Tilbake til startsiden Gulskolm. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Stave kirkegård

 

   
Tilbake til kirker Stave kirkegård ble tatt i bruk i 1924 og ble godkjent og vigslet året etter. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Kirkegården ble vigslet i 1925 av sokneprest Hans Albert Nilsen. Foto utlånt fra Karl Rasmus Dahle. (Klikk for større bilde).

 

Stave kirkegård i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Gravmonumenter. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Omtale av Karl Rasmus Dahle:

Den 14. september 1924 døde Hans Petter Martinusen på Stave. Skogvoll gamle kirkegård var da fullsatt.

Svigersønnen Gjæver Wilhelmsen (1879-1949) fra Fiskenes hadde emigrert til USA først på 1900 tallet. Der ble han gift med Mathilde Hansdatter (1873-1965) fra Stave som reiste til USA i 1908.
I 1909 døde Hilda Hansdatter  - Mathilde's eneste søster og etterlot seg to mindreårige barn. Hilda's mann - Martin Larsen (1874-1970) giftet seg på nytt, men ble enkemann igjen kort etter at sønnen - Knut Larsen (1916-1986) ble født.
Foreldrene til Mathilde - Ingeborg og Hans Petter Martinussen -  var nå blitt gamle og svigerbroren satt igjen med 3 mindreårige barn. Gjæver og Mathilde bestemte seg da for å returnere til gamlelandet. De slo seg ned på Stave - fikk ingen barn selv, men fostret begge barna fra søsteren's ekteskap.
 
Da svigerfaren Hans Petter Martinusen døde i 1924 tok Gjæver på seg ansvaret for å få den avdøde i jorda, og Hans Petter ble så gravlagt på Stave. Sogneprest Blindheim kom, og det ble adskillig krangel fordi Giæver
"hadde tatt seg tilrette og lagt avdøde i uinnvigd jord".

Den 5. juni 1925 fikk Kristian Isaksen på Skogvoll forespørsel fra tilsynet om den gamle kirkegården der var så fullsatt at det ikke var å få plass til den avdøde som om vinteren ulovlig ble begravet på Stave. Saken løste seg imidlertid og kirkegården på Stave ble godkjent og vigslet i 1925.

 

 
Tilbake til startsiden