Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Sortland

Fra Sigerfjord.  Foto: Idar Nilssen.

Båter i Sortland og Kvæfjord

Digitalisering og redigering:  Idar Nilssen.

 

Elver og vatn i Andøy   

Elver og vatn i Bø    

Elver og vatn i Hadsel    

Elver og vatn  i Sortland 

Elver og vatn i Øksnes  

I denne seksjonen kommer etter hvert merkeregistrene gjennom tidene fra dagens Sortland kommune.

Register over båter i Kvæfjord (med Godfjord) i 1920

Register over båter i Kvæfjord (med Godfjord) i 1930

Register over båter i gamle Langenes (med Holm) i 1920

Register over båter i gamle Langenes (med Holm) i 1930

Register over båter i gamle Langenes (med Holm) i 1950

Register over båter i Sortland i 1920

Register over båter i Sortland i 1930

 

Tilbake til Sortland