Tilbake til Andøy Jekta "Brødrene". Foto: Idar Nilssen.

18 - Andreas Michael Lorentssen (1862 - 1939)

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til listen

A. M. Lorentssen, felleskommunens attende og siste ordfører og deretter ordfører i det nye Andenes.

 

 

Det er tidligere nevnt at det allerede omkring 70­årene foregikk en partiell deling av Dverberg herred. Kravet om hel deling begynte dog efterhånden å gjøre sig gjeldende - først og fremst fra Andenes.

Da man begynte for alvor, gikk „unionsopløsningen" ganske smertefritt igjennem, og de gamle sogn kunde da begynne som særskilte herreder - fra og med 1924.

Det blev ordfører Lorentssen som kom til å få den ikke helt enkle opgave å ordne det økonomiske mellemværende sognene imellem. Å gjøre op når man med det samme har kontanter å utligne med kan være greit nok. Men å greie ut bare med tall og papir er adskillig vanskeligere.

Imidlertid blev gamle Dverberg delt og nye herreder begynte hver for sig på det regnskapsmessige grunnlag Lorentsen utarbeidet.

Andreas Michael Lorentssen var født på Fiskenes i Andenes 1862, sønn av fisker og bonde Lorents Olaisen. Som vanlig ute i fiskeridistriktene begynte han tidlig å drive fiske og fortsatte hermed i en rekke år - vesentlig som høvedsmann.

Han forsøkte sig også med held som båtbygger. 1885 flyttet han til Haugnes, giftet sig med enke Maren Osenbroch og overtok en jordeiendom som han fremdeles driver (i 1938: red.anm.).

I 1908 møtte han på stortinget som varamann for Carl Ellingsen - valgt av venstre.

A. M. Lorentssen var representant 1891-96, for­mann 1897-98, repr. 1911-13, ordfører 1923-31, 1 år som fellesordfører, senere som ordfører i det nye Andenes, varaordfører 1932-34 og varamann 1935-37. Han har deltatt i 309 møter og foredrog som ordfører 1927 saker. Møtte på fylkestinget 9 år - 1923-31.

Lorentssen har under sin ferd og sitt virke vært sterkt hemmet av en kneskade. Men praktisk, selvsikker og selvstendig har han fylt sin plass - som fisker, båtbygger, gårdbruker, ordfører og stortingsmann.