Tilbake til oversikten

Tilbake til Andøy

Foto: Idar Nilssen

Husmennene i Andøy - ei stor og mangfoldig gruppe.

Foredrag på Stave samfunnshus av historiker og bygdebokforfatter Johan Borgos.

Aktuelt fra distriktet

 

Det var den vesle bygda Stave, gårdsnummer 36 i Andøy, som var arena for arrangementet som gav en liten forsmak på innholdet i neste bind av bygdeboka. Her er litt av bebyggelsen sett fra nord i slutten av april i 2009. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

"Stave Samfunnshus A/L", var lokalt vertskap for historielagets arrangement 30. april 2009. Her får leder Thore Nilssen overrakt blomster fra sekretæren i Andøy Historielag, Werner Johansen. Stave samfunnshus er identisk med den gamle skolen på Stave. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Blomstene var ikke minst ment for "kjøkkenslavene", som sørget for kaffe og nystekte vafler. Fra venstre på bildet ser vi Solaug Sjøfjord, Laila Westjord Dahle, Elin Brynjulfsen og Tone Robertsen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).
 

Foredragsholderen tok for seg husmannstilværelsen og omfanget gjennom tidene innen det som i dag defineres som Andøy kommune. Rundt et par tusen familier fristet tilværelsen som husmenn. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

   

I løpet av rundt en time fikk tilhørerne innblikk i følgende fra en livssituasjon som omfattet rundt et par tusen familier gjennom tidene.

Hva var en husmann?

· Et ektepar og et hus eller en gamme – med eller uten festa jordstykke.

· Sørnorsk type: bønder uten jord som de bygsla/eide.

· Nordnorsk type: fiskerbønder og andre par uten jord som de bygsla/eide.

Husmenn i Andøy fra 1610 til 1900

· Fire ulike faser av husmannsvesenet.

· Ulike tilpasninger til ulike tider.

· Befolkningsutviklinga.

· Andøy 1600 – 1900 som bakgrunn for endringene i husmannsvesenet.

Husmanntyper i Andøy

Familie-husmenn

· bosted i tunet?

· på de fleste gårdene.

· nygifte sønner/døtre.

· medbrukere (gjerne like stor buskap som gårdfolket).

· tidligere leilendinger.

Rubrikk-husmenn

· Samer på umatrikulert jord Þ fjellgårdene + Buksnesfjorden (før 1800).

”Vanlige” husmenn

· som regel husmenn med jord.

· buskap ei ku og tre-fire sauer.

· egne områder på gården Þ Myre.

· Bakkan/Tofta og Stranda.

· mellom og på brukene Þ Stave, Haugnes, Fiskenes, Skarstein

Fiskevær-husmenn

· Som regel husmenn uten jord.

· Bosted ved sjøen (strandsittere).

· Þ Andenes, Bleik, Nordmela, Haugnes, Finnvika.

Jekte-husmenn

· Husmenn uten jord?

· Jektemannskaper Þ Nordmela, Stave, Bleik, Haugnes.

Handtverkere

· Både med og uten jord.

· Handtverkere Þ alle gårder med stor bosetning.

 

 Avslutninga (på 1900-tallet)

· 1900: Andenes 26 selveiere og 85 husmenn, Haugnes 21 selveiere og 26 husmenn, Skarstein 9 selveiere og 11 husmenn.

· Bleik hadde 38 selveiere og ingen husmenn: Ingen husmenn der det var jord nok til alle!

Etter 1900 forsvant husmennene, men det tok over femti år før de siste var borte. Nedtrappinga fulgte tre linjer:

· De fleste fikk fradelt husmannsplassen som egen (matrikulert) gårdpart og kjøpte den. De blei altså sjøleiere.
· En del husmenn flytta ut, noen til Amerika.
· Et lite mindretall døde som husmenn på plassen sin.
 

Foredragsholderen har en fyldig omtale av husmannstilværelsen på sitt eget nettsted. (Red. anm.)

   

Hele 65 personer hadde funnet veien til arrangementet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Forventningsfulle tilhørere i forkant av foredraget. Også folk fra østsiden av Andøya hadde "benket" seg. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Det var også folk fra Andenes og Dverberg-området. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Anretningsbordet med kaffe og vafler tiltrakk seg oppmerksomhet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Tilhørerne fulgte nøye med på et interessant tema. Her ser vi Odd Pettersen og Klara Lofthus fra henholdsvis Fiskenes og Skarstein. Sistnevnte også med røtter på Haugnes. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Etter foredraget fikk foredragsholderen overrakt en gave fra Andøy Historielag - såpe med "multesmak", produsert på Myre i Andøy. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Som vanlig var det etter foredraget mange spørsmål til bygdebokforfatteren, her med ryggen til. Til høyre i bildet ser vi billedredaktøren, Dagfinn Dybwik. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Tilbake til oversikten  
Tilbake til Andøy