Tilbake til oversikten Spanna med Bleiksøya i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

Arkeologi i Andøy - foredrag på Bleik og befaringer

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy Tekst og foto: Idar Nilssen

Arkeologene Lars Erik Narmo og Birgit Lund fortalte om kjente og ukjente fornminner i Andøy til et interessert publikum på grendehuset på Bleik.

 

 

 

Birgit Lund er lærer, men tok nylig en mastergrad innen arkeologi. Hun fortalte om registreringer hun hadde gjort og om lokaliteter hun benyttet under studiene.

Hun er født og oppvokst i Trondheim og har lærerutdannelsen fra Bodø. Hun har vært lærer ved Strandland skole i tiden 1978-1988, da hun flyttet over til skolen i Risøyhamn. Arkeologutdannelsen begynte i 2001 og hun var ferdig utdannet arkeolog i 2006.

Birgit Lund ga en god oversikt over de lokalitetene hun hadde befatning med under arkeologiutdannelsen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Hun er opptatt av den lokale historien i Andøy og vil gjerne formidle den. Det er viktig at vår forhistorie med våre kulturminner formidles og gjøres kjent. Økt fokus på kulturminene gir økt bevissthet om dem. Formidling gir kunnskap. Det igjen skaper interesse og forståelse for kulturminnevernet. En kan altså si at formidling gir en positiv effekt også på det området

I studien om formidling og kulturminnevern presenterte hun noen av Andøys kulturminner med og uten formidlingsfokus. Noen av disse ble plukket ut for seminaret i historielagets regi på Bleik.

Hun tok spesielt for seg Bakkan/Sletten på Bø, Åseanlegget, Landsbyen Bleik, Andenes Vær og gravrøyser i Lovika og på Øygården. Hun omtalte òg tufter i "Spanna" mellom Bleik og Oksebåsen på Andøya.

Man finner tufter etter eldre bosetting i Spanna på strandterrassen omtrent midt i bildet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Lars Erik Narmo har lengre fartstid som arkeolog. Han kommer fra Dokka på Nordre Land, nærmere bestemt ved nordenden av Randsfjorden, litt sør for Valdres.

I vår del av landet var han fylkesarkeolog før han begynte som arkeolog og forskningsansvarlig ved Lofotr - vikingmuseet på Borg i Lofoten.

Ikke minst gjennom jobben som fylkesarkeolog har han stifter inngående kjennskap til gårdshaugene, de gamle fellestunene, i Andøy.

Arkeolog Lars Erik Narmo snakket blant annet om gårdshauger i Andøy. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Alle matrikkelgårdene, hvert gårdsnummer i Andøy, har sin gårdshaug, minst en, og og i en del tilfeller flere. Narmo tok spesielt for seg gårdshaugene på Bleik og Myre (Dverberg). På begge de stedene er det påvist to gårdshauger. Gårdshaugene på Bleik er omtalt i en rapport etter en befaring av området som Lars Erik Narmo og Keth Lind fra Tromsø Museum foretok for kort tid siden.

Etter foredragene på samfunnshuset var det befaring av en del kulturminner på Bleik.

 

Foredragsholderne fikk overrakt gave fra Andøy Historielag av lederen, Aase Dybwik. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Birgit Lund i munter passiar med kulturkonsulenten i Andøy, Werner Johansen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Publikum og foredragsholdere i samtale over kaffekoppen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Det var et genuint interessert publikum som var møtt fram. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Neste dag var det busstur til en rekke andre lokaliteter i Andøy, blant annet gårdshaugene på Myre, Åseanlegget, gravrøyser i Lovika og på Øygården - og som en ekstra bonus - de relativt nyoppdagede tuftene nord for Børvågen på vestsiden av Andøya. Disse er ikke undersøkt enda slik at de kan dateres med rimelig sikkerhet.

 

En av de sirkelformede tuftene rett nord for Børvågen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 
 
Tilbake til oversikten Tilbake til Andøy