Tilbake til startsiden Mot Møysalen. Foto: Idar Nilssen.

 

Nettsteder om lokalhistorie/slekt som er verd et besøk

 

Riksantikvaren

Statsarkivet i Bergen

Riksarkivet

Digitalarkivet

Registreringssentral for historiske data

Dokumentasjonsprosjektet (Søkbar database)

Fotoarkivet ved Tromsø Museum

Ellis Island (Søkbart register over innvandrere til Amerika)

Innvandring til Canada

FamilySearch  (Mormonernes søkbare database)

Emigranter fra Trondheim 1867-1930 (Søkbar database)

Nordmanns-Forbundet (Mange kilder til kontakter i Amerika)

Dis-Norge (Slektsforskning)

Kulturnett

Landslaget for lokalhistorie

Olaf Rygh (Søkbar gårdsnavndatabase)

Slektsforskning (Nettside med mange nyttige linker)

Web-slekt (Nettsted med landsdekkende lenker)

Nordland Fylkeskommune

Legater (Norske støtteordninger)

Museum Nord

Samiske slekter

Johan I. Borgos (Historiker, bygdebokforfatter o.a.)

Frode sin slektsside  (Slektsdatabase på Helgeland)

Mesozoiske bergarter på Andøya  (Universitetet i Tromsø)

Norsk Radiohistorisk Forening  (Oversikt over gamle radioer)

Nettsted om Ewald Knudsen fra Bø

Andøy Historielag

Annet skøytestoff

Sørreisa Historielag

Langenesvær  (Gamle bilder og annet fra Langenes i Øksnes)

Per Rydheim (Nettsted med mye maritimt innhold, også om hurtigrutene)

Åse montessoriskole

Odd sin Blogg (Nettsted med mye tekst og bilder fra Fiskenes på Andøya)

Øksnes Historielag

 
Tilbake til startsiden