Tilbake til Andøy

 Foto: Idar Nilssen.

Martin Pettersen og Hilmar Nøis.

1927-28 i Woodfjorden, hovedstasjon på Roosneset

Aktuelt fra distriktet  

Hilmar Nøis returnerte over land til Adventfjorden, mens Martin Pettersen ble alene i tre måneder, og måtte ro rundt Spitsbergen til Kongsfjorden, en strekning på mellom 30 og 40 landmil og som tok rundt en uke. Motorbåten lå igjen i Liefdefjorden.

Research, tekst og digitalisering: Idar Nilssen

  Klikk på kartet for forstørrelse.

 

Tilbake til overvintring

   

Woodfjordområdet var kjent av de gamle hvalfangerne tidlig på 1600-tallet. Woodfjorden ble navngitt Wiches Sound av den engelske hvalfangeren Fotherby i 1614. Thomas Edge, engelsk handelsmann og hvalfanger som seilte i det engelske Muscovy Companys tjeneste, nedtegnet kystområdene og munningen av fjordsystemet på kart i 1625. For hollenderne var fjorden kjent som Liefde eller Lovely Bay. At hvalfangstskutene besøkte det store fjordsystemet, vitner den langstrakte og flate Reinsdyrflya ved munningen av Woodfjorden om (det er trolig det som omtales som Reinsdyrlandet i dagboka). Her ligger utallige graver etter hvalfangere fra 1600- og 1700-tallet. Gravene er de eneste sporene hvalfangerne etterlot seg langs Woodfjordens strender. Her er ingen rester etter spekkovner, telt eller bygninger som peker mot etableringen av midlertidige eller permanente hvalfangststasjoner. Landet ble ikke brukt av hvalfangerne til annet enn begravelser.

Woodfjordområdet kan skilte med å være et godt reveterreng. En god del isbjørner rusler rundt i fjordsystemet, og reinsdyrene går spredt inne i dalene. Samtidig er øyene i Liefdefjorden gode dunøyer. Etter at hvalfangerne hadde forlatt landet, tok derfor de russiske pomorene området i bruk. Pomorene var overvintrende pelsjegere som kom fra området rundt Kvitsjøen der de var vel bevandret i å overleve i et kaldt og ugjestmildt miljø. Restene etter deres fangststasjoner og mangeårige opphold og tilstedeværelse kan ses flere steder ved Woodfjorden.

Woodfjorden rommer også rester etter den norske overvintringsfangsten på 1800- og 1900-tallet. Til den norske overvintringen i området hører dramatiske historier, noen med tragisk utfall. Flere av hyttene fra denne fangstperioden ligger i dag i ruiner, men langt de fleste er godt bevart.
Dette ifølge Norsk Polarinstitutt's håndbok.

 

 Til startsiden

 

AVREISEN AUGUST 1927
 

Den 10. august 1927 tok jeg fra hjemmet på tur til Spitsbergen for å overvintre. Jeg tok bilen til Risøyhamn, og hadde med meg hele familien så nær som min eldste datter som ikke fikk være med da hun bor i Øksnes. Jeg reiste med hurtigruten til Tromsø, men da skibet la fra kaien i Risøyhamn og jeg stod og så på alle mine kjære som stod og vinket med lommetrarklærne, var det mange tanker som krysset meg i det sayeblikk. Jeg visste hva en slik reise villa ha å bety, da det nu er min 4. overvintring jeg skal ta på, men jeg tror at det skal gå godt med min ferd.
Jeg kom da til Tromsø for å bli med lastebåten "Helgø", men fikk ikke bli med for de hadde fått ordre om ikke å ta med noen som ikke skulle i deres kompani. Så måtte jeg telegrafere til Kingsbay for å bli med neste båt og det lyktes. Jeg telegraferte for mange penger.
I Tromsø ble jeg gående i flere dager, men så ble jeg da med lastebåten "Freden" som losset i Tromsø.
Vi hadde storm fra nordrast så det var så mye slingring at det var vanskelig å holde seg i køyen.
Jeg kom da til Kingsbay, men traff ikke Hilmar (Nøis) der. Han var nordover en tur med sysselmannen, men kom andre dagen tilbake.
Vi ble liggende i Kingsbay i 14 dager og venta på ammunisjon, men det kom intet så vi måtte kjøpe der. Det var kostbart å ligge der, vi matte betale 5 kroner dagen i kost.

Vi gikk da nordover med en liten motorbåt og vi hadde godt vær. Vi var oppe i Danskegatt og tok en del materialer av de rester sam var igjen av det gamle ballonghuset. Så fortsatte vi videre
og var oppe hos Arthur Oxaas som skulle ligge alene på Flathuken. Vi var også innom svensken Sven Olsson som lå på Biskayershuken. Der ble vi en kort tid og fortsatte reisen, Sven ble med til Biskayerbay.
Vi begynte å ordne oss og føre material fra mange hold. Svensken Sven Olsson skulle være med oss fra begynnelsen av, men så fant han på å ligge alene og drive for egen regning, og det tror jeg ikke blir så bra for ham.
Den 15. september ble vi skilt med svensken, han måtte da gå tilbake der hvor han skulle stasjonere. Han så ut som en general da han gikk, men det ble ganske noe annet for svensken.

Vi fortsatte med vår bygging og vi bygde 7 hytter og vi var lenge borte.
Vi var en tur i Wijdebay og der fant vi en fangstmann som vi ikke regnet med. Det var en Bengtson fra Bergen, de var 2 mann som skulle opp til Stræde for å overvintre og måtte inn til Wijdebay for uvær og har fått litt skade.
Dessuten var vi på østsiden av Wijdebay og besøkte en fangstmann Bjørnnes. Vi fortsatte så tilbake til Svensenbayen der hvor vi har bygget det siste huset.
Det var meget uvær og det var farefylt å gå forbi Gråhuken og det ble mørkt og snøtykke, men så fant vi fram. Det ble en voldsom kuling, men vi låg i en lagune så vi berget både oss og båten.
Vi har nu ligget lenge ombord i den lille båten og hatt hundene med. Det er nu over en måned. Vi har full vinter med snø og frost så det har ikke vært noe morro å bygge hus. Vi måtte gjøre opp store varmebål av rekved for å greie å arbeide. I Svensenbay ble vi liggende en tid.

OKTOBER
Lørdag, 1.oktober.
Vi har nu gjort huset i stand i Svensenbay. Mandag den 3. reiste vi til Wijdebay og kom tilbake til Svensenbay lørdag 8. og der låg vi til onsdag den 12. Da gikk vi til Lieftebay. Der fant vi en skrivelse etter Sven Olsson som gikk herfra den 15. september. Han har lagt i Lille Rødebay siden den tid og så måtte han gå tilbake til vårt hus igjen for han var fri for mat. Han har lagt så lenge i vårt hus at han har brukt opp den mat som vi levnet tilbake til vi kom hjem, og da vi kom sent om aftenen til Lieftebay var der ingen proviant, svensken har tatt den siste rest av det som var tilbake.
Vi måtte da gå over til Kapp Ross neste dag i et stort uvær for å få tak i proviant, så den svensken har forvoldt oss stor plage. Vi fant også en skrivelse hvor han bad oss komme og hjelpe seg så han kom seg til sitt hovedhus. Det var en strøm som han ikke kom over, og han ville vi skulle komme og bygge en flåte som han skulle ta seg over på. Han skrev at vi måtte komme og hjelpe han "øver annans så går jag åt". Han skulle gi oss en hvit rev hver hvis vi bare kom han til hjelp.

Vi har vært hos ham en tur, det var en lang marsj og vi hadde hundene som drog proviant og sengklær til oss. Vi brukte 2 dager for å nå fram til ham, men da var isen lagt så svensken var kommet til sitt hovedhus. Så var han fri for kjøtt og det måtte han ha. Der var litt åpent vann så fikk Hilmar og jeg hans lille båt og var ute og skjøt en kobbe og 17 ærfugler til han for svensken traff intet når han skjøt.
Vi ble da der i 3 dager, og da vi skulle dra tilbake fant svensken på å ta seg en tur med til Lille Rødebay, men da han kom et stykke måttte han vende tilbake for han kunne ikke gå på ski. Når han kom gående med sine 2 staver så det ut for meg at han var ferdig å falle på rygg. Vi måtte fortsette og Sven Olsson måtte trekke seg tilbake, og vi lovte å skaffe ferskt kjøtt til Lille Rødebay. Det gjorde vi for vi gikk bare ut på Reinsdyrlandet og der skjøt vi 2 reiner og kjørte til hans lille hytte i Rødebay, han mente å hente det selv derfra.
Ja, hva en slik kar skal her som ikke kan klare seg selv det forstår jeg intet av. Han var nok best tjent med å gå i Stokholm for ikke kan han skyte ikke gå på ski og ikke ro. Når han skal ro ser det ut som han har svelgt et økseskaft. Han gikk i båten på tørt land og så begynte han å stake, men da dette ikke gikk sprang svensken ut av båten og ble rasende over hva som holdt båten igjen, men da måtte jeg le og jeg tenkte at nu var svensken blitt gal.

NOVEMBER
Den 2. november gikk vi fra Rødebay til Lieftebay og vi gikk gjennom dalen.
Torsdag 3.
Vi har vært ved fellene, jeg var inn gjennom Liefdebay og fikk en hvit rev, og Hilmar var utover mot Reinsdyrlandet og fikk 2 blårever. Vi har for første gang gått over isen på bayen. Temperatur minus 19 grader.
Fredag 4. Har gått over Lieftebay i dag og satt opp 13 feller der. Isen var 5 tommer tykk minus 26°.
Lørdag 5.
Vi har vært ute ved Reinsdyrlandet etter noe kjøtt. Det er snøstorm fra nord minus 17°.
Søndag 6.
Det er meget frostrmyk i lag og litt vind fra vest minus 23°.
Mandag 7. I dag har vi gått fra Lieftebay til Kapross. Det var slett is, men ikke lett føre og vi hadde meget tungt lass på hundene, vi hadde også tonge bører. Vi hadde med 2 små hvalper og de var kvikk å gå. Været var fint, stille og klart, minus 31,5o.
Tirsdag 8. Jeg har vært innover i dag mot Lieftebay og satt opp 8 feller og så var jeg inn til de feller som var satt opp for helgen, der fikk jeg en hvit rev. Hilmar har skutt en rein i dag, temp. minus 18°.
Onsdag 9. Jeg har vært hjemme og arbeidet revlås til fellene og saget ved. Hilmar har satt opp 15 feller, litt snø minus 24,5°.
Torsdag 10. Jeg var utover og så til fangstredskaperne, men fikk intet. Hilmar var hjemme. Har prøvd isen, men den viste seg å være svak. Overskyet og vind fra sydaust minus 25°.
Fredag 11.
Jeg har lagt ut en saks til reven opp under fjellet og Hilmar har vært innover og satt opp feller. Det har blest fra syd i dag, men nu i aften blåser det fra nord minus 5°.
Lørdag 12.
Hilmar og jeg var utover og så til en del feller men der var intet. Så laget vi 3 feller og tok opp på en høyde, der fikk vi en hvit rev i en saks.
Søndag 13.
Vi var på tur for å gå til Viktoriapynten, men måtte snu for isen var så dårlig på bayen. Laber sydlig bris minus 15°.
Mandag 14.
Jeg har lagt ut 5 trampjern til reven, og så har jeg arbeid på en saks som er avslått. Hilmar har vært innover og prøvd isen, han tror det går an å gå på den i morgen, minus 10°.
Tirsdag 15.
Vi har gått over bayen til Viktoriapynten. Isen viser seg å være ganske bra. Det har vært en del rev ved huset og han har vært like på taket. Vi satte opp en del feller da vi kom over bayen ut om huset.
Onsdag 16.
Jeg har gått tilbake til Kapp Ross. Det var meget storm til å begynne med, men så løyet den av Jeg fikk en hvit rev i de feller vi satte opp i går. Hilmar er tilbake i Viktoriapynten, han skulle sette opp noen feller. Da jeg kom hjem var jeg og så til noen sakser som vi har oppunder fjellet, men der var intet. Jeg har blusset til Hilmar så han fikk se at jeg var kommet lykkelig over, minus 10°.
Torsdag 17.
Jeg var tenkt å gå innover, men det var så stygt vær at jeg så ingen mening i å gå. Jeg gikk da opp til fjellet og så til de fangstredkaper som var der og der fikk jeg en hvit rev. Siden jeg kom hjem har jeg gjort en revesaks ferdig og tanet en rev. Hilmar er fremdeles på andre siden, minus 20°.
Fredag 18.
Jeg har vært inn i Bockebay og der fikk jeg en hvit rev. Da jeg kom hjem var Hilmar kommet tilbake fra Viktoriapynten. Temp. minus 24°.
Lørdag 19.
Hilmar var på tur til Lieftebay, men måtte snu for det var vann på isen. Da han kom tilbake fikk han en hvit rev i en saks. Jeg har vært hjemme og vasket klær og gulvet i dag 0°.
Søndag 20.
Vi kom til Lieftebay i dag. Det var meget vann på isen og minus 11°.
Mandag 21.
Vi er hjemme i dag grunnet snøstorm og det er meget kaldt.
Tirsdag 22.
Har vært inne i Lieftebay og fått en hvit rev. Hilmar var ut ved Reinsdyrlandet og han fikk to hvite rever. Det er så mørkt at det er vanskelig å ta seg frem.
Onsdag 23.
Vi har vært et stykke på isen, men måtte vende tilbake både fordi at isen var dårlig og at det ble så meget snøtykke at vi så ikke å gå rett over bayen. Det viste sag også da vi kom til lands igjen at vi gikk ikke rett. I dag er det lite kulde, vi har ikke termometer med. Torsdag er vi inne grunnet storm.
Fredag 25. nov.
I dag har vi gått fra Lieftebay til Kapp Ross. Vi gikk i lag et stykke på isen og så kjørte jeg til Kapp Ross. Hilmar fortsatte innover mot Lieftebay på andre siden. Jeg kjørte til hytten og da jeg kom dit viste det seg at her har vært bjørn og tatt endel spekk, men den var gått sin vei. Hilmar kom da hit og har fått tre rever, to hvite og en blå, og det har vært meget rev opp ved fjellet. Vi har nu vært oppe med to sakser.
Hilmar så to rare lys da han kom, han så dem i retning ut mot Reinsdyrlandet og han tenkte at det kunne være jeg som hadde gått gjennom isen og at jeg lå og blusset med fyrstikker. Han fortalte at han ble temmelig redd, og han skjøt et skudd som varsel på at han så lys og han ropte også, det så nemlig ut for at lysene ikke var langt borte, men så forstod han at de brandt bestandig. Han tenkte også at det kunne være en ishavsskute som var i fare, men så kom lysene bort og han så dem ikke mere. Jeg tror det var elektriske utladninger som forarsaket lysene, det har nemlig vist seg før. Det var godt vær og klar luft i dag minus 10°.
Lørdag 26.
Vi er inne i dag grunnet storm. Jeg har vært opp til saksene, men de var fast i snøen og der var ingen rev Jeg la ut noen trampsakser, men det var et kaldt arbeid da jeg ikke hadde vanter på hendene, minus 11°.
Søndag 27. er det storm fra sør og det er delvis skyet.
Mandag 28.
Jeg har gått inn Lieftebay og jeg trengte 6 timer å gå så jeg var sannelig fuktig i klærne da jeg kom hjem. Jeg fikk ingen rev, men 1 felle var nedslått av bjørn og jeg så bare ett spor. Hilmar har vært hjemme og satt opp selvskudd. minus 7°.
Tirsdag 29.
Vi har kjørt ved i dag og bereid et skinn til sovepose. På isen har vi sett endel bjørnespor i dag og vi har lagt ut selvskudd. Vind fra nord og snø, minus 8°.
Onsdag 30.
Har gått en tur opp til saksene, men ingen rev. Det var så mørkt og tåke at jeg så ikke mer enn hundre meter og ofte var det mindre. Ja det var vanskelig å finne fram i et sånt mørke. Det er nu en måned igjen av det gamle år, så vender solen og dagen seg til oss. Jeg har bereid skind i dag også til sovepose. Det er storm fra syd og delvis snø. Hilmar har arbeid stativ til selvskudd etter bjørn minus 5°.

DESEMBER
Torsdag 1. desember.
Vi har dradd litt ved til hytten. Hilmar har arbeid en ause og jeg har arbeid en luggelest..--Vi ligger på å gå over til Viktoriapynten, men været har hindret oss. Det er storm av sørvest og litt snø, minus 16 gr.
Fredag 2.
Har vært inne i dag også grunnet storm, jeg har bødt opp et par lugger av nytt. Hilmar har arbeid med diverse saker inne, minus 22°.
Lørdag 3.
Har vært inne og arbeid en trækt og noen gløtter og Hilmar var opp til saksene og fikk en hvit rev, den var levende enda da han kom ned med den. Det har blest kuling fra sørvest, men i aften er det stille og klart måneskinn så det er naturskjønnt, minus 24°.
Søndag 4.
Vi har vært ved saksene, men reven har tatt maten da de 1å for hart i snøen. Jeg tok dem ned og satte ny mat i dem så gikk jeg opp og la dem ut. Deretter gikk vi inn Lieftebay, men der var intet. Det blåste opp storm fra sør så det var vanskelig å ta seg fram i mørket. Minus 21° i dag og 20° i natt.
Mandag 5.
Har vært ved saksene, men fikk ingen rev. Jeg gikk meg vill i snøtykka og mørket, men så skimtet jeg blusset fra hytten for Hilmar var hjemme. Ja det er ikke greit å ta seg fram under slike forhold. Hilmar har laget sagstol, minus 2°.
Tirsdag 6.
Har vært på tur til saksene, men fant dem ikke grunnet snøstorm og mørke. Jeg begynte å gå ettar vinden, men det slo feil for vinden forandret seg fra utfall til innfall og da gikk jeg feil og kom langt innafor hytta. Jeg stupte utfor en skavel for jeg kunne ikke se hvor det bar hen, men langt om lenge så fart jeg hytta. I ettermiddag ble det litt klarere og da gikk jeg avsted igjen, men der var ingen rev, minus 22°.
Onsdag 7.
Vi gikk fra Kapp Ross til Viktoriapynten der fikk vi en hvit rev. Det var måneskinn så det var bra og gå, dessuten var isen forholdsvis slett, minus 30°.
Torsdag 8.
Har kjørt ved til hytta og Hilmar var inn gjennom Woodbay og kom tilbake med fem rever derav to blå. Det blåser fra søraust og det ble meget snøkave ut på kvelden, minus 20°.
Fredag 9.
Jeg var ut over landet, men fikk ingen rev. Det var mørkt og vanskelig å ta seg fram, jeg så ikke hytta før jeg stod tett ved den. Hilmar var hjemme og sydde på sovepose av reinskinn som vi skal ha med på turen til Wijdebay. minus 6°.
Lørdag 10.
Vi har kjørt litt ved og så har vi stekt klappaskalker. Vi ligger på tur til Wijdebay det første det blir så pass oppklarende vær. Delvis snøtykke og østlig bris minus 16°.
Søndag 11.
Har vært hjemme i dag Det har klarnet opp utpå aftenen og bris av vekslende retning. minus 26°.
Mandag 12.
Kjørte fra Viktoriapynten til Svensenbayen. Det viste seg da vi kom frem at der har vært gjester og besøkt oss. Vi hadde 7 spekkhuder liggende ved huset og de var spist alle sammen det var ikke en skinnfille tilbake. Der var flere senger i snøen som han har lagt i, men er ruslet herfra da det ble for lenge før vi kom utover. Det er godt vær, overskyet og svak bris fra øst. Minus 29°.
Tirsdag 13.
Jeg var inn i Svensenbay og lette etter en spekkhud og en kobbeskrott som vi la der i host, men bamsen har sett nytte i den også. Der var intet. Hilmar har sydd resten på soveposen og arbeidd selvskuddkasse. Det er overskyet og svak bris av sørøst, minus 33°.
Onsdag 14. desember.
Vi kjørte fra Svensenbay til Wijdebay og vi brukte 8 timer fra Svensenbayen rundt Gråhuken til Kaptoren. Føret var godt og strålende måneskinn. Vi traff på flere bjsrnespor ved Gråhuken, og en bjørn var oppe i fjellet. Den har sett oss og lagt på sprang mot sjøen, men da det ikke var noe dagslys så kunne vi ikke se den. Hundene hadde sporet, men da det var så nært åpent vann har den gått i vannet og gått i baksisen igjen. Det er åpent vann fra Reinsdyrlandet til Gråhuken og videre mot øst til Verlegenhuken så det er mere åpent vann enn vi hadde regnet med. Klar himmel og kuling fra sørøst, minus 10°.
Torsdag 15.
Vi kjørte fra Kaptoren til Villarave, og der var det just ikke rart å komme inn. etter man er trætt og utgått. Ja det var og sammenligne med en eldgammen smie og meget værre, for det var ikke godt å vite hva som var innenfor veggene. Det første vi fant var en pakke dynamitt, og det var ikke godt å vite om det kunne vare strødd med gift også. Vi måtte dog ta inn i en slik villa. Der var en masse av fillede skitne klær og på gulvet var det så meget skitt at vi bar ut fire store kasser. Vi matte legge oss i en køy hvor det lå en del oppråtne reinskinn, og disse var fastfrosset, men vi måtte bare ligge der til neste dag. Det var meget skodde og mørkt å finne frem, vind fra sørøst, og minus 10°.
Fredag 16.
I dag har vi skuffet ut en masse skitt og vasket bord og hyller så godt vi har kunnet, og vi har bakt klappaskalker da vi hadde mel her fra før som vi satte opp i høst da vi var her med motorbåten. Det blåser storm fra sørøst og snøkaver, minus 10°.
Lørdag 17.
Det blåser storm fra sør og klar himmel. Vi må være inne da det er for meget storm og snøfokk, minus 8°.
Søndag, 18.
Det er snøtykke i dag så vi må holde oss inne, og det er storm fra nordøst, minus 8°.
Mandag 19.
Hilmar har vært innover og satt opp feller og jeg har drie ved fra banken. Det var så kort vei at hundene slapp å trekke. Det er klar himmel, men det er dog svært mørkt alikevel. Bris fra sør, minus 24o.
Tirsdag 20.
Jeg har flyttet køyen i hytten for der ble så meget is at det var ikke rådelig å få ligge. Hilmar har satt opp et selvskudd. Det er delvis snø og skodde, bris fra sørøst, minus 18o.
Onsdag 21.
Vi har vært hjemme i dag grunnet storm fra sydøst og snøkave. Det går ikke an å gå fra hytten for man kan ikke finne den igjen selv om jeg er bare et par hundre meter fra den, minus 31°.
Torsdag 22.
Kjørte vi fra Villarave til Gaffeldalen. Det var vanskelig å komme fram da det er så meget skruis og vi så ikke å kjøre forbi skrugarene, ja det var et helt tørn. Hilmar gikk fremfor hundene og jeg kjørte med dem, men det var mer enn en gang at lasset tippet og jeg også. Vi kom da endelig fram til Gaffeldalen. Vi brukte 9 timer. Det var stille, termometeret viste minus 35° og det
var klar himmel.
Fredag 23.
Det er storm fra nordøst og snøtykke. Vi kan intet gjøre i dag enn å gjøre rent dette hus også, det er ikke for folk å ta inn i. Vi fant en skrivelse fra Bensen som ligger på Krosspynten. De har lagt her i 3 dager. De skulle ut med en husbåt som de har stelt så profesorisk til, og den forliste totalt. De så ikke mere til den enn oljedunken som ble slengt på land i lag med dem. De mistet båten og alt som de hadde med seg, og de måtte forbli her i Gaffeldalen inntil de fikk tørket sine klær. Her
var proviant som vi satte opp i høst. Det er helt sikkert at hadde de ikke funnet denne hytten og provianten så hadde de omkommet. Termometeret viser 37 minusgrader.
Lørdag 24. julaften
Vi fortsetter i dag kjøringen innover Wijdebay. Vi kjørte først til Krosspynten, men da vi kom dit fart vi ingen folk. Vi skjsnte at de var tatt over til Bjørnnes for å holde jul. Vi fortsatte med engang videre til Austfjordnes til Bjørnnes for der å holde jul. Ja de ble ganske forbauset over at vi kunne ta på så lang tur i månemørket, og at vi kunne komme fram. De ble glad for at også vi fikk holde jul i lag med dem. Ja det var en hel mars i dag. Den tok 10 timer, sørøstlig bris delvis klar himmel minus 40°.
1. juledag
Ja nu er det første juledag og den feirer vi i Wijdebay hos fangstmann Georg Bjørnnes og her har vi det godt etter som forholdene her er. Det er et strålende godt vær i dag og en liten bleik dagrand viste seg i sør ved middagstider. Når jeg står og ser på den er der mange tanker som krydser meg og minner meg om mitt kjære hjem, og om julen der hjemme.
Der høres vel mange steder lyd fra kirkeklokker i natt,og det er vel mange deilige jultrær som står i hjemmene til minne om julen. Der synges vel også menge vakre julesanger, så som Glade jul med mange flere. Når jeg står her ut på denne snøkledte bakken og så mot den lave bleike dagrand i sør så er det en spennende stund. Jeg synes å høre julesangen både fra mitt hjem og flere steder, men her er intet å høre det er mørkt. Ja det er sikkert at ensomheten synes å gjøre seg gjeldende, men da spørs det etter et godt humør og da først vil en få se hva et menneske består av. Her gjelder det å holde sammen i polarnattens lange mørke. Det er nu den fjerde polarnatt som jeg har gått og tumlet om i det kolde mørket. Jeg håper nu at alt står bra til i mitt hjem og at de er like friske som jeg.
Bjørnnes var glad for at vi kom og han steller alt så godt han kan for oss. Vi har hatt rypesteik til middag, og den smakte godt. Forøvrig snakkes det bare om fangst og hvor man skal til neste vinter. Været er godt, klar himmel og stille minus 36,5°.
2. juledag.
Det er stille og klar himmel, ikke en sky og hele naturlivet er dødt. Det ser ut som om alt venter på dag og sollys, og det har vel vært på det værste da solen nu er på oppgang igjen. Vi er inne og har det godt, minus 35o.
Tirsdag 27.
Jeg har kløvet ved til Bjørnnes. Det er delvis overskyet og svak bris fra sørøst minus 30°.
Onsdag 28.
Det blåser storm fra nord og klar himmel. Vi holder oss inne og Bjørnnes lever og steller alt så godt han kan, minus 33°.
Torsdag 29.
Har bakt brød her og vi hadde med mat for Bjørnnes har komfyr. Det blåser kuling fra nord og litt snøfall, minus 16°.
Fredag 30.
Har saget litt ved til Bjørnnes. Det blåser storm fra sør og er meget snøfokk, det er hart å sage ved i minus 24°.
Lørdag 31. Nyttårsaften.
Bensen med sin mann er gått tilbake til sitt hjem ved Krosspynten, og vi tenker å bli her til andre jan.,og da skal vi stanse hos Bensen. Vekslende bris og måneskinn minus 17°.

JANUAR 1928
1. nyttårsdag 1928.
I dag har jeg skrevet et telegram til hjemmet som Bjørnnes skal besørge over til Isfjorden. Han tenker å gå i første dager av februar, han skal besøke en tysker som ligger i Dicksonbay og denne manner skal besørge telegrammet til Nils Nilsen som ligger i Sassenbay. Han skal gå til Adventbay og der skal han avvente svar og så skal han kjøre til Kapp Ross en tur, men det blir vist ikke før i april så det blir en gammel telegram både for dem som er hjemme og for meg. Laber bris fra syd og delvis skyet minus 4°.
2. nyttårsdag.
Vi tok fra Bjørnnes i dag. Han fulgte oss et lite støkke og vi tok da avskjed med ham og ønsket han lykke med det nye år og med fangsten. Vi kom da til Bensen ut på ettermiddagen, føret var temmelig tungt på isen så hundene og jeg dro tungt. Det var ikke en tørr plett på mitt indre hyr da jeg kom frem. Det er litt måneskinn og laber bris fra sør minus 2°.
Tirsdag 3. januar.
Vi ligger stille i dag grunnet storm, og vi har det godt hos Bensen også bare de er fri for kjødt. De laget en rett som ikke jeg har spist før. Den bestod av tørrfisk, grønsaker og fett. Det ble laget en brun saus på og kokt som en tykk grøt. Denne kost var det en gang om dag og skulle erstatte kokemat og den ble kalt Drevija og skulle være i stedetfor kjøtt. Delvis snø og storm fra nord, minus 10°.
Onsdag 4.
Det er fremdeles snø og storm fra nord så det lar seg ikke gjøre å fortsette i dag minus 14°.
Torsdag 5.
Bris av skiftende retning og snø så vi er nødt å ligge stille i dag også. Bensen er sjømann og har vært skipskaptein, men her gjorde han et arbeidsstykke som man ikke har sett maken til. Han tok til og laget et hus på en liten toroms båt og den tok han avsted med mange andre saker i og satte ut gjennom Wijdebay og det var i de første dager av desember med åpent vann. Det var vist den værste reise som Bensen ennu har hatt på havet. Da han kom et stykke utpå blåste det opp til storm fra sør, og det bar på land med Bensen i sitt hotel. Men vel å merke, det ble bare Bensen og hans kamerat pluss petroleumstanken som ble slengt langt opp på stranden. Det øvrige av sakene så han intet av. Han mistet for mange penger da hotellet knustes. Det var meningen å bruke dette som en bistasjon, men det ble intet av det. Han måtte i all hast komme seg til en hytte vi hadde lenger ut og som vi hadde lagt opp proviant i, og der var de i 3 dager for å tørke klærne. Den nye arken ble borte, men det var ingen dyr i den så arken forsvant i sjø og skruis med ammunisjon, geværer, baljer og køyklæder m.m. Bris av skiftende retning og snø minus 16o.
Fredag 6.
Ligger stille i dag også. Bris av skiftende retning minus 13o.
Lørdag 7.
Har kjørt fra Krosspynten til Gaffeldalen. Bensen og hans kamerat var med og de lå her natten over. De lå i våres soveposer og vi lå med bare endel klær over oss. Det var strålende måneskinn utover og stille minus 18°.
Søndag 8.
Vi kjørte litt ved til hytten. Hilmar var utover landet en tur. Bensen gikk tilbake i dag og skulle se etter fangstredskapene. Det er klart vær og stille minus 15o.
Mandag 9.
Vi kjørte fra Gaffeldalen til Villagave. Vi fikk ingen rev i de feller vi satte opp da vi gikk innover. Været er godt. Måneskinn og stille minus 19°.
Tirsdag 10.
Gikk fra Villarava til Kapp Toren. Føret var godt og vi satte opp endel feller. Svak bris fra sør og delvis skyet minus.8 °.
Onsdag 11.
Vi ligger stille grunnet snøstorm fra sørøst minus 18°.
Torsdag 12.
Ligger stille i dag også grunnet storm og tåke stormen er meget vekslende minus 20°.
Fredag 13.
Kjørte fra Kap Toren til Svensenbayen og hadde et meget godt føre. Vi brukte 6 timer på turen over forbi Gråhuken. Svak bris fra sørøst med klar himmel minus 35°.
Lørdag 14.
Ligger stille grunnet storm fra sør og snøfall minus 30°.
Søndag 15.
Har kjørt fra Svensenbay til Kap Ross. Det var temmelig mørkt og meget tåke, så vi hadde intet å rette oss etter. Vi måtte gå etter kompasset og på skavlene på isen, og vi traff ganske rett på huset. Da vi kom frem har der vært en bjørn og smelt av selvskuddet. Vi rekte blodveien et godt stykke ut på isen, men det er ennu for mørkt til å finne den. Vi håper allikevel på å finne den et sted. Den har tatt en tønne i fanget, den inneholdt saltede snaddhuder, denne har han lempet fra huset før han har gått til selvskuddet. Temp. minus 27°.
Mandag 16.
Jeg har vært opp til fjellet og sett til de saksene men der var ingen rev. Saksene har lagt for tungt i snøen så mikkel har bare tatt maten. Hilmar var hjemme. Svak bris fra vest og klar himmel, minus 15,5°.
Tirsdag 17.
Har panelt en vegg i hytten og satt opp en køye.
Det er ikke vær å gå til fellene i dag. Det er nordlig storm og snøkov, minus 12°.
Onsdag 18.
Vi er inne i dag og har satt opp en køye og kløvet litt ved. Hilmar har arbeidet med diverse. Delvis skyet og stille, minus 24.
Torsdag 19.
Har dradd ved ned fra en bakke som vi kjørte ved til i høst og så har jeg vasket klær. Hilmar er gått til Viktoriapynten for å se til fangstredkapene. Det blåser fra sørøst, overskyet minus 6°.
Fredag 20.
Jeg har vært hjemme grunnet storm fra sør. Hilmar kom tilbake fra Viktoriapynten med et par revskinn som hang der og han fikk tre hvitrever i Woodbay. Det er delvis overskyet og det
er 1,5 minus°.
Lørdag 21.
Hilmar og jeg har vært hos fangstredskapene, men ingen rev. Da jeg kom hjem bakte jeg brød og så har jeg vasket golvet. I dag er det litt regn og det har vi ikke hatt siden vi kom til nordsiden, 1,5o.
Søndag den 22.
Vi er hjemme i dag og ordner oss for en ny tur. Delvis overskyet og frisk bris fra sør 1°.
Mandag 23.
Kjørte fra Kap Ross til Reinsdyrlandet. Det var meget tåke så vi traff ikke riktig huset, svak bris fra sør og tåke 10o.
Tirsdag 24.
Har kjørt fra Reinsdyrlandet til Liefdebay. På turen fikk vi 3 hvitrevier og 2 blå, men de var oppspist av isugla. Vi kom da til Liefdebay klokken 4 om ettermiddagen og det viste seg at isugla også har vært her og tatt noe kjøtt som lå på taket så det er en slem rovfugl. Det er tåke og bris fra nordvest minus 13°.
Onsdag 25.
Jeg har vært inn i Liefdebay og fikk en hvit rev. Hilmar var ut mot Reinsdyrlandsfjellet, han fikk tre hvitrever, derav en oppspist av ugla og mange feller var nede. Det er meget tåke og temmelig mørkt. Det er svak bris fra vest minus 19°.
Torsdag 26.
Det er tåke i dag så vi intet kan se. Vi er derfor inne og har arbeidd revlås, det er frisk bris fra nordvest og minus 25°.
Fredag 27.
Hilmar var på østsiden av Liefdebay, men fikk ingen rev. Jeg var hjemme og laget et par hengsler til ytterdøren på hytten. Det er klar himmel og stille, 28°. Tenker å gå til Rødebay i morgen.
Lørdag 28.
Vi kjørte fra Liefdebay til lille Rødebay. Fant skrivelse fra Sven Olsson som var datert 16.1. Vi så han hadde tatt alt kjøttet med som 1å der. Klar himmel og svak bris fra sørøst, minus 32°.
Søndag 29.
Vi kjørte utover Reinsdyrlandet med 2 giftåter til bjørn og et selvskudd. Vi så noen rein. Hilmar skjøt på en, men det var forlite dagslys så han traff ingen. Det er klar himmel og bris fra sørøst, minus 8°.
Mandag 30.
Kjørte fra lille Rødebay til Biskayerhuk og fant Sven Olsson i beste velgående. Føret var godt å kjøre i så det gikk fort. Det er bris fra sørøst og klar himmel, minus 5°.
Tirsdag 31.
Vi er hos Sven i dag da det er så overskyet og tungt å gå til Oxaas som ligger på Biskyerhuken. Det er svak bris fra sørøst og overskyet, minus 5°.

FEBRUAR
Onsdag 1. februar.
I dag var vi ferdig og kjøre til Flathuken til Oxaas, men da vi var ferdig å gå kom Oxaas hit. Han var frisk og rask, og det ble da meget prat om fangst og denslags. Det er laber bris fra sør og delvis skyet, minus 5,5°,
Torsdag 2.
Vi har kjørt fra Biskayerhuk til Flathuk. Føret var godt og vi var 4 mann i lag. Hilmar, Sven, Oxaas og jeg og vi hadde med våre hunder og 2 av Sven sine bikkjer. Oxaas hadde fått litt fangst, deriblant en bjørn. Det er overskyet og frisk bris fra vest, minus 5°.
Fredag 3.
Vi forblir her da det blåser en frisk bris fra nordøst med snø. Vi har bjørnebiff hver dag og den er god, minus 11°.
Lørdag 4.
Vi ligger stille i dag grunnet storm fra nordøst, men det klarnet litt ut på aftenen, minus 19o.
Søndag 5.
Det er godt vær i dag, overskyet og svak bris fra nordøst og vi tenker å ta på tilbaketur i morgen til Biskayerhuk, 10o.
Mandag 6.
Har kjørt fra Flathaken til Biskayerhuken, Sven ble med oss dit. Vi så et bjørnespor på isen og endel revespor. Svak bris fra øst og overskyet, minus 15°.
Tirsdag 7.
Vi oppholder oss her i dag også og tenker å starte i morgen. Det er overskyet og endel snø, svak bris fra øst minus 12°. Onsdag 8.: Kom til Rødebay i dag, har arbeidd en selvskuddkasse og støpt kuler til selvskudd. Delvis skyet og svak bris fra øst, minus 18°.
Torsdag 9.
Har vært utover Reinsdyrlandet og satt opp selvskudd. Så har vi lagt ut 2 giftåter til bjørn. Vi så endel rein, men den var så var at vi ikke kom den på skuddhold, minus 22°.
Fredag 10.
Kjørte fra Rødebay til Liefdebay og så etter rein, men så ingen. Frisk bris fra nordøst og delvis skyet, minus 22°.
Lørdag 11.
Jeg var inn gjennom Liefdebay, men fikk ingen fangst. Hilmar var utover, men fikk intet. Klar himmel og bris fra sør, minus 30°.
Søndag 12.
Kjørte vi fra Liefdebay til Kapp Ross. Det har vært storm mens vi var borte så det lå en stor snøskavel for døren. Stille og delvis skyet, minus 32o.
Mandag 13.
Har kjørt ved til hytten til brendsel og har arbeidd med industri. Overskyet og svak bris fra sørøst, minus 16°.
Tirsdag 14.
Kjørte fra Kapp Ross til Viktoriapynten. Vi tok med en felle utfor huset som ikke var i bruk og skal ha den lenger innover. Der var ingen rev ut for huset og endel feller var nede. Det er laber bris fra nordøst og delvis skyet, minus 25o.
Onsdag 15.
Hilmar var innover, men fikk ingen fangst. Jeg var hjemme og laget noen feller og har stekt klappaskaller. Det er svak bris fra øst og delvis skyet, minus 26°.
Torsdag 16.
Kjørte tilbake til Kapp Ross, vi hadde med tre spekkhuder. Har vært og sett til en saks etter vi kom hjem, men ingen rev. Hilmar har vasket klær. Det er frisk bris fra sørvest og delvis skyet, minus 30°.
Fredag 17.
Hilmar har bakt og jeg har laget selvskuddkasse. Det blåser storm fra nord-nordvest og snøtykke, minus 31°.
Lørdag 18.
Vi var inn gjennom Bockbay, og det var så tett skodde at jeg måtte bruke kompasset for å finne frem. Det ble ingen rev. Dessuten har jeg gjort ferdig en selvskuddkasse siden jeg kom hjem. Det er stille og minus 27°.
Søndag 19.
Vi er hjemme i dag. Det er delvis skodde og svak bris fra sørøst, minus 36o.
Mandag 20.
Det er stiv kuling fra sørvest med meget snøfokk. Temp, morgen minus 10° og aften minus 6o. Tirsdag 21.
Det er meget regn i dag så vi ser at rabbene er nu bar og isen er blå. Vi er derfor hjemme og steller huset, 2°.
Onsdag 22.
Kjørte vi til Liefdebay. Det var meget regn så vi ble våte helt i gjennom alle klærne. Det blåste storm fra sørvest. Vi så en havhest, det var den første i år, 1,5o.
Torsdag 23.
Har vært og rettet opp fellene etter det svære regnet. Det er frisk bris fra vest og delvis skyet minus 15°.
Fredag 24.
Kjørte vi fra Liefdebay til Reinsdyrlandet. Vi så 2 rein ganske nær huset vi kom til. Hilmar var avsted og skjøt en mens jeg ordnet ovnen som var sund. Det var meget tåke og snø. Svak bris fra vest, minus 15.
Lørdag 25.
Vi har ilet hytta med snø da den er så kald. Det er tåke med svak bris fra vest og minus 18°.
Søndag 26.
Vi kjørte fra Reinsdyrlandet til Kapp Ross. På turen fikk vi se solen for 1. gang i år. Ja vi syntes det var både rart og gledelig og få se den igjen etter denne lange og mørke polarnatt. Det er godt føre på isen, svak bris fra vest og delvis skyet, minus 22°.
Mandag 27.
Har vært inn gjennom Liefdebay og rettet opp fellene etter det svære regnet. Fikk ingen rev. Hilmar er ved Viktoriapynten. Frisk bris fra vest delvis skyet, minus 24°.
Tirsdag 28.
Jeg var inne i Bockbay og ordnet redskapene. Det var en del snadd på isen. Hilmar kom fra Viktoriapynten og fikk en hvit rev. Lett bris fra vest og delvis overskyet, minus 10°.
Onsdag 29.
Vi kjørte fra Kapp Ross til Svensenbayen og er på tur til Wijdebay. Vi så to reiner gikk over isen mot Jakobsenbayen. Vi fortsatte bare videre. Vekslende bris og klar himmel, minus 20°.

MARS
Torsdag 1. mars 1928.
Vi har vært kjørende ut ved Gråhuken med to selvskudd og satt opp endel feller. Frisk bris fra sør og klar himmel, minus 3°.
Fredag 2. mars.
Vi kjørte fra Gråhuken til Toren og da vi kom frem fikk vi se at der har vært bjørn og slått inn vinduet så hytten var full av snø. Dessuten har han kastet et selvskudd bortover marken, som ikke har gått av da han tok maten. Han har også vært på taket og slått i stykker røret, så det en en dårlig kamerat. Det er sørlig storm og delvis skyet, 3°.
Fredag den 3. mars
Vi kjørte til Villarava. Jeg kjørte dit og Hilmar satte opp endel feller. Huset var overføket så jeg måkket lenge før jeg kom inn. Lett sørvestlig bris og delvis skyet minus 14°.
Søndag 4.
Vi kjørte til Wilhelmøya på østsiden av Wijdebay, en bistasjon til Bjørnnes. Vi fant skrivelse som var datert den 29. februar, og så at alt var vel med ham og at han hadde endel nyheter å fortelle oss da han hadde vært over til Isefjorden en tur. Vi forblir her i natt for å hvile godt ut. Delvis skyet og bris fra nordøst, minus 18°.
Mandag 5.
Hilmar har fått en sting i siden så vi må bli her i dag også. Jeg var på rypejakt og skjøt 7 stk., så nu steiker vi oss en god rypesteik. Det er litt tåke og lett bris fra nord, minus 13°.
Tirsdag 6.
Må bli her i dag også, da Hilmar ikke er blitt bedre. Jeg har vært en tur utover til et isfjell og så etter bjørn, men så intet. Da jeg kom tilbake stekte jeg kaker. Lett sørlig bris og klar himmel, minus 18.
Onsdag 7.
I dag kjørte vi til Gaffeldalen, og vi traff det ganske bra med forholdsvis slett is. På isen så vi et par bjørnespor som har gått inn bayen. Hilmar var til endel feller mens jeg kjørte til huset med hundene. Vi fant skrivelse fra Bengtson, han har lagt her for uvær. Det er svak bris fra sørøst og skyet minus 16,5°.
Torsdag 8.
Vi kjørte til Krosspynten til Bengtson. Han har fått skjørbuk og ikke så lite heller. Når han har fått denne sykdommen så tidlig som i mars da er det fare på ferde. Han viste oss at tannkjøttet var svulmet opp og hang blårødt over tanngarden i overkjeven, og han hadde vondt i ryggen. Vi hadde med endel kjøtt og ryper, noe de ikke hadde hatt i hele vinter så det var ikke å vente at helsa skulle holde. Kameraten hans var bra enda, men det har gått dårlig med deres fangst, en blårev siden jul, og det er lite. Det er godt vær, svak bris fra sør og skyet. minus 12°.
Fredag 9.
Vi kjørte til Austfordnes til Bjørnnes, og han var i beste velgående. Han har fått fem rever siden jul. Bentgson og hans mann var med til Bjørnnes. De skulle forsøke å skyte noen ryper, for han må ha ferskt kjøtt skal han overleve. Vi fant en snadd på isen som vistnok bjørnen har slått, så hundene fikk mat nok. Overskyet og bris fra sør, minus 13°.
Lørdag 10.
Vi forblir her og prater med Bjørnnes og hviler oss ut. Jeg har lagt fra meg slirekniven i det ytterste huset til Bjørnnes og han skal ta vare på den. Bjørnnes gav meg en slirekniv som han selv har laget skaft på av reinhorn og den skal være et minne fra ham. Delvis skyet og bris fra nordøst, minus 10°.
Søndag 11.
Vi blir her i dag også grunnet storm fra nordvest, minus 19°.
Mandag 12.
Det er nordvestkuling i dag også, men løyet litt av i kvell. Delvis skyet, minus 24°.
Tirsdag 13.
Har kjørt fra Bjørnnes til Bengtson og er på tur ut Wijdebay. Vi ligger her i natt og hviler. Frisk sørlig bris klar himmel, minus 18°.
Onsdag 14.
Vi kjører fra Krosspynten til Gaffeldalen. Bengtson og hans kamerat var med. Han klaget over at han hadde vondt i beina, grunnet skjørbuken og tennene begynte å løsne så det var ikke så rart med ham. Frisk nordlig bris og delvis skyet, minus 13°.
Torsdag 15.
Vi kjørte fra Gaffeldalen til Villarave. Bengtson gikk tilbake i dag. Vi fikk en hvit rev på turen. Jeg kjørte foran med hundene til huset mens Hilmar så etter fellene. Det var lenge før jeg kom meg inn da huset var nedsnødd. Stille og klar himmel, minus 22°.
Fredag 16.
Vi kjørte til Toren i dag, men fikk ingen rev på det strøket. Bris fra sørvest delvis skyet minus 18°.
Lørdag 17.
Har kjørt fra kapp Toren til Svensenbayen. Vi så to bjørnespor på turen, og vi fikk en hvitrev i Wijdebay. Føret var godt. Delvis skyet og laber bris fra sørvest minus 30°.
Søndag 18.
Kjørte fra Svensenbay til Kapp Ross. Så et bjørnespor på isen. Sven Olsson har vært her mens vi var borte, men han er gått tilbake til Biskayershuk igjen. Det var slemt å gå da det var så meget kulde. Det er lett tåke og svak bris fra nordøst, minus 40°.
Mandag 19.
Vi er hjemme i dag også grunnet kulde og tåke. Arbeider inne med diverse. Bris fra nord, minus 40°.
Tirsdag 20.
Vi er hjemme i dag også på grunn av kulde. Det er klar himmel og svak bris, minus 38°.
Onsdag 21.
Vi har vært kjørende til en øy etter noen planker . Da vi kom hjem skjøt vi 4 ryper ved huset. I kvell er det tåke og stille, minus 31°.
Torsdag 22.
Er hjemme i dag og arbeider med industri. Det er tåke og bris fra nordvest, minus 32°.
Fredag 23.
Kan ikke gå ut på feltet grunnet været. Tåke og bris fra sørvest minus 39°.
Lørdag 24.
Jeg var ut over feltet et stykke og på tilbakeveien fikk jeg en svær storm å gå i mot. Det ble en stiv nese og frosne kinn. Hilmar var innover, men fikk intet. Storm fra sørvest delvis skyet, minus 39°.
Søndag 25.
Vi er hjemme i dag og har det godt. Det er svak bris fra sørøst og delvis skyet, minus 30°.
Mandag 26.
Er hjemme i dag på grunn av stormen og snøkov. Jeg har arbeid hus til solbrillene og Hilmar har arbeid med diverse saker.
Tirsdag 27.
Har kjørt fra Kapp Ross til Viktoriapynten, og vi har laget endel feller. Det er en del tåke og bris fra vest minus 13°.
Onsdag 28.
Vi har vært kjørende inn Woodbay med 10 feller og satt opp 7 stk., og vi så til en del andre feller, men ingen rev. Skyet og bris fra vest, minus 22°.
Torsdag 29.
Kjørte fra Viktoriapynten til Kapp Ross. Jeg var meget plaget med hundene da det var en tispe med løpetid. Det vanket endel juling for å få dem til å trekke. Hilmar gikk ut mot Jakobsenbay, men ingen fangst. Vekslende bris klar himmel, minus 32°.
Fredag 30.
Jeg har kjørt til Liefdebay. Hilmar gikk rundt hertil og fikk 3 hvit rever. Klar himmel lett bris fra øst, minus 37°.
Lørdag 31.
Hilmar var ut ved Reinsdyrlandet og fikk 1 hvit rev. Jeg var hjemme og har måkket opp en båt av snøen. Skyet og stille 34,5°.

APRIL
Søndag 1. April.
Kjørte fra ytre til indre Liefdebay. Så meget revespor. Stille og skyet minus 22,5°.
Mandag 2.
Hilmar var borte ved noen øyer og satte opp en felle, la ut en saks og jeg har arbeidd feller, minus 15°.
Tirsdag 3.
Jeg har vært på andre siden og satt opp 2 feller. Hilmar var innover og satte opp 2 stk. Overskyet vestlig bris, minus 12°
Onsdag 4.
Vi kjørte fra indre til ytre Liefdebay, og vi satte opp en del feller på turen, minus 15°.
Skjærtorsdag 5.
Kjørte til Kapp Ross i dag. På isen tok vi 2 små snadd til mat for hundene. Stille og delvis skyet, minus 12°.
Langfredag 6.
Vi er hjemme i dag,og vi venter besøk av Sven Olsson (svensken). Vi ventet også at Nils, bror til Hilmar også skulle komme en tur fra Sassen, men det ser ut til at ingen kommer. Frisk bris fra sørøst overskyet, minus 15°.
Lørdag 7. Påskeaften.
Jeg har kjørt ved i dag og Hilmar var ved Viktoriapynten og fikk 1 blårev, minus 16°.
Søndag 8. april, 1. påskedag.
Det er godt vær med strålende solskinn så det er naturskjønt og stå å se utover disse snødekte fjell og is. Ja hvem kan si meg i dag hvordan det står til i mitt hjem. Det er bare tankene som når dem, men jeg får håpe det beste om å treffe mine igjen. Klart og stille, minus 24,5°,
Mandag 9.
Jeg var inn gjennom Bockbayen. På tilbaketuren skjøt jeg en snadd til hundemat da de ikke hadde noe å spise. De må jo også ha mat. Jeg så 2 reiner som gikk ut over landet. Stille og klart, minus 22°.
Tirsdag 10.
Jeg kjørte til Liefdebay og Hilmar gikk over feltet. Frisk sørlig bris og skyet, minus 7°.
Onsdag 11.
Vi kjørte til Rødebay med årer og en del andre redskaper til fangstbåten. Vi ser at Sven har vært her for noen dager siden. Snøkov og minus 7°.
Torsdag 12.
Kjørte til Biskayershuk. Det var meget dyp snø og føret var dårlig, isen var brekt så vi måtte ta over et fjell for å komme frem. Det har vært overskyet i dag, men i aften er det klart så vi fikk midnattsolen for første gang i år. Alt står vel til med Sven Olsson. Frisk sørlig bris og klart i aften, minus 10°.
Fredag 13.
Kjørte til Rødebay. Hadde med en salongriffel som jeg byttet med Sven i et haggelgevær. Det er nesten isfritt utfor landet, minus 7°.
Lørdag 14.
Vi må bli her i dag grunnet sterkt snøfall. Det er så lavt et hus som Sven har her at enten må vi sitte eller ligge så det er ikke rart å bo i. Frisk bris fra nordøst, minus 15°.
Søndag 15.
Det er svær snøstorm i dag så vi er glad for å få være inne. Nordøst storm og meget snøfokk, minus 15°.
Mandag 16.
Har kjørt fra Rødebay til Liefdebay. Det var meget snø og kjøre i, og det var såvidt at hundene klarte å ta seg frem, men så gikk det dog an. Det er meget snøtykke i dag også, vind fra nordvest, minus 20°.
Tirsdag 17.
Jeg har kjørt til Kapp Ross i dag. Det var så meget snø på isen at det var nesten umulig å ta seg fram. Jeg skal hente revskindene til Liefdebay. Hilmar gikk til det indre huset i Liefdebay. Klar himmel og lett sørøst bris, minus 27°.
Onsdag 18.
Jeg kjørte tilbake til Liefdebay. Hilmar har ingen fangst fått, bare en måse, minus 37,5°.
Torsdag 19.
Har vært inne i dag og skrevet. Hilmar er tenkt og å ta på tur til Wijdebay i morgen. Overskyet, snø og bris fra sør.
Fredag 20.
Er inne i dag på grunn av uvær.
Lørdag 21.
Kjørte til Kap Ross. Vi var tenkt å kjøre ut en fangstbåt, men det ble ikke føre til det. Hilmar kunne ikke ta på tur i dag heller.
Søndag 22.
Det er snøstorm fra nordvest og vi må derfor være inne. minus 23°.
Mandag 23.
Har vasket klær og tatt opp en del poteter fra snøen. Hilmar har bakt brød. Det er en voldsom snøstorm fra nordvest, men dreide til sør i kveld. Klart og minus 22°.
Tirsdag 24.
Hilmar er tatt på tur til Wijdebay og har med reveskinnene for å få dem sendt til Norge med de som ligger i Wijdebay. Jeg var en tur i Bockbay, men fikk bare en måke. Det er klar himmel og bris fra sør, minus 27°.
Onsdag 25.
Jeg er inne grunnet snøfokk og storm og det er vanskelig å holde vinduene klare. Har skuflet bort snøen 4 ganger og det er såvidt jeg ser å skrive før jeg legger meg. Snefokket er så voldsomt at jeg kan ikke se 5 meter fra huset og det har vart fra kl. 6 i morges, minus 21°.
Torsdag 26.
Har vasket hodeputetrekkene og en del andre klær. Det blir ikke vær å gå til Liefdebay i dag, for det blåser storm fra nordøst og det snør, minus 15°.
Fredag 27.
Jeg gikk fra Kapp Ross til indre Liefdebay. Føret var dårlig og snøen var dyp. Jeg brukte 9 timer dit. Slo ned en del feller og la ut 3 sakser. Det ble ingen fangst, kun en måke. Stille overskyet minus 14°.
Lørdag 28.
Gikk til ytre Liefdebay og stanset der et par timer. Jeg fortsatte så til Kapp Ross. Stille klart minus 15°.
Søndag 29.
Gikk til Viktoriapynten, hvilte litt der og fortsatte inn Woodbay og slo ned fellene. På turen utover fikk jeg en hvit rev i en saks og det ser ut til at det skal bli den siste rev her i år. Jeg gikk da til huset i Viktoriapynten og hvilte der over natten, minus 19°.
Mandag 30.
Gikk fra Viktoriapynten til Bockbay og slo ned fellene, ingen rev. Jeg tok med 3 sakser hjem som lå der. Kom til Kapp Ross i kvell kl. 2400. Lett sørlig bris overskyet, minus 12°.

MAI
Tirsdag 1. mai.
Har vært hjemme i dag grunnet storm. Jeg har stekt blodpudding og saget ved, minus 11°.
Onsdag 2.
Er hjemme i dag også og vil ikke gå innover i dag da det er for tidlig. Har satt i stand en del klær. Lett sørlig bris og overskyet, minus 8°.
Torsdag 3. mai.
Jeg gikk til indre Liefdebay og stanset der en time, fortsatte så til ytre Liefdebay. Det tok 9 timer rundt, fikk ingen rev bare 4 måker, minus 11°.
Fredag 4.
Har vært her i Liefdebay og laget en skislede. Det har vært snøstorm fra vest minus 15°.
Lørdag 5.
Jeg gikk til Kapp Ross og tok med skisleden, men måtte vende tilbake med den grunnet dårlig føre. Kom til Kapp Ross i totiden om ettermiddagen og har saget og kløvet ved siden jeg kom hjem. Skiftende bris og snø, minus 15°.
Søndag 6.
Har vært hjemme i dag og har slått ned fangstredskapene, så det blir nu stillstand i fangsten, minus 15°.
Mandag 7.
Har måkket opp en fangstbåt av snøen som jeg skal sette i stand, og har dessuten satt i stand noen klær og saget ved. Vestlig bris og skyet, minus 17°.
Tirsdag 8.
Jeg har løftet fangstbåten på isen og jeg måtte bruke salt for å få den løs. Så har jeg satt på noen teiner for at ikke drevet skulle gå gjennom naten, minus 12°.
Onsdag 9.
Har drevet noe på fangstbåten og rekt opp tau til drev. Det er strålende vær i dag med klar himmel, minus 15°,
Torsdag 10.
Jeg fortsetter å drive på båten og rekt opp tau til drev. Det er solskinn og meget snadd på isen, men jeg har ikke tid til å jakte på den, minus 17°.
Fredag 11.
Har drevet på båten og rekt opp tau, sørlig bris og lett skyet, minus 12°.
Lørdag 12.
Jeg ble ferdig med drivingen på båten i dag og i kveld har jeg vasket golvet, likeledes meg selv og jeg har skiftet, minus 8°.
Søndag 13.
Jeg er hjemme i hovedbytta og har det godt. Jeg har venta på Hilmar, men kan tenke meg til at han har gått til Isefjorden, så det blir vel enda noen dager før han kommer tilbake. Det er som en vårdag i dag skyet minus 2°.
Mandag 14.
Gikk fra Kapp Ross til Reinsdyrlandet. Jeg hvilte i 2 timer og fortsatte inn til Liefdebay, der slo jeg ned alle feller, men ingen rev. Så 5 reiner da jeg kom opp til fjellet. Jeg brukte 9 timer å gå og været er fint, minus 6°.
Tirsdag 15.
Har gått til Kapp Ross. Jeg måkket opp motorbåten før jeg gikk fra Liefdebay. Stille og klar himmel, minus 6°.
Onsdag 16.
Har vært inn ved fjellet og slått ned noen feller og draget hjem ved. Dessuten har jeg lagt litt kitt i fangstbåten, skyet og stille, minus 2°.
Torsdag 17.
Har vasket klær og golv, jeg har også lagt litt bek på båten. Det er godt vær og det er første gang jeg har hengt ut klær for å tørke, minus 2°.
Fredag 18.
Jeg har gått på snaddjakt med seil. Skjøt 3 stk og mistet 2 som sank ned i hullet før jeg fikk tak i dem, minus 4°.
Lørdag 19.
Har slått ned de siste feller i dag. Ja det er mange skritt tilbakelagt fra de første var satt opp og til de siste ble nedslått. Jeg har sålet et par sko i dag, og det er fremdeles stille og strålende solskinn, så snøen sig nu fort, det er sikkert, minus 5° i natt og minus 4° i dag.
Søndag 20.1. Pinsedag.
Jeg er hjemme og har det lunt og godt, ja jeg har ikke mange å tale med. Jeg er fremdeles alene, har nu vært alene i 28 døgn, og det blir vist mange fler. Jeg har hatt lyst til å vite hvordan det står til i mitt kjære hjem i Norge. Det kommer an på når Hilmar kommer tilbake om jeg ikke skal få vite noe fra hjemmet. Nordvest bris, i natt minus 6° i dag
minus4°.
Mandag 21.
Er inne i dag også, har bare vært en tur opp i bakken, nordvest bris, skyet minus 5°.
Tirsdag 22.
Har satt i stand et par komager og arbeid en skislede for å ha klar til å frakte ut fangstbåten på. Det er lett vestlig bris og klar himmel, minus 5° i natt og minus 3° i dag.
Onsdag 23.
Har først vært på snaddjakt, fikk en og mistet 5. Da jeg kom hjem gikk jeg til Viktoriapynten i ettermiddag og kom tilbake i 11 tiden i kvell. Jeg var dragende etter en presenning som jeg tenker å ha til seil for å seile fangstbåten ut på isen med. Strålende solskinn, i natt minus 6° og idag minus 2°.
Torsdag 24.
Har spekket en kobbehud og har satt i stand en bukse. I natt minus 3° og i dag minus 2°.
Fredag 25.
Jeg har satt opp en plankvegg i fordøren på hytten og så har jeg laget 2 loddebolter. Jeg begynner nu å vente Hilmar tilbake, nordlig bris og snø, minus 3,5°.
Lørdag 26.
Har skutt en kobbe og spekket den, dessuten har jeg vasket golvet til helgen, minus 6°.
Søndag 27.
Er inne i dag, det er nordvest storm, minus 7°.
Mandag 28.
Har bakt 21 brød i dag og det er det siste melet vi har her. Vi har litt på hver av de andre stasjonene. Jeg har også arbeid en del kakeformer. Dårlig vær med snøkov, minus 9°.
Tirsdag 29.
Jeg har vært og dratt noe ved, men føret var tungt da det har lagt noe snø. Siden jeg kom hjem har jeg arbeid på en slire av bein, minus 7°.
Onsdag 30.
Har arbeid på en slire og kløvet ved. Det har vært svak nordlig bris og snø, men i kveld sørlig bris oppkl, minus 6°.
Torsdag 31.
Jeg har arbeid en slirekniv til guttan, det er snø i dag også i natt minus 6° og i dag minus 4°.

JUNI
Fredag 1. Juni.
Har dradd ved i dag og føret var lett. Siden jeg kom hjem har jeg arbeidet på strikkepinner av bein. Det begynner nu å bli lenge før Hilmar kom tilbake, i dag minus 5°.
Lørdag 2.
Var bort på isen og søkte en storkobbe og en snadd. Det var så meget vann på isen at jeg kom ikke til dem. Har vasket golvet og arbeid et par beinpinner, minus 3,5°.
Søndag 3.
Har vært hjemme og jeg var en tur bortover banken og da så jeg 3 gåser. Det var de første i år og det er som et vårbud da jeg fikk se dem. Jeg så også en tyvjo som også er trekkfugl. Overskyet med gløtt av sol i kvell, minus 6°.
Mandag 4.
Var ut over etter et lass ved og har skutt 1 kobbe. Siden har jeg arbeidet på strikkepinnene. Det var klart vær i dag, men i kvell skodde og stille, 6°.
Tirsdag 5.
Var på isen og skjøt en kobbe og har siden arbeid på strikkepinnene. Jeg fikk se noe i dag som jeg ikke kunne tenke meg til nu alt. Mens jeg satt inne og arbeidet fikk jeg høre et svakt tur, og det ble sterkere og sterkere. Jeg trodde det var i komfyret, men så straks at der var ingen fyr. Så sprang jeg ut for å se hva som var på ferde, da var der en flyvemaskin ganske nær hytta. Jeg viftet til dem og tok kikkerten og så på den, den satte da inn Bockbay, men så kom den ut i gjer for de tok vist feil bay. Derpå satte den inn Woodbay og forsvant langt bort i en dal. Det viste seg at etter retningen tok den over til Wijdebay og så videre til Adventbay. Det var en hel opplevelse å se, og den kom selvfølgelig fra Kingsbay så jeg skjønner at det har vært båt fra Norge.
Det er stille og skyet. Jeg har funnet blomster som jeg har lagt i salmeboken for å vise vegetasjonen her oppe, natt minus 6° dag 4°.
Onsdag 6.
Har vært inne og holdt på med hjemmeindustri, 2°.
Torsdag 7.
I dag har jeg draget ved og vært på jakt på isen. Skjøt 3 kobber og søkte 2. Det er så vanskelig å lure da det er så mange hull på isen og den er meget tært. Ja nu ble Hilmar lenge og jeg vet nu snart ikke hva jeg skal tro om han. Det ser ut til at vi går glipp av hele vårfangsten grunnet hans skyld. Nordlig bris og skyet 5°.
Fredag 8.
Jeg har dradd ved i dag, for jeg vet ikke hva jeg skal ta meg til med, jeg venter bare på Hilmar. Jeg synes nu det begynner å bli temmelig lenge, men jeg får vente i håpet om at han engang kommer, 2°.
Lørdag 9.
Har vært i fjellet og sett etter åpent vann og det fikk jeg så vidt se. Det var åpent ut for Reinsdyrlandet, men lenger nord var ikke åpent vann å se. Jeg fikk da se en ishavsskute som lå langt inn i isen og den lå stille. Da jeg intet har å bestille så har jeg begynt på en slire til en av guttene mine. Jeg venter nu med lengsel på Hilmar. Svak bris fra nord og overskyet 3°.
Søndag 10.
Har vært i Svensenbay og lett etter Hilmar, men bare en skrivelse av 24, april , samme dag som han tok på tur, var å finne. Han har vel fortsatt til kapp Toren. Jeg var et stykke
ut mot Gråhuken, men måtte vende tilbake da jeg ikke hadde med sovepose. Jeg hadde en marsj på. 10 timer. Hans skrivelse lyder slik: Kom fra Kapp Ross på tur til Wiedjebay 24. april 1928. Fortsetter Toren. Hilmar. Det var skrevet på et stykke avispapir som hang på veggen, og det har jeg i forvaring. Jeg kom tilbake mandag morgen kl. 5. stille skyet 2°.
Mandag 11.
Var en tur opp i fjellet og så i kikkerten og så bare at isen utfor er meget slak. Jeg har arbeid en liten kniv i dag, 2,5°.
Tirsdag 12.
Jeg har arbeidet en slire i dag, jeg vet nu snart ikke hva jeg skal bestille. Det snør meget i dag, men det tiner ganske fort, 2°.
Onsdag 13.
Har vært i Liefdebay i dag. Har skuffet snøen ut av motorbåten og laget til en liten skikjelke. Tok med det melet som var der og endel andre saker, det var tungt føre på isen. Kom tilbake i morges kl 7. Jeg så ærfugl som fløy inn Liefdebay så det er vist åpen ved øyene, 3°.
Torsdag 14.
Er inne og steller med forskjellig. Det er snø i dag og nordlig bris 3°.
Fredag 15.
Har dradd litt ved, men det var tungt føre da snøen var så bløt. Dessuten har jeg arbeid 2 hekkelkroker, 2°.
Lørdag 16.
Har begynt å sette i stand en båt, og har høvlet
bord og så var jeg på isen og skjøt en storkobbe. Skodda ligg som et tett dekke overalt, bris av skiftende retning. Temperaturen er nu svært skiftende, 3°.
Søndag 17.
Jeg var oppe i fjellet og så utover isen. Det var åpent vann fra Reinsdyrlandsodden og vest. Øst over var det meget bags. Så gikk jeg til Viktoriapynten etter litt mel og kom tilbake kl 002 i natt. Stålende solskinn og stille, 1°.
Mandag 18.
Har høvlet bord til båten og har dradd ved. Det er nu en varm dag og snøen sig fort. Da jeg var ved Viktoriapynten var der elver som randt stritt. Det er klart og stilt minus 4°.
Tirsdag 19.
Var opp i fjellet og så på isen og det så ut til at det var meget isbags ut for. Jeg har reparert på båten. Det er solskinn og stille, men jeg hører drønnet fra elvene på andre siden, de er nu gått løs, 2 plussgrader.
Torsdag 21.
Har arbeid på båten, skodda er så tett at jeg ser bare et lite stykke fra huset og det er stille minus 1°.
Fredag 22.
Har spekket kobbehuder i dag og saltet dem, har også saltet en del kobbekjøtt. Strålende sol og minus 1.
Lørdag 23.
Det er klar himmel ikke en sky å se og stille. Ja snøen sig nu fort. Jeg har arbeid med båten i dag også. Var oppe i fjellet, men da solen stod i nord fikk jeg intet se.
Søndag 24.
Var oppe i fjellet og så på isen. Det var meget is nord av reinsdyrlandet og øst over, fra Reinsdyrlandet og vest var det ikke is. Isen på bayer begynner å bli blå, så den begynner å bli dårlig. Det så ut til at Woodbayen var straks åpen. Ved øyene er det mange våker og ærfuglen ligger og venter på at den skal gå opp. Det er strålende sol i dag også og sørvest bris 1,5 varmegrader.
Mandag 25.
Har arbeid litt på båten i dag også. Det er tett skodde og vestlig bris, 1,5°.
Tirsdag 26.
Det er skodde i dag også og jeg har arbeid på båten. Var en tur bortover banken og fant en gås med 3 egg, det er de første egg jeg har funnet i år, minus 2°.
Onsdag 27.
Har arbeid med båten, lagt stevne og endel teiner. En blanding av snø og skodde og skiftende bris. Snøen er så løs at det går ikke an å komme fra huset, men så sig den fort, minus 2°.
Torsdag 28.
I dag har har jeg begynt å arbeide på et par årer og de har jeg økset ut av en stokk. Alt ble umuliggjort før han gikk. Årene som vi hadde de ble kjørt helt til Rødebay, for da tenkte han at vi skulle kjøre en båt over reinsdyrlandet og drive kobbefangst der. Men så fant han på å ta en tur til Wi jdebay, og den ble lang. Hvor han er det vet jeg intet om, håper at han kommer andre veien med den andre motorbåten som Daniel hadde og selvfølgelig er Daniel med når han kommer. Det blir ikke før isen går opp, og det blir vel enda en tid å vente. Isen er nu noe blå med mange tærhull, men et er sikkert at jeg blir her på napp Ross til den går. Det har vært surt og kaldt så det blir vel enda en stund å vente. Det er meget tætt skodde, 3°.
Fredag 29.
Har arbeid årene ferdige og bredd båten. Skodda letter nu i kvell og det er vekslende bris. Siden lørdag har det vært som å bo i en mørk kjeller, 2,5°.
Lørdag 30.
Jeg har bredd båten innvendig og natet den litt. Var en tur oppe i fjellet og så på isen. Den lå nokså tett rett nord av Reinsdyrlandet, men var åpen på Wijdebay og Rødebay og den var slakk ved landet, så når bayen går opp går det an å komme herifra. Isen på bayen er full av tærehull og ut ved Reinsdyrlandet var det meget åpning, og den gikk inn mot stasjonsøyene, så der blir vel først åpen. Ærfuglen hører jeg bort i våkene, men øyene ligger fast i isen så den får ikke verpe og skjer det ikke med det første vil den trekke andre steder. Ja jeg må tro at min kamerat har samlet noe dun, hvis han er i livet. Jeg må dog håpe det beste, men ett er sikkert at det er ensomt å gå her og se på at denne ismasse skal smelte. Det går sent. Stille og klar himmel, 3°.

JULI
Søndag 1. Juli.
Det er godt vær i dag også, solskinn og klart til utover middag. I kveld har det skyet over og det er trekk i luften fra sør. Jeg var en tur opp på fjellet og så på isen, den var meget fordelt. Jeg så 2 ishavsskuter nord av Reinsdyrlandet som for og gikk i isen. Det har tinet litt mer ved Stasjonsøyene så det må vel bli en gang at bayen går opp, 2°.
Mandag 2.
Har arbeid styre til båten, og så har jeg dradd den bort i ei tjønn for at den ikke skal gisne sund. I dag er det virkelig en vårdag litt regn og lett bris fra sør, 2°.
Tirsdag 3.
I dag er det ingen sommer, frisk nordvest bris og skodde, 2°.
Onsdag 4.
Det er klar himmel og svak bris fra vest. I kvell kom skodda inn. Jeg har laget auskar til båten. Var gående innover et stykke, men da elvene var så store måtte jeg gå tilbake, 1°.
Torsdag 5.juli.
Var i fjellet og så etter isen, det var ikke is å se så langt øyet rakk, bare litt knulter ved kanten av fastisen på bayen og den er meget blå med masse hull. Det må nu vel snart bli en ende på å ligge her. Jeg har fylt et fat spekk og så har jeg laget 3 vævskjeikroker av bein. Det er frisk sørvest bris og overskyet, i natt 3° men i dag 4°.
Fredag 6.
Har arbeid en stekepanne som jeg skal ha når jeg slipper ut med båt. Alt ble kjørt vekk så også stekepannen kom på villspor. Det ble så umuliggjort alt før han for at det er ikke godt å greie seg til man når den siviliserte verden i gjen, 6°.
Lørdag 7.
Har vært opp i fjellet og så ingen is ute i havet. Råken ved Reinsdyrlandet var blitt litt større. Jeg har holdt på med å få en fangsbåt bort i ei tjønn for at den ikke skal gisne sund. Har funnet 2 ærfuglreir og et gåsreir så jeg har stekt eggekaker i aften og det er de første som jeg har spist i år, sørvest bris 5°.
Søndag 8.
Det er nu ensomt å gå her og stunde på at denne isbro skal smelte, og den har jo smelta meget, men det er et enformig liv det vet jeg, 3°.
Mandag 9.
Har båret ved til hytten og samlet endel næver til opptend. I dag er det som et slags regn, men det er ganske kaldt, vestlig bris 2°.
Tirsdag 10.
Har laget toller til båten og så har jeg gjort reint utenfor hytta, har også vært innover etter en sekk småved. Det er skodde og vestlig bris 2°.
Onsdag 11.
Var oppe i fjellet og så at det var gått løs en stor flore i fra Svensenbayen og nesten til indreøyene. Det så ut som det var litt bevegelse i isen. I formiddag var det sørvest men i aften er det nordlig vind så isen blir liggende, 2°.
Torsdag 12.
Har sett en rein i dag, men har ikke fått den. Jeg har renset litt dun og ute snør det litt i dag så det er en kold sommer her. Det går også sent med isen. I dag har jeg drukket siste kakaoen, jeg har litt sjokolade som jeg skal bruke og siden blir det å drikke bare vann. Kaffe var vi fri for sist i mars, så Hilmar har vist ikke rustet etter kontroll. Nordvest bris overskyet, 2°.
Fredag 13.
Jeg har båret litt ved og skutt en ekall som jeg har stekt til aftens. Så har jeg begynt på master til båten, 2°.
Lørdag 14.
Har arbeid master til båten, skutt en ærfugl og flådd 2 renhaler, Stille og overskyet, men har nu sørlig trekk i lufta så det må vel bli sørlig vær, 4°.
Søndag 15.
Det er et slemt vær i dag. Jeg ser ikke en bar flekk på marken. Det begynte med regn, men så gikk det over til snø og det gjør det fremdeles så det ser ikke så rart ut å komme herifra. Men må tro at forsynet for gjøre det snart. Det er frisk bris fra nord, 1°.
Mandag 16.
I dag er det kommet en skøyte til Stasjonsøyan og den ligg for anker der. Det er gått ut endel is i natt så det er nu åpent til indre øyene og ser ut til å gå videre, så det blir vel snart å komme seg herfra. Det er åpent langs hele landet her på denne siden. Storm fra vest 1,5°.
Tirsdag 17.
I dag har jeg vært ombord i den fangstskuta som jeg så lå ved øyene, men det var just ikke Hilmar. Det var en skute fra Tromsø og skipperens navn var Hans Larsen og skuta het Anna. De hadde meget nytt å fortelle meg. Hilmar var ut med en sledeekspedisjon og leter etter Nobile og Roald Amundsen, som er kommet bort under flyvingen. Ja det var det minste jeg har tenkt på at Hilmar var ute på en slik tur og at jeg ble liggende her. Jeg må vel begynne å ta på tur sørover, da jeg ingen har å vente på, men det er langt å ro mellom 30 og 40 mil. Det kan hende jeg ser til Liefdebay og hvis jeg får ut motorbåten og den er tett, så skal jeg ta den. Hvis ikke så ror jeg.
I dag gikk isen ut her og i Bockbay. Delvis av Liefdebay også. Det er sør-sørvest storm og jeg ble fast i drivisen og arbeidet lenge før jeg kom ut av den, skyet 4°.
Onsdag 18.
Jeg har rigget båten og begynt å sy seil. Den fangstskuta jeg var ombord i i går, den ligg og går i våken etter storkobbe. Nordvest bris og skyet, 2°.
Torsdag 19. juli.
Reiste fra Kapp Ross i dag. Jeg måtte da reise på grunn av proviantmangel. Der finnes ikke mel igjen så det var bare om å komme derfra. Humøret begynte å svikte også. Ja at sommeren skulle gå helt bort for meg. Jeg tok fra Kapp Ross kl 8 i kvell. Så ble jeg fast i isen og det bar til havs, jeg var ikke så langt fra Moffen da jeg endelig kom meg ut av isen. Den 20. om kvelden kom jeg til Biskayershuk etter å ha rodd i 22 timer i trekk. Jeg har nu svære vassputer i hendene og jeg skal hvile litt. Her var litt dun som jeg har samlet. Jeg hadde en stri ror før jeg kom hertil og jeg var meget slapp. Det er blank stille og overskyet. Temperaturen får jeg ikke måle lenger da jeg har lagt ned termometeret. Ja nu er den 20. også gått.
Lørdag 21.
Jeg for fra Biskayershuk kl. 4 fredag ettermiddag og er nu ved noen øyer nord for Amsterdamøya. Jeg må ta fast her på grunn av skodde, nord bris.
Søndag 22.
Ligger i Hamburger bay for vestenvind og skodde, jeg har tatt inn i et hus til fangstmann Valdemar Kremer og her har jeg det bra.
Mandag 23.
Det er skodde,men jeg tror den letter nu og jeg skal begynne å ro selv om det er motvind av vest. Jeg måtte holde godt unna de sju isfjella på grunn av kalving.
Onsdag 25.
Jeg kom hit til Kingsbay i dag. Og jeg var ikke kommet meg ut av båten før turistene dro både båten og meg langt opp på land. Årene forsvant og hva de skulle med dem vet jeg ikke.
Da jeg kom hit var Hilmar reist til Norge. Jeg forstår han ikke. Skal reise med første båt som går til Norge. Her er meget liv og røre og her ligger 5 fly som skal til værs.
 

 Til startsiden