Tilbake til startsiden Fra Breivika. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

 

 

Breivik kirkegård

 

Aktuelt fra distriktet  
Tilbake til kirker Breivik kirkegård ble tatt i bruk i 1965. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

   

I årene 1949 - 50 foregikk det jordskifte i Breivika. En av grunneierne, Oskar Bergersen, fikk da gjennom et forslag om å legge ut et passende areal til kirkegård. Dette området, som var på 3,7 dekar, ble opparbeidet av bygdefolket og tatt i bruk som kirkegård i 1965.

De første ti-årene var det bare en begravelse årlig. Ut fra det ble det beregnet at arealet var stort nok til å dekke behovet i 300 - 400 år.