneiere ønsker ikke å avstå grunn til prosjektet, sier leder for kommunalteknikkavdelinga i Sortland kommune, Per Olav Jore.

Det er i dette området man ønsker gang- og sykkelvei. Fv. 82 er på strekningen fram til skolen bare vel 4,5 meter bred. Nå havnet prosjektet på vent fordi til sammen  fire grunneiere ikke vil avstå grunn. Man frykter at det kan skje ulykker i ventetiden.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

Les mer om Fv. 82

Facebook-aksjonen for bedre og tryggere vei

 

  13. oktober 2010

Grethe Ellingsen blir ordførerkandidat for Høyre i Sortland

Grete Ellingsen blir Sortland Høyres ordførerkandidat. Ingolf Markussen gir seg i politikken, etter 24 år i kommunestyret.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  13. oktober 2010

Skjoldehamndrakten tilbake til Tromsø

Skjoldehamndrakten, som ble funnet i en myr i Gavlen på Andøya i 1936, har vært i "utlendighet" ved Universitetet i Bergen siden 1983. Den er nå sendt tilbake til Tromsø Museum.

Rekonstruksjon av Skjoldehamndrakten utført ved Vikingmuseet Lofotr.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Les mer om Skjoldehamndrakten her

Les mer hos "På Høyden"

 

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
8. oktober 2010

Lofast-effekten snur

Hotellnæringa har hatt to tunge år etter at vegen til Lofoten ble lagt utenfor Vesterålen. Men nå snur det, ifølge statistikken.

Les mer på Vesterålen Online

 

  7. oktober 2010

Første høstkuling i Vesterålen

Det var litt gråvær også lengst sør i Andøy torsdag, men vinden løyet fort. Her fra Fornes.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

  7. oktober 2010

For værhardt på Andenes

Odd Reitan avlyser sitt besøk i anledning åpningen av nye lokaler for Rema 1000 på Selnes. Onsdag kveld fant flygerne hans ut at det ble for mye vind torsdag for å lande hans privatfly ved Andenes lufthavn. Det er meldt opptil storm styrke, og dermed er turen kansellert.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  22.september 2010

Har valgkampen startet?

Mange spør seg om fylkesråden for samferdsel i Nordland, May Valle, har tyvstartet valgkampen når hun nå kommer til Vesterålen for å "by fram" trafikksikkerhetstiltak. Og man spør seg om hun ikke heller burde ta på alvor og prioritere de behovene som for lengst er påpekt.

 Les mer om det her.

Foto: Idar Nilssen

 

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

21. september 2010

Hurtigruten anløper fortsatt Risøyhamn

Hurtigruteskipet "Nordnorge" på vei inn til Risøyhamn 21. september 2010.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

  14. september 2010

Frykter brann i Hadsel-kirkene

Det er farlig å tenke at det aldri kommer til å brenne i noen av Hadsel-kirkene, sier kirkeverge Gunnar Sandvin.

Les mer på Vesterålen Online

Les mer om kirkene i Hadsel

Foto: Idar Nilssen

 

  14. september 2010

Utvidelse av kystvaktbasen på Sortland?

Forsvarsminister Grete Faremo kommer til kystvaktbasen på Sortland i morgen. Tema for Faremos besøk på Sortland er "Flytting av Kystvaktens staber til Sortland i et nordområde-perspektiv".

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  14. september 2010

Ny-sykehuset på Stokmarknes i startgropa

Torsdag 16. september, presis klokken 13 setter fylkesmann, tidligere parlamentarisk leder og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Hill-Martha Solberg, offisielt spaden i jorda for det nye sykehuset i regionen.

Les mer på Vesterålen Online

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
7. september 2010

- Grensejusteringssaken:

 

 

Sortland vil respektere saksbehandlingsprosessen

Fylkesmannen i Nordland, som saksbehandler søknaden fra de tre sørligste gårdene i Andøy om justering av kommunegrensene, har invitert til folkemøte på Medby i slutten av oktober 2010. Også kommunene Sortland og Andøy er invitert til møtet, selv om de forlengst har behandlet saken som høringsinstanser, og har avgitt sine uttalelser.

I brev av 27. august i år svarer sortlandsordføreren, Svein Roar Jacobsen, blant annet: "Vi viser til deres brev av 30.07.2010 vedrørende ovennevnte. Sortland kommune er invitert til folkemøte 30.09.2010 og fylkesmannen har bedt om tilbakemelding om vår deltakelse. Vi viser til kommunestyrets uttalelse til fylkesmannen i denne saken der Sortland kommune på prinsipielt grunnlag er positiv til grensejusteringer som bidrar til økt velferd for befolkningen i Vesterålen.

Sortland kommunen vil respektere enhver beslutning som fylkesmannen/departementet tar i denne saken og ønsker derfor ikke å spille en aktiv rolle i pågående prosess. På denne bakgrunn vil kommunen ikke delta i planlagte møte den 30.09.2010  i Forfjorden, men stiller oss til disposisjon for eventuell videre utredning og avklaringer."

Harry Hanssen, som er koordinator i arbeidsgruppen som arbeider med saken lokalt, sier i en kommentar at han har registrert brevet fra Sortland kommune og synes svaret er som forventet og i samsvar med saksbehandlingsprosedyrene for grensejusteringssaker, og at man vel forventer noe i samme retning fra Andøy kommune.

Les mer om saken

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
6. september 2010

Turlagstur for seniorer til Risdalen i Sortland

Førstkommende onsdag inviterer Vesterålen Turlag til seniortur på Sortland, nærmere bestemt Risdalen. Turleder Tor Ottesen forteller at turen fortsetter til Nordskaret der deltakerne får nyte utsikten. Blir været flott, gjør vi kanskje turen noe lenger. Er du godt voksen, eller kanskje ikke, så ta med god matpakke og termos og bli med på en fin tur sammen med hyggelig turfølge. Terrenget er lett men litt myrlendt, så godt fottøy er nødvendig, gjør Ottesen oppmerksom på. Turen varer ca. 3 – 4 timer.

Risvatnet i Sortland.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer på turlagets nettside

 

  6. september 2010

Fortsatt dårlig med ryper i distriktet

– Mange blir nok skuffet over at rypetettheten er som i fjor, sier Hadsel Jeger- og Fiskerforening etter rypetaksering over fire mil på Langøya og Hadseløya.

Lite ryper i år også. Her fra Nupen på Andøya, med Grytøya, Elgen og Kinneset i bakgrunnen.

 

Foto: Stig Torsteinsen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

4. september 2010

Vegvesenet på samiske stier i Børra på Andøya

Sametinget går imot Nasjonal Turistveg-planene som er lagt fram for Børra på Andøya. Planene vil «være egnet til å ødelegge, skade og utilbørlig skjemme samiske kulturminner» heter det i innsigelsen sendt til Statens vegvesen.

Statens vegvesen møter motbør i Børra. Nasjonal Turistveg-planene om rasteplass i Bukkekjerka strider mot kulturminneloven, hevder Sametinget.

– Slik planene er nå, kan jeg ikke se de er mulig å gjennomføre. De strider klart mot Kulturminneloven, slår arkeolog og seniorrådgiver for Sametinget, Arne Håkon Thomassen, fast overfor Bladet Vesterålen.

Mange har nok meninger om saken, og man må ha rett til å spørre seg hvorfor ikke Statens Vegvesen sjekket ut forholdet til kulturminner på forhånd. Det har alle plikt til i henhold til Kulturminneloven! (Red.anm.)

Les hele saken hos Bladet Vesterålen

Les mer om planene her

Se kulturminneloven

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

30. august 2010

Strengere regler for dårlige veier

2.200 kilometer riks- og fylkesvei har spordybde på mer enn 25 millimeter, som er grensen Vegdirektoratet anbefaler for når det bør settes inn tiltak. På riksveinettet er det 12 kilometer vei hvor spordybden er mer enn 40 millimeter, skriver Aftenposten.

I artikkelen det henvises til blir det opplyst at bare 12 kilometer med hovedveier i Norge har spordybder på mer enn 40 millimeter. På den knapt 5 mil lange strekningen mellom Sortland og Risøyhamn på Rv. 82, er dette regelen og ikke unntaket. Dette bildet er tatt på en av de "gode" strekningene, og viser spordybde på det dobbelte av tiltaksgrensen.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Les mer på Vesterålen Online

Se også Facebooksiden for bedre vei

Les mer om saken her

 

  24. august 2010

Snart 7 klasser på Åse Montessoriskole

Les mer hos Andøyposten

Les også om "Åse Montessori School Singers"

Montessoriskolens nettside

 

  19.august 2010

Vil samle hele Kystvakta til Sortland

Forsvarssjef Harald Sunde vil ha kystvakten samlet på Sortland. Det fremgår av en militærfaglig vurdering som nå er overlevert regjeringen.

Les mer på Vesterålen Online

 

  4. august 2010

Ønsker framdrift i grensejusteringssaken Andøy-Sortland

Arbeidsgruppa for grensejustering, som er valgt av befolkningen i de tre sørligste gårdene i Andøy, Fornes, Medby og Forfjord, purrer på Fylkesmannen i Nordland for å få prosessen med overføring til Sortland på skinnene. Man synes prosessen går for sakte, og i mellomtiden mangler de tre bygdene naturlig kommunetilhørighet.

Bakgrunnen for saken er en nærmest historisk mangel på følelse av tilknytning - og reell tilknytning - mot Andøya. Tvert i mot har det store flertallet av innbyggerne, omtrent 90 %, sin daglige kommunikasjon rettet mot Sortland - tettstedet og resten av den kommunen. De tre gårdene innbringer årlig mellom fem og syv millioner kroner netto til Andøy, og man forventer ikke at kommuneledelsen vil gi opp denne inntekten uten sverdslag. Makter man å trenere saken bare ett år, betyr det mellom fem og syv millioner til en anstrengt kommuneøkonomi. Se rådmannens innstilling i 2008.

Det er fjerde gangen siden begynnelsen av 1950-tallet at befolkningen prøver å få endret kommunetilhørigheten. Les historikk.

Det var i slutten av mars 2008 at befolkningen søkte Fylkesmannen om grensejustering, en søknad som var signert av nesten 90 prosent av de berørte innbyggerne. Det er Fylkesmannen som saksbehandler slike søknader, og det er innhentet høringsuttalelser hos de berørte kommunene. Den siste av kommunene avga høringsuttalelse i januar 2009. De berørte kommunene skal ikke saksbehandle selve søknaden, bare avgi uttalelse, og er nå ute av grensejusteringssaken.

I brevet til Fylkesmannen, datert 30. juli 2010, skriver arbeidsgruppa blant annet:

"Vi er kjent med at saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen i Nordland kan være opp mot 6 måneder. Vi forventet derfor at søknaden skulle være ferdigbehandlet av Fylkesmannen i løpet av 2009.
I telefonsamtale den 07.10.2009 antydet saksbehandler Tor Sande at det kunne være aktuelt med et folkemøte høsten 2009. Den 09.11.2009 sendte vi en e-post til saksbehandleren med forespørsel om, og i tilfelle når, et eventuelt folkemøte ville bli avviklet. E-posten ble besvart dagen etter med at saksbehandleren ønsket seg et slikt møte men det var usikkert om det var mulig med det første.
Nærmere to år etter at søknaden var sendt og sju måneder etter at Nordland fylkeskommune hadde avgitt uttalelse i saken, sendte vi den 21.01.2010 brev til Fylkesmannen og ba om at søknaden nå ble behandlet og oversendt Kommunal- og regionaldepartementet.
I brevet gjorde vi oppmerksom på det brede engasjementet i bygda for å få søknaden behandlet og avgjort slik at en grensejustering ville kunne tre i kraft fra kommende årsskifte, og før neste kommunevalg.
Fylkesmannen har i brev av 01.02.2010 uttrykt forståelse for ønske om at saken ferdigbehandles og samtidig gjentatt ønske om befaring og folkemøte. Arbeidsgruppa ble bedt om å tilkjennegi om de ønsket et folkemøte. Dersom de ikke ønsket det, herunder anså det unødvendig med et slikt møte, forelå det uansett tilstrekkelig dokumentasjon for å ferdigbehandle søknaden. I intervju med Andøyposten 04.03.2010 har saksbehandler Tor Sande gjentatt dette, i tillegg til at han der uttaler at han vil konkludere i saken med det første. Arbeidsgruppa har i brev av 05.02.2010 stilt seg positiv til Fylkesmannens ønske om folkemøte, men forutsatt at et slikt møte ble gjennomført innen kort tid og at det ikke forsinket saksbehandlingen."


Avslutningsvis skriver arbeidsgruppa, som består av Ruth Helene Olsen, Tove Ribe, Reinar Karlsen og Harry Hanssen: 

"Arbeidsgruppa har på vegne av søkerne tidligere uttalt at de var positive til en befaring og/eller folkemøte, dersom det ikke forsinket saksbehandlingen. I og med at beslutningen om slik befaring og/eller folkemøte har vært utsatt i snart ti måneder, anser vi at dette har forsinket saksbehandlingen. Som tidligere referert har Fylkesmannens saksbehandler gjort det klart at et folkemøte og/eller en befaring ikke er nødvendig for å ferdigbehandle saken. Vi er for så vidt også undrende til hvordan et folkemøte, mer eller mindre tilfeldig sammensatt i henhold til for eksempel ferier, reiser og arbeidstid, skal kunne anvendes som en del av saksbehandlingen.
Serviceerklæringen fra Fylkesmannen i Nordland inneholder blant annet lovnader om rask og kvalitetsmessig god saksbehandling, upartiske avgjørelser og vedtak grunnet i lov, forskrifter og saklig skjønn. Videre inneholder den lovnader om svarfrister.
Vi forutsetter at Fylkesmannen i Nordland nå prioriterer saken til umiddelbar og rask sluttbehandling."


Les hele brevet (PDF)

 

  31. juli 2010

Siste julinatt i Gavlfjorden

Det kan ikke benektes at sommeren er på hell, en sommer som knapt nok er begynt. Men den siste julinatten i 2010 blåste det fønvind i Gavlfjorden, sundet mellom Andøya og Langøya. Og man kunne lese i overkant av 20 plussgrader på termometeret klokken ett om natten. Så får vi håpe på noen flere slike dager og netter i august, selv om prognosene til meteorologene tyder på det motsatte.

Det er slike sommernetter man drømmer om vinterstid. Her fra Gavlfjorden med øksnesfjellene og Klotinden i venstre billedkant, og Gavlen på Andøya til høyre.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

22.juli 2010

Hemmeligheter i Reno Vest

Avfallselskapet Reno Vest prøvde å holde hemmelig hvor mye penger som ble brukt på Nature Aid i sin tid. Nå holder selskapet søkerlista til ny direktørstilling hemmelig.

Illustrasjonsbilde. "Konkurrerende hemmelig" avfallsfylling ved Brokløysatunnelen i Sortland.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

 

20.juli 2010

Arbeidet med bygdebøkene for Sortland går videre

Mandag 19. juli var det åpent møte i Godfjord om arbeidet med bind 4 i bygdebokserien "Gård og slekt" i Sortland. Også dette bindet skrives av historiker Johan Borgos. Ragnhild Albertsen har ansvaret for billedmaterialet, Atle Paulsen er illustratør og Idar Nilssen lager gårdskartene.

Johan Borgos orienterte om arbeidet med neste bind i bygdebok-serien, som også skal omfatte gårdene i Godfjord. Her med et par av tilhørerne, Otto Skoglund og Arild Reinstad.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Les mer om saken her

Se også det lokale nettstedet om Godfjorden

 

  19. juli 2010

Den nyeste tilveksten til  Kystvakta er på plass

Kystvakta sparte navnet på heimehavna til den siste båten i flåtefornyelsen. KV ”Sortland” blir utvilsomt en av Kystvaktas aller fremste ressurser.

Les mer på Vesterålen Online

 

  3. juli 2010

Hvalsafari i Andfjorden?

Nærmere et hundretall springere inntok området øst for Kinn, sør i Andfjorden. Og det ble en spektakulær oppvisning. Disse dyrene, som er opp mot 300 kilo og tre meter lange, gjorde sprang høyt over vannflaten.

Delfiner ved Kinnholmen. Foto: Idar Nilssen.

Dette er en kvitskjeving.  Både denne og slektningen  "kvitnos" kalles springere. Begge er delfiner.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

  3, juli 2010

Leter etter Norges eldste standard

Det finnes i alt 14 400 gyldige norske standarder. Mange blir fulgt hver eneste dag. En av Norges eldste og fortsatt gyldige standarder er ”NS 573: Bøtter, lette og tunge” fra 1947. Standard Norge er nå på jakt etter sinkbøtter som er produsert etter denne standarden.

Les mer på Vesterålen Online.

 

  2. juli 2010

Nå starter Sommer-Melbu

Fredag ettermiddag går startskuddet, og nå snur Sommer-Melbu fiskelandsbyen på Hadseløya opp-ned i ti dager til ende.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

12. juni 2010

Roksøydalen i Sortland

Roksøydalen i Sortland. Foto: Idar Nilssen.Forsommer i Roksøydalen.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
11.juni 2010

Bygdebøkene i Sortland etter planen

Det videre arbeidet fortsetter om en måned, som tidligere med Johan Borgos som forfatter. Formannskapet i Sortland har vedtatt å finne økonomisk dekning for fortsettelsen av arbeidet med de to gjenværende bindene for å unngå utsettelse, slik utvalget for oppvekst og kultur hadde vedtatt.

Det er bind 4 og 5 som gjenstår. I bind 4 vil man også ta med gårdene Kinn (61), Finnsæter (62), Myrland (63), Reinstad (64), Godfjordbotn (65), Bjørnrå (66), Gunnesdal (67), Mehus (68) og Røkenes (69) i Godfjorden, i tillegg til de opprinnelig planlagte Strand (1), Osvoll (2), Gåsbøl (22), Nevernes (23), Bogen (24), Bremnes (25), Roksøya (26), Stamnes (27), Reinsnes (28), Liland (29), Hognfjord (30), Kvalsaukan (31), Kringelen (32) og Holm (33).

I bind 5 kommer gårdene Kjerringnes (3), Sigerfjord (4), Ridderset (5), Spjutvika (6), Brokløysa (7), Blokken (8) og Rødsand (9). (Gårdsnumrene er angitt i parentes).

Les mer om saken

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
11. juni 2010

Møysalen kan bli norsk "geo-arv"

Trollfjorden og Møysalen er blant fjellformasjonene som kan ende på en liste over den norske geologiske nasjonalarv, en kåring geoportalen har dratt i gang.

Også Ramsa-feltet på Andøya er nevnt i denne sammenhengen.

Møysalen. Foto: Idar Nilssen.Fjellet Møysalen sett fra Sortland i disig nattsol 11. juni 2010.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Les mer på Vesterålen Online

Les mer om Ramsafeltet på Andøya (PDF)

 

7. juni 2010

Sommer i nord?

 

Sommerkveld på Maurnes. Foto: Idar Nilssen.Senkveld på Maurnes, med Sortlandsbrua og Møysalen i bakgrunnen.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

  7. juni 2010

- Ta vare på gamle uthus - ikke riv dem

Kan et falleferdig naust gi penger i kassa? Ja, mener Tone Magnussen og Erika Søfting, som har sett på hvordan kulturminner kan brukes som ressurs i samfunnsutvikling.

Les mer på Vesterålen Online

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
4. juni 2010

Les om kirkegårdene i Øksnes kommune i Vesterålen

Oversikt og illustrert omtale av kirkegårdene i Øksnes er i ferd med å komme på plass på Vesterålen Info.

Dette er ment som en "grov" omtale og beskrivelse av hvor den enkelte kirkegård befinner seg. Det ligger lenke fra den enkelte kirkegård til DIS-Norge sine lister over gravlagte. Resten av vesterålskommunene kommer med det første. Bruk linken nedenfor.

Kirker og kirkegårder i Øksnes

Kirker og kirkegårder i Bø

Kirker og kirkegårder i Hadsel

Kirker og kirkegårder i Sortland

 

  4. juni 2010

Beskjedne spillemidler til vesterålskommunene

Samlet beløp som skal fordeles i Nordland i 2010 er 39 969 000 kroner. Fylkesråden for kultur og miljø i Nordland fylkeskommune foreslår følgende fordeling av spillemidler til Vesterålen:

Ordinære anlegg.

Hadsel kommune, Hadselhallen, rehabilitering – kr. 615 000.

Ordinære anlegg, rentemidler.

Bø, Vesterålen turlag, Guvåghytta, uthus/tilsynskvarter, rehabilitering – 172 000.

Øksnes, NMK Vesterålen, Klo motorsportbane, rallycross – 600 000.

Sortland, Sortland kommune, Sortland fotballhall, sosiale rom – 480 000.

Andøy, Åse IL, Åsebakken skiløype, rehabilitering – 190 000.

Nærmiljøanlegg.

Bø kommune, Straume vassdragspark, fugletittersti – 170 000.

Til sammen til Vesterålen: kr 2 227 000, eller bare vel 5 % av totalpotten.

Se innstillingen her

 

  1. juni 2010

Asylmottaket på Andenes legges ned

Les mer hos Andøyposten

 

  25. mai 2010

Ønsker veistrekningen mellom Sortland og Risøyhamn prioritert

Aksjonsgruppa for utbedring av veien mellom Sortlandsbrua og Andøybrua vil at veien skal prioriteres på topp i samferdselsplanen for Vesterålen.

Les mer på Vesterålen online

Les mer hos Bladet Vesterålen

Les mer om saken

 

  21. mai 2010

Årets Bleiksdaga 18. - 20. juni

Det blir mange og varierte innslag og aktiviteter under årets Bleiksdaga ute på Andøya.

Den norske skøytetroppen fra OL i Squaw Valley har lagt si 50-årsmarkering til festdagene i juni. Her stiller Alf Gjestvang, Roald Aas, Hroar Elvenes, Knut «Kuppern» Johannesen, Torstein Seiersten, Fred Anton Maier og Nils Aaness. Er der eksempelvis noen som ikke husker vinnertiden 15.46.6, som ga "Kuppern" gullmedalje på 10 000 meteren?

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  19. mai 2010

"Ekteskap på vidt gap"

Nordland Teater med forestillinger rundt om i Vesterålen og Nordland forøvrig.

Turneen starter i Hamsunsenteret i Hamarøy, deretter Svolvær - Lofoten Kulturhus, Stokmarknes - Hurtigrutens Hus, Andenes - Hisnakul, Lødingen - Teatersalen, Harstad - Kulturhuset, Narvik - Folkets Hus, Stamsund - ITF, Bodø - Kulturhuset, Mosjøen - Kulturhuset, Brønnøysund - Samfunnshuset, Terråk - Samfunnshuset.

 

< Klikk på plakaten for forstørrelse.

 

 

 

  16. mai 2010

Turlagstur til Gaukværøya i Bø

Vesterålen Turlag inviterer til en spennende dag på Gaukværøya, øya som var Vesterålens økonomiske sentrum på 1500-tallet.

At Gaukværøya var Vesterålens økonomiske sentrum på 1500-tallet stemmer vel ikke helt..? (red. anm.)

Les mer på Vesterålen Online

Se også turlagets nettside for mer informasjon

 

  14. mai 2010

Videre bygdebokarbeid i Sortland på det uvisse

Utvalget for oppvekst/kultur/fritid i Sortland har på sitt møte 11. mai i år vedtatt at arbeidet med gårds- og slektshistorien for Sortland avventes og vurderes på nytt høsten 2010. Den opprinnelige planen var å starte arbeidet fra 1. juni 2010.

Det var i 1993 kommunestyret vedtok å starte arbeidet med gårds- og slektshistorien for Sortland. Bygdebøkene skulle inneholde 5 deler, og omhandle gård og slekt i Sortland fra og med 1600-tallet med fremføring av slekt til ca. 1950 og gårdshistoria til ca. 1920. Geografisk inndeling og rekkefølge ble bestemt slik:  Del 1 Rise – Steiro (utgitt 2001). Del 2 Sortland – Vik (utgitt 2005). Del 3 Eidsfjord (utgitt 2007). Del 4 Gåsbøl – Osvoll. Del 5 Kjerringnes – Rødsand. 

I forbindelse med behandlingen av justert fremdriftsplan for utgivelse av del 2 og 3 i Sortland, forutsatte kommunestyret i 2004 at ny sak skulle fremmes før igangsetting av arbeidet med del 4 og 5.

Godfjord, som ble overført til Sortland kommune i 2000, er ikke tidligere vurdert tatt med i bygeboka for Sortland. Men Sortland bygdeboknemnd anbefaler nå at området tas inn i del 4, og viser her til at Holm og deler av Eidsfjord, som begge er områder som er blitt en del av Sortland etter 1950, er med i gårds- og slektshistoria for Sortland.  

Det neste bindet var ment å omhandle gårdene Gåsbøl, Nevernes, Bogen, Bremnes, Roksøya, Stamnes, Reinsnes, Liland, Hognfjord, Kvalsaukan, Kringelen, Holm, Strand og Osvoll. I tillegg var gårdene i Godfjorden ment å være med.

Men nå har man altså besluttet å la saken henge i luften.

 

  14. mai 2010

Bygdeboklansering 4. juni 2010 på Andenes

Det er det siste bindet i serien "gård og slekt" i Andøy som nå er fullført. Arrangementet vil finne sted på Hisnakul klokken 1900. Dette bindet handler om gårdene 40 - 59 i Andøy, med andre ord Andenes, og er det sjette bindet i bygdebokserien for Andøy - nummer fem i serien "gård og slekt". Forfatteren er som vanlig Johan Borgos.

Boka kommer i salg umiddelbart etterpå, men kan allerede nå forhåndsbestilles.

Forhåndsbestilling

 

  14. mai 2010

Andøy Historielag med busstur til Bø

Turen er planlagt 13. juni og starter fra Andenes. Man planlegger rundtur rundt det meste av Bø kommune. Turen er primært for medlemmer av historielaget, men også andre kan melde seg på.

Påmelding

Les om bussturen til Øksnes i fjor

 

  13. mai 2010

Les om kirkegårdene i Bø kommune i Vesterålen

Oversikt og illustrert omtale av kirkegårdene i Bø er i ferd med å komme på plass på Vesterålen Info.

 Resten av vesterålskommunene kommer med det første. Bruk linken nedenfor.

Kirker og kirkegårder i Bø

 

  10. mai 2010

Er vi her ennå?

Mari Boine, Helle Storvik, Rune Johansen og Åslaug Krokann Berg, ønsker velkommen til å delta i prosjektet ”Er vi her ennå?”, hvor de ønsker å komme i kontakt med den samiske kulturen i Vesterålen. Det skal holdes fire arrangement med minikonsert av Mari Boine og musiker Irene Persen, og servering av kaffe og kake. Mellom musikkinnslagene vil de gjerne samtale med folk som har tilknytning til den samiske kulturen, eller har tanker omkring dette.

De ønsker å samle historier og tanker om en kultur som nesten forsvant, men som nå begynner å bli mer synlig igjen. Det er håp om å møte både eldre, som bærer historien, og yngre for å samtale om hvordan man forholder seg til den samiske arven i et samfunn der de viktigste symbolene knyttet til samisk identitet, er blitt borte. Filmopptak fra arrangementene vil bli brukt i en dokumentar presentert i utstillinger og eventuelt i andre sammehenger.

Påmelding på telefon eller e-post til kontaktperson på det stedet du ønsker å delta:

24. MAI KL.19:00 PÅ UNGDOMSHUSET I SILDPOLLEN.  Påmelding til Adrian Skogmo, Tlf: 92011321.

25. MAI KL.19:00 PÅ ÅNES GRENDEHUS PÅ ANDØYA. Påmelding til Werner Johansen, Tlf: 95254643.

28. MAI KL.19:00 PÅ ØKSNES MUSEUM I ALSVÅG. Påmelding til Trond Torgvær, Tlf: 47468574.

29. MAI KL.17:00 PÅ MUSEET I BØ, Påmelding til Julie Sæther, Tlf: 47468564. 

Fri entré, begrenset antall plasser. Prosjektet er et samarbeid mellom Vesterålen kulturutvalg, Andøy kommune, Museum Nord; avd. Bø Museum og avd. Øksnes Museum, og er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Sametinget og Nordland fylkeskommune.

 

  6. mai 2010

Biltur mellom Sortlandsbrua og Andøybrua på Fv. 82

Se film fra veistrekningen. Dette er hva hele befolkningen i Andøy kommune, og de som bor langs veien i Sortland, opplever. Den samme ubehagelige opplevelsen får også hvalsafari-turistene og nordlys-turistene og alle andre som ferdes denne veistrekningen på tur til Andenes.

Dette er hva hele befolkningen i Andøy kommune, og de som bor langs veien i Sortland, opplever. Den samme opplevelsen får også hvalsafari-turistene og nordlys-turistene og alle andre som ferdes denne veistrekningen på tur til Andenes. Foto: Idar Nilssen.

Hovedveien  mellom Sortland og Risøyhamn er totalt nedslitt og nedkjørt. Her i Litjeelv-bakken i Roksøya.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Den rundt 40 minutter lange bilturen er speedet opp og vises i løpet av rundt 5 minutter.

Se filmsnutten på You Tube

Les mer om saken her

Historikk

Facebook-aksjonen for bedre og tryggere vei

 

  2. mai 2010

Den nye loven om naturmangfoldet

Den historiske loven, som trådte i kraft 1. juli 2009, er et viktig redskap i arbeidet med å sikre mangfoldet i norsk natur. Det sikrer igjen viktige opplevelsesverdier for friluftslivet.

Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, har i samarbeid med Miljøverndepartementet laget en film om den nye naturmangfoldloven. Filmen gir deg, på en enkel og informativ måte, innføring i den største og mest omfattende loven om naturforvaltning som noensinne er laget her i landet.

Se filmen på YouTube

 

  30. april 2010

Beholder bussterminalen på Sortland

 

Les mer på Vesterålen Online

 

 

30. april 2010

Forfatteren Lars Saabye Christensen har gitt originalmanuset til boka «Hermann» til Sortland hotell

– Jeg kan ikke tenke meg bedre sted å ha det på, sier forfatteren, som også på nytt er bokaktuell.

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  30. april 2010

Bedre vei til Nyksund i Øksnes

Les mer på Vesterålen Online

Les mer om veien til Nyksund

Reportasje fra Nyksund

 

  29.april 2010

Overtar driften av Turistsenteret på Børøya i Hadsel

Unique Managment overtar driften av Vesterålen Hotel & Kongressenter på Stokmarknes.

Les mer hos Vesteraalens Avis

  27. april 2010

Reportasje fra "veimøtet" på Medby

"Ansvarlige" på veimøtet 22.april. Foto: Idar Nilssen.

Folk med ansvar for samferdselen samlet på Medby.

Fra venstre: Jonni Solsvik, May Valle, Terje Solvoll, Fred Reinsnes og Svein Roar Jacobsen.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

”Krig er for viktig til å kunne overlates til generalene”, sa Frankrikes statsminister, Georges Clemenceau, under den første verdenskrig.

Folk som bruker og bor langs veistrekningen mellom Sortlandsbrua og Andøybrua har for lengst begynt å tenke i lignende baner: "Veien er for viktig til ensidig å være overlatt politikerne. Det har vært tilfelle så langt, og intet kommer ut av det! De politikerne som vil noe, trenger i alle fall drahjelp fra grasrota. Så får de andre fortsette å bygge ned landet og avfolke bygdene. Selvsagt finnes det steder på kloden med dårligere vei, men dette møtet handler om veien mellom Sortland og Risøyhamn". "Store deler av veien ble anlagt den tiden hest og kjerre var framkomstmiddel for prominente. I mellomtiden har trafikkbildet endret seg totalt - men veien er ikke opprustet etter dagens behov og er fortsatt dimensjonert for hest og kjerre!" Dette er en grov oppsummering av den folkelige reaksjonen på møtet på Medby.

Les mer om saken her

Historikk

Veiaksjonens facebookside

 

  20. april 2010

Vindkraftverk, bølgekraftverk og bru mellom Bø og Hadsel

Bø-ordfører Sture Pedersen lanserer spenstig ide om bru mellom Bø og Hadsel, finansiert med vindmøller, tidevannskraft og bølgekraftverk.

Mellom Bø og Hadseløya. Foto: Idar Nilssen.Det er over dette havstykket man tenker seg bru med vind- og bølgekraftverk som bieffekt.  I venstre billedkant Dragnesodden på Hadseløya og Bø-landet lengst til høyre. I midten bak skimtes Vestvågøy.

Her finner man både vind og bølger, til tider kanskje vel mye av det gode. Foto: Idar Nilssen.

Les mer hos Bladet Vesterålen

Les mer på Vesterålen Online

 

  18. april 2010

Andøydrosjene støtter Aksjonen for bedre vei mellom Sortland og Risøyhamn

Årsmøtet i Andøy taxi har sendt uttalelse til Vesterålen Regionråd v/ Regionleder Jonni Solsvik, der man blant annet uttaler : 

 

- Årsmøtet i Andøy Taxi har behandlet den elendige standarden på forannevnte strekning og vil hermed komme med begrunnede argumenter for dette:

"På ca slutten av 80 tallet var strekningen Sortland - Risøyhamn ikke klassifisert med 10 tonns akseltrykk. I den forbindelse ble det etter sterkt påtrykk over flere år fra transportnæringen som transporterte fisk og andre produkter fra kommunen, krevd at standarden måtte heves slik at vi fikk en sammenhengende lik standard (med Andøya). Til slutt ble også akseltrykket hevet til 10 tonn, dette uten at standarden ble forbedret, samtidig med dette ble den vanlige akseltrykkbegrensingen som gjaldt teleløsningen på vårparten fjernet.

Veien er fortsatt for smal til at den kan males med midtstripe, dette er selvsagt en av årsakene til stadige uhell når store biler møtes.

Andøy Taxi mener at her ligger nøkkelen til elendigheten slik vi opplever den nå. I forbindelse med økningen til 10 tonns akseltrykk, ble det fra ansvarlig ingeniør i statens vegvesen i møte på Sortland uttalt at det var bare ca 20 % av strekningen Risøyhamn - Sortland som til nød tålte slik belastning.

Dette er sterkt å beklage nå ca 25 år etter, fortsatt er det ingen standardhevning på veien, heller det motsatte med telehiv ved alle utskiftede stikkrenner.

Her kan også nevnes kufelle ved tidligere utmarksgjerde på Buksnesstrand som har vært merket siden tidlig på 60 tallet med hump, i år er merkingen sløyfet på grunn av 290 lignende dumper (ref. uttalelse fra ambulansepersonell.)

Andøy Taxi er storforbruker av denne veistrekningen og kjører ca 1,15 millioner kilometer i året, vi har i senere år merket en stadig økende slitasje på materiellet, både på biler og sjåfører. Bilreparasjoner på støtdempere og forstilling har øket dramatisk, før kunne dempere og fjærer holde opp til 20 000 mil, mens det nå er årlige utskiftninger på disse.

Menneskelig er det skuldre, armer og rygg som får ekstra slitasje.

Som kjent utfører vi all pasienttransport for Helse Nord som ikke går på Ambulanse, det er et mareritt å gjennomføre turene når pasientene er dårlige.

Dette er spesielt merkbart ved rullestoltransport samt transport med maxitaxi, på slik transport er det helt vanlig at på grunn av veistandarden blir kjøretiden forlenget med ca 30-40  min på turene.

Andøy Taxi støtter uttalelse fra Ambulansepersonell, samt initiativ tatt fra beboere langs Fylkesvei 82 på Hinnøya.

Andøy Taxi krever at ansvarlige myndigheter straks prioriterer disse veistrekninger som her er nevnt slik at brukerne av veien kan ferdes trygt og på en forsvarlig måte.

Se Facebook-aksjonen for bedre og tryggere vei

 

  8.april 2010

Bedre vei mellom Sortlandsbrua og Andøybrua-

Folkemøte på Medby grendehus 22. april klokken 1800

Aksjonsgruppa for utbedring av veien mellom Sortlandsbrua og Andøybrua har besluttet å legge folkemøtet om saken til Medby grendehus, 22. april kl. 1800. Møtet er ment å vare rundt to timer.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland fylke, May Valle, kommer til folkemøtet sammen med Terje Solvoll fra Statens vegvesen.

Foruten folk som bor langs veien, vil man også invitere spesielt andre brukere av veien.  Eksempel på dette er: 
Næringsdrivende (LNS-gruppen, Tre-Bo, Brødrene Jobsen, bønder og reiselivsnæringa).Buss i grøfta ved kommunegrensa. Foto: Idar Nilssen.
Også transportører (lastebilforening, busselskap, trafikk- og godsselskap, landbruksprodukttransportselskap, Posten, ambulansetjenesten, drosjesentralene, militære transportenheter).  Statens Vegvesen/Biltilsynet, politiet og entreprenører (Kolo-Veidekke, Brødrene Jobsen), vil bli invitert.

Man vil óg invitere ordførerne og varaordførerne i Andøy og Sortland, foruten medlemmer av  fylkestingets samferdselskomité.
 

Aksjonsgruppa synes medieomtalen så langt har vært bra, og Facebook-aksjonen for bedre og tryggere vei har nå rundt 2600 medlemmer.

Les mer om saken her

  2. april 2010

Nordlyset i april

Nordlys, Aurora Borealis, langfredag. Foto: Idar Nilssen.Nordlys og stjerner over Finnsæterdalen i Forfjord.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

  1. april 2010

Flott påskevær i Vesterålen

 

Sørvest på Andøya.

Åknes og Svindalen skjærtorsdag.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Lengst nord på Langøya.

Fjellrekka nordover fra Myre til Langenes og Stø, med Myrtinden i venstre billedkant.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

  29. mars 2010

Tilskudd til "Anna på Vinje-huset" på Tindsøya i Øksnes

 

Les mer på Vesterålen Online

  25. mars 2010

Folkemøte om Rv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn

Det er nå klart at det blir folkemøte om veistandarden mellom Sortland og Risøyhamn. Møtet avholdes 22. april i år.

Utforkjøring i Buksnesfjorden på det første høstrimet, illustrasjonsfoto. Foto: Idar Nilssen.Fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune, May Valle, ønsker å møte befolkningen langs veien, og andre brukere av "den glemte veistrekka".

Aksjonsgruppa har også fått bekreftet at Terje Solvoll, distriktsvegsjef i Statens vegvesen, ønsker å delta på møtet.

Det er per nå ikke fastsatt hvor møtet blir avholdt.

 

Første høstdag i skarpsvingen i Buksnesfjorden (illustrasjonsfoto). Foto: Idar Nilssen.

Les mer om saken

  23. mars 2010

Også Bleik skole legges ned - som den siste grendeskolen i Andøy

Les mer hos Bladet Vesterålen

Les mer hos Andøyposten

Les historikk om andre nedlagte skoler i Andøy

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
20.mars 2010

Facebookgruppe for bedre vei

Ildsjelene som jobber for forbedringer på Rv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn har opprettet egen side på Facebook der folk gis mulighet for å uttrykke støtte til aksjonen.

Medlemstallet øker jevnt, og har passert 2600.

Facebookside av Elisabeth Reinsnes.

 

 

 

 

 

Facebook-aksjonen for bedre og tryggere vei        Les mer om saken

  18. mars 2010

Onsdagskaféene på Medby i Andøy

Les mer her

  18. mars 2010

Ukens analfabet

Denne elgen var i ferd med å krysse veien - langt fra nærmeste varselskilt om elgfare.

Og moralen er fortsatt: Se etter elg, ikke bare etter varselskilt.

Elgen skjønner ikke hva som står på skiltene langs veien, og går der den selv vil.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

  17. mars 2010

Bli med på skitur Andøya på langs

Les mer her

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

 
17. mars 2010

Aksjonsgruppe for bedre vei på Hinnøya

Bygdelaget for Forfjord, Fornes og Medby hadde invitert ”søsterorganisasjoner” langs riksveg 82 på strekningen Sortlandsbrua til Risøyhambrua for å diskutere standarden på den aktuelle veistrekningen. Møtet ble avholdt på Medby 16. mars. Ikke uventet var det et stort engasjement for å få oppgraderinger på veistrekningen, som både er gjennomfartsåre, og ”bygdevei” for fastboende langs veien.

Aksjonsgruppe for bedre Rv. 82. Fra venstre: Harry Hansen (koordinator), Arne Åsheim, Airin Aas, Tore Olsen, Elisabeth Reinsnes, Marit Brenna Hansen, Jan-Hugo Lundemo og Tove Ribe.Foto: Idar Nilssen.Aksjonsgruppe for bedre vei.

Fra venstre: Harry Hansen (koordinator), Arne Åsheim, Airin Aas, Tore Olsen, Elisabeth Reinsnes, Marit Brenna Hansen, Jan-Hugo Lundemo og Tove Ribe.

 

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Hele strekningen trenger oppgradering og utvidelse til vanlig bredde, og noen strekninger er spesielt vanskelige. Blant disse er strekningen fra Hognfjordkrysset til Maurnes, som er særlig forsømt.

Rett etter at vesterålsbruene ble bygd, for rundt 35 år siden, ble det gått ut trasé for helt ny vei ovenfor bebyggelsen på strekningen. Dette var trolig årsaken til at den gamle bygdeveien på den samme strekningen ble glemt - i påvente av en ny vei som aldri kom. Bygdeveien er fortsatt en del av Rv. 82. Langs denne smale og kronglete veien er det relativt stor bosetting, med mange barn som bruker veien til skolen på Maurnes og ellers. Det er heller ikke etablert gang- og sykkelvei på strekningen. Videre nordover fra Maurnes er det vanskelige parti, særlig tilknyttet bebodde områder på Reinsnes.
Området ved Kringelen er problematisk. Humpene og telehivene der er så gamle at de har begynt å få navn(!)
Også lenger nord, på strekningen langs Forfjorden og nord til Buksnes/Strandland, er situasjonen problematisk med lite veibredde og manglende plass til gående og syklende.

Minst halvparten av Vesterålens rundt 30 000 innbyggere er direkte berørt gjennom daglig eller frekventert bruk. Veien er innfartsvei til hele Andøy kommune, og brukes dessuten til mye tungtransport.

Møtet nedsatte en aksjonsgruppe med representanter langs hele veistrekningen som skal arbeide videre med saken. Man tar sikte på folkemøte med inviterte representanter fra Nordland Fylkeskommune, som i dag har ansvaret for veien. Også ordførere og andre med lokalt politisk ansvar vil bli invitert.

For uten de som bor langs veien, tar man óg sikte på å invitere næringsdrivende, transportører, Statens Vegvesen, entreprenører og andre.
Dette møtet vil bli arrangert tidlig i andre halvdel av april. I mellomtiden vil man kontakte de politiske partiene i Andøy og Sortland og be om deres syn på behov for oppgradering. Man mener at en felles opptreden vil styrke fokuseringen på denne ”glemte” veistrekningen.

Facebook-aksjonen for bedre og tryggere vei

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 
14. mars 2010

Grensejustering mellom Andøy og Sortland - avgjørelse innen juni 2010

Det nærmer seg to år siden det ble søkt om grensejustering slik at de tre sørligste gårdene i Andøy, også formelt, kunne få sin naturlige tilknytning til Sortland kommune. Opp mot 90 prosent av den berørte befolkningen hadde underskrevet krav omI grenseland. Foto: Idar Nilssen. grensejustering.

I sin årsrapport for 2009, skriver Fylkesmannen i Nordland dette om saken:

"En arbeidsgruppe bestående av representanter fra områdene Forfjord, Medby og Fornes i Andøy kommune har tatt opp spørsmålet om grensejustering mellom Andøy og Sortland. Arbeidsgruppen ønsker kommunegrensen endret slik at nevnte områder blir overført fra Andøy til Sortland. Det er innhentet uttalelser fra begge kommunene. Det foreligger også uttalelse fra Nordland Fylkeskommune. Saken vil bli avgjort i løpet av første halvdel av 2010."

Les mer her.

 

  10. mars 2010

Med bok om statsinternatlivet i Finnmark

Magnhild Andreassen. Foto: Idar Nilssen.Magnhild Andreassen, i dag bosatt på Andenes i Vesterålen, har gitt ut bok om sine foreldres 42 år ved statsinternatet i Snefjord i Finnmark – i tiden 1921- 1963.

I boka tar forfatteren leserne med på en reise i Finnmarks krigshistorie under evakuering og brenning, samt i skoleinternatlivet i Snefjord i Måsøy kommune.

 

Les mer her

 

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

9. mars 2010

Reguleringsplanen for Børra på Andøya på høring

Statens vegvesen har lagt ut planene for rasteplass ved Bukkekjerka i Børra til høring. Høringsfristen er satt til 31. mars i år.

I høringsnotatet skriver Statens vegvesen blant annet: Fv 974 og 976 langs vestsiden av Andøya er en av 18 Nasjonale turistveger som skal utvikles og skiltes innen 2012. Nasjonale turistveger skal bli en særskilt turistattraksjon som skal øke Norges attraktivitet som reisemål for vegfarende turister fra innland og utland. Det overordna målet er å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene. Børra er pekt ut som et viktig stoppunkt langs Nasjonal turistveg Andøya. For å bedre tilbudet til de vegfarende, skal det tilrettelegges for parkering, rastemuligheter og toalett/servicebygg. Det er også foreslått ulike installasjoner for å bedre tilgjengeligheten til friluftsområdet rundt.

Området som skal tilrettelegges beskrives slik: Børra ligger ca 4 km sør for Nordmela på Andøyas vestside. Terrenget rundt Børra er dramatisk, veien skiller bratte fjell i øst og storhavet som slår mot land i vest. Det er fantastisk utsikt mot nord, og en flott plass for å se midnattsol. Bukkekjerka er stedets orienteringspunkt og utsiktspunkt, og er en opplevelse i seg selv med sine flotte fjellformasjoner og hule. Det står to fyrlykter i området, den ene er fortsatt i drift.

Børrvågen. Foto: Idar Nilssen.

Utsikten nordover en sommernatt er unektelig storslått, med Stavan og Måtinden i bakgrunnen, og Litjeland og Børrvågen nærmest.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Børrvågen. Foto: Idar Nilssen.

Også midnattssola, eller en solnedgang i havet, tar seg flott ut fra Bukkekjerka.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Formålet med reguleringen er å ivareta området som hovedrasteplass langs turistvegstrekningen (samferdselsanlegg, rasteplass) og som friluftsområde. Tiltakene, med parkering, toalett, rasteplassen og forbindelsen mellom, er planlagt ut fra prinsippet om universell utforming, skriver Statens vegvesen i sitt høringsnotat.

Last ned plandokumentene i pdf:  Planbeskrivelse.   ReguleringsbestemmelserReguleringsplan for rasteplassen. SituasjonsplanPlankart.

 

  8. mars 2010

Vil utbedre veien til Nyksund

Bedre skilting og anleggelse av utsiktspunkt langs Nyksundveien kan være en måte å få flere til å fatte interesse for den spesielle veien ut mot magneten Nyksund.

 

Nyksundveien. Foto: Idar Nilssen.Veien utover til Nyksund er en opplevelse i seg selv. Denne opplevelsen vil man bevare. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Vottestad i Øksnes. Foto: Idar Nilssen.

Man passerer flere bygder langs veien.

Mot venstre bebyggelsen på  Vottestad, sett fra Ungsmaløya i Nyksund. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

Les mer på Vesterålen Online

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

6. mars 2010

Buss utfor veien ved kommunegrensa Andøy/Sortland

Ingen kom til skade ved utforkjøringen, som skjedde tidlig lørdag ettermiddag i en slak venstresving rett før brua over Forfjordelva.

Det er langt fra første gangen det skjer utforkjøringer her. Rv. 82 er i miserabel forfatning på strekningen mellom Sortlandsbrua og Risøyhamnbrua. Veien er smal og svingete, og sterkt preget av mangel på vedlikehold og oppgradering.

 

Utforkjøring på Rv 82. Foto: Idar Nilssen.En ny utforkjøring ved Forfjordelva. Denne gangen endte det godt. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

  3. mars 2010

Se opp for elg, ikke bare varselskilt, langs veien

Nå kryr det av dem over alt langs veien, uansett om de er avbildet på varselskilt eller ikke..

Elgplage i distriktet. Foto: Idar Nilssen.Elgku med to kalver. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Foto: Idar Nilssen.

 

 

  2. mars 2010

Andmyran Vindpark på Andøya har fått konsesjon

Les mer hos Bladet Vesterålen

  23. februar 2010

Hekseri, magi og trolldomsforfølgelse på Fiskenes på Andøya

Foredrag ved Rune Blix Hagen, onsdag 3. mars.

Hekseprosessene foregikk over hele Europa. Også hos oss ble mennesker forfulgt av den grunn, og noen ble brent levende på bålet som hekser.
Innenfor en relativt kort periode av Europas historie, fra slutten av 1500-tallet til utgangen av 1600-tallet, var trolldomsvirksomhet oppfattet som en svært alvorlig forbrytelse. Flere land vedtok strenge lover mot trolldom og hekseri. Embetsmenn, både sivile og geistlige, fikk i oppgave å lete opp og rettsforfølge mennesker som drev med hvit eller svart magi. Alle typer magi var oppfattet som en forbrytelse mot Gud, kongen, menneskeheten og samfunnsordningen. Mennesker som man mistenkte for å ha inngått en pakt med Satan, var de verste blant ulike trollfolk.
 

Last ned programmet her

 

  21.februar 2010

Litt skumringstid i Vesterålen

 

Sildpollen i Eidsfjord. Foto: Idar Nilssen.

Brygga i Sildpollen, Eidsfjorden. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Stokmarknes. Foto: Idar Nilssen.

Stokmarknes sett fra Sandnes i skumringen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Djupfjordbrua. Foto: Idar Nilssen.

Brua over Djupfjorden i Sortland. Klikk på bildet for forstørrelse. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Kjerringnes/Sigerfjorden. Foto: Idar Nilssen.Bebyggelsen på strekningen Kjerringnes til Sigerfjorden. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

  16. februar 2010

Privat slakteri på Sortland?

Les mer hos Bladet Vesterålen

  16. februar 2010

Opplagstallene: Sortlandsavisa oppover, Andøyposten stuper

Les mer på Vesterålen Online

  14. februar 2010

Sortlandsrennet gikk av stabelen i dag

Nærmere 70 løpere stilte til start i søndagens renn. De var fra Sortland, Kabelvåg, Melbo, Grytting, Alsvåg, Stokmarknes, Ajaks, Stålbrott og Valnesfjord.

Les mer hos Bladet Vesterålen

  12. februar 2010

Nordlyst 2010

Årets vinterfest i Andøy går av stabelen i tiden 16. - 20. februar.

Last ned programmet her

  11. februar 2010

Bygdefolket venter på grensejusteringen mellom Andøy og Sortland

Les mer i SortlandsAvisa                   Se tidligere omtale av saken

  10.februar 2010

Dag Otto Lauritzen med foredrag på Andenes

Last ned programmet her.

  10. februar 2010

- Uberettiget kritikk av Sortland kommune

Les mer hos Bladet Vesterålen

  10. februar 2010

Mange vinterturister til Vesterålen

Les mer på Vesterålen Online

  10. februar 2010

Andøy Historielag med tilskuddsordning

Andøy Historielag sitter med mye penger på bok, og ønsker å gi tilskudd til tiltak som ivaretar den lokale historia.

Årsmøtet i historielaget har, etter forslag fra det forrige styret, vedtatt å sette av 50 000 kroner som det kan søkes tilskudd fra i 2010.

Dagens styre, som består av Søren Jacobsen, Jannina Hanssen, Solbjørg Joramo, Werner Johansen, Idar Nilssen, Alise Raanes og Aase Dybwik, har vedtatt retningslinjer og utarbeidet søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. mars 2010.

 

  9. februar 2010

- Så ble det vinter enda en gang i Vesterålen

Mot Breifjellet i Forfjord. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Foto: Idar Nilssen.

 

  9. februar 2010

Militærøvelse i Vesterålen

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

9. februar 2010

Elgpåkjørsler - Rydd krattet langs veiene

Les mer på Vesterålen Online

  6. februar 2010

Samefolkets dag på Sortland

Les mer hos Bladet Vesterålen

  5. februar 2010

Gatelys i Vær-bakkan på Andenes

Foto: Idar Nilssen.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

  4. februar 2010

Miljøvernforbundet - til krig for å redde villaksen

Les mer om "laksekrigen"

  3. februar 2010

Klart for skirenn på Melbu

Les mer på Vesterålen Online

  3. februar 2010

Grunnstøting ved Andenes

Les mer hos Bladet Vesterålen

  3. februar 2010

Øksnes - ulønnsomt torskeoppdrett

Les mer i Øksnesavisa

  2. februar 2010

 

Serverproblemer for Vesterålen Info

Mange har merket problemer med å logge på Vesterålen Info de siste dagene. Dette skyldes tekniske problemer med verts-serveren, den som bringer tingene ut "på lufta".

Men dette vil ordne seg etter hvert, og vi beklager forstyrrelsene.

Service Information

Unfortunately, we have experienced instability on our network during the recent weeks, culminating in the days around Sunday January 31th, when many customers for brief periods could not access their website and email. It is important to emphasize that no data or emails have been lost or will be lost as a result of these problems. We have up until now only used HP as the supplier of servers, but as of the summer 2009 we entered into an agreement with IBM regarding supply of blade servers. We have recently put a part of the new servers into service. The server type has unfortunately caused problems for our service. For a large part of our customers this has meant periodical downtime for websites, as well as many customers for short periods have not been able to read mail without experiencing clearly notable delays.

Today technicians from IBM are working closely together with our own technicians to solve the issues. The technically detailed explanation is that an error occurred in the IBM-supplied switch module in which the blade servers are mounted. It is a brand new switch type from Blade Network Technologies. Periodically a heavy network noise is registered from the switch enclosure modules. The noise is disturbing the service, and occasionally spreading the problems to large parts of our network, making the whole network unavailable. The solution we are about to implement is a total replacement of all the hardware, where we have seen even the slightest instability. We expect the major part of the hardware to be replaced by the end of this week. We apologize for any inconvenience and we hope for our customers' understanding as we do everything possible to restore stability on our servers.

 

  31. januar 2010

 

Utlysning Bolyst 2010 - stedsutvikling, attraktivitet, kultur

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lyser ut inntil 32 millioner kroner til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Søknadsfristen er 3. mai 2010.

Bakgrunn
Et viktig mål i distrikts- og regionalpolitikken er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Et virkemiddel for å få til dette er å skape attraktive lokalsamfunn. Gjennom å finansiere pilotprosjekt ønsker KRD å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer attraktive for bosetting. Mer bakgrunnsinformasjon om arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn finnes i
kapittel 3 i stortingsmeldingen ”Lokal vekstkraft og framtidstru” fra 2008.

KRD har i flere år lyst ut midler til pilotprosjekter innen kulturbasert steds- og næringsutvikling. Siden dette er en av flere innfallsvinkler til å skape attraktive lokalsamfunn, er disse midlene i 2010 en del av den nye satsingen Bolyst.

Departementet utlyser totalt inntil 32 millioner kroner. Dette er en ramme som skal dekke svært mange tema og innfallsvinkler, samtidig som vi ønsker at pilotprosjektene skal ha en god geografisk spredning. KRD støtter kun inntil 50 prosent av prosjektkostnadene (med unntak av forprosjekter).

Hva er målet med Bolyst?
Hovedmålet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Hvem kan søke?
Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter som kan bidra til bolyst kan søke, for eksempel fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og ildsjeler.


Les mer hos Kommunal- og regionaldepartementet

 

  31. januar 2010

Fullmåne - midt på natta

 

Fullmånenatt. Foto: Idar Nilssen.

Utsikt fra Medby mot Bremnes på Langøya. I høyre billedkant Lia i Øksnes. Litt nordlys var det óg, i et månelyst landskap. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Fullmånenatt. Foto: Idar Nilssen.

Sørspissen av Andøya i måneskinn. Fra venstre Gavlen, Skjoldehamn og Skjolde. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Fullmånenatt. Foto: Idar Nilssen.

Mot Middagstinden sett fra Forfjord. Trolldalen sees mot høyre billedkant, og Litjefjellet mot venstre. Middagstinden og Stor-middagstinden benevnes fra Roksøy-siden som  "Fuglan". Naustet etter Ingvart Nilsen ble også med i et månelyst landskap. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

  30. januar 2010

LoVe LAN på Melbu

Les mer hos Bladet Vesterålen

  29. januar 2010

Ingen UFO over Andenes likevel?

Les mer hos Yr.no

  29. januar 2010

Årets Hadselværing

Les mer hos Vesteraalens Avis

  28. januar 2010

Alpinbakken i Ånstadblåheia åpner i dag

Les mer på Vesterålen Online

  28. januar 2010

- Så ble det vinter igjen i Vesterålen

Snøtunge trær i Forfjord. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Vinterlandskap. Her med Finnsæter-tinden i Forfjord midt i bildet. Til høyre for det Finnsæter-dalen, og mot venstre Breitinden med Jofinn-bakken. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

  27. januar 2010

Fiskehjellene i Hovden i Bø blir stående

Les mer på Vesterålen Online

  27. januar 2010

Sterkest vind på Andøya - ellers få skader etter "Ask"

Les mer på Vesterålen Online

  26. januar 2010

Ber om framdrift i grensejusteringen mellom Andøy og Sortland

Arbeidsgruppen som er valgt av befolkningen i gårdene Fornes, Medby og Forfjord i Andøy, ber i brev til Fylkesmannen om at saken blir gjenstand for avgjørelse.

I brevet, som er datert 21. januar i år, skriver arbeidsgruppen blant annet:

"Vi registrerer at søknaden har ligget til behandling hos Fylkesmannen i Nordland i 22 måneder og at det er over et år siden uttalelsene fra de berørte kommunene forelå. I tillegg er det 7 måneder siden uttalelsen fra Nordland fylkeskommune forelå.

Det er et sterkt ønske i bygda om at den omsøkte grensejusteringen innvilges og at det skjer så fort som mulig. Vi er kjent med at grensejusteringer iverksettes fra årsskifter, og vil i den forbindelse uttrykke at årsskiftet 2010/2011 er et svært naturlig tidspunkt for grensejustering. Det vil gi innbyggerne i Forfjord, Medby og Fornes mulighet til å forholde seg til Sortland kommune ved kommunevalget høsten 2011."  Man mener med det at de som måtte ønske å engasjere seg politisk, og delta i nominasjonsprosessene i Sortland, ikke vil kunne gjøre det før kommunetilhørigheten er endret.

"Vi ber om, og forventer at søknaden innen kort tid kan oversendes Kommunal- og regionaldepartementet til avgjørelse", skriver arbeidsgruppen avslutningsvis.

I sin årsrapport for 2008, skriver Fylkesmannen i Nordland:

"En arbeidsgruppe bestående av representanter fra områdene Forfjord, Medby og Fornes i Andøy kommune har tatt opp spørsmålet om grensejustering mellom Andøy og Sortland. Arbeidsgruppen ønsker kommunegrensen endret slik at nevnte område blir overført fra Andøy til Sortland. Det er innhentet uttalelse fra begge kommunene. Vi avventer en uttalelse fra fylkeskommunen før Fylkesmannen tar stilling i saken."

Nordland fylkeskommune behandlet saken 18. juni 2009 og avga enstemmig høringsuttalelse som var positiv til grensejustering, og man mener det er tilstrekkelig med de syv månedene som har gått etter det.

Se tidligere omtale av saken

 

  26. januar 2010

"Tindenseminaret 2010" i Øksnes

Tindenseminaret arrangeres på Finvåg i Øksnes Vestbygd 6. februar 2010.

Tindenseminaret ble etablert av Stiftelsen Handelstedet Tinden i 2007. Hensikten med  seminaret er å skape et faglig og sosialt forum som skal bygge opp under vernevedtaket av 1994. Det omfattende restaureringsarbeidet som startet i 2005 planlegges ferdigstillt i 2012. Ivaretakelse av stedet i framtiden er trolig en ennå større utfordring. Stiftelsens visjon er at Tinden i framtiden skal fremstå som et aktivt kulturminne som engasjerer folk i alminnelighet og fremstår som en ressurs for hele reiselivet i Vesterålen.

Seminaret retter seg spesielt mot lokale/regionale reiselivsaktører, kulturnæringsaktører, kulturbyråkrater og ledende politikere. Det er begrenset antall plasser.

Programmet for arrangementet.

Se også nettstedet om Tinden.

 

  26. januar 2010

Hurtigruta går utenom Lofoten og Vesterålen i dag

Les mer på Vesterålen Online

  24. januar 2010

Pengeinnsamling til belysning på Fornes kirkegård i Andøy

Fra Fornes kirkegård.

Foto: Idar Nilssen.

Vedlikeholdsgruppa ved Fornes kapell har mottatt henvendelser om å få montert lys på kirkegården på Fornes i Andøy.

Man har allerede, i samarbeid med kirkevergen, gjort nødvendige material- og kostnadsberegninger.

Det skal være "parkbelysning" med nedgravd jordkabel mellom stolpene, og det er snakk om i alt 4 lyspunkter fra inngangen og opp til den nyeste delen av kirkegården. I tillegg skal det være to veggmonterte lys på bårehuset, og et flyttbart som kan brukes ved begravelser i mørketida.

Arbeidet med kabelgrøfter, legging av kabler og nedgraving av stolpefundamenter, skal gjøres på dugnad. Men materialene koster en god del. For å komme helt i mål med finansieringen oppfordres både fastboende og utflyttere om å bidra med et par-tre hundrelapper til konto 0532 19 11023 v/Kjetil Opdal, Risøyhamn. Det mangler vel 20. 000 kroner.

Det er meningen å ha arbeidet fullført til bygdetreffet, som i år blir 17 og 18 juli.

 

  22. januar 2010

Nilsen-familien viderefører J.M. Nilsen på Nordmela

Les mer på Vesterålen Online

  22. januar 2010

Det går mot lysere tider

 

Sjøgata 4 på Sortland i skumringen. Til høyre litt av bebyggelsen på Strand med Strandheia i bakgrunnen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Litt av byen Sortland og Sortlandsbrua sett fra Strand i skumringen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Jennestad, sett fra Reinsnes, med kjente fjellformasjoner som "Bånnan" og "Ræka"  i bakgrunnen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

  21. januar 2010

40 nye boliger på Kjerringnes i Sigerfjord

Les mer hos Bladet Vesterålen

  21. januar 2010

Mer vin, mindre sprit på Andenes

Les mer hos Andøyposten

  21. januar 2010

På bytur med gressklipper på Andenes

Les mer på Vesterålen Online

  21. januar 2010

Øksnesværing leder hjelpearbeid på Haiti

Les mer hos Bladet Vesterålen

  20. januar 2010

Millioninvestering innen reiseliv i Bø

Les mer hos Bladet Vesterålen

  19. januar 2010

Fortsatt ikke mobildekning i Forfjord i Andøy

Telenor vil investere 450 000 kroner hvis kommunen dekker resten.

Deler av Forfjord har fortsatt ikke mobildekning i 2010. Det gjelder bebodde deler av bygda og store deler av utmarka med næringsvirksomhet og hyttebebyggelse. Det er gjort mange henvendelser i saken gjennom flere år, og i oktober 2009 kontaktet Telenor kommunen med tilbud om å bruke 450 000 kroner mot at kommunen dekker resten. Men kommunen ser ikke for seg det i nær fremtid.

Andøyposten har snakket med rådmannen i Andøy og har fått vite at "-- vi har mottatt henvendelsen fra Telenor, og har merket oss at det må store investeringer til. Noe mer har vi ikke gjort med den saken, men vi må selvfølgelig gi tilbakemelding til Telenor etterhvert".

Forfjord er den sørligste gården i Andøy, nærmest Sortland, og har sammen med nabogårene Medby og Fornes søkt om overflytting til Sortland kommune.

 

  19. januar 2010

Vesterålens fiskeboller til Melbu?

Les mer på Vesterålen Online

  18. januar 2010

Nominert til årets "Årets Hadselværing"

Les mer hos Vesteraalens Avis

  17. januar 2010

Vesterålen i dag

Området ved Pettersenbruket i Skjoldehamn på Andøya, sett gjennom telelinse fra Fornes.  I venstre billedkant Frikirken, og lenger mot høyre huset etter læreren Rasmus Wiig. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Litt av den gamle bebyggelsen i Roksøya i Sortland. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Kleiva landbruksskole i Sortland. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

En gammel pensjonert sliter har fått ny oppgave som lykteholder. Stubbebryteren står ved båthavna på Holand i Sortland. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

  13. januar 2010

Vinteridyll ved Sjøhussenteret på Sortland

Båthavna ved Sjøhussenteret på Sortland i midten av januar 2010. I bakgrunnen til høyre ser man Gavlfjorden og Gavlen på Andøya. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

  12. januar 2010

Vil bruke en milliard på tiltak mot lakselusa i mærene

Les mer hos Avisen Agder

Se også NRK

  12. januar 2010

Våtest på Sortland - varmest i Bø

Les mer hos Bladet Vesterålen

  12. januar 2010

Butikktyver på Andenes

Les mer på Vesterålen Online

  12. januar 2010

Trude Drevland fra Melbu vil at Norge skal søke om Vinter-OL i 2026

Les mer på Vesterålen Online

  12. januar 2010

Stokmarknes lufthavn er nest størst i landet

Les mer på Vesterålen Online

  11. januar 2010

Kommunen selger aksjene i Andenes Havfiskeselskap A/S

Les mer hos Andøyposten

  7. januar 2010

Andenes i januar

Miljøgata på Andenes i vinterskrud. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

  6. januar 2010

Fiskeriminister Berg-Hansens familieselskap tiltalt

Les mer hos NRK

  6. januar 2010

Har ikke plass til hermetikkfabrikk..

Les mer hos Bladet Vesterålen

  6. januar 2010

Ønsker parkeringsvakter på Sortland

Les mer på Vesterålen Online

  31.desember 2009

Grasrotandelen i Andøy har passert 400 000

Les mer hos Andøyposten

  31. desember 2009

Hurtigruta nyttårsaften

Sydgående "Polarlys" i Sortlandsundet, sett fra Maurnes. I bakgrunnen i venstre bildehalvdel ser man fjellet "Ræka" i Eidsfjorden. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

  30. desember 2009

Andøy Historielag med nytt nettsted

Det er Kolbjørn Blix Dahle som er ansvarlig for det nye nettstedet. Man har fått med forskjellig stoff av lokalhistoriek interesse, blant annet fotografier fra Lokalhistorisk arkiv. Webadressen er også endret, den nye adressen er  www.andoy_historielag.org

Det meste av innholdet på det gamle nettstedet finner du her.

 

27. desember 2009.

På'n igjen - alle må vaksineres på nytt

Les mer på Vesterålen Online

  24. desember 2009.

Stemningsfullt i Myre kirke i Øksnes

- en riktig god jul ønskes alle..

Myre kirke. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

24. desember 2009.

Lyset vender tilbake - dagene blir lengre

Utsikten fra Maurnes mot Sortland julaften.

I venstre bildehalvdel i bakgrunnen sees Møysalen, som er det høyeste fjellet i Vesterålen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

  24. desember 2009.

Litt mer julestemning

 

Alléen på Melbu. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Julepyntet handlegate på Stokmarknes. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

23. desember 2009.

Husk julegrøten til nissen!

Les mer på Vesterålen Online

 

19. desember 2009.

Julestemning i Forfjorden

Foto: Idar Nilssen.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Foto: Idar Nilssen.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

18. desember 2009.

Glemt julebaksten?

Hjelp på Vesterålen Online

 

15. desember 2009.

Lønnsomt å bygge ut Skagen flyplass

Les mer på Vesterålen Online

 

15. desember 2009.

Kommunestyret i Andøy forlanger 30.000 kroner for skolebygningen på Åse

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

14. desember 2009.

Mindre laksefiske til sommeren

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til ny fiskeforskrift med virkning fra og med kommende sesong. Utkastet er nå sendt ut på høring.

I utkastet foreslåes blant annet dette:

  • Det blir ikke åpnet for fiske etter laks i vassdrag med små eller svake laksebestander, og hvor det ikke foreligger kunnskap som sannsynliggjør at det er nok gytelaks.

  • Det blir ikke åpnet for fiske etter sjørøye i vassdrag hvor plikten til å rapportere fangst ikke blir overholdt. Det åpnes ikke for isfiske på innsjøer i vassdrag med registrerte bestander av sjørøye.

  • Det blir fastsatt årskvoter for hvor mange laks og/eller sjørøye den enkelte fisker kan ta.

  • Det blir forbud mot alt fiske hele året i en avstand på 100 meter utenfor grensen mellom elv og sjø. Dette gjelder kun for vassdrag med registrerte bestander av laks. Foto: Idar Nilssen.

Kommentar:  I Vesterålen vil nok et forbud mot å fiske nærmere elveutløpene enn 100 meter utenfor eksisterende grense elv/sjø, være det som blir mest merkbart blant sportsfiskerne. Og så blir det utvilsomt diskusjoner om det å redusere eller stoppe fisket helt i vassdrag hvor det per i dag nesten ikke tas laks, gir tilstrekkelig reduksjon i det totale uttaket av villaks. Man må òg forvente diskusjon om man i den offentlig forvaltningen igjen retter baker for smed. Slike tiltak reduserer neppe årsakene til problemene! Det er vel i høyden snakk om en slags "styrt avvikling" av villfiskbestandene.

Se høringsutkastet her

 

13. desember 2009

Hurtigruta i dag

Sørgående hurtigrute  "Trollfjord" med Øksnes-fjellene i bakgrunnen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

12. desember 2009.

Finn riktig postnummer

Søk i Postens postnummerkart

 

9. desember 2009.

Litt jul i Øksnes

Julegata i Alsvåg. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Også på Myre er gatene pyntet. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Redningsskøyta "Knut Hoem" ligger ved kai på Myre. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

Tilbake til startsiden

8. desember 2009.

Blålys i Blåbyen?

Blå lys i Strandgata på Sortland. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

  8. desember 2009.

Fiskeforbud i Vesterålen?

Les mer hos Bladet Vesterålen

  8. desember 2009.

LNS - Størst i landet

Les mer på Vesterålen Online

  6. desember 2009.

Vesterålingen Johan Remen Evensen beste nordmann

Les mer hos Bladet Vesterålen

  5. desember 2009.

Kveldsstemning

 

Maurnes sett fra båthavna. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Sortlandssundet sett fra Maurnes. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

  4. desember 2009.

Lys i mørketida.

 

Grålysning over Forfjorddalen. Klikk på bildet for forstørrelse.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Tilbake til startsiden

 

3. desember 2009.

Rema 1000 på Melbu

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  3. desember 2009.

Vi tar hjem pasientene

Les mer på Vesterålen Online

 

  3. desember 2009.

Bakeriet på Sortland jevnet med jorda

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  2. desember 2009.

Formannskapet i Andøy om Åse Montessoriskole

Les mer hos Andøyposten

 

  2. desember 2009.

Kan bli årets ildsjeler

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

  1. desember 2009.

Uenighet om lakselus

Les mer på Vesterålen Online

Redaksjonell kommentar:

I Vesterålen startet man registreringer av lakselusskader på villfisk allerede på begynnelsen av 1990-tallet, i regi av blant andre Norsk institutt for naturforskning (NINA). Skadevirkningen viste seg allerede da å være langt større enn man hadde forestilt seg. Lakselusa er en naturlig parasitt som har vært der til alle tider. Men de store antallene vertsfisk man finner i oppdrettsanleggene har skapt ubalanse i det naturlige systemet. Fra oppdrettsnæringen har man hele tiden hevdet at man har adekvate løsninger; løkposer i mærene, krysantemum, leppefisk osv. Men alle gode uttalelser har åpenbart ikke gitt resultater.

Og selvsagt vil det være uenighet mellom de som lever av å produsere oppdrettsfisk og de som "bare" tenker miljøvern - om problemets eksistens, om problemets omfang - og om forvaltningsstrategi. Og hva er da enklere enn at den ene parten styrer hele greia fra Fiskeridepartementet?

Luseskade hos villfisk.

Dette bildet viser kraftig beiteskade på villaks i nærheten av en oppdrettslokalitet i Vesterålen. Vi ser en voksen hunn-lus som er i ferd med å spise seg helt ned på kraniet hos fisken. Litt bakenfor ser vi en voksen hann-lus og en voksen hunn-lus til som er begynt å spise av slimlaget og huden i nakkeregionen. Bildet ble tatt i 1994, og allerede da sa oppdretterne at "dette problemet skal vi løse". Noen oppdrettere hevdet sågar at de ikke hadde lus i anleggene sine. Klikk på bildet for forstørrelse. (Foto: Idar Nilssen.)

Se også "Nordlys" i Tromsø

Bevilgning til lakselusforskning

 

  30. november 2009.

Tur med "Jekta Brødrene"

Les mer hos Sortland Hagelag

 

  27. november 2009.

Hoppbakke for barn og unge i Bø.

Les mer på Vesterålen Online

 

  27. november 2009.

Folketallet øker i Øksnes.

Les mer i Øksnesavisa

 

  26. november 2009.

Hadsel får nytt slagord og ny grafisk profil -

"Et hav av muligheter".

Les mer hos Bladet Vesterålen

 

Tilbake til startsiden  

Kommunen krever 150 000 for skolen på Åse.

Les mer på Vesterålen Online

 

  25. november 2009.

 Ingen skolenedlegging i Sortland.

Les mer hos Bladet Vesterålen.

Les mer på Vesterålen Online.

 

  23. november 2009.

Bygdemøte om gjenoppliving av grendeutvalget for Fornes, Medby og Forfjord.

 

Saken ble drøftet på et møte på skolen på Medby 23. november.

Hensikten er å gjenopprette et organ med mandat fra alle tre gårdene til legitimt å opptre på hele bygdas vegne.

I likhet med tidligere mener man grendeutvalget skal ivareta aktiviteter som ikke faller naturlig inn under eksisterende lokale organisasjoner.

Møtet besluttet at den gruppen som er valgt til å arbeide med grensejusteringssaken skal fungere som ”interimsstyre”, og forberede ”gjenopplivingsmøte” på nyåret. Interimsstyret består dermed av Harry Hanssen, Ruth Helen Olsen, Tove Ribe og Reinar Karlsen.

*

Om grensejusteringen mellom Andøy og Sortland.

Etter forespørsler fra folk i bygda, ble det på det samme møtet gitt orientering fra den valgte arbeidsgruppen om framdriften i grensejusteringssaken:

Søknaden ble sendt Fylkesmannen i slutten av mars 2008. Fylkesmannen innhentet høringsuttalelser hos Andøy kommune, Sortland kommune og Nordland fylkeskommune.

Denne høringsrunden er nå over, og saken er fortsatt hos Fylkesmannen, som skal lage innstilling før oversendelse til Kommunal- og Regionaldepartementet for endelig avgjørelse.

Andøy kommune gikk i mot grensejustering med stemmetallene 15 mot og 8 for. Sortland kommune støttet søknaden enstemmig. Det samme gjorde Nordland fylkeskommune på prinsipielt grunnlag.

Under orienteringen framkom det undring fra møtet over at noen på rådhuset på Andenes synes å forfekte meninger på tvers av oppfatningen i de berørte bygdene.

Se saksdokumentene hos Sortland kommune

Faktaopplysninger om saken (redaksjonell):

Saken startet formelt med et folkemøte 13. mars 2008. Folkemøtet besluttet å søke grensejustering mellom Andøy og Sortland kommuner, dersom det ble flertall for det.
Flertallet skulle avgjøre og respekteres.

Deretter ble det valgt en gruppe som skulle arbeide med saken og opptre på vegne av de tre gårdene Fornes, Medby og Forfjord. Gruppen besto av: Harry Hanssen, Ruth Helen Olsen, Tove Ribe og Reinar Karlsen.

Deltagerne på møtet ble så invitert til å undertegne som søkere. Alle med alminnelig stemmerett fikk anledning til å undertegne, om man ønsket det. De som ikke var til stede ble i ettertid gitt anledning til å tilkjennegi sin mening.
Det viste seg å være et stort flertall som ønsket å undertegne, i overkant av 87 % av de det var mulig å nå innen fristen som var satt til 25. mars. Det ble således 93,6 prosent av de tilgjengelige stemmeberettigete, eller 102 personer, som underskrev. Av den samme gruppen var det 13 personer, eller 12,7 %, som ikke fant det naturlig å undertegne søknaden.

Søknaden ble oversendt Fylkesmannen 27. mars samme år.

Fylkesmannen sendte saken på høring 16. april 2008.

Saken kom opp til politisk behandling i kommunestyret i Andøy først utpå høsten, 29. september.
Der var det Fremskrittspartiet og SV som frontet saken på vegne av de berørte bygdene, med umiddelbar tilslutning fra Venstre.
Ved avstemmingen fikk søknaden tilslutning fra John Helmersen (SV), Vigdis Spjelkavik og Jon Alfred Nilsen (Sp), Yngve Isaksen Wiik (V), Bente Brunborg (H), Harald Åsvang (vararepresentant Ap), Hallvard Rønneberg og Britt Næss (Frp).
I SV, V og Frp var det altså 100 % oppslutning om å anbefale søknaden. I Senterpartiet brøt varaordføreren med flertallet og gikk mot å anbefale søknaden. Fra Ap og H var det kun en utbryter fra hver som valgte å støtte søknaden. Hovedbegrunnelsen fra motstanderne var, ut fra uttalelser i kommunestyret, av ensidig økonomisk karakter. ”Andøy hadde ikke råd til å miste disse innbyggerne”. Det samme var hovedtrekkene i rådmannens innstilling. Det ble ingen enstemmig oppslutning om dette i kommunestyret, slik som det tidligere ble i formannskapet.

Den 7. oktober ble vedtaket oversendt Fylkesmannen.

Kommunestyret i Sortland behandlet søknaden 11. desember, og fattet enstemmig positivt vedtak, etter grundige vurderinger i enkeltetatene med hensyn til praktiske og økonomiske forhold knyttet til blant annet skoletilbud og andre kommunale tilbud.

Nordland fylkeskommune behandlet saken 18. juni 2009 og avga enstemmig høringsuttalelse som var positiv til grensejustering. Fylkeskommunen anbefalte Fylkesmannen å vurdere folkeavstemming. I innstillingen fra fylkesråden var det påpekt at folkeavstemming ikke var et lovhjemlet krav, kun en anbefaling. Punktet om folkeavstemming var trolig et etterslep fra enkelte politikere i Andøy, som syntes å underkjenne vurderingsevnen og underskriftene til bygdefolket.

Vedtaket i Fylkeskommunen ble oversendt Fylkesmannen 23. juni 2009.

Saken ligger fortsatt hos Fylkesmannen, som skal oversende den med innstilling til Kommunal- og Regionaldepartementet.


Ønsket om grensejustering og skifte av kommunetilhørighet er langt fra av ny dato. Tilknytningen til det som i dag er Andøy kommune har nok fra starten av føltes tvungen, og arronderingen har opphav i kirkelige forhold, omlandet til hovedsognekirken på Dverberg. Det var det gamle kirkesognet som fra innføringen av formannskapslovene i 1838 ble gjort om til gamle Dverberg herred, eller kommune, som arealmessig er identisk med dagens Andøy kommune.

I nyere tid vet man at det ble gjort forsøk på overgang til Sortland kommune i 1952. Den gangen var trolig hovedbegrunnelsen at man var i ferd med å få veiforbindelse rundt Forfjorden til nabogården Roksøy, og dermed enklere forbindelse til kommunesenteret Sortland. Strekningen med båt fra Maurnes til Sortland var bare halvparten av strekningen Fornes til Risøyhamn, der man ellers var avhengig av båt.

I forkant av kommunesammenslåingen fra 1964 ble det gjort nye forsøk på overflytting fra daværende Bjørnskinn kommune.

Og på midten av 1980-tallet ble det avholdt folkeavstemming som ga et knapt flertall for å forbli i Andøy. Storparten av de nålevende voksne innbyggerne i de berørte bygdene har imidlertid vokst opp med lettvint forbindelse til Sortland og har opparbeidet naturlig nærhetsfølelse. Mange har også etablert eierskapsfølelse og følelse av at man har vært med på å bygge opp stedet gjennom livslang bruk av tilbudene der. I dag har langt de fleste "nærbutikken" på Sortland. De som ikke er på Sortland daglig, er der svært ofte. Det er snakk om naturlig tilhørighet.

For de flestes vedkommende blir et besøk i dagens kommunesenter Andenes nærmest som en turistreise, og mange er totalt ukjent på stedet. Mange har hatt sin første og kanskje eneste tur til kommunesenteret som klassetur o. l. Tilhørigheten til dette kommunesenteret føles dermed av de fleste som unaturlig.

Også de fysiske avstandene er forskjellige. Fra Forfjord til Andenes er det 75 km, mens tilsvarende til Sortland er 30 km. De dagligdagse og praktiske problemene ved tilknytningen til Andøy er beskrevet i saksdokumentene som kan hentes fra linken ovenfor, og tas ikke med her.

Se vedlagte sammenligning av avstandene i Vesterålen.

 

   

 

Nå er det litt liv i nettstedet - med en spe begynnelse "på lufta".

Det kommer mye mer om kort tid.  Kikk på blomstene så lenge..

Alle bannerbildene (bildet øverst på sidene) er fra Vesterålen - og så spørs det om man kjenner seg igjen.

 

Tilbake til startsiden