Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

 

17 - Daniel Hveding Hægstad (1864 - 1950)

 

Tilbake til listen

D. Hægstad, kommunens syttende ordfører.

 

 

Ved ordfører Svendsens død rykket varaordfører Hægstad op til ordfører. På stående fot, uten varsel og konferanse, måtte han overta det på den tid svære og vidløftige ordførerarbeid.

Papirflommen øket, for nu da verdenskrigen endelig var slutt, kom den virkelige krise. Men takket være Hægstads tidligere gode trening i praktisk retning, solide kunnskaper og arbeidskraft, slog han sig forholdsvis godt igjennem.

Daniel Hveding Hægstad var født i Lødingen 1864. Faren var bonde og fisker. Daniel begynte som, ung gutt å drive sjøen. - Var således 5 vintre i Lofoten og et halvt års tid på sildnot.

Han gikk et kursus ved Lofoten og Vesteraalens amtskole, søkte sig så inn på Tromsø seminar, hvorfra han demitertes 1887. Samme år blev han ansatt som lærer og kirkesanger i Øksfjord (anneks til Loppa). Her virket han i 13 år. I skoleåret 1891-92 hadde han med permisjon fra Øksfjord, konstitusjon som lærer ved Brettesnes fabrikkskole Han fikk også fast ansettelse der, men trakk sig tilbake til Øksfjord.

Høsten 1900 fikk han ansettelse som lærer og kirkesanger i Malnes i Bø og flyttet dit. Han fant dog ikke å kunne bli der, søkte og blev så ansatt i Andenes. Her virket han som lærer og kirkesanger i ca. 31 år.

I Finnmark hadde D. Hægstad en rekke offentlige og kommunale tillidshverv.

Vi skal dog bare nevne her at han ett år var opsynsbetjent i Mehamn, videre var han i flere år politiopsyn i forholdet mellem flyttelappene og fastboende.

I 1889 inngikk han ekteskap med Hansine Taraldsen, datter av den kjente notmann Johs. Taraldsen, Lødingen.

Hægstad var varaordfører 1905-18 og ordfører 1918-22, (varamann 1929-31 - men møtte ikke), deltok i 195 møter, foredrog som ordfører 1120 saker. Møtte 6 år 1911-12 og 1919-22 på amtstinget.

Daniel Hægstad flyttet til Levanger, til sin sønn, som er telegrafbestyrer der.

Hans hustru døde vinteren 1938.

 Tilbake til Andøy      Tilbake til listen