Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Gavlen og Skjoldehamn sett fra øst. Frikirken litt til venstre for midten. Foto: Idar Nilssen.

10 - Nils Christian Hansen (1829 - 1909)

 

Tilbake til listen

 N. C. Hansen, kommunens tiende ordfører.

 

 

Nils Chr. Hansen blev født på gården Skjolde i Bjørnskinn 1829. Han overtok i 1851 halvdelen av farsgården og giftet sig samme år med Jensine Andersen fra Aaknes. Foruten jordbruk og fiskeri drev han også i yngre år som jekteskipper. Jekten var fra Skjolde.

Nils Chr. Hansen var representant i 1855­ - 58, varamann 1866 i 3 møter, repr. 1867-70, varaordfører 1877-78 og 1883-86, deltok i 56 møter, medlem 22 à 24 år, foredrog som ordfører 177 saker. Han møtte på amtstinget 1875-76.

Nils Chr. Hansen var en selvstendig mann, frisinnet eller nærmest radikal i sin politiske anskuelser. For en motstander var han ikke god å slå av marken, han var i besiddelse av gode talegaver. Kom han i affekt, kunde det dog undertiden utarte til en uskolert ordflom.

I Bjørnskinn sogn opstod i 1880-årene en ganske eiendommelig strid - „kirkestriden", idet man ikke kunde bli enig om hvor den nye kirke skulde stå. Sundværingene gikk av med tapet, og Nils Christian sammen med en hel del andre meldte sig ut av statskirken og dannet Frimenigheten, som så senere bygget kirke i Skjoldehamn. Det var han som førte korrespondansen med pastor Paul Wettergren, som da hadde begynt å danne frimenigheter i det sydlige Norge.

Nils Chr. Hansen døde i 1909.

Vilde det ha virket noe om det i „jobbeårene" omkring i kommunestyrene hadde sittet en Nils Christian eller to? Han var ialfall sparemann.

Johan Caroliussen forteller oss således i „Andun­gen" 1925:

“Jeg skal nevne et litet eksempel på sparsomhet hos en av vår bygds menn, Nils Christian, Skjolde. Når han gikk til Dverberg på herreds­styremøter, bar han sine tykke lærsko og gikk barbent for å spare på skoene."

Nils Christian er gravlagt på Skjolde kirkegård.(Brumbørra)