Tilbake til Andøy

Aktuelt fra distriktet

En torvskjå på Sørmela. Foto: Idar Nilssen.

 

Kulturminnedagen 2007

Markering på Bø grendehus 9. september

Årets tema er "Til glede og besvær" - forsamlingshus, ungdomshus og bedehus.

 

Tilbake til oversikten Tekst: Idar Nilssen.

Markeringen av kulturminnedagen har utspring i en invitasjon fra Norges kulturvernforbund, som inviterer alle landets kommuner og bydeler til å delta sammen med kulturinstitusjoner, lag og foreninger med arrangement på Kulturminnedagen 2007. Mange har deltatt siden starten i 1993. Årets tema er "Til glede og besvær" - forsamlingshus, ungdomshus og bedehus.

 

 

Med årets tema ønsket nasjonalkomiteen å sette fokus på de mange forsamlingshus rundt om i landet - som nesten uten unntak har blitt reist takket være imponerende dugnadsinnsats. Her er alt fra regionale kulturhus til bedehus og grendehus. Felles for mange av disse husene er at de er eid av organisasjoner og lag, bygd og ivaretatt av ildsjeler: Ungdomshuset, Losjen, Bøndenes Hus, Folkets Hus, Bedehuset, Misjonshuset osv. Man finner dem over hele landet. Hvor mange det er til sammen, vet ingen.

Det er byggenes historie, hvordan de har vært rammer rundt mange av aktivitetene i lokalsamfunnet og deres betydning for folk man ønsker arrangementene skal avspeile.

Årets tema gav mange muligheter for samarbeid med ulike lag, foreninger og mennesker til sammen å skape et program for dagen - og gjøre Kulturminnedagen 2007 till forsamlingshusenes dag.

 

 

 

Arrangementet på Bø, som var et samarbeid mellom historielaget og kommunens kulturkontor, samlet et drøyt åttitall frammøtte til et variert program. Det var bygdelaget "Havgolla" på Bø som var lokalt vertskap og som sørget for kaffe og vafler.

 

   

Bjørnar Norheim, forøvrig sønn av den velkjente og anerkjente trekkspilleren Walter Norheim fra Bleik, fant  tonen og ledet an i allsang. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Ole Jacobsen, som er lærer på Andenes, leste en prolog  Hans Eidnes skrev til innvielsen av ungdomshuset på Haugnes i 1919. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Kåre Myrvang, innfødt Bø-gutt, gav en interessant oversikt over arbeidet med å reise ungdomshus på Bø. Han fortalte òg om vedlikehold og påbygging fram til det lokalet som huset arrangementet på kulturminnedagen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Tone Fredriksen fra Øygården fortalte om arbeidet fram mot Strandland grendehus. I 1958 blåste man liv i Ul. Fremover og startet arbeidet med å få oppført et forsamlingshus for strekningen Buksnes - Lovik. Høsten 1968 startet bygginga og året etter hadde man innvielse. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Dagfinn Dybwik er pensjonert lærer og bosatt på Myre (Dverberg). Han leste fra Ul. Årvak sine protokoller og tegnet et bilde av en usedvanlig livat gjeng i ungdomslaget. Så livat at salige Magnus Nilsen ikke ville ha dem med i ungdomsfylkingen. Det var velutviklet og frodig humor i høytidlige former på møtene i ungdomslaget. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Terje Vollan, rektor ved Åse skole, fortalte om de forskjellige foreningene på Åse allerede før forrige århundreskifte. Ungdomslaget Lyngblomen ble stiftet i 1903, men fikk ikke eget lokale før i 1935/36. Dette lokalet huser i dag Åse Bygdemuseum. Det nye grendehuset sto ferdig i 1990 og er i praktisk talt daglig bruk gjennom hele året. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

 

Karl Rasmus Dahle fra Stave er medlem i ungdomslagene både på Stave og Bleik. Han ga innføring i historikken til lagene på begge steder. Han fortalte om et særdeles samfunnsengasjert ungdomslag på Stave, man ga sågar tilskudd til veibygging i området. På Bleik hadde man lokale ferdig allerede i 1904, men det var blitt for lite allerede ved innvielsen. På Stave har man overtatt den nedlagte skolen og bruker den som som grendehus. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Andreas Blix er pensjonert rektor fra skolen på Andenes, men opprinnelig Haugnesgutt. I 1903 gikk Andreas Lorentsen i spissen og fikk stiftet ungdomslaget Fremad på Haugnes. Ungdomshuset sto ferdig i 1919, ikke minst takket være pådriveren Hans Eidnes. Stormen endret litt på plasseringen av huset i 1932. Man ga opp å få huset tilbake på plass igjen og fortsatte like godt å bruke det på sin "nye" plass. Man kan vel ikke unnlate å føye til at både lokalet og resten av bygda Haugnes nå et borte, fjernet av helt andre krefter. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Oddmund Pettersen fra Skjolde fortalte litt om lagsaktivitet og forsamlingshus i Skjolde-området. Han avrundet med et ønske om mer dansemusikk for voksne - og et lydnivå som gjør det mulig å kommunisere verbalt med dansepartneren. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

En kvartett bestående av, fra venstre, Hanne Paulsen, Solveig Solvang, Svein Lyngra og Harry Berg-Olsen, framførte flere kjente og kjære sanger. Utrolig vakkert! Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Tilbake til Andøy Tilbake til oversikten