Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken

Mot Valsnes med fjellet "Ræka".  Foto: Idar Nilssen.

 

Indre Eidsfjord kirkegård, Holmstad i Sortland

 

 

Kirkegårdene i Sortland

Sortland I, ved Rv-82

Sortland II, ved kirken

Selnes

Sigerfjord I, Dalsanden

Sigerfjord II, Dalsanden

Maurnes (i bruk)

Bogen (i bruk)

Vestre Godfjord  (i bruk)

Østre Godfjord  (i bruk)
 

 

 

Kirkegården ligger ved Indre Eidsfjord kirke på Holmstad, knapt 500 meter nordom krysset mot Holmstaddalen. Det går en sidevei rundt 300 meter opp fra hovedveien. Kartreferanse inngang: 33 W 506124 7623951.

Ifølge protokollen var den første begravelsen 1. desember i 1892 (spedbarnet Anton Cervall Ovesen). I overkant av 1080 personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Inngangen til kirkegården ligge rett ved siden av kirken.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Parti av kirkegården sett fra området ved kirken.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Oversikt i nordlig retning.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Parti av kirkegården sett i sørlig retning.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Noe av den eldre delen sett mot kirken.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Noe av den eldre delen sett mot kirken.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Noen litt eldre gravminner.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Kirkegården er i utgangspunktet anlagt på et ra i østlig retning fra kirken. Den er etter hvert utvidet til å omfatte også skråningene nord- og sørsiden av raet. Her litt fra sørsiden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Parti fra den sørlige delen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Graver i skråningen på sørsiden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Fra raet i midten og litt av skråningen på nordsiden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nyere graver på nordsiden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nyere graver på raet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Fra den eldre delen, sett fra nordøstlig kant.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Elen Petrine Ovesen ble gravlagt i 1935.

 

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Lars og Marie Gundersen ble gravlagt i henholdsvis 1926 og 1927.

 

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Gravminner i støpejern. Her hviler Hanna Lovise, gravlagt i 1912, og Laurits Hartvik Johnsen, gravlagt i 1929, begge fra Kjerringvik.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Leif Hopstad ble bare 47 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Helga Eilertsen fra Lahaug ble gravlagt i 1923 - 23 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Minnebauta ved Indre Eidsfjord kirke.

 

Minnebauta over omkomne ved "Havskaaren"s forlis.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Bautaen har inskripsjonen:

"Denne bauta er reist til minne om de som omkom ved D/S Havskaarens tragiske forlis en stormnatt utenfor Kvalnes i Lofoten 19. 12. 1946."

De som omkom var Petter Pettersen - 39 år, Artur Simonsen - 53 år, Helmer Pettersen - 29 år, Godtfred Skrede - 35 år, Johan Simonsen - 33 år, Georg Pedersen - 43 år, Kåre Lorentzen - 32 år, Robert Eilertsen - 40 år, Karsten Paulsen - 21 år, Artur Antonsen - 21 år, og Peder Antonsen - 16 år.

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken