Aktuelt fra distriktet  

Bosetting og utvikling i området Buksnesfjord, Buksnes og Lovik

 

Tilbake til Andøy  

Temakvelden om "Bosetting og utvikling i området Buksnesfjord, Buksnes og Lovik på Strandland grendehus fredag 23. mars, med læreren, historikeren og bygdebokforfatteren Johan Borgos, trakk nærmere 50 tilhørere.

Johan Borgos er født i 1939 på Skogsøya i Øksnes, og bosatt på Strand i Sortland.

 

Tilbake til oversikten Av boklig lærdom han har tilegnet seg, kan følgende nevnes:
 - lærereksamen Nesna 1964.
 - matematikk grunnfag Trondheim 1968.
 - cand. philol., historie hovedfag Tromsø 1987.


 

Johan I. Borgos. (Klikk for større bilde).

 

I foredraget trakk han de riktig lange linjene i utviklingen - og startet ved istiden. Langt tilbake i tid sto havet langt høyere enn i dag, i dette området mer enn 20 meter over dagens nivå. På denne tiden var trolig gårdene Buksnes og Lovik atskilt fra resten av Hinnøya. Etter det fikk man en periode med en smal forbindelse på vannskillet mellom Langvatnet i Buksnes og Storvatnet i Lovik. I slike områder er det forventet å finne tufter etter steinalderbosetning, og kanskje finnes tuftene der.

Han viste òg hvorfor man mener den første innvandringen til vårt område kom fra nord. Iskappen lå fortsatt tykk sørover landet etter at strekningen langs kysten fra Lofoten til Kola var blitt isfri. Deler av vårt distrikt var kanskje ikke dekket av is i det hele tatt. Fra denne tiden har man funnet spor etter bosetning lenger nordover, og de menneskene må nødvendigvis ha beveget seg i et isfritt område. Innvandringen fra sør er ikke mer enn rundt 3000 år gammel.

I fortsettelsen hadde man samfunn basert på jakt og fangst, veidemannskulturer, før man gradvis gikk over til fiskerbondekulturer. I fortsettelsen fram mot vår tid var han innom jektefarten, med jekteleie i Buksnesfjorden, Buksnes som lensmannsgård og den attraktive "bondebygda" i Lovika.

De lokale ildsjelene i Strandland Vel sørget for kaffe og kaker - og mange hadde gjerne holdt ut en time til.

 

Tilbake til Andøy

Blant tilhørerne fant man Kjell Johansen fra Bø, historielagets leder Aase Dybwik og Dagfinn Dybwik fra Myre. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Tilbake til oversikten