Tilbake til startsiden Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

Nøss krets

 

Bø og Nøss kirkegård

 

   
Tilbake til kirker Bø og Nøss kirkegård ble tatt i bruk i 1953.  Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

I likhet med Haugen kirkegård har den storhavet som bakteppe. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

  I boka "Bjørnskinn kirke 1885 - 1985", skriver Osvald Nicolaisen:

Kirkegården ligger på Stranda- mellom Bø og Nøss. Den ble tatt i bruk i 1953 og ble innviet av sokneprest Solbu 20. sept. 1953. Sommeren 1953 ble arbeidet satt i gang med inngjerding, reising av klokkehus og anskaffelse av kirkegårdsklokke. Det meste ble utført ved dugnad fra befolkningens side på Bø og Nøss. Det ble utskrevet arbeidsplikt og alle uten unntakelse etterkom pålegget. Kirkegårdsklokka ble bestilt hos Nauen Olsen klokkestøperi.

Den kostet ca. 1200 kr. Bø og Nøss sanitetsforening ble «pålagt» å betale en halvdel hver, noe de etterkom uten knussel. Det gikk ca. en måned fra det første spadetak til kirkegården kunne tas i bruk. Da var klokkehuset ferdig, klokka opphengt og port kommet på plass. Porten er utformet og levert av smed Jacobsen, Bleik. Alt dette var ikke mulig uten et dugnadsvillig folk som i generasjoner var vant til å ta felles tak.

På kirkegårdsklokka står innskrevet: Martin Pettersens minne 1953.

Forhistorien til denne inskripsjonen er en geburstdag ishavsveteranen Daniel Nøis holdt i 1953. Det var hans 70- årsdag. Til denne dagen hadde det møtt fram en del fangstmenn som ville hylle pioneren. Under taler kom det fram ønske om at Martin Pettersen, Nøss, som døde i 1940, burde hatt ei minnestøtte for sin innsats i arktiske strøk. Han overvintret på Spitsbergen i flere år sammen med Hilmar Nøis. Det ble foretatt ei lyninnsamling blant gjestene. Det kom inn vel 300 kr. Nå viste det seg at det var støtte på hans grav. Han er gravlagt på Haugen kirkegård. På det tidspunktet hadde en inne bestilling hos Nauen Olsen klokkestøperi på ei klokke til kirkegården på Nøss. For å løse oppståtte floker fikk en for innsamlede beløp inskripsjonen på klokka.