Tilbake til startsiden Kveld i sundet. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Kvalshausen kirkegård

Medby krets

 

Fornes kirkegård

 

Aktuelt fra distriktet  
Tilbake til kirker

Kirkegården sett fra riksveien. Man har fått nytt gjerde og parkeringsplassen er utvidet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Fornes kirkegård etter utvidelsen for kort tid siden. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Den eldste delen. Helt i bakgrunnen den aller nyeste delen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

En litt nyere del, brukt i hovedsak på 50- og 60-tallet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Korset på grava til Jonetta Ingebrigtsen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Denne kirkegården ble tatt i bruk i 1905. Den ble utvidet for kort tid siden, og man har fått større parkeringsplass. Kirkegården brukes av gårdene innen Medby krets.