Tilbake til startsiden Solnedgang. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Skogvoll "nye" kirkegård

 

   
Tilbake til kirker

Skogvoll kirkegård ble tatt i bruk i 1925. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Kirkegården har mange vakre gravminner. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Et område har fortsatt naturlig lyngmark. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I boka "Dverbergfolket og kirken" skriver Oddbjørg Husøy dette om den nye kirkegården på Skogvoll:

Folket på Skogvoll hadde lagt frem krav om ny kirkegård, og den 24. april 1923 får Karl Kristiansen svar fra tilsynet:

«Meddeles at andragendet fra Skogvoll om ny kirkegård for Skogvoll og Stave er av menighetsrådet imøtekommet.»

De ber så om riss av den påtenkte plassen, og distriktslegen blir bedt om å undersøke om terrenget er skikket til formålet. Området blir senere erklært godkjent av helserådet.

Den 5. juni 1925 får Kristian Isaksen på Skogvoll forespørsel fra tilsynet om den gamle kirkegård var så fullsatt at det ikke var å få plass til det lik som om vinteren ulovlig ble begravet på Stave. Videre hvor mange år det var siden de eldste gravene ble benyttet.

Samme dato anmodes Helmer Larsenom å sette seg i spissen for snarlig istandsettelse av det nye anlegg. «Når gjerdet er oppsatt og klokka opphengt, bes presten underrettet for innvielse av kirkegården.» Den 11. oktober 1925 ble den første gravlagt på Skogvoll nye kirkegård, det var Petter Benoni Buck.