Tilbake til startsiden Østersurt. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Bleik gamle kirkegård

 

   
Tilbake til kirker

Bleik gamle kirkegård ligger et stykke nord for bebyggelsen på Bleik.  Den ble tatt i bruk i 1908. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Kirkegården ligger mellom fjellet og storhavet. Den har relativt nytt stakittgjerde og framstår som usedvanlig velstelt. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

En del av de gamle gravminnene. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Den kjente læreren og lokalhistorikeren, Håkon Rydland, er gravlagt her sammen med kona Kerstin. "Rydlandarkivet", som befinner seg i Lokalhistorisk arkiv i Andøy, er en del av hans livsverk. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Kirkegården rundt andre verdenskrig. Bildet viser gravene til de fem engelske soldatene som ble gravlagt der. Man ser at stakittgjerdet var litt annerledes da. Foto utlånt fra fotosamlinga på Bleik. (Klikk for større bilde).

 

 

Tilbake til startsiden