Tilbake til startsiden Bjørnskinn sett fra Stokkland. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Bjørnskinn gamle kirkegård

 

   
Tilbake til kirker Den gamle kirkegården i Bjørnskinn ligger oppe ved fjellfoten der den gamle korskirken lå. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Kirkegården med steingjerdet rundt. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Noen gravmonumenter står fortsatt oppreist. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I jubileumsboka "Bjørnskinn kirke 1885-1985" skriver Osvald Nikolaisen:

Denne kirkegården var i bruk til 1913 og var ei tid den eneste kirkegården i sognet. Kirkegården har vært sterkt forfallen. Gjerdene som var satt av stein er delvis ødelagt. Kirkegården har mange vakre gravminner. Her er mellom anna førstekona til Richard With, mor til Nanna With, gravlagt.

Sogneprest Nilssen engasjerte konfirmantene til beplantning av kirkegården. Den ligger nå kledd av bjørk. Kirkegården lå rundt den gamle kirka, ei korskirke, som ble tatt av snøskreda, sannsynligvis litt etter 1720.

Bygdekommisjonen skriver i 1817: «Bjørnskinn kirkegård, som ligger et godt stykke fra kirken er meget lav i dens innhegning, der består av sten og torv og må forhøyes en alen. Omkretsen beløper 200 alen, hvorav vil på hver af sognets beboere komme fire alen. Kommisjonen besluttede at murens forhøyelse skulle skje inneværende høst straks etter høånden hvortil lensmanden og medhjelperne etter avtale med almuen bestemmer tiden hvorved alle sognets beboere må gå enn dag. To mand utnevnes til å have tilsyn med arbeidet, som for deres umage frita for selv å istandgjøre deres del, som fordeles på de øvrige og skipper Paulsen påtar seg at bekoste porten til kirkegården, og sammes vedlikeholdelse av posten, bør han være og alene være berettiget til det høet som kan høstes inden kirkegårdens mur uten innsigelse av stedets oppsiddere, da almuens kirkegård er en offentlig eiendom, som er unntatt fra privat benyttelse».

 

  Karl Rasmus Dahle fra Stave har tilbrakt mye tid med å tyde skriften på de gamle gravminnene også på denne kirkegården. Sammen med Jarle Hansen fra Sørumsand har han laget en oversikt med omtale av den enkelte gravlagte på Bjørnskinn gamle kirkegård. Her er kun tatt med de gravene som har støtter.

 

 

Nils Johannes Olsen, Haugen f. 1791 d. 29. 3. 1856. Gårdbruker på Nord-Haugen. Han betalte også bygsel for parter i nordgården på Åknes fra omkring 1830 og helt til Petter klokker kjøpte Nordjorden ca 1848/49. Han var gift med Ragnhild Pedersdatter fra Sørmela. De hadde 8 barn hvorav 7 stiftet familie. Den yngste, Tollef Nilsen overtok Haugen etter faren. Tollef var en tid lærer i Bjørnskinn og aktiv ”huspoet”. Han hadde også 8 barn, blant disse var far til Paul på Slåttlia, Helmer (fiskehandler) og Albert som overtok Haugen etter faren. En annen mer kjent sønn av Nils var lærer, kirkesanger og ordfører Ingebrigt Olai Nielsen, han bodde på Andenes).

Thorleif Nielsen, Nøss f. 13. 7. 1819 på Bø d. 19. 7. 1870 på Nøss.  Han var gift med Berit Johanne Korneliusdatter fra Nøss. 8 barn og 7 stiftet familie.

Isak Elias Isaksen f. 8. 5. 1848 på Hjellsand i Øksnes. d. 17. 11. 1862 (ugift) i Bjørnskinn. Hans far var Petter Andres Isaksen – en bror av Kasper Jordan Isaksen, oldefar til Olaug Westjord som bosatte seg i Tarvika på Åknes. Petter var gift med Anne Kristine Fæster fra Langnes, de hadde 8 barn, de to eldste var født på Hjellsand, mens de siste var født i Bjørnskinn.

Jensine Elmine Pauline Isaksen f. 19. 8. 1857 i Bjørnskinn d.10.11. 1862 i Bjørnskinn, søster til Isak Elias Isaksen.

Anne Kristine Isaksen f.Fæster  f. 25. 7.1825 i Langnes d.21. 5.1869 i Bjørnskinn. Mor til Isak Elias og Jensine Elmine Pauline. Anne var datter av Elias Fæster og Serine Reinbjør.

August Sopus Deinbol Falch f. 23. 10. 1852 i Risøyhamn. d.30.10.1852. (Fra kirkeboka for Dverberg er notert: August Thorvald Deinboll – sønn av Even Falch, som ble oppkalt etter sognepresten i Dverberg med samme navn, han var på Andøya fra 1837 til han ble overført til Kvæfjord i 1842. Tilsynelatende en meget populær prest som for øvrig også var ordfører i Dverberg. Ikke sjelden tok Andværinger turen over Andfjorden for å gifte seg eller døpe sine barn hos ”Gammelpresten”).

Emelie I. Falch f. Paulsen  f 15. 2. 1824 i Risøyhamn d.13. 5. 1870 på Åknes.  Even Falch’s første kone, datter av Christen A. Paulsen.

Christen Anton Paulsen f. 1776 på Lekang i Hadsel d. 7. 3. 1868 på Åknes. Emelie Falch’s far. Gift første gang med Gjertrud Kjerstine Bieurgang f. ca 1775 ukjent hvor – de fikk 4 barn, alle født i Risøyhamn.

Karen Marie Paulsen (f. Bjørgan ca 1795 i Trondheim) d. 1859 i Risøyhamn. Hun var Christen A. Paulsens andre kone. Gift 2. januar 1812 og 18. februar 1812 fikk hun sitt første barn, bare 17 år gammel – siden ble det 10 barn til, alle født i Risøyhamn.

Olaus Lockert, Skjoldehamn f. 12.1. 1806 på Jennestad i Sortland d.14. 8. 1887 i Skjoldehamn. Handelsmann i Skjoldehamn.

Bereth Marie Lockert, Skjoldehamn (født Larsen) f. 11. 4. 1821 i Hadsel d.04.10.1891. (Olaus Lockert’s 2. kone).

Ragnhild Johanne Pedersdtr f. 1787 på Sørmela d.20.01.1868 på Haugen. Hun var gift med Nils Johannes Olsen, første mann på denne liste. Hun var døpt 1. januar 1790 og var vel da trolig født i 1789, det var jo viktig å bli døpt så tidlig som mulig.

Anne Christine Paulsen Hagerup f. 14. 4. 1829 i Steigen d.14. 11. 1863 i Skjoldehamn. Hun var gift første gang 1849 med Torstein Ingebrigtsen fra Gausdal i Oppland. De fikk en sønn like etter at Torstein døde plutselig i 1850. Sønnen fikk samme navn som sin far, dette er opphavet til Torsteinsen-familien på Åse. Anne ble gift på nytt i 1860 med Nils Andreas Kolban Lochert som en tid var handelsmann på Stø før han etablerte seg på Tranes. Anne hadde ingen barn i dette ekteskapet. Nils ble senere gift med Gjertrud Susanne Nitter fra Festvåg og de fikk 8 barn.

Karen Margrethe Lockert f. Dybfest  f. 12. 9. 1808 i Digermulen d.13. 12. 1854 i Skjoldehamn. (Olaus Locherts første kone, de hadde 9 barn).

Oline Bergitte Poulsen f.17.12. 1862 i Skjoldehamn d.1.1. 1865 i Skjoldehamn. Datter av Paul Andreas Paulsen og Gjertrud Sofie Lochert i Skjoldehamn.

Oline Sofie With f. Wennberg f. 1845 i Trondheim d.03.11.1878 i Risøyhamn. Hun var første kona til Richard Bernhard With, de fikk 3 barn som levde opp, samt sønnen Sofus som bare ble fire måneder gammel. Richard ble senere gift med hennes søster Septimia, de fikk 7 barn som alle var født i Risøyhamn. (Oline Sofie var Nanna With's mor).

Sofus Regnor With f. 23. 6. 1878 i Risøyhamn d.28.10.1878. Sønn av Oline og Richard With.

Paul Andreas Paulsen f. 15. 1. 1826 i Risøyhamn d. 5. 7. 1872 i Skjoldehamn. Sønn av Christen Antonii Paulsen i Risøyhamn, bodde i Skjoldehamn, gift med tidligere omtalte Gjertrud Sofie Lochert. De fikk 8 barn.

Hans Nikolai Paulsen f. 7. 7. 1869 i Skjoldehamn d.13. 7. 1872 i Skjoldehamn. Sønn av Paul Andreas Paulsen.

Peder Johan Danielsen f. 13. 1. 1838 i Steigen d. 21. 3. 1871 i Bjørnskinn. Lærer og kirkesanger i Bjørnskinn.

Kirkesanger Peder Johan Strøm Davitsen f. 19. 4. 1835 i Steigen d. 1. 6. 1888 i Bjørnskinn. Gift med Marie Cecilia Johansdatter, som også var født i Steigen. De fikk 7 barn, de 6 siste var født i Bjørnskinn. Videre livsløp ukjent.

Nils Andreas Kolban Lockert, Tranes f. 14. 8. 1831 i Strengelvåg d. 26. 6. 1906. Se ovenfor om Anna Christine Paulsen Hagerup.

Børnerne (Disse to er barn av Ole Pedersen på Medby, han var gift med Berit Jørgine Ingebrigtsdatter fra Bø).

Helmer Albert Rikard Pedersen  f.22.09.1861 på Medby d.21.05.1868.

Petra Amalie Pedersen f.24.09.1864 på Medby d.24.05.1868.

 

Tilbake til startsiden Tilbake til kirker