Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Bjørnskinn en tidlig vårdag. Foto: Idar Nilssen.

13 - Emil Bernhard Falch Olsen (1852 - 1929)

 

Tilbake til listen

E. B. Olsen, kommunens trettende ordfører.

 

 

Emil Bernhard Falch Olsen var født på Åknes i Bjørnskinn 1852, sønn av kirkesanger Olsen.

I 20-årealderen begyndte han som betjent hos P. Pettersen, Nordmela. 1877 startet han egen forretning på Åknes og drev den til omkring 1893, da han reiste til Oslo og begynte på kontor hos det kjente bakerfirma A. Hansen. Der var han til omkring 1899, da han tok til å reise på Nord-Norge for Johannes Withs tobaksfabrikker. Sluttet her 1913 og reiste så i 2-3 år for Nora og Nordkapp, Melbu. Fra 1917 arbeidet han i sønnens, Harald Uhre's forretning i Harstad.

Omkring 1925 startet han egen agenturforretning på Sortland og drev den til han døde i 1929.

Han blev i 1877 gift med Anna Uhre fra Sørmela i Bjørnskinn.

Emil B. Olsen var varaordfører 1887-90, ordfører 1891-92, deltok i 46 møter og foredrog som ordfører 246 saker. Møtte i 1890-91 og 92 på amtstinget. Han var pågående likeoverfor autoritetene når det gjaldt å fremme distriktets krav.

Emil Olsen hadde på sine reiser erhvervet sig et inngående kjennskap til folk og land, først og fremst i Nord-Norge. Det var en fornøielse å høre på når han på sin lune, humoristiske måte fortalte om sine inntrykk fra de mange reiser.