Tilbake til oversikten

Også friluftsliv er kultur.. Foto: Idar Nilssen.

 

Kulturminnedagen 2008

Markering på Medby grendehus 14. september

Aktuelt fra distriktet Tekst: Idar Nilssen.

 

Markeringen av kulturminnedagen har utspring i en invitasjon fra Norges kulturvernforbund, som inviterer alle landets kommuner og bydeler til å delta sammen med kulturinstitusjoner, lag og foreninger med arrangement på Kulturminnedagen 2007. Mange har deltatt siden starten i 1993. Årets tema er "Mangfoldig fritid. Hvor og hvordan har vi brukt og bruker vi fritiden vår? Hvilke spor viser fritiden i landskapet".
 

 

Årets markering i Andøy var et samarbeid mellom Andøy kulturkontor og Andøy Historielag, med Medby Idrettslag som lokalt vertskap og som ansvarlig for kaffe og vafler.

 

Tilbake til Andøy

Det musikalske kulturinnslaget ble besørget av 26 elever fra den nye "Åse Montessoriskole". Dette er et privat skoletilbud som ble opprettet etter at den tradisjonelle skolen ble nedlagt fra 1. august 2008. Lokalmiljøet rundt skolen ønsket å hindre at en mer enn 130 år lang skolehistorie opphørte.

Montessoriskolene arbeider etter  pedagogiske prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori.

Allerede mens skolen var kommunal, hadde man et uvanlig aktivt tilleggsmiljø tilknyttet skolen. Mye av dette var, og vil nå fortsatt bli drevet på frivillig basis på fritiden av folk i lærerstaben og i lokalmiljøet ellers.

Blant disse mange tilleggsaktivitetene var sangkoret, med tidligere rektor Arne Martin Ellingsen som mentor - "Åse School Singers". Disse sjarmtrollene har gjennom flere år imponert omgivelsene med sine "profesjonelle" framførelser av sangtekster som mange minnes fra sin barndom.

 

  "Dette er en historisk dag", sa Arne Martin Ellingsen ved presentasjonen av skolekoret. "Dette er vår første opptreden som privatskole, og den skjer på Medby grendehus".

De yngste elevene er bare seks år, og har hatt knapt tre uker å øve på. Likevel skal man lete lenge for å finne maken til framføring og sangglede.

Drivkrefter i skolemiljøet på Åse i Andøy. Arne Martin Ellingsen, t.h., var tidligere rektor ved den kommunale skolen, men måtte slutte litt før tiden av helsemessige årsaker. Han er nå tilbake og gir en håndsrekning ved behov. Terje Vollan, t.v., overtok som rektor da Arne Martin Ellingsen sluttet. Han ble således historisk, som den siste rektoren ved den tradisjonelle Åse skole. Han ble også den første rektoren ved den private Montessoriskolen. Her med blomster fra Andøy Historielag og kulturkontoret. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

-Er du veldig glad og vet det, så la andre menn'sker se det... ...vi er Åse montessori skole, sang elevene fra den nyopprettede private skolen på Åse. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Koret sang flere velkjente sanger. "Fola, fola Blakken", var en av dem. Foto: Mette Helene Berger Amundsen, Andøyposten. (Klikk for større bilde).

 

 

Her er det ingen slinger i valsen. Synger man i kor, så synger man  i kor! Foto: Idar Ovesen, Bladet Vesterålen. (Klikk for større bilde).

 

 

Ågot Spjelkavik og Sigmund Wikestad, begge født og oppvokst på Myre i Andøy. De fortalte om artige og aktive barne- og ungdomsår. Sigmund Wikestad avrundet med et dagsaktuelt politisk budskap, og  framhevet det fortreffelige ved å bo i Andøy - på Myre/Dverberg, som var administrasjonsstedet i den midterste av de tre kommunene som ble slått sammen til en. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Karl Rasmus Dahle fra Stave, her sammen med Alice Raanes fra Sellevoll, fortalte om arbeid og fritid i yngre dager.  Det kom òg fram litt om en kar som fulgte førevar-prinsippet. Enten det var Karl Rasmus eller tvillingbroren som hadde gjort fantestreker, ble begge refset av preventive hensyn. Foto: Idar Ovesen, Bladet Vesterålen. (Klikk for større bilde).

 

 

Voksne damer med røtter henholdsvis på Medby, Fornes og i Forfjorden. Fra venstre: Borgny Pettersen, Marit Myrseth og Signora Bakkejord. De fortalte om barndom og ungdom som vekslet mellom mest arbeid og litt fritid. Losjen hadde en sentral plass, og Losjehuset var arena for de fleste aktivitetene. Også idrettslaget og søndagsskolen skapte aktivitet. Blandakoret, under ledelse av Arnold Furnes, skapte lokal entusiasme og satte åpenbart spor etter seg i minnet. På strak arm tok de utfordringen og framførte en bestemt sang som var på korets repertoar for 50 år siden. Det var òg fisketurer, skiturer og dans til munnspillmusikk. Kapellforeningen, som sto bak oppføringen av kapellet på Fornes, var også et "dugnadstiltak" på fritiden. "Torva" var slavearbeid og langt fra noen fritidsbeskjeftigelse. Ole Petter Bergland, til høyre, intervjuet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Et friskt pust med blikket vendt sørover. Ingrid Hanssen fra Forfjorden fortalte om sine aktiviteter under oppveksten og i den ungdomstiden hun er midt inne i. Aktiviteter som avspeiler nærheten til Sortland og den naturlige følelsen av tilknytning dit. På bildet mottar hun blomster for sin innsats fra lederen i Andøy Historielag, Aase Dybwik. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Et hundretall mennesker møtte opp på Medby grendehus, som ligger i tilknytning til den nå nedlagte Medby skole. Begge deler befinner seg geografisk sett på Fornes. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Tyngden av de frammøtte kom naturlig nok fra Åse-området. Det var foreldre og småsøsken til kormedlemmene. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Åtti bordplasser ble raskt fylt opp. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Man hadde hengt opp et 70-tall fotografier med "fritid gjennom tidene på Innlandet" som fellesnevner.  Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Folk med tilknytning til historielaget. Fra venstre (på bildet): Kulturkonsulenten i Andøy, Werner Johansen, Karl Rasmus Dahle fra Stave, Oddbjørn og Anna Folden fra Risøyhamn og Aase Dybwik fra Myre. I høyre billedkant: Bladet Vesterålens utsendte. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Kjøkkentjenesten. Det er nå engang slik at mens noen koser seg, må andre slite.. Fra venstre på bildet ser vi: Torill Jørgensen, Raina Kristensen, Lise Nisja og Magne Nisja. Denne kvartetten gjorde en stor innsats med kaffekoking og vaffelsteking bak kulissene. De hadde også hånd om loddsalget og oppvasken etterpå. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Det var grendehuset på Medby, som for en stor del ble reist på dugnad inntil den nå nedlagte "nyskolen", som var arena for kulturminnedagen. "Nyskolen" avløste gammelskolen som lå litt lenger sør i bygda og som ble tatt i bruk for litt over 100 år siden.

Medby skole fra 1959 til 2008. Denne skolen var i bruk i rundt femti år etter at den avløste den første skolebygningen i kretsen. Historielagets årbok for 2008 inneholder en artikkel fra innvielsen i 1959. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

I dag er det stille ved Medbyskolen. En "øredøvende stillhet" der man gjennom et par generasjoner hørte lyden av fremtiden - ungene i bygda. Et heimesnekra lekeapparat i forfall står igjen etter en hundreogtrettiårig historie med skoletilbud på Innlandet. Denne epoken ble avsluttet med et kommunestyrevedtak i 2008. Ettertiden får dømme om det er resultatet av feilprioritering, eller bare offentlig armod, vi ser på bildet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Tilbake til Andøy Tilbake til oversikten