Aktuelt fra distriktet Sandnes lille med Gavlneset mot høyre og Forfjorden i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

Se også presentasjon av Skjoldehamndrakten i 2009  (more pictures)

In English

Tilbake til startsiden

Tilbake til Andøy

 

- Lang historie i et leikryss -

 

Foredrag på frikirken i Skjoldehamn, fredag 19. oktober 2007.

 

Tilbake til oversikten

Tittelen på foredraget henspeilte på leia – skipsleia. I området ved sørspissen av Andøya, ”Andagaffl” eller Gavlen, møtes Sortlandsundet, Gavlsundet, Risøysundet og Forfjorden og danner et ”leikryss” på kartet. Dette området har en lang og rikholdig befolkningshistorie.

"Leikrysset" er der Gavlsundet, Risøysundet, Forfjorden og Sortlandsundet møtes. Gavlområdet utgjorde et naturlig geografisk midtpunkt. (Klikk for større bilde).

 

 

Foredragsholderen tok blant mye annet for seg historien til de sentrale havnene Åknes, Skjoldehamn, Myran og Tranes. Strekningen fra Sørmela i nordvest til Tranesvågen i øst ble berørt i foredraget.

Sykehuset i Skjoldehamn og samkvemmet med Sortland og Øksens var òg sentrale tema i foredraget.

 

 

Foredragsholderen, Johan Borgos, trakk et sekstitall tilhørere til frikirka i Skjoldehamn. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Borgos startet ved den spede begynnelse hva befolkningen av vårt område angår. Nyere forskning er entydig på at de første som slo seg ned i Andøy etter istiden innvandret fra nord via Kolahalvøya. Andøya var isfri og beboelig allerede mens iskappen fortsatt lå tjukk over innlandet i øst og sør.

Den neste sikre tidfestingen av spor etter mennesker er funnet av Skjoldehamndrakten i 1936. Det første estimatet gikk ut på at man hadde funnet en mannsdrakt fra senmiddelalderen. Nyere dateringer etter karbon 14-metoden gir oss en alder minst ett tusen år før nåtid og antydning om at det dreier seg om en samisk kvinnedrakt.

Stedet i Gavlen der "Skjoldehamndrakten" ble funnet under torving i 1936. I høyre billedkant skimtes frikirken i Skjoldehamn. Det var Rikard Olsen som gjorde funnet. I mangel på fagfolk som kunne ta hånd om liket, ble det gravd ned i myra midlertidig. Senere var det Hans Liavik som fikk oppgaven med å grave det opp igjen og besørge det sendt til Tromsø. Vedkommende som var gravlagt var iført en klesdrakt som vakte berettiget oppsikt. Foto fra boka "Lofotens og Vesterålens historie" - Reidar Bertelsen. (Klikk for større bilde).

 

Litt av skjorta som tilhørte drakten. Foto fra boka "Lofotens og Vesterålens historie" - Reidar Bertelsen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Skjoldehamn tunic (enlarged). (For visitors in Melbourne, etc.)

 

 

 

 

 

Skjoldehamn tunic, button or bead (enlarged). (For visitors in Melbourne, etc.)

 

 

 

Skjoldehamn tunic. (For visitors in Melbourne, etc.)
 

 

 

"Skjoldedamen" sittende på teppet hun var svøpt i. Foto O. Kvalheim 1983,  fra boka "Lofotens og Vesterålens historie" - Reidar Bertelsen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Utsnitt av drakten. Foto O. Kvalheim 1983,  fra boka "Lofotens og Vesterålens historie" - Reidar Bertelsen. (Klikk for større bilde).

 

 

 Se også presentasjon av Skjoldehamndrakten i 2009  (more pictures)

Befolkningsutviklingen opp mot vår tid, i tiden 1600 til 1940. Diagrammet viser antall familier der Sørmela, Haugen og Åknes er vist med grønn farge. Strekningen Storsandnes til Tranes er vist med blå farge og strekningen Forfjorden til Buksnes er vist med rødt. Grafikk av Johan Borgos. (Klikk for større bilde).

 

Brygga på Jonsneset på Åknes. Der var anløp for blant andre lokalbåtene. Andreas Falch drev en tid handelsvirksomhet på Åknes, men han dro da storsildtiden var slutt. Så var det Emil Olsen som overtok og drev handel og fiskeoppkjøp der. Den neste var Dankert Nilsen fra Kvæfjord. Han startet også med post og ekspedisjon. I 1928 solgte de virksomheten til Th. Benjaminsen i Risøyhamn. Allerede året etter solgte han videre til Alfred Myklebost fra Steigen. Den siste som drev stedet var Magnor Larsen. (Klikk for større bilde).

 

Bebyggelsen i nordre del av Svindalen i 1953, flykart. Legg merke til de to laksnøtene i sjøen utenfor og utmarkgjerdet langs høyre billedkant. Det er senere bygd bilvei gjennom Svindalen, men denne er i dag lite kjørbar på grunn av manglende vedlikehold. Bygda er i dag helt avfolket. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Bebyggelsen på Stor-Sandnes i 1953, flykart. Man ser òg en rekke gamle tufter og åkerlapper. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Fra Gavlen i 1953. I venstre billedkant Soltun skole, i høyre billedkant Pettersengården med brygga. Litt sør for det sees frikirken. Funnstedet for liket med "Skjoldehamndrakten" er markert med kryss. Gavlneset er nederst i bildet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Pettersenbrygga tidlig på 1900-tallet. Dette er et svært gammelt handelssted som var i drift allerede før storsildtida, og der navn som Lockert og Paulsen var framtredende før Benjamin Pettersen fra Beitstad i Nord-Trøndelag overtok. Senere overtok sønnen hans, Trygve Pettersen. På bildet skimtes frikirken i Skjoldehamn omtrent midt i bildet bak Pettersengården. Foto velvilligst utlånt fra Arne Th. Andreassen. (Klikk for større bilde).

 

 

Frikirken i Skjoldehamn var arena for foredraget. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Nærmere seksti interesserte tilhørere fulgte foredraget. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Disse to, Jorunn Fjeld Nilsen og Solveig Norback, la ned et stort arbeid på kjøkkenet og serverte kaffe og nystekte vafler. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

De gamle benkene i kirka var fylt godt opp. Man ser òg bygningsmessige detaljer som har vært der siden 1888. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Blant publikum skimter man Oddbjørn og Anna Folden fra Risøyhamn, Karl Rasmus Dahle og Laila Dahle fra Stave, Arnt Olaf Nilsen fra Nygård og Yngvar Vestjord fra Risøyhamn. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Også folk fra østsiden av Andøya hadde funnet veien til kirken. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I etterkant av foredraget gikk diskusjonen i benkeradene. Fra venstre: Anna Folden, Torgeir Wik, Oddbjørn Folden, Tom Karoliussen, Yngvar Vestjord og Fred Otto Ås. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Man fant også folk som har engasjert seg i å gjenskape "Skjoldehamndrakten": Ole Petter Bergland, Hans Kristian Elvik, Gudrun Berg og Raina Kristensen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

I forgrunnen Oddbjørn Folden og Karl Rasmus Dahle i munter passiar. Sistnevnte hadde krykkene også da han dro hjem igjen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Helt på tampen fikk foredragsholderen overrakt gave av historielagets leder. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Tilbake til oversikten

Tilbake til Andøy     Nytt foredrag i 2009