Aktuelt fra distriktet  

Bosetting og utvikling i området Buksnesfjord, Buksnes og Lovik

 

Tilbake til Andøy  

Temakvelden om "Bosetting og utvikling i området Buksnesfjord, Buksnes og Lovik på Strandland grendehus fredag 23. mars, med læreren, historikeren og bygdebokforfatteren Johan Borgos, trakk nærmere 50 tilhørere.

Johan Borgos er født i 1939 på Skogsøya i Øksnes, og bosatt på Strand i Sortland.

 

Tilbake til oversikten Av boklig lærdom han har tilegnet seg, kan følgende nevnes:
 - lærereksamen Nesna 1964.
 - matematikk grunnfag Trondheim 1968.
 - cand. philol., historie hovedfag Tromsø 1987.


 

Johan I. Borgos. (Klikk for større bilde).

 

I foredraget trakk han de riktig lange linjene i utviklingen - og startet ved istiden. Langt tilbake i tid sto havet langt høyere enn i dag, i dette området mer enn 20 meter over dagens nivå. På denne tiden var trolig gårdene Buksnes og Lovik atskilt fra resten av Hinnøya. Etter det fikk man en periode med en smal forbindelse på vannskillet mellom Langvatnet i Buksnes og Storvatnet i Lovik. I slike områder er det forventet å finne tufter etter steinalderbosetning, og kanskje finnes tuftene der.

Han viste òg hvorfor man mener den første innvandringen til vårt område kom fra nord. Iskappen lå fortsatt tykk sørover landet etter at strekningen langs kysten fra Lofoten til Kola var blitt isfri. Deler av vårt distrikt var kanskje ikke dekket av is i det hele tatt. Fra denne tiden har man funnet spor etter bosetning lenger nordover, og de menneskene må nødvendigvis ha beveget seg i et isfritt område. Innvandringen fra sør er ikke mer enn rundt 3000 år gammel.

I fortsettelsen hadde man samfunn basert på jakt og fangst, veidemannskulturer, før man gradvis gikk over til fiskerbondekulturer. I fortsettelsen fram mot vår tid var han innom jektefarten, med jekteleie i Buksnesfjorden, Buksnes som lensmannsgård og den attraktive "bondebygda" i Lovika.

De lokale ildsjelene i Strandland Vel sørget for kaffe og kaker - og mange hadde gjerne holdt ut en time til.

 

Tilbake til Andøy

Blant tilhørerne fant man Kjell Johansen fra Bø, historielagets leder Aase Dybwik og Dagfinn Dybwik fra Myre. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Tilbake til oversikten Foredragsholderen har en anselig skriftlig produksjon å se tilbake på. Oversikten nedenfor viser den viktigste delen av bibliografien:
 
 

Tittel

Utgiver

Sted

År

ISBN-ISSN

Sider

Kategori

Type

Publikasjon

 

Sakprosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skogsøens skytterlag"

Øksnes historielag

8430 Myre

1981

 

2

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1981, 2. Årgang

 

Kjære Markor!

Øksnes historielag

8430 Myre

1982

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1982, 3. Årgang

 

Samene i Øksnes - noen små spadestikk

Øksnes historielag

8430 Myre

1982

0333-2977

3

Samisk historie

Artikkel

"Leddiken" 1982, 3. Årgang

 

Omkomne på sjøen

Øksnes historielag

8430 Myre

1983

0333-2977

6

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1983, 4. Årgang

 

Prestenes Manntall 1666

Øksnes historielag

8430 Myre

1983

0333-2977

10

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1983, 4. Årgang

 

Barkestad fjærding

Øksnes historielag

8430 Myre

1984

0333-2977

2

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1984, 5. Årgang

 

Fogdenes Manntall 1701

Øksnes historielag

8430 Myre

1984

0333-2977

10

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1984, 5. Årgang

 

Omkomne på sjøen

Øksnes historielag

8430 Myre

1984

0333-2977

10

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1984, 5. Årgang

 

Samer i Øksnes ca. 1600-1800

Vesterålen bygdemuseum

8445 Melbu

1984

 

30

Kvinnehistorie

Foredrag

"Viester-álas", seminarrapp.

 

Bortkomne på sjøen

Øksnes historielag

8430 Myre

1985

0333-2977

4

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1985, 6. Årgang

 

Kvinneroller i det gamle fiskerbondesamfunnet

Vesterålen bygdemuseum

8445 Melbu

1986

 

38

Kvinnehistorie

Foredrag

"Kvinnekår før og nå", seminarrapp.

 

Slektsforskning, en hobby for livet

Sortland Historielag

8400 Sortland

1987

 

3

Lokalhistorie

Artikkel

Historisk årbok for Sortland 1987

 

Jordens ufructbarhed och Hafsens Fischerie

Sami Instituhtta

9520 Guovdageaidnu

1988

0332-7779

266

Hovedoppgave

Uib. bok

Diedut 3/1988

 

Lokalt utviklingsarbeid i utkantstrøk (medforf.)

NIBR

Oslo

1988

 

114

Planarbeid

Uib. bok

Rapport fra Statens nærmiljøutvalg

 

Omkomne på havet

Øksnes historielag

8430 Myre

1988

0333-2977

7

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1988, 9. Årgang

 

Samar i Bø

Bø bygdelag

8476 Eidet

1988

82-90412-59-2

10

Samisk historie

Artikkel

Bøfjerding -88

 

Gård og slekt i Øksnes - bind I

Øksnes historielag

8430 Myre

1990

82-992259-1-4

579

Bygdebok

Ib. bok

Øksnes bygdebok

 

Forliset til "Jomfru Magdalena Hellegunda"

Øksnes historielag

8430 Myre

1992

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1992, 13. Årgang

 

Gård og slekt i Øksnes - bind II

Øksnes historielag

8430 Myre

1992

82-992259-2-2

526

Bygdebok

Ib. bok

Øksnes bygdebok

 

Karen og skatten

Sortland Historielag

8400 Sortland

1992

0803-0677

3

Samisk historie

Artikkel

Historisk årbok for Sortland 1992

 

Samisk historieforskning

Sami Instituhtta

9520 Guovdageaidnu

1992

0332-7779

22

Samisk historie

Artikkel

Diedut 3/1992

 

Urbefolkningen i Barentsregionen

Sami Instituhtta

9520 Guovdageaidnu

1992

 

29

Samisk historie

Artikkel

SAMALL

 

To skifter

Øksnes historielag

8430 Myre

1993

0333-2977

6

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1993, 14. Årgang

 

Tradisjonell samisk kunnskap og forskning

Sami Instituhtta

9520 Guovdageaidnu

1993

0332-7779

16

Samisk historie

Artikkel

Diedut 5/1993

 

Samer i Sortland

Sortland Historielag

8400 Sortland

1994

82-993295-0-7

5

Samisk historie

Artikkel

Historisk årbok for Sortland 1994

 

Øksnes anno 1879

Øksnes historielag

8430 Myre

1994

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1994, 15. Årgang

 

Et slagsmål i 1723

Øksnes historielag

8430 Myre

1995

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1995, 16. Årgang

 

Den aller eldste jordeboka

Øksnes historielag

8430 Myre

1996

0333-2977

1

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1996, 17. Årgang

 

Hvem var de?

Sortland Historielag

8400 Sortland

1996

82-993295-2-3

9

Lokalhistorie

Artikkel

Historisk årbok for Sortland 1996

 

Kommentarer til O. Nicolaissens historier

Øksnes historielag

8430 Myre

1996

0333-2977

2

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1996, 17. Årgang

 

Litt om Gåsøyas historie

Øksnes historielag

8430 Myre

1996

0333-2977

1

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1996, 17. Årgang

 

Gård og slekt i Øksnes - bind III

Øksnes historielag

8430 Myre

1997

82-992259-3-0

515

Bygdebok

Ib. bok

Øksnes bygdebok

 

Tragedien på Hjellsand

Øksnes historielag

8430 Myre

1997

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1997, 18. Årgang

 

Aslak Bolts jordebok

Øksnes historielag

8430 Myre

1998

0333-2977

2

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1998, 19. Årgang

 

Naversbora - en samisk kjernegård

Øksnes historielag

8430 Myre

1998

0333-2977

1

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1998, 19. Årgang

 

Samiske båtbyggere i Vesterålen

Sveriges Sjöfartsmuseum

Stockholm

1998

0349-019X

5

Samisk historie

Artikkel

Sjöhistorisk årsbok 1998-1999

 

De er her ennå

Vesterålen Regionråd

8400 Sortland

1999

82-7737-014-8

33

Samisk historie

Hefte

Møte med Vesterålen

 

Gammel i gamle dager

Øksnes historielag

8430 Myre

1999

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1999, 20. Årgang

 

Gård og slekt i Øksnes - bind IV

Øksnes historielag

8430 Myre

1999

82-992259-4-9

536

Bygdebok

Ib. bok

Øksnes bygdebok

 

Hva skal barnet hete?

Øksnes historielag

8430 Myre

1999

0333-2977

2

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 1999, 20. Årgang

 

Klagebrevet fra 1695

Øksnes historielag

8430 Myre

2000

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2000, 21. Årgang

 

Alle skal være med!

Norsk lokalhistorisk institutt

Oslo

2001

82-90176-92-9

15

Historieskriving

Artikkel

Skrifter fra NLI, nr. 36

 

Et opprør i Vestbygda år 1610

Øksnes historielag

8430 Myre

2001

0333-2977

3

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2001, 22. Årgang

 

Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del I

Sortland kommune

8400 Sortland

2001

82-991889-4-6

460

Bygdebok

Ib. bok

Sortland bygdebok

 

Skolen i Øksnes før 1860-årene

Øksnes historielag

8430 Myre

2002

0333-2977

5

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2002, 23. Årgang

 

Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del I

Andøy kommune

8480 Andenes

2003

82-993224-2-1

548

Bygdebok

Ib. bok

Andøy bygdebok

 

Vår medisinske kulturarv

Øksnes historielag

8430 Myre

2003

0333-2977

4

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2003, 24. Årgang

 

Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del II

Andøy kommune

8480 Andenes

2004

82-993224-4-8

472

Bygdebok

Ib. bok

Andøy bygdebok

 

Tråder i Vesterålens kulturarv

Øksnes historielag

8430 Myre

2004

0333-2977

5

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2004, 25. Årgang

 

Etnisitet og personvern i bygdebøkene

Norsk lokalhistorisk institutt

Oslo

2004

82-90176-98-8

15

Historieskriving

Artikkel

Skrifter fra NLI, nr. 40

 

Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del II

Sortland kommune

8400 Sortland

2005

82-991889-5-4

580

Bygdebok

Ib. bok

Sortland bygdebok

 

To hundre års tamreindrift i Vesterålen

Árran lulesamisk senter

8270 Ájluokta

2005

82-7943-020-2

9

Samisk historie

Hefte

Fra villreinjakt til reindrift

 

Den sprukne klokka

Øksnes historielag

8430 Myre

2005

0333-2977

4

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2005, 26. Årgang

 

Teknologi og sårbarhet

Øksnes historielag

8430 Myre

2005

0333-2977

4

Teknologihistorie

Artikkel

"Leddiken" 2005, 26. Årgang

 

En kommune blir til

Øksnes historielag

8430 Myre

2005

0333-2977

4

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2005, 26. Årgang

 

Petter Dass og 1600-tallskrisa

Tidsskriftet "Historie"

5004 Bergen

2006

0803-401X

8

Klimahistorie

Artikkel

"Historie" nr. 1/2006

 

Veier og leier på vestsida av Eidsfjorden

Sortland Historielag

8400 Sortland

2006

 

5

Lokalhistorie

Artikkel

Historisk årbok for Sortland 2006

 

Prestene i Øksnes

Øksnes historielag

8430 Myre

2006

0333-2977

5

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2006, 27. Årgang

 

Fra fjord og fjære

Øksnes historielag

8430 Myre

2006

0333-2977

5

Lokalhistorie

Artikkel

"Leddiken" 2006, 27. Årgang

 

Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del III

Sortland kommune

8400 Sortland

2005

82-991889-5-8

672

Bygdebok

Ib. bok

Sortland bygdebok