Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Skjørisen i Bø. Gaukværøya til venstre og Søbergfjellet til høyre. Foto: Idar Nilssen.

Finn Myrvang

- bibliografi knyttet til stedsnavn før 1994

 

Tilbake til biblioteket  
 

Myrvang, Finn 1957-61a: Stadnamn frå Bø i Bjørnskinn, Andøya. I: Håløygminne X (1957-61):227-232. (Tillegg s.304.)

Myrvang, Finn 1957-61b: Litt namneforvrenging. I: Håløygminne X (1957-61):318-321.

Myrvang, Finn 1957-61c: Meir om stadnamn. I: Håløygminne X (1957-61):447-450.

Myrvang, Finn 1957-61d: Litt meir om to kjente sagn [Reka, Trollkonskaret]. I: Håløygminne X (1957-61):456-458.

Myrvang, Finn 1957-61e: Sagn og minne frå Øksnes. I: Håløygminne X (1957-61):577-581 og 602-607.

Myrvang, Finn 1957-61f: Namn. I. Om -vots som namn på fiskeplass. II. Om -vikje som namn på tronge sund. Med etterskrift av skriftstyraren Hans Eidnes. I: Håløygminne X (1957-61):581-583.

Myrvang, Finn 1957-61g: Rettingar til namn i hefte 3 og 4 1960. I: Håløygminne X (1957-61):588. (Jfr. Eidnes, H. 1957-61a og Myrvang, F. 1962- 65e.)

Myrvang, Finn 1957-61h: Merknader til Vett-namn. I: Håløygminne X (1957-61):616.

Myrvang, Finn 1961: Nokre merknader til "Langøya var et kultsentrum i sagatida" av Edvard Welle-Strand (Hofdasegl nr.3). I: Hofdasegl 1961:163-165. (Jfr. Welle-Strand, E. 1959.)

Myrvang, Finn 1962-65a: Laust og fast frå Værøya i Bø. "Vel du skjenk', Jakop!" I: Håløygminne XI (1962-65):22-25.

Myrvang, Finn 1962-65b: Småting frå Bø [Gullstabben]. I: Håløygminne XI (1962-65):30.

Myrvang, Finn 1962-65c: Namn med "våss" - eit supplement. I: Håløygminne XI (1962-65):31.

Myrvang, Finn 1962-65d: Harrånen. - Om tilrorar for Bø i Bjørnskinn. I: Håløygminne XI (1962-65):38-43. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65f.)

Myrvang, Finn 1962-65e: Rettingar til namneserien. I: Håløygminne XI (1962-65):64. (Jfr. Eidnes, H. 1957-61a og Myrvang, F. 1957-61g.)

Myrvang, Finn 1962-65f: Harrånen. Nokre tilleggsopplysningar. I: Håløygminne XI (1962- 65):80-82. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65d.)

Myrvang, Finn 1962-65g: Særmerkte stadnamn. I: Håløygminne XI (1962-65):369-380, 411-426 og 433-459. (Jfr. framhald Myrvang, F. 1966-69a.)

Myrvang, Finn 1965: Bygdene i Ylfi. I: Hofdasegl 1965:251-268. (Jfr. Myrvang, F. 1966b og Myrvang, F. 1973a.)

Myrvang, Finn 1966-69a: Særmerkte stadnamn. I: Håløygminne XII (1966-69):39-49, 81-89, 120-129, 157-161, 194-201, 368-377 og 418-427. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65g, Myrvang, F. 1970-73a og Aase, R. 1966-69. Myrvang har sjølv rettingar til serien i Håløygminne XII (1966-69):164-165, 202 og 427.)

Myrvang, Finn 1966-69b: "Skinn-uenighet"? [Bjørnskinn, Vadskinn.] I: Håløygminne XII (1966-69):162-164. (Jfr. Aase, R. 1966-69.)

Myrvang, Finn 1966-69c: Folk og finn - og enkelte andre. I: Håløygminne XII (1966-69): 265-274.

Myrvang, Finn 1966-69d: "Forsvundne Navne" i Andanes syslu. I: Håløygminne XII (1966- 69):440-451.

Myrvang, Finn 1966-69e: Ein kjettersk tanke? [Kabelvåg.] I:Håløygminne XII (1966-69):463-465.

Myrvang, Finn 1966a: Vikjet. I: Hofdasegl 1966:307-311.

Myrvang, Finn 1966b: Bygdene i Ylfi. I: Hofdasegl 1966:314-315. (Jfr. Myrvang, F. 1965 og Myrvang, F. 1973a.)

Myrvang, Finn 1966c: Faksen. I: Hofdasegl 1966:316-317.

Myrvang, Finn 1967a: Vik - Sund - Fjord. I: Hofdasegl 1967:340-342.

Myrvang, Finn 1967b: Eit par fjerdingsnamn. I:Hofdasegl 1967:344-346.

Myrvang, Finn 1967c: Gota. I: Hofdasegl 1967:348-349.

Myrvang, Finn 1969a: Katthellvika. I: Hofdasegl 1969:72-73.

Myrvang, Finn 1969b: Namnet Lokkøy. I: Hofdasegl 1969:68-70.

Myrvang, Finn 1970-73a: Særmerkte stadnamn. Eit gjennomsyn til slutt. I: Håløygminne XIII (1970-73):15-29. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65g, Myrvang, F. 1966-69a, Aase, R. 1966-69.)

Myrvang, Finn 1970-73b: To nordnorske stadnamn på -aud. I. Fiskaudelv i Bø. II. Auvåg i Bø. I: Håløygminne XIII (1970-73):122-127.

Myrvang, Finn 1970-73c: Kobbedalen. I: Håløygminne XIII (1970-73):183-184.

Myrvang, Finn 1971a: Inn i bøgard og grunnbrott. Når bygdefolket har eitt namn og Postverket seglar opp med eit nytt (I. Gardsnamnet Bø i Hålogaland. II. Postadressa "Bø i Vesterålen". III. Gardsnamnet Bø i Andøy kommune). I: Hofdasegl 1971:130-153.

Myrvang, Finn 1971b: Møysalen. I: Hofdasegl 1971:155-156.

Myrvang, Finn 1972: Vermsel og sælebot. Noko om drikkevatn og kjølevatn. I: Talatrosten 1972:10-11.

Myrvang, Finn 1973a: Bygdene i Ylfi. Hadseløya må opphavleg ha heitt Ylfir. I: Hofdasegl 1973:212-217. (Jfr. Myrvang, F. 1965 og Myrvang, F. 1966b.)

Myrvang, Finn 1973b: "Forsvundne" gardsnamn i Bø og Malnes. I: Hofdasegl 1973:217-225.

Myrvang, Finn 1974: Utskor - Skårvågen. I: Hofdasegl 1974:269-273.

Myrvang, Finn 1974-77a: Flag. I: Håløygminne XIV (1974-77):137-141.

Myrvang, Finn 1974-77b: [Melding av] Helleland, B. (red.) 1975. I: Håløygminne XIV (1974-77):299-303.

Myrvang, Finn 1978a: Stadnamn knytte til sjø, fiske og fangst i Andøy k., Nordland. Trondheim. 210 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul i 5 år.)

Myrvang, Finn 1978b: Bar også "Langøya" eit dyrenamn? I: Hofdasegl 1978:27-31.

Myrvang, Finn 1980: Tvist og semje avspegla i stadnamntradisjon [Samnung(s)-, Rog(s)-, Trett(e(n))-]. I: MM 1980:215-220.

Myrvang, Finn 1984: Drutvika. I: Namn og nemne I (1984):35-37.

Myrvang, Finn 1985-88: Nord-norske gards-og bustadnamn på -staðir, -staðr og -bólstaðr. I: Håløygminne XVII (1985-88):273-304. Melding: Kruken, K. 1987.

Myrvang, Finn 1985a: Lanesskogan og andre skog-namn på Andøya. I: Nytt om namn. Nr.3 (1985):18-19.

Myrvang, Finn 1985b: Lovund og litt til. Om tre kjende øynamn på Helgeland. I: Namn og Nemne 2 (1985):81-86.

Myrvang, Finn 1986: Andanes sysla i erkebisp Aslak jordbok. I: Årbok for Andøy 1986:42-45.

Myrvang, Finn 1986: Lovund og andre "lauv" - namn på Helgeland. I: Årbok for Helgeland 1986:35-39.

Myrvang, Finn 1986: Samiske stadnamn i Vesterålen. I: Nordlyd No.11 (1986):65-92. (Summary.) (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Myrvang, Finn 1987: Nokre stadnamn med sisteledd -fot(en). I: Namn og Nemne 4 (1987):43-77.

Myrvang, Finn 1988: Stadnamn i Steigen. I: Årbok for Steigen 1988:36-55.

Myrvang, Finn 1990a: Aufles, Austein, Auvik, Auvær og Auvåg. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1990 (18. bind):221-226.

Myrvang, Finn 1990b: Bø får gate- og vegnamn. I: Bøfjerding 90:87-89.

Myrvang, Finn 1990c: Namnet Narvik. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1990 (18. bind):227-228.

Myrvang, Finn 1990d: Namn i Værøya og Litløya. I: Bøfjerding 90:19-26.

Myrvang, Finn 1990e: Stadnamn i Steigen. I: Årbok for Steigen 1990:62-73.

Myrvang, Finn 1991a: Gardsnamnet Gåra i Kvæfjord. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:333-335.

Myrvang, Finn 1991b: Kåringen. I: Håløygminne. Hefte 2 - 1991 (18. bd.):312.Myrvang, Finn: Normeringsproblem i nordnorske stadnamn. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namne-gransking:39-46.

Myrvang, Finn 1991c: Litt om stadnamn frå Værøy og Røst. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:15-17.

Myrvang, Finn 1991d: Norsk Stadnamnleksikon 15 år. I: NN 8 (1991):31-34.

Myrvang, Finn 1991e: Skjoma og Skjomen. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1991 (18. bd.):336-340.

Myrvang, Finn 1991f: Stadnamnprosjektet i Nordland. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:59-52.

Myrvang, Finn 1991g: 'Særmerkte stadnamn' mange år etter. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1991 (18. bd.):317-332.

Myrvang, Finn 1991h: Trondarnes-namnet. I: Håløygminne. Hefte 2 - 1991 (18. bd.):311-312.

Myrvang, Finn 1991i: Vidrak, Vidrek eller Vidræk? I: Håløygminne. Hefte 1 - 1991 (18. bd.):280-282.

Myrvang, Finn 1992-93: Hæssmona - Kassmona - Tæksmona. I: NN 9/10 (1992/93):89-97.

Myrvang, Finn 1992a: Namn på Grytøya. I: Håløygminne. Hefte 1 - 1992 (18. bind):385-390.

Myrvang, Finn 1992b: Hersøya - Hergis. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1992 (18. bind):435-436.

Myrvang, Finn 1992c: Samiske namnespor i Steigen. I: Årbok for Steigen 1992:39-46.

Myrvang, Finn 1993a: Samiske stadnamn finst i kvar ei bygd - sørpå? I: Håløygminne hefte 1 - 1993 (19. bind):13-26 og hefte 2:49-63.

Myrvang, Finn 1993b: Stadnamn frå Aldra. I: Lurøyboka -93:83-101.

Myrvang, Finn 1994a: Nøkkelen til Utrøst. 179 sider. Værøy 1994.

Myrvang, Finn 1994b: Omð og Hålogaland. I: Håløygminne 2, 1994:159-64. 

 

Tilbake til biblioteket            Tilbake til startsiden