Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

 

 

15 - Benjamin Konrad Pettersen (1850 - 1935)

 

Tilbake til listen

B. Pettersen, kommunens femtende ordfører.

 

 

Benjamin Konrad Pettersen var født i Beitstaden 1850.

Såvidt vites hadde han i sin tid gått seminariet.

I 70-årene kom han til Skjoldehamn i Bjørnekinn, først som huslærer, senere som handelsfullmektig hos Lockert. Tilslutt overtok han stedet som eier. Foruten å drive alm. landhandel, var han poståpner og dampskibsekspeditør.

1 1876 blev han gift med Petra Lochert, Skjoldehamn.

Pettersen var varaordfører 1897-1901, ordfører 1905-13, deltok i 129 møter og foredrog som ordfører 1654 saker. Møtte 7 år på amtstinget, 1905-10, 1911 og 12 møtte i hans forfall varaordfører Hægstad. B. Pettersen var en helstøpt personlighet, grei og liketil.