Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

 

20 - Hans Petter Dybwik (1868 - 1934)

 

Tilbake til listen

H. Dybwik, ordfører i det nye Dverberg.

 

 

,,Å begynne med to tomme hender" har aldri vært lett - enten det nu angikk start av et ekteskap eller en ny kommune.

H. Dybwik fikk den vanskelige jobb å bli første ordfører i det nye Dverberg. Nu er det ofte slik at skatteborgerne setter store krav til de styrende i kommunene, men det er ikke alltid de ledsager kravet med innbetaling av de nødvendige kontante midler.

Hans Petter Dybwik var født i Ibestad 1868. Som ung gutt deltok han i lofotfisket. Omkring 1883 gikk han middelskolen i Mosjøen. Senere var han betjent hos lensmann Hveding i Torsken. Sluttet så her og var en tid handelsbetjent hos P. M. Johansen, Andenes. I 1889 startet han egen handelsforretning på Myre i Dverberg.

Han giftet sig 1892 med Oline Olsen, Dverberg. Kjøpte senere og drev eget gårdsbruk.

Dybwik var varamann 1905-07, representant 1917-19, varamann 1920-22, formann 1923 og ordfører 1924-25. Han deltok i 88 møter og foredrog som ordfører 249 saker, møtte 2 år - 1924-25 på fylkestinget.

H. Dybwik var en arbeidskraft av de sjeldne, pågående, og uten persons anseelse satte han alt inn på å løse de saker som hadde hans interesse.

Han kunde blitt en taler av rang, hvis han hadde hatt litt mer balanse og vært noe mindre ensidig i sin argumentasjon.

Dybwik og hustruen døde i 1934 - omtrent samtidig.