Tilbake til startsiden Andfjorden mot Bjarkøya. Foto: Idar Nilssen.

Brua ved Lanesskogen

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til minnesmerker Tekst: Idar Nilssen

 

Brua ved Lanesskogen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

  Lokalisering: På vestsiden av dagens riksvei, synlig fra riksveien.

 

 

Arbeidet med veiforbindelsen mellom Risøyhamn og Andenes kom for alvor i gang i 1898 og arbeidet tok rundt ti år.

De mange bruene langs veien skapte naturlig nok en del ekstra hodebry og utrolig mye arbeid. Dette gjaldt også brua over Andersåa, som kommer fra Litlvatnet ved Bjørnskinnfjellet og munner ut ved Lanesskogen.

Både brukarene, hvelvingen og resten av brua er "tørrmurt" av tilhogd naturstein. Man benyttet et komplisert "stillas" under hvelvingen inntil den siste og midterste steinrekka var tilpasset og lagt. Da først ble brua selvbærende.

Det sies at det var en svensk murer som ledet arbeidet. Og man  kommer ikke utenom historien om da presten, trolig Gunnar Gloppestad, kom forbi og trakk holdbarheten til byggverket i tvil. Svensken svarte da: "Presten kan sin bibel, det tror jag nog, och at presten kan predike i kyrkan, det tror jag. Men at presten er murare, det tror jag inte". 

  Svensken hadde nok aldri ment at brua skulle være et monument, men den står der enda etter hundre år - som en bauta over vakkert og solid håndtverk.
   
Den svenske mureren det snakkes om kan være Anders Anderson Kronlund. Han kom fra Borås i Sverige og giftet seg med Ingeborg Nilsdatter fra Skogn i 1864. Man vet i alle fall at han var handtverker - salmaker. Etter et opphold i Levangertraktene, i Hadsel og deretter i Lovika, flyttet de til Lanesskogen i 1875 og slo seg til på det som etter hvert ble bruket "Myrseth". Det kan være denne "Anders" som har gitt navn til "Andersåa", elva som brua krysser. Men det kan óg være etter jekteskipperen Anders Bull i Bjørnskinn som man tror hadde jekta si liggende i området.

Alle bautaer i Andøy>>

Minnebauta over Helmer Hanssen på Andenes

Minnebautaen på Andenes fra siste krig

Kongesteinen i Risøyhamn

Minnebauta over Helmer Hanssen i Bjørnskinn

Minnebautaen i Bjørnskinn fra siste krig

Minnebauta på Andenes over dikteren Hans Lind

Minnebauta på Dverberg fra siste krig

Minnebauta på Dverberg - Augustinus Sellevold

Fiskerbautaen - Dverberg

Byste av Torstein Pettersen Raaby - Dverberg

Bautaen på Vær-bakkan på Andenes

Brua ved Lanesskogen (Anderså-brua)