Tilbake til startsiden Bjørnskinn tidlig vår. Foto: Idar Nilssen.

 

Bjørnskinnsangen

Sangen er skrevet av Trygve Wicklund, og tilegnet Svanhild Hansen.

Aktuelt fra distriktet  
 
Tilbake til oversikten  
   

Melodi: Dei gamle fjell..

Du lyse, blide Bjørnskinn-grend

innunder grasgrodd fjell,

med sol som blank om morgon renn

og skin til seine kveld,

med utsyn ope, vidt og fritt

mot sør til sund og fjord,

og med det grøne fjellet ditt

til trygd og vern i nord.

 

Kor fredfullt ligg dei fjelga tun

frammed den strake veg,

og kyrkja frampå bakkebrott,

ho langvegs helsar deg.

Ho helg og høgtid vigsle vil

med djupe klokkeslag

og leggje mildt si signing til

din jamne arbeidsdag.

 

Just slik ei grend i hugen låg

dei første karar som

stod her og Bjørnskinn-myren såg

og rydda her sitt rom.

Dei valde slit med stein og myr

og trauste bondekår

framfor eit liv i eventyr

der vinsten kjem og går.

 

Med sanning kan det då bli sagt

at Bjørnskinn-grenda gjæv

er ein provins til landet lagt

ved fedrars trugne strev.

Og her vi byggje skal og bu

til livsens seine kveld

i trufast samhald, eg og du,

innunder grøne fjell.

 

Tilbake til startsiden          Tilbake til oversikten