Tilbake til startsiden Andfjorden mot Bjarkøy. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Ånes kirkegård

 

   
Tilbake til kirker Ånes kirkegård kan med rette kalles "fjellkirkegård", den ligger vakkert til med fjellet som bakteppe. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Noe av den eldste delen som er fra 1947.  Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

 

Til tross for at vegforbindelsene ble  bedre etter hvert, ønsket innbyggerne på Ånes, Åbergsjord, Skavdal, Rundhol og Svandal å få sin egen kirkegård på Ånes. Sigurd Rottem ga gratis grunn. Leif Vedal ga materialer til gjerde. Og på samme måte som de før hadde skaffet veg og skole til bygda, opparbeidet innbyggerne kirkegården ved dugnadsarbeid. Kirkegården ble tatt i bruk i 1947. Jørgen Vedal var den første som ble gravlagt der. Landskapsarkitekt Knut Fosså sier om denne kirkegården: «Kirkegården har en usedvanlig beliggenhet i meget vakre omgivelser. Omkring kirkegården er det frodig bjørkeskog, og i bakgrunnen ruver fjella.» (Fra boka "Dverbergfolket og kirken".)