Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Foto: Idar Nilssen.

12 - Martinus Heggelund Andreassen (1850 - 1938)

 

Tilbake til listen

 

 

 

 

 

 

 

Hegl. Andreassen, kommunens tolvte ordfører.

 

 

Martinus Heggelund Andreassen var født på Bjarkøy i 1850. Som sønn av en småbruker og fisker begynte han tidlig å drive sjøen. Han sluttet dog snart med det, reiste til Andenes hvor han fikk plass som handelsbetjent hos Sivert With, indtil Richard With kom til sin far og overtok plassen.

Han reiste så til Vardø og blev betjent i en kolonialforretning. Forlot igjen Vardø da vårfisket var omme, fikk hos Giæver Tromsø manufakturvarer, som han reiste på omførsel med i sommertiden. Om høsten begynte han på Berg i Senja salg av varer for Sivert With. Der var han i 4 år og løste sitt første handelsbrev 23 år gl. Han kom tilbake til S. With i 1878. Var senere faktor for Helmer Sørnes dødsbo i Andenes. 1880 kjøpte han Sivert Withs eiendom og startet egen forretning.

Denne forretning - landhandel og fiskforretning - drev han op til å bli en av de største i Vesterålen. Han kom i en utmerket kontakt med fiskerne. Kjent var hans hjelpsomhet. Få eller ingen gikk tomhendet fra ham når de var nødstedt for bruk, proviant m.v.

Andreassen blev i 1880 gift med Petrine Paulsen fra Malangen. De hadde sammen 14 barn - 7 sønner og 7 døtre. Hustruen døde i 1928.

Hegl. Andreassen var ordfører 1889-90, varaordfører 1891-92, representant 1897-98, formann 1899-01, varaordf. 1902-04, varamann 1908-13 og 1917-19 (men har som sådan kun møtt et enkelt år 2 ganger). Han har deltatt i 110 møter og foredrog som ordfører 197 saker. Møtte 1 år på amtstinget 1889. Ved forfall i 1890 møtte varaordføreren.

Hegl. Andreassen var under sitt offentlige virke en stillfarende mann, men klok og beregnende som han var, holdt han trådene i den kommunale virksomhet godt samlet.