Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Foto: Idar Nilssen.

8 - Johan David Osenbroch (1818 - 1905)

 

Tilbake til listen

 

 

 

 

 

 

J. D. Osenbroch, kommunens åttende ordfører.

 

 

Efter ordfører Angels død i 1866 rykket varaordfører J. D. Osenbroch op som ordfører.

Han var representant 1850-52, formann 1856-60, representant 1860-64, formann og varaordfører 1864-66 og ordfører 1867-72. Medlem ialt 18 år, deltok i 47 møter og foredrog som ordfører og varaordfører 199 saker. Møtte 8 ganger på amtstinget fra 1865-72.

Johan David Osenbroch blev født i Bergen 1818. Hans far var hotelleier Anton Osenbroch, oprindelig fra Lybeck i Tyskland.

Efter endt almenskole inngikk Johan David 14 år gammel i håndverkslære. Han tok i 1835 håndverksprøve i teoretiske og praktiske fag med spesialutdannelse i snekkerfaget. 1844 er han kommet til Nordland og arbeider da på forskjellige steder som byggmester og snekker, således i Vågan, Hadsel, Sortland, Skjoldehamn osv.

I 1848 kjøpte han av Jonas Falch eiendommen Haugnes i Andenes. Året efter inngikk han ekteskap med Robertine Graae, datter av kjøpmann Graae i Trondheim. I en årrekke drev han, eftersom det passet, bygningsarbeid, jordbruk og fiskeri. Fra 1875 og utover drev han handelsforretning på Haugnes. Det er sagt om ordfører Osenbroch at han var en helstøpt personlighet, dannet og bramfri og nød aktelse og respekt hvor han ferdedes. En skrivelse han i 60-årene sendte til fogden og statsmaktene om hjelp til brødmel for befolkningen i Dverberg og Bjørnekinn vakte opmerksomhet. Han blev også pålagt mange hverv utenom det kommunale arbeid. Her skal bare nevnes at engang han som valgmann reiste til valgmannstinget i Bodø, tok turen dit med åtring 3 uker. Han døde i 1905.

En som kjente ham godt, har uttalt: Hr. Osenbroch var en god og forstandig nabo, jeg akter hans minne.