Tilbake til startsiden

Risøyrenna. Foto: Idar Nilssen.

Litteratur med tilknytning til Andøy

 

Aktuelt fra distriktet

Sammenfattet av Tormod Nordeng.

Tilbake til biblioteket

Noe av det som nevnes ligger på dette nettstedet. Klikk på ord som er understreket.

 

 

Jubileumskrifter, årbøker og lignende

Andungen 1922-1932 . Se egen liste

Andenes Sparebank 1897-1947 – 50 år

Andenes Sparebank 1898-1973 – 75 år

Andenes Baptismenighet 1959 – 75 år

Andenes Hornmusikk 1894-1974 – 80 år

Andenes Kirke 1876-1976

Dverberg Sparebank 1897-1947 – 50 år

Dverberg kommune 50-år beretning 1888-1938

Skoleplan for folkeskolene i Bjørnskind skolekommune 1895

Norges Heradstyre i jubileumsåret 1937 (oversyn over heradstyremedlemmene i Andenes, Bjørnskinn og Dverberg)

Selskapet Ny Jord 1908-1958

Årbok for Andøy 1982 (Andøy Historielag)

Risøyhamn Postkontor 125 år 1978

Beretning om Andenes Folkeskoler 1891-1895 og 1896-1900

Beretning om Folkeskolene i Bjørnskinn1891-1895 og 1896-1900

Beretning om Folkeskolene i Dverberg 1891-1895 og 1896-1900

 

 

Skjønnlitteratur (romaner, fortellinger, dikt)

Rune Angell-Jakobsen: SAS-fly kapret (Forf. bodde en tid på Andøya og hendninger i boka starter her. Har også skrevet boka ”Døden er hvit”)

Odd Berset: Storjegere på Svalbard (Om fangsmannen Hilmar Nøis) (Her finner man også litt omtale av andre andværinger som drev overvintringsfangst, :red. anm.)

Petter Dass: Nordlands Trompet

Henry Oddlo Erichsen: Notater fra båtstøa, Kystens Lasaroner (1985), På go’fot med gjenganger, Brannsøret (roman). H.O. Erichsen var også bidragsyter til Nordfra 75 og Nord-Norge i prosa og lyrikk.

Arne Fjellbu: Minner fra krigsårene (Fjellbu var domprost i Trondheim da han under krigen ble forvist til Andøya)

Ivana Grøttjord: De rike kildene (dikt). Forfatteren er opprinnelig fra Bleik, men bosatt i Nordmøre.

Leif Hamre: Operasjon Arktis (Barnebok som starter på Andøya) Forfatteren har også skrevet ”Otter tre to kaller” m.fl.

Helmer Hansen: Gjennem Isbaksen, Atten år med Roald Amundsen. Forfatteren var fra Bjørnskinn, men bosatt i Tromsø. Se minnebauta.

Reidar Hirsti: Tirpitz (Boken omtaler blant annet Torstein Raaby fra Dverberg, som også var med på Kon-Tiki)

Tor Jacobsen: Ishavskvinne (Historien om Helfrid Nøis)

Norman Johnsen: Havmannen. (Ført i pennen av Tore E. Hoel)

Arnfinn Haga: Vi fløy Catalina (fortellinger fra krigen, blant annet om Ewald Knudsen fra Bø)

Ernestus Knudsen: Hva er sandhed? Smaadigte, Træk af fiskerlivet i Nordland (Knudsen var fra Bø)

Finn Myrvang: Huh-Tetta, Bjønntørk og reinkalvri, I Trollbotn, Att i Ariblå (folkeminnesamliger) (Forfatteren er fra Bø, er utdannet lege men har gått over til læreryrket og slått seg ned på Fore, Bø i Vesterålen. Han er også bidragsyter til ”Ei heil vøa” (Nordnorsk samtidslitteratur i utvalg), ”Det e lys lenger fram” (Nordnorsk visebok), og til boka ”Nord-Norge i prosa og lyrikk”. Han har også prenta en del dikt i det gamle litterærere heftet ”Profil” og i andre blad og magsiner. Sjå også Faglitteraturlisten.

Hans Lind: Nordlandsviser (Forfatteren var født og oppvokst på Andenes, men levde de siste årene i Johansseburg. Han etterlater seg manuskript til tre romaner: ” Arctandria Saga”, ”Fremmedfolk” og ” Ja, det var en tid”. Se også ”Andungen”

Hilmar Nøis: Sjå Odd Berset

Helfrid Nøis: Sjå Tor Jacobsen

Bjørn Konow Paulsson: Nødrop fra Ishavet (Forfatteren bodde på Andenes i 60-årene)

Carl Schøyen: Nord i Værene, Fuglefjell. (Enkelte kapittel/avsnitt er fra Andøya)

Augustinus Joh. Sellevold: Sjå faglitteraturlisten (Hans Nerhus)

B.S. Tranøy: Å, eg veit meg eit land, Nord-Norsk Student- og elveheim (Rich. With m. flere)

Gidsken Wildenvey: Andrine, Andrine og Kjell m. fl. Forfatteren bodde på Andøya (Fiskenes)i oppveksten og har hentet motiv til sin første bok herfra.

Nanna With: Underveis, Tidsbilder og minner (Datter av Richard With, barndomstiden i Risøyhamn)

Dagfinn Zwilgmeyer: De høye luers land, Dikt (b. sang)

Reidar Aase: Frå fengselstida på Grini (forfatteren var fra Åse men bodde og arbeidet i Oslo)

 

 

Faglitteratur av ulike slag (biografer, reiseskildringer, artikler i ymse bøker og tidsskrift)

Andøy Kommune: Kommuneplan 1980-1991, Generalplan, Fiskeriplan, Skogreisningsplan for Bjørnskinn 1955

Jarle Adolfsen: Endring i Næringsstruktur, Befolkning- og bosettingsforhold i Andøy 1950-1975

Carl Arnesen: En analyse av Befolkning- og bosettingsforhold i Vesterålen

Carl Bertheussen: Navnet Bjørnskinn og den slags (Håløyminne bd.3)

Carla Barthel: Abenteuer an der einmeerstrasse (Forfatteren bodde en periode Andenes, før krigen, og har en del stoff om Andøy i boken sin)

Øystein Bottolfsen: Befolkningutvikling og næringsutvikling i Lofoten og Vesterålen 1769-1835

C.F. Diriks: Dagbog (om ei ferd langs kysten, fra Kristiania til Vardø, i 1869) Forfatteren har også skrevet ”Fyrdiriks tegner og forteller”

Asbjørn Eidnes. Folkeviser m. m (Håløygminne bd. 15)

Hans Eidnes: Hålogalands historie (Andøy-kongane), Tru og Tradisjon, Dverberg-Tverberg (Hålogsminne bd 1U)

Oddbjørn Folden: Andøylandskapet , Et undervisningsopplegg for grunnskolen del I og II

J.P. Friis: Andøens kulfelter (Del av MGU nr. 1)

Ole T. Graønlie: Nord-Norges geologi

Nils Hallån: Den onde ånd i Andenes (Håløyminne bd. 1U)

Georg Harund: Rejse i Norge (Andøen i Vesteraalen s. 123)

Anna Haug: Gamle øynamn: Anda-Omd?, Bjørnskinn (Håløygsminne bd 3)

Åmund Helland : Nordlands amt Bd XVIII, del 1-4, Lofoten og Vesteraalen (NGU nr 23)

Historieseksjonen ved Universitetet i Tromsø: Fiskerinæring og lokalsamfunn

M. Jakobsen: Fra Skomvær til Andenes

Jens L. Jensen: Den ældste beretning om Nordland (Avisføljetong)

K. Landmark: Andøya som geologisk billedbok (Ottar nr 6, 1955)

Hans Lindmann: Fra vær til vidde

Leif B. Lillegård: Nordland (Serien ”By og bygd i Norge”)

Kari Lindbekk: Lofoten og Vesterålens historie (bd. 2. 1500-1700)

Andreas Lorenzen: Skaveret for Andenes 6. februar 1821 (Håløygminnet bd. 1)

Finn Myrvang: I havsauga (Andøya i stadnamn og kysttradisjon, bind A og B), Forsvundne navn i ananes syslu (Håløygm. Bd 12), Inn i Bøgard og grunnbrott (Hofdasegl 1971, Tvist og semja avspegla i stadnamntradisjonen (Maal og minne 1980), Ka så for i deg? (Om redningskøyteskipperen Peder Hansen fra Bø (Hofdasegl 1974) Vikjet (Risøyvikjet m. flere, Hofdasegl 1966), Stadnamn fra Bø og Sagnet om torgaren , Bakkan – Det gamle bygdetunet på Bø,(Håløygm. Bd. 10), tillegg til ”Stadsnamn”, namneforvregning, meir om ”Stadnamn”, Blanzeflor på Andøya (Håløygm. Bd. 12), utslåttene i stadnamtradisjon på Andøya, ”Norden” 1981, Kobberdalen (Håløygm. Bd. 13), ”Norske ordsprog”  i ny utgave (Håløygm. Bd. 16), Palatalar, allonfonar eller eigne fonem (Maal og minne 1972). Myrvang har også alt Andøystoff som var i ”Vesterålens Avis”, fra 1893-1913, registrert på mikrofilm. MERKNAD: Hofdasegl: Årshefte for Hadsel Historielag, Håløygminne: Årbok for Hålogaland Historielag.

Jakob J. Møller m. fl.: Nord-Norge- Natur og folk. Møller har i artikkelserien ”Gløtt fra Tromsø Museum” skrevet om ”Steingjerdet på Sverigetind” og om ”Fangstgraver for villrein ved Staveheia”.

Mangnus Nilssen: Andøy-Museet (Håløygm. Bd. 11, se også Andungen)

A.Nordeng: Gamalt frå Andøya, Folkevise, Andøyregla (Håløygm. Bd. 2), Barnesullar fra Andøya (Håløygm. Bd. 3), Prestesonen (ei fortelling fra 1800-tallet, avisføljetong)

Det norske myrselskap: Meddelelser fra---, nr 2 1935: Myrene på Andøya

O. Nicolaisen: Fra Nord-Norge, Skisser og sagn (Kapellet på Stave), Tromsø museums årsberetning 1921- tillegg (om to antependier fra kirker i Nord-Norge, Andenes), Årsberetning 1907 (Andenes kirke), Fra Nordlands fortid I og II, Vesteraalen i oldtiden.

Nordland Mållag: Nordnorsk stadnamliste, 1970.

Nordnorsk v/Bull og Jetne: Nordnorske stadnamn og offisiell namnebruk.

Hans Nerhus: Den merkeligste mannen Andøya har fostra, Stortingsmann Aug. Jog. Sellevold og forfattarskapet hans (Hålogaland Historielag 1941), Andøya, Eit stykke verbitt sagaland (særtrykk av D.N.T. årbok 1942), Et ”Anhang” om prestene i Dverberg (Etter Aug. Joh. S.), Nordahl Grieg og  Nord-Norge, Per Davesa (en bygdekunstner fra Drevja), En skattegraver, Bokmannen og botanikeren Olaf Hansen, Sjymain’n (Om Johan Hanssøn Heitmann og ei religiøs bok han gav ut i 1730), Forfatteren har også skrevet mange andre bøker og skrifter, bla. om Anne Grimdalen og om Vestnorsk skipbyggingssoge.

Oluf Rygh: Norske gaardnavne (Nordlands amt bd. 17)

Leif Ryvarden: Lofoten og Vesterålen

Håkon Rydland: Hadsel-Andøy (Hofdasegl 1982)

Aug. Joh. Sellevold: Se Hans Nerhus

Emil Saura: Gammelt fra Andøya (Håløygm. Bd. 6)

H. Schultse: Fra Lofoten og Solør (Andenes og sommerfiske)1866

E.H. Schønnebøl: Lofotens och Vesteraalens beskriffulse 1581 (Se Kari Lindbekk: Lof. Og V. ålens hist.. tilllegg)

Povl Simonsen: Fortidsminner nord for polarsirkelen, Bibliografi over Nord-Norges arkeologi.

Eivind Thorsvik: I storm og stilla, Ut mot hav (En del Andøyværinger omtalt)

Helge A. Wold: På våres måta og etter våres regla (om eiendomsforhold og eggsanking på Bleiksøya, serien ”Norveg”)

Nils A. Ytreberg: Nordlandske handelssteder, Vær hilset! (Nordlendingens forening 1862-1962)

Odd Østgård: Molteundersøkelser i Nord-Norge

O.A. Øverland: Illustrert Norges historie bd. 6 (om spøkeri på Andenes)

Reidar Aase: Sermerkte stadnam (Bjørnskinn, Håløygm. Bd. 12)

 

 

Andungen

Det var Andøy Ungdomsfylking som i årene 1922-1932 ga ut ”Andungen”. Skriftstyrer i alle årene var læreren, Magnus Nilssen, fra Åse.

 

 

Andungen I

Andreassen Jørgen, fisker: Et kapprenn med draugen, fortelling 1924

Balteskard Birger, lærer: And-Myra, fortelling 1924. Sverdet, fortelling 1925. Krusifikset, fortelling 1928

Baraa Cedolf, bonde: Ordførere i Dverberg (Deinboll), artikkel 1928. Ordførere i Dverberg (Sellevold, Normann) artikkel 1929. Ordførere i Dverberg (Jersin, Falck) artikkel 1930

Berggrav Eivind, biskop: Julebrev, artikkel 1929

Bjåstad Leiv, lærer: Karolius Kristiansen, artikkel 1930. Andøy ungdomsfylking, artikkel 1931

Blindheim, M, Sokneprest: Jul, artikkel 1923-1925. Fra Andøy prestegalleri (Brøndlund) artikkel 1923. Fra Andøy prestegalleri (Hveding) artikkel 1924

Brækkan H, lærer: Andøya før og nu, artikkel 1924

Caroliussen, Johan, stortingsmann: Et tilbakeblikk gjennem 50 år, artikkel 1925. Stormdagen den 25. januar 1893, artikkel 1929

Caroliussen, Odd, lærer: Da han Finn-Anders skreiv friarbrev, fortelling 1923

 

 

Andungen II

Dybvik Joakim: Skjebnen råder, fortelling 1931. Fjellrypa, fortelling 1932

Eidnes Hans, skolestyrar: Andøya, dikt 1923

Ellingsgaard Ansgar, emmisær: Amerikaneren fortelling 1925

Elverum Peder, maler: Lensmann O.K.Olsen, artikkel 1929

Enge Martin, skolestyrer: Tvillingen, fortelling 1930

Forsberg Ingvald, forfatter: Bøn til havet, dikt 1932

Frisvold E, major: Forsvaret i Nord-Norge, artikkel 1925

Gjeldsvik Eystein, konsulent: Dyrk jord, artikkel 1925

Grønlie Ole T, rektor: Trekk av Nord-Norges geologi, artikkel 1926

Helgesen J, AD, fylkesskogmester: Plant skog, artikkel 1926

Hovden Anders, prost: Nordland, dikt 1930

Isaksen Anton, fisker: En redselsnatt på Kvænangen, artikkel 1923. Julen 1923, artikkel 1924

Kjølås Gerhard, maler: Jol, dikt 1923

 

 

Andungen III

Larsen Olav, lærer: Med lykka i lomma, fortelling 1931. Borghild, fortelling 1932

Laupstad Bendix: ”Andungen”, fortelling 1930. Når berre enden er god, fortelling 1931. ”Frâmling”, fortelling 1932

Lind Hans, dikter: I gammeldaga, fortelling 1922. Prestholm-folkje, fortelling 1924. M B K (Matias Bonsach Krogh), dikt 1923. Dikt (Sne, landet, dagen ung, fra tørn og tag), dikt 1924

Lorentsen Andreas M, fisker: Tilbakeblikk, artikkel 1923. Et eventyr, artikkel 1926

Markussen Ludv., bruksstyrer: Egen heim, artikkel 1925

Nesje Einar, redaktør: Per Namdalings frierferd, fortelling 1931. Lofotens helter, dikt 1931. Tunge dager, fortelling 1932

Nielsen Sigvard, prost: Norsk jul, artikkel 1926. Juleklokker og juleroser, fortelling 1930. Så talte gudsengelen, fortelling 1932

Nilsen Hans, sokneprest: Ære være gud i det høieste, fortelling 1928. Eder er i dag en frelser født, fortelling 1931. Fra Andøy Prestegalleri (Kaurin, Helm), artikkel 1931

Nordgård Helmer, bonde: Olav Jørgensen (minneord), artikkel 1930

 

 

Andungen IV

Nordeng, A, lærer/klokker: Klingande tonar, dikt 1922. Til omslagsteikningen, dikt 1923. Frå gammeldaga (etter EAO), artikkel 1924. Gjestgiverihandlel (etter EAO), artikkel 1924. Per Danielsa (etter EAO), artikkel 1924. Værneplikt for 100 år siden (etter EAO), artikkel 1924. Kyrkjeklokke ring, dikt 1926. Mot jol, dikt 1928. Augustinus Sellevold, artikkel 1928. Andøy-namnet, artikkel 1929. Gamle Omd, dikt 1929. Eit tiårsarbeid, artikkel 1931.

Nyborg L, lærer: Vårt eige mål, artikkel 1926. Lagnad, fortelling 1929. Dei to gamle, fortelling 1930. I livenes strik, fortelling 1931. Viljesterk, fortelling 1932

Nøis Daniel, ishavsskipper: Svalbard, artikkel 1925. Svalbard-minner 1905-06, artikkel 1926. Svalbard-minner 1911-12, artikkel 1928. Med kaptein Staxrud på leiting etter Schrøder-Stranz og hans folk, artikkel 1929. Svalbard-minner 1909-10, artikkel 1930

Ospenes Eilert, lærer: Bleik, dikt 1923

Pedersen Andreas O, fisker: Litt om Andenes, artikkel 1924

Pedersen Rasmus, fisker: Småstubbar, fortelling 1931

 

 

Andungen V

Rabben H.A, kjøpmann: Kommunikasjonene på Andøya før og nu, artikkel 1931

Ruud Edv., bonde: Eldakallen og bustemannen, fortelling 1929

Rydland Håkon, lærer: Dei fyrste folketeljingane på Andøya, artikkel 1924. Gamalt om Andøya, artikkel 1925. Sagn om havhesten (etter Schønnebøl), artikkel 1926. Augustinus Sellevold på stortinget, artikkel 1928. Skifte frå 1780, artikkel 1929. Trangsåra, artikkel 1931. Torbjørn Olavsson Bratt, artikkel 1932.

Strømsnes Martin, lærer: Haugnes-ulv, fortelling 1925. Livskunst, dikt 19285. Livsens liv, dikt 1930

Tollefsen Ivar, bonde: Korleis er det med arbeidhugen millom ungdomen no?, artikkel 1922

Uhre A.W, assistent: Litt om eiendomsforholdene på Andøya, artikkel 1928. Jordmatrikkelen 1723, artikkel 1929. Gunnar går til sjøs, fortelling 1930

Werswick Knut, forfatter: Vonheim, fortelling 1932

With Nanna, forfatter, Chicago, Leif Erikson og vi, artikkel 1932

Wicklund Trygve, skolestyrer: Kongstanken, artikkel 1922

 

Tilbake til biblioteket

Andungen VI

Skriftstyret/skriftstyreren: I ”minnehallen” (Arnold Jørgensen, Håkon Vollan, Ottar Svendsen, Nils Kristoffersen), artikkel 1923. Kistebetten, dikt 1923. Helsing til Blindheim, artikkel 1925. Dåd (Johan Hansen, Bleik), 1926. O. I. Krogstad, artikkel 1926. Matias Ingebrigtsen, artikkel 1928. Styrmann Hjalmar Jenssen, artikkel 1929. Dahle-Dverberg, artikkel 1929. Rich.With og Vesterålske, artikkel 1931. Trillingane på Å, bilde m. tekst. Litt 10-års prat, artikkel 1932

Psedonym/forkortingar og lignende.:

Brad Brå: Manne og kvinna, fortelling 1932

Nammag Ravi (Ivar Gamman): Julekvelden åt den framade guten, fortelling 1922

Veslemøy: Sola, fortelling 1922. Gled deg, dikt 1922

O.S: To gamle, fortelling 1922

S-J: Anders Solvik, fortelling 1922

?.?: Hjemmebrenninga hos han Mattias, fortelling 1922

?.?: Min gamle bestemor fortalte, fortelling 1923.

E.V: Førebuing til lofotferd i gamle dagar: artikkel 1923

EAO (Even Andreas Olsen): Fantepakk, fortelling 1926. Dengang, artikkel 1928. (Sjå også under Nordeng A)

Fr. På ottring i noravindsrokk ved Bleiksbakken, fortelling 1926.

M.D: Guten, dikt 1922

A-S: Jol, dikt 1925

?.?: Sjå din ungdom kjem imot deg, dikt 1932

NB. Juleheftet kom ikke ut i  1927  på grunn av brann i trykkeriet i Harstad

Tormod Nordeng har laget denne tilleggsoversikten som var ajour i desember 2004.

Sjøvold, Torleif

Åse-anlegget. (Acta Borealfa 1971)

Guttormsen, Helge

Resurser og bosetning i Andenes len og Sortland fjerding ca. 1000 - 1600.

Stavseth, Reidar

På nordnorsk kjøl. (75-årsskrift for V.D.S.)

Lillegård, Leif B.

De blå skipene. (V.D.S. 100 år)

Heber, Gustav

Hålogalands urtid og fortid

Gjesing, Gutorm

Fangstfolk

Nicolaisen, O.

Triste blade av Nord-Norges saga.

Bautastene i det høie Norden.

(O.N. har skreve ein heil del bøker og artiklar frå nordnorsk arkeologi og historie.)

 

 

**

Den norske los. (Rørvik - Lødingen/Andenes .)

Fladby, Rolf m.fl.

Norsk Historisk Leksikon

**

Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder

Møller, Jakob J.

Skursandtjønna på Bleik. (Gløtt frå Tromsø museum)

Bertelsen, Reidar

Lofoten og Vesterålens historie, bd. 1 (før 1500)

Lindbekk, Kari

Lofoten og Vesterålens historie, bd. 2 (1500-1700)

Bottolfsen, Øystein

Lofoten og Vesterålens historie, bd. 3 (1700 - 1837)

Haugland, Rolf

Natur og bosetting i Lofoten og Vesterålen.

Haga, Bjørn

Vi fløy "Catalina". (Bl.a. om Evald Knudsen)

Helbostad, P.Z.

Havets gru. Underlige, men Sande fortællinger fra Norges Nordkyster

Hoff, Knut R.

Langt fra Andøya. (Om den tyske flygaren Horst Gøtz. Med bilete.

Hveding, Johan

Frilyndt ungdomsarbeid i Nordland. (Omtale av ungd.laga på Andøya)

Knudsen, Nils M.

Fra Ottar til Oluf. (Om nordnorske forfattarar, bl.a. Hans Lind)

Knudsen, Nils M.

(N.M.K. har også redigert boka "Mørkets og kuldens rike")

Lofoten og

Vesterålen

ungdomslag

Jubileumsskrift 1901 - 1931. (Omtale av ungdomslaga på Andøya)

Myrvang, Finn

Nordnorsk. (Om nordnorske stadnamn)

* *

Særmerkte stadnamn. (Håløygminne 1965)

Aurenes, Ola (red.)

Norges heradstyre i jubileumsåret 1937. Nordland.

Statens

Havnevesen

Risøsundet ved åpningen 1922. (Hos St.H. - no Kystverket - kan ein

finne opplysningar om moloar og fyrlykter rundt Andøya)

Rørholt, Bjørn

Usynlige soldater. (Artiklar om bl.a. Evald Knudsen og Torstein Råby)

 

Kirkejubileum

Bjørnskinn kirke 100 år. (1885 - 1985)

Kirkejubileum

Dverbergfolket og kirka. 150-årsskrift. 1993.

Hansen, Hilde m.fl.

Møte med Vesterålen. Kultur, natur og historie.

Hansen, Hilde m.fl.

(Red.. Erik Bugge og Geir Remen)

Vesterålen turlag

På tur i Vesterålen

Vesterålen Kulturutvalg

Da "bestarv" var ung. Ungdomskultur og sanger 1900 - 1940. 1. utg. 1989. 2. utg. 1990. Med notar.

Vesterålen Kulturutvalg

Folkemusikk i Vesterålen. (MUSAM) 8 songar arr. for bl. kor, derav 4 med tilknytning til Andøya..

Vesterålen Kultur-utvalg

Kvitare enn svanen. Viser og slåtter fra Vesterålen. Ved Sigrid Randers­Pehrson og Torill Karfjord. Med notar og CD.

Vesterålen litteraturlag

Øyblikk. Vesterålinger skriver. (Lyrikk og prosa.. Med bidrag av diverse andværingar.)

Andøy bygdebok

Bind 1. "Fra Omd til Andøy". Forf. Helge Guttormsen

Andøy bygdebok

Bind 2. Gård og slekt, del I. Forf. Johan Borgos

Bind 3. Gård og slekt, del II.                               "

Orvik. Ove

Vesterålsk ordbok

Johansen, Inge E.

Krig i kalosjar. Roman 2001

Johansen, Inge E.

Tyskungen. Roman 2003. (IEJ er opphavleg andværing. no busett på Hadseløya)

Trohaug, Hallgeir

Ondskapens hav. Sjøroman 2003. (HT er oppvaksen på Andøya,no busett i Ramsund.)

* *

Utkast til kystverneplan for Nordland. Del 5: Vesterålen

Utkast til verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke

**

"Andøposten" nr. 1, 1. sept. 1996. (Utgitt i samband med avduking av

Hans Lind-minnestein på Andenes.)

Vattedal, Sivert O.

Vestlandsguten. Opplevelser i 28 år i Nordland og Finmarken.

Fjørtoft, Kjell

Kongen av Sassen Bay. Fangstfolkenes historie. (Hilmar Nøis)

Solhaug, Odd

"Det e'glo i strengan". Andøy Energi 1946 - 1996.

Solhaug, Odd

Handelsstedet Risøyhamn. (Firmaet Th. Benjaminsen 100 år)

Solhaug, Odd

Bleik - en landsby ved havet.

Solhaug, Odd

Solhaug har også skreve ein heil del lokalhistoriske artiklar.

Storhaug,John-Arne

Egeland Alf m.fl.

Bakke og Brekke

Bastesen - en kysthistorie. (Forf. er frå Risøyhamn, no busett i Svolvær.

.Historien om Andøya Rakettskytefelt.

Nordlys (tekst og akvarellar) Saml. 2000.

 

* *

"Nordlendinger til tusen." "Nordlys". Tromsø 1999. (Omtale av bl.a. Helmer Hanssen.)

**

Vesterålen. Turistbrosjyre, A4.

**

Nordland. Turistbrosjyre, A4. Regionvist oversyn. 1998.

* *

Den glemte gården. (Bakkar - Sletten)

* *

Andenes vær - en halv kjøpstad.

* *

Nordland Landbruksselskap 1876 - 1926.

* *

(Bl.a. oppi. om landbruksforhold på Andøya.)

**

Våre fisketilvirkere i Lofoten og Vesterålen. 1949.

* *

Havnevæsenets historie. Kra. 1914. (Ein del om Andøya.) _

Torp, Carl

En liten mann har ordet. (Torp var stiftskapellan i Hålogaland frå 1928 og utover, og vikarierte ei tid for sokneprest Nilsen i Dverberg.)

Sætersdal,Leonhard

Nord i værene. Oslo 1948. (Forf. var distriktslege i Dverberg siste del av 40-tallet. Litt stoff frå Andøya.)

Hagtvet, Johs.

C-hypovitaminose. (Om kostmangelsjukdom. Hagtvet var kommunelege på Andenes på 30-tallet.)

Bugge, Anders

Kunsten langs leden i nord. (Artikkel i "Foreningen til norske fortidsminnemerkers bevaring " 1932)

* *

Det norske næringsliv. Nordland fylkesleksikon. Bergen 1954.

* *

Årbok for Andøy. 1982, 1984, 1986. Utg. av Andøy historielag.

* *

"ANDUNGEN". Julehefte gitt ut av Andøyposten. 1992 og ff.

**

Landskapstyper i Lofoten og Vesterålen. NIDOS 5/98.

**

"Viester-Alas". Samisk historie i Vesterålen. (Rapport frå seminar på Melbu 1984.)

**

Jubileumsskrift., Ul Iden, Bleik, 90 år. (1991)

**

50-årsjubileum - Høker, Bleik. 1933 - 1983.

**

50 år med A I L. 1927 - 1977. "Gamle minner". Andenes pensjonistforening 30 år.

**

Andenes Hornmusikk 100 år. 1894 - 1994.

**

Åse Hornmusikk 35 år. 1955 - 1990.

* *

Skoleberetninger. Andenes 1896 - 1900 og 1901 - 1905.

**

Skoleberetninger Bjørnekinn (same åra)

* *

Skoleberetninger Dverberg 1891 - 1895 og 1896 - 1900.

Nøkleby, Berit

Pass godt på Tirpitz. Gyld. 1988. (Bl.a. om Raaby og Knudsen)

**

SOSUS Andøya. FMK Ødspolitiske skrifter, Oslo 1986

Bremnes/Bergsmo

PP Grøndahl Chr.

F.B.

Kirkemellom. En odysse'gjennon Lofoten og Vesterålen.

Den sjette sans. (Handlinga er delvis lagt til Andøya)

Fotefar mot nord. (Om kommunane i dei tre nørdste fylka og Namdalen)

 

Bremnes/Bergsmo

Grøndahl Chr. F.B.

Grepstad og Thorheim

Kirkemellom. En odysse'gjennon Lofoten og Vesterålen.

Den sjette sans. (Handlinga er delvis lagt til Andøya )

Fotefar mot nord. (Om kommunane i dei tre nørdste fylka og Namdalen)

Strøm, Katrine M.E

"Syv pepperkaker". Eventyr fra Andøya.

Strøm, Katrine M.E

"24 følelser av jul". ill. Camilla M. Solsvik.

Strøm, Katrine M.E

"Salt". En gråtebok, ill. av Terese Riis. Alle bøkene er utgitt på Antigone forlag.

Michalsen, Bård

Kokebok i mediekontakt

Michalsen, Bård

Håndbok i mediekontakt

Michalsen, Bård

Informasjonsarbeid , Folkets brevskole (medforfattar)

Michalsen, Bård

Hjelp! Jeg er blitt lokalpolitiker.

Michalsen, Bård

Effektiv PR. Folkets brevskole. (medforfattar

Michalsen, Bård

Profesjonell informasjon, 1 og 2. (medforfattar/redaktør)

Michalsen, Bård

pm kontrollen over utsagn gitt i intervjuer

Michalsen, Bård

Molter - den lille boka om bærenes dronning

Michalsen, Bård

Avis-Norge - den lille boken om vår alles stemme

Michalsen, Bård

Eventyrlandet - ord om Lofoten og Vesterålen (redaktør)

Michalsen, Bård

B. M. er presentert i diktantologien Signaler 86 og i En liten skriveverkstedantologi fra Vesterålen. Han var redaktør av Andøyposten 1991-1998, Årbok for. Andøy 1984 og 1986, og for juleheftet Andungen 1992 - 1997.

Tilbake til startsiden Tilbake til biblioteket