Tilbake til startsiden Fra Haugen, med kirkegården mot høyre. I forgrunnen bruket til Otto A. Haugen. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge  For å komme til rett kirkegård, klikk på lenken til Dis Norge, gå deretter tilbake hit og klikk lenken til Dis Norge på nytt.

Aktuelt fra distriktet

 

Haugen kirkegård

 

   
Tilbake til kirker

Haugen kirkegård, inngangspartiet

Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Haugen kirkegård på Abrahamneset ligger usedvanlig vakkert til ved storhavet . Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Fra Haugen kirkegård mot bebyggelsen på Haugen. Foto: Finn Myrvang. (Klikk for større bilde).

 

 

   

Denne kirkegården ble opprettet etter vedtak i Dverberg herredsstyrelse 9. april 1872.  Den skulle avlaste kirkegården i Bjørnskinn og brukes av de gårdene i sognet som lå på Andøyas vestsiden i Bjørnskinn sogn: Svindalen, Åknes, Haugen, Sørmela, Bø og Nøss.

Etter at den ble tatt i bruk, trolig i 1873, er den utvidet fire ganger. De to eldste delene er omkranset av mektige murer av naturstein. Disse murene står der fortsatt, et resultat av innsatsen til to svenske murere. Disse brukte to somre på oppgaven.

Den første personen, som man med sikkerhet vet ble gravlagt på Haugen, er Hanna Pauline Andersdatter, hun var gift med Aron Mathias Uhre på Sørmela. Til hennes jordfestelse laget Aron en trespade som også i dag blir brukt ved jordfestelser på kirkegården på Abrahamneset.

Utsnitt av kirkegården med den gamle muren i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

I 1953 fikk bygdene Bø og Nøss sin egen kirkegård. Mange derfra, som hadde sine ektefeller gravlagt på Haugen ble også etter denne tid gravlagt her.

Kirkegården inneholder en del relativt gamle gravminner.