Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Foto: Idar Nilssen.

Årsmøtet 2008 - reportasje

Lionshuset på Andenes, 30.oktober.

 

Tilbake til oversikten  
  Årsmøtet i Andøy Historielag ble i år avviklet på Lionshuset på Andenes. Et femtitall frammøtte var kanskje noe skuffende  på bakgrunn av at halvparten av kommunens befolkning bor på stedet. Karl Rasmus Dahle fra Stave ledet møtet med stø hånd.

Foruten vanlige årsmøtesaker, ble det gjort noen endringer i vedtektene.

Vedtektsendringene går i korte trekk ut på forenkling av bestemmelsene om medlemskap, og at styret ble utvidet fra fem til syv representanter for å sikre at flere lokalsamfunn rundt om i kommunen blir representert - noe man et stykke på vei oppnådde i det påfølgende valget.  I begrunnelsen var det òg et ønske om å trekke flere aktive inn i de "daglige" gjøremålene.

Regnskapet ble godkjent uten anmerkning.

Valgnemnda hadde forslag om gjenvalg på det meste ellers, noe det ikke kom innsigelser mot, og avslutningsvis foreslo valgnemnda like godt gjenvalg på seg selv.

 

   

Karl Rasmus Dahle var møteleder. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Historielagets leder, Aase Dybwik, ønsket velkommen. På bildet ser man òg noen av styremedlemmene, fra venstre: Anne Isaksen, Anna Folden, Alice Raanes (med ryggen til), Karl Rasmus Dahle (delvis skjult) og Werner Johansen. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

Aase Dybwik fikk blomster og en innrammet tegning for sin innsats, her sammen med Werner Johansen. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

   

Etter årsmøtesakene var det foredrag av Andreas Blix og Johan Borgos. Helt til slutt var det presentasjon og salg av årboka.

 

Foredragsholderne, Johan Borgos og Andreas Blix. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Den samme "åndseliten" i et litt annet forum, fordypet i navnsetting på et gammelt jordskiftekart over Haugnes. Her forsterket med en annen velkjent Haugnes-væring, Asbjørn Stenersen. Sistnevnte er den levende legendariske dirigenten for Haugnes Mannskor fra 1944. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

Andreas Blix tok i sitt foredrag for seg litt historie og folkelig gjenfortelling fra den trolig eneste bygda i landet som ble fysisk utslettet av den kalde krigen. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

Wikhaugmodellen av bygda Haugnes. Det var smeden og tusenkunstneren, Thoralf Wikhaug, som laget denne modellen av heimbygda. Vi ser ikke bare topografien, men også bygningene og sågar gjerdepålene. Mot sør, i venstre billedkant, ser vi Kobbevatnet, der senere Europamester på skøyter, Nils Aaness, startet sin karriere. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

Foredragsholderen snakket om sin egen bakgrunn som Haugnes-væring, stedsnavnet Haugnes og befolkningen der. Tilstrømningen fra et vidt omland til Haugnes, skyldtes nok i første rekke de gode mulighetene havet utenfor gav.

Havet og båten var også i stor grad atkomstveien til Haugnes. Men etter hvert ble det landeveis forbindelser og biler. Mellom Haugnes og Andenes lå Haugnessanden, det var en viktig ferdselsvei der.

Fiskerbonden rådde grunnen her som ellers, men etter hvert fikk bygda flere bein å stå på. Båtbyggingen på Haugnes er velkjent. Da tenker man vel i første rekke på Andreas Lorentzen, selv om ikke han var den eneste.

Man drev også med tarebrenning for framstilling av jod, og man leverte brenntorv til Andenes. Naturalhusholdningen var likevel det fundamentale for livbergingen.

I 1848 kjøpte Johan Osenbroch hele Haugnes av Jonas Falch, væreieren som forlot Andenes etter storforliset (Storskaden) i 1821 og som endte opp i Øksfjorden i Lødingen Vestbygd.

Etter hvert tilegnet stedet seg en rekke nyvinninger. Lysverket kom i drift høsten 1920, og bygda fikk butikk, postekspedisjon, telegrafstasjon og bakeri. Man hadde lenge hele tre butikker på stedet.

Da lysverket brant ned, tydde man til parafinlampa og vindmøller, på det meste rundt 20 vindmøller i tallet.

Man stiftet ungdomslag og bygde ungdomshus. Avholdsbevegelsen hadde en blomstringstid mellom 1920 og 1930, og man fikk en rekke andre lag og foreninger. Man startet tidlig med sangkor og i 1944 startet man Haugnes Mannskor. Allerede da var Asbjørn Stenersen dirigent - og han fortsatte helt til bygda ble "nedlagt".

 

Tilbake til Andøy
   

Faghistoriker og bygdebokforfatter, Johan Borgos, fortalte om utviklingen på gårdene Stave og Bleik i tidligere tider. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

Johan I. Borgos er faghistoriker og arbeider med bygdebøkene for Sortland og Andøy. Akkurat nå er han i gang med det nest siste bindet av "Gård og slekt" i Andøy, som blant annet omfatter gårdene Stave og Bleik.

Han tok for seg temaet "Stave og Bleik for 400 år siden", og forklarte utviklingstrekkene som etter hvert skapte forskjeller.

Selv om utgangspunktet var likt, så man en en stor tilflytting til området, særlig under storsildtida. Noe som gjorde at befolkningsveksten på slutten av 1800-tallet var dobbelt så stor i Vesterålen som i landet ellers. På Bleik foretok man en utstrakt teigdeling som muliggjorde livsgrunnlag for langt flere enn på Stave. Bleik framsto som jordbruksgård i større grad.

 

I likhet med Andreas Blix, mottok også Johan Borgos blomster og et eksemplar av den nye årboka etter foredraget. Det var Aase Dybwik som overrakte. (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

Det var disse damene som besørget bevertningen under årsmøtet. Menyen besto av kaffe og kjempegode vafler. Fra venstre: Wigdis Hansen, Torgunn Hansen, Rigmor Øyan og Gunvor Gudbrandsen. De oppgis å representere Andenes pensjonistforening (?) (Klikk for større bilde). Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Et knippe bilder av årsmøtedeltagerne: Klikk på bildene for å få fram forstørrelser. Alle fotos: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilbake til Andøy                  Tilbake til oversikten