Tilbake til startsiden

Tilbake til "Andøy"

Jekta "Brødrene". Foto: Idar Nilssen.

Båter i Vesterålen

Gammelt og nytt

 Se også Jubileumsboka om Risøyrenna

"Gjennom Risøysundet - Historia om Risøyrenna"

Bestilling av boka: E-postadresse.

Tilbake til oversikten

Aktuelt fra distriktet

Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

Kopiering er kun tillatt med henvisning til dette nettstedet.

"Storskaden" nord av Andenes i 1821    

Jonas Cornelius Falch

 

 

Se også Båter og fiske

Regler for måling av lengden på de forskjellig båttyper.

Lengden på båtene er noe det ofte blir diskusjoner om, men forklaringen er enkel nok.
Måling fra forkant av forstavnen til akterkant av rorstammen gir "kjenningslengden", den lengden merkeregisteret oppgir (målt i fot eller meter), mens "lengste lengde" er hele lengden uavhengig av båttype, målt i meter.
Således er det bare skøytene, som jo har utenpåhengende ror, som får oppgitt hele båtens lengde, mens kryssere og særlig kuttere blir oppgitt kortere enn de faktisk er. Her er merkeregisteret veiledning om hvordan målingen skal gjøres.

 

Ms. ”Alfhild” N 52 Bj

Båten tilhørte Leonhard Nilsen, Lovik.

Den var bygd i 1939, var 33 fot lang, 11 fot bred og 5,4 fot dyp. Motoren var en Rapp 11 hk.

 

 

Ms ”Alken”, N 6 BJ

Eier 1940: Halfdan Andreassen m. fl. Fornes Byggeår: 1914. Lengde: 37 fot. Motor: Alpha, 14 hk.

 

 

 

Ms. "Bara", N 51 D

46 fot, byggeår 1909.

Grei 35 hk.

Eier: Ove Sellevold, Dverberg

 

Mk. "Bleiksøy", N 96 A

48,5 fot, Byggeår 1959.

Union 160 hk.

Eier: Karl Henriksen m. fl., Bleik

 

 

Mk. "Gustav" N 103 A
47,6 fot, byggeår 1959.
Norma 140 hk.
Eier: Arnljot Mortensen m. fl., Bleik.
 

 

 

Mk. "Caperen" N 15 D, byggeår 1918, 38 fot, Rap 18 hk. Eier: Partsrederi Celius Nilsen, Nordmela.

Mk."Caperen" ble overtatt av Bergeton Husøy ( Nilssen ) og Erling Klausen, i 1947 eller 1948. Senere ble Bergeton Husøy eneeier. Den ble solgt videre til Sandøy kommune i Møre og Romsdal, først til Karl Sandøy og derfra til Alv Husøy.

 

 

Ms. "Enigheten" N 112 D

Byggeår 1914, 41,6 fot, Wichman 20 hk. Eier partsrederi H. Torbergsen, Risøyhamn.

 

 

 

Mk ”Fremtid”, N 17 BJ

Eier 1940: Ferdinand Olsen m. fl. Fornes.

 Byggeår: 1926. Lengde: 61,5 fot. Motor: Grei, 40 hk.

 

 

Mk ”Fremtid II”, N 17 BJ

Eier 1940: Ferdinand Olsen m. fl. Fornes

Byggeår: 1926. Lengde: 61,5 fot. Motor: Grei, 40 hk.

Båten ble også benyttet av fiskerioppsynet under Lofot-fisket. Bildet er tatt i Kabelvåg av Anders B. Wilse.

 

Ms. ”Furfjord” N 25 Bj
Båten tilhørte et partsrederi bestående av Karl Nilsen, Forfjord m.fl.
Den var bygd i 1912, var 39 fot lang, 12 fot bred og 5,4 fot dyp. Motoren var i 1930 en Alpha 14 hk. Her ser vi båten nedenfor litt av bebyggelsen i Forfjord. Ut på 1960-tallet ble den kondemnert og endte sine dager i fjæra i Forfjorden.

 

 

Mk. "Gerd", N 20 A

40,7 fot, byggeår 1922.

Wichman 50 hk.

Eier: Løvseth Benjaminsen, Bleik

 

 

Mkr. ”Harald Astrup” eller tidligere Ms. ”Øra”
Båten ble bygd av Ingvart Nilsen i Forfjorden i 1912. Den het opprinnelig Ms. ”Solheim” og hadde N 36 BJ som kjennemerke. Den var da 45,5 fot, og hadde en 15 hk Skandia motor.
Båten ble overtatt av Trygve Pettersen i Skjoldehamn rundt 1940. Den ble solgt videre og fikk navnet ”Øra”, og senere navnet ”Harald Astrup”. Underveis var den blitt noe ombygd og endret til krysser som bildet viser. Båten seilte i lang tid, og endte sine dager utenfor Namsos.

 

Mk. "Havbryn", N 92 A

46 fot, byggeår 1923

Union 50 hk.

Eier: Arthur Pettersen, Bleik

 

 

Mk. "Jon Jarl", N 20 BJ

Jon Jarl var en Engelsk kutter innkjøpt i Ålesund av Ivar Normann og Gunnar Klo, ombygd i Åford i Namdalen forlenget til 70 fot og etter hvert montert 100hk Union, ny overbygning fra Blokken skipsverft. Før ombyggingen hadde den navnet Lill. Den ble etter mange år kondemnert og ligger på havets bunn inne i en fjord.

 

 

Ms. ”Kalle” N 50 BJ

Båten tilhørte Idin Olsen, Fornes.

Den var bygd i 1935, var 27 fot lang, 8,5 fot bred og 4 fot dyp. Motoren var en Wichman 6 hk.

I 1940 var den registrert på Kåre Olsen, Fornes. 

Idin Olsen hadde senere Ms. ”Thor” N 42 BJ, som han gikk i rutetrafikk med mellom Fornes og Risøyhamn - enkelte dager Fornes - Sortland.

Ms. ”Thor” var bygd i 1914, den var 38 fot lang og hadde en Brunvoll 24 hk.

 

Ms. "Lykken", N 34 A

36 fot. Byggeår 1914.

Eier: Peder Hansen m. fl., Bleik

 

 

 

Mk. "Lykken 2", N 34 A

45 fot, byggeår 1936, Union 50 hk.

Eier: Peder Hansen m. fl., Bleik

 

 

Ms. "Mjølner", N 26 Bj

Byggeår 1916, 37 fot, Alpha 14 hk. Eier: partsrederi Abel Kristoffersen, Åknes.

 

 

 

Mk. ”Nelson” N 27 LN
Båten tilhørte A/S Nelson, Alsvåg.
Den var bygd i 1916 på Fornes, var 74 fot lang, 18 fot bred og 8 fot dyp. Motoren var en Avance 44 hk.
Båten gikk lenge i fraktefart. Den var på selfangst, og drev fiske og fangst ved Bjørnøya.
Senere ble den solgt til Vestlandet, og er omtalt i Malvin Toft sin bok ”Båtar med sjel”, som kom ut i 2010.
Iver Vatterdal Olsen kom fra Tysnes i Hordalend og slo seg ned på Fornes. Foruten båtbyggeriet startet Iver med trelasthandel fra 1896. Han leverte bygningsmaterialene til blant annet menighetshuset på Dverberg i 1908. Landhandelen på Fornes startet han i 1911.

 

Mk. "Liv" N 21 D
Byggeår 1924, 38 fot, Wichman 16 hk. Partsrederi Nikolai Kristiansen, Åse.

(Før denne hadde samme eier en skøyte med disse data:
Ms. "Liv" N 21 D
Byggeår 1910, 36 fot, Alpha 11 hk. Partsrederi Nikolai Kristiansen, Åse.)

 

 

Mk. ”Solbak” N 37 BJ
Båten tilhørte Oskar Pettersen, Skjolde.
Den var bygd i 1925, var 40,5 fot lang, 12,7 fot bred og 6,3 fot dyp. Motoren var en Grei 20 hk.

 

 

 

Ms. ”Vally” N 7 BJ

Båten tilhørte først også Simon Olsen, Fornes, men etter hans død i 1935 ble broren Einar Olsen eneeier. Den var bygd i 1916, var 36 fot lang, 12 fot bred og 5,4 fot dyp. Motoren var en Alpha 14 hk. i 1930, men den fikk senere en Brunvoll 20 hk.


 

 

Mk. "Rapp", N 76 A,

Bygget i 1939 46 fot 35 hk. Rapp motor.
Eier: Ole Vestjord m. fl., Bleik.
Waldemar Karoliussen og Konrad Nilsen var medeiere. Ernst Heimtoft var trolig en av mannskapet, noe usikkert.
(I flg. merkeregisteret for fiskebåter fra 1950 for Andenes står Olaf A. Olsen Andenes som eier). Rapp leverte kval på Bleik og Andenes.

 

Mk. ”Solbak” N 37 BJ

Båten tilhørte Oskar Pettersen, Skjolde. Den var bygd i 1925, var 40,5 fot lang, 12,7 fot bred og 6,3 fot dyp. Motoren var en Grei 20 hk.

 

 

 

Ms. ”Atom” N 35 Bj
Båten tilhørte Ulrik Hansen & Søn, Skjolde.
Den var bygd i 1907, var 57,2 fot lang, 16,8 fot bred og 7,2 fot dyp. Motoren var en Union 100 hk i 1960. ”Atom” var en ombygd utgave av Ms. ”Nordafjeld”, som var 49,1 fot og hadde en Bolinder 20 hk motor i 1940.

 

 

 

Mk. ”Vikholmen” het opprinnelig Mk. ”Laurel”, og tilhørte tidligere A/S Langøens Fiskeriselskap, Vik i Hadsel

Der hadde den følgende fysiske data i 1920: N 7 H, byggeår 1892, lengde 68,6 fot og den hadde en 50 hk Bolinder motor.
 

 

 

N 56 BJ - ”Vikholmen”

Båten tilhørte Fridtjof Hansen m. fl. Den var bygd i 1892, var etter ombygging 84 fot og hadde en 50 hk Bolinder motor. Foto utlånt fra Ulrik Hansen jr.

 

 

 

Mk. ”Risøy” N 3 Bj

Dette er den gamle ”Risøy”, båten var i 1950 registrert på Martin Rørnes, Dragnes.

Den var bygd i 1914, var 35 fot lang, 13 fot bred og 6,1 fot dyp. Motoren var en Volda 22 hk.

 

 

 

Mkr. ”Norback Senior” N 161 A

Båten tilhørte Jens Norback, Skjolde.

Den var bygd i 1917, var 55,2 fot lang, 18,2 fot bred og 7,8 fot dyp. Motoren var en Scania 153 hk. i 1976. Den het tidligere Mkr. ”Kari Tordis” og hørte til på Nordmela. I 1973 hadde den en Union 100 hk. (Foto utlånt fra Jens Norback).

 

 

Ms. ”Petra” N 8 BJ

Båten tilhørte Ibenhart Vinje, Skjolde.

Den var bygd i 1914, var 38 fot lang, 13 fot bred og 5,8 fot dyp. Motoren var en Brunvoll 20 hk. i 1950. I 1940 hadde den en Alpha 14 hk. (Foto utlånt fra Mette Karoliussen).

 

Mk. "Ocean", N 36 A

50 fot, byggeår 1938.

Union 40 hk.

Eier: Jentoft Andersen, Bleik.

 

 

Mk. "Soltind", byggeår 1937, 40 fot, Brunvoll 24 hk. Eier Ole Johansen, Nøss. (Merkeregistret 1950.)

 

 

 

Ms ”Teisten” – N 14 BJ
Eier 1940: Aksel Pettersen, Medby.
Byggeår: 1915. Lengde: 32,5 fot. Motor: Dux, 8 hk.
Legg merke til røykdottene fra skorsteinen.

 

 

 

Ms ”Nordstjernen”, N 5 BJ
Eier: Oskar Nilssen, Medby
Lengde: 36 fot.
Motor: Alpha, skiftet til Wichman, 16 hk.

 

 

Mkr. "Selma" N 23 A
45 fot, byggeår 1915.
Grei 30 hk.
Eier Mikal Jensen m- fl., Bleik.
 

 

 

Ms. "Grei" N 37 D

39,9 fot, byggeår 1909.

Dan 15 hk.

Partrederi Karolius Helmersen, Nordmela.

 

 

Mk. "Anna" N 70 A
39 fot, byggeår 1928
Scandia 30
Partsrederi Ragnar Olaisen, Andenes
 

 

 

Mkr. "Andenesværing" N 56 A
58,5 fot, byggeår 1975
GM 365 hk.
Partsrederi Gunvald Eliassen, Andenes.
 

 

 

 

Mkr. ”Skum” N 40 Bj
Båten tilhørte Jens Norback, Skjolde.
Den var bygd i 1916, var 40 fot lang, 13 fot bred og 7,5 fot dyp. Motoren var en Union 30 hk. (Foto utlånt fra Jens Norback).
 

 

 

Mkr. ”Strømsnes” N 18 Bj
Båten tilhørte Hans Norback, Skjolde.
Den var bygd i 1912, var 49 fot lang, 15,7 fot bred og 6,6 fot dyp. Motoren var en Heimdal 42 hk. (Foto utlånt fra Jens Norback).
 

 

 

 

Mk. "Nyringen" N71 A
50,8 fot, byggeår 1937
Volda 50 hk
Partsrederi Hans Norbach, Skjolde.
 

 

 


Mk. "Westegg", N 18 A
46 fot, byggeår 1937.
Scania 153 hk.
Eier: Jens Norback.
 

 

 

Mk. "Bør" N 11 Bj
40 fot, byggeår 1920.
Alpha 20 hk.
Eier: G. Pettersen, Risøyhamn.
 

 

 

Ms. "Gunvord", N 5 Bj
33 fot, byggeår 1928
Volda 14 hk.
Eier: Reidar Liavik, Skjolde.
 

 

 

 

Mk "Jann Halvar", N1 Bj
39 fot, byggeår 1929
Helse 23 hk.
Eier: Hermann Haug, Strandland.
Båten ble også mye brukt til skyssing mellom Dragnes og Risøyhamn før ferga kom, her ved kaia i Risøyhamn. Legg merke til Andøyheimen øverst til høyre.
 

 

 

 

 

 

 

Ms. ”Sigrun”, N 54 BJ
Båten tilhørte Ivar Normann, da med adresse Fornes. Båten var bygd i 1939 og var 25 fot. Den hadde i 1945 en 8 hk Bolinder.
 

 

 

Mk. "Union", N 46 BJ - senere N 46 A

Båten het Mk. ”Union” og var bygd i 1938. Den var 44 fot, og hadde en 30 hk Union motor.
Mens den befant seg i Bjørnskinn merkedistrikt tilhørte den Hans Paulsen m. flere fra Bø.
Båten ble solgt til Erling Iversen i Andenes merkedistrikt. Den beholdt navn og nummer, men fikk en A til slutt. (N 46 A).
Båten var en såkalt ”Nygårdsvoll-type”, og fraktet utstyr for franskmennene under krigen.

 

Rundt 1925 - skyssbåten ved landingsvorren på Fornes.

Det var trolig Margit Furnes (med koffertene) som skulle ut på reise sammen med døtrene sine. I bakgrunnen skimter vi Gavlneset og Gavlen på Andøya.

 

 

Mkr. "Ole Elvan", N 61 A - i 1957

54,9 fot, byggeår 1957.

Union 100 hk.

Eier: Otto Elvan, Nordmela.

 

 

Mj "Frøya" av Skjolde på slippen på Sortland i 1937.

Jakta ”Frøya” hadde fiskerinummer N 47 Bj.

Foto utlånt av Ragnhild Karlsen.

 

Jakta ”Frøya” ble trolig bygd i Hardanger rundt 1850. I årene fra rundt 1875 til rundt 1900 het rederne Jakob Olsen og H. A. Jakobsen. De bodde i Bjørga vest av Sørreisa i Troms. Fra 1900 til 1921 tilhørte båten Ove Jensen fra Reinsnes i Sortland.

Ulrik Hansen i Myran i Skjolde på Andøya overtok båten i 1921. Den lå da synkeferdig ved Gårdsøya i Blokken, og prisen var visstnok 20 kroner. Dokumentene til båten var blitt bort i en brann, så historikken ble dermed uklar.

Ulrik, som var født i Nesna i Nordland, bodde en tid i Øksnes før han flyttet til Myran i 1913. Sammen med yngstesønnen Frithjof startet han i 1925 firmaet "Ulrik Hansen & Sønn". Dette firmaet baserte seg blant annet på fiskemottak og fraktefart langs kysten med opptil fem-seks båter. På det meste var 90 personer sysselsatt i firmaet.

Fiskebruket i Myran ble på denne måten det nye "sentrum" i bygda. (Kilde: Bygdeboka for Andøy, bind 2 - Johan Borgos).

Da "Frøya" ble overtatt av Ulrik Hansen var den allerede en av landets eldste farkoster. I dag, i 2020, er den rundt 170 år, og en av verdens eldste flytende fartøy.

Da hun kom til Myran, ble hun rigget ned, fikk ny hud og fikk innsatt en motor på 16 hk.

I merkeregistret for Bjørnskinn fra 1940 er den oppgitt med byggeår 1900, 60 fot lengde og med motor på 42 hk. (Alpha).

Man hadde åpenbart ikke eksakte opplysninger om alder, i alle fall viser nyere opplysninger at den ble bygd en gang mellom 1840 og 1860, trolig i Hardanger. Den er nå oppgitt til å være 56 fot lang.

Som fraktskuter flest hadde "Frøya" en opportunistisk tilværelse, man tok gjerne de fraktoppdragene som bød seg. Den var også en av de mange båtene som bisto de allierte under kampene ved Narvik.

Familien Hansen i Skjolde solgte båten til Erik Dillerud i Oslo i 1974. Det var han som restaurerte båten og rigget den om til skonnert, et arbeid som tok nesten 6 år. Han hadde blant annet turer over Nordsjøen med den før han solgte den videre til Norway Yacht Charter A/S i Oslo i 1985. Der ble den brukt til charterturer i Oslofjorden. Den fikk da også tilbake det riktig gamle navnet ”Frøia”.

Hovde Gård på Brekstad i Nord-Trøndelag ble den neste eieren, og der skiftet den navn til "Andrea" og flyter fortsatt.

Jakta "Frøya" rigget som skonnert i 2015.

Foto utlånt fra Hovde Gård.

 

 

 

 

Jubileumsboka om Risøyrenna

Bestilling av boka: E-postadresse.

 

Tilbake til startsiden  

Båter - fiskerier, fiskefartøyer og andre farkoster