Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

 

23 - Trygve Pettersen (1889 - 1974)

 

Tilbake til listen

Trygve Pettersen, ordfører i det nye Bjørnskinn.

 

 

Trygve Pettersen var født i Skjoldehamn i Bjørnskinn 1889 - sønn av B. Pettersen, se ordfører nr. 12.

Trygve Pettersen arbeidet i farens forretning inntil han i 1918 hos ham kjøpte stedet Skjoldehamn.

Pettersen blev i 1911 gift med Gunnlaug Eriksen fra Langenes.

Pettersen var representant 1920-22, formann 1923, og ordfører i det nye Bjørnskinn 1924-34. Han møtte 8 år på fylkestinget (i 1928 og 31 og 33 hadde han forfall). Han deltok i 123 møter og foredrog som ordfører 1193 saker.

Det er helt på det rene at av det gamle sogn og senere herreder på Andøya har Bjørnskinn arbeidet og stått sig best i økonomisk henseende.

Det er vel helst ordføreren eller ordførerne som har æren for dette.