Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Tilbake til kirken

Mot Strengelvåg fra Klo. Foto: Idar Nilssen.

 

Klo kirkegård i Øksnes

 

Kirkegårdene i Øksnes

Barkestad

Finnvåg

Gisløya gamle (nedlagt)

Gisløya nye  (i bruk)

Husjord (nedlagt)

Langenes (nedlagt)

Meløy  (i bruk)

Myre (i bruk)

Reinøya

Skavlnes

Skjellfjord  (i bruk)

Steinlands-fjord (i bruk)

Øksnes
 

 

Kirkegården ligger på østsiden av hovedveien til Stø i Øksnes. Man følger bygdeveien i sørøstlig retning gjennom bebyggelsen på Klo mot sjøen og kirkegården. Kartreferanse inngang: 33 W 507202 7651613.

Ifølge protokollen var den første begravelsen 1918 (Olaf Olsen fra Klo). I overkant av 450  personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Inngangspartiet ved kirkegården på Klo.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nordøstlige del.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Oversikt mot sørlig kant.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Eldre del, sett mot sørvest.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Mot nordvest.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Mot sør.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Finn Knutsen fra Strengelvåg ble bare to måneder gammel, gravlagt i 1929.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Det er flere forseggjorte gravmonumenter.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Baker Oluf Olsen Blokhus fra Nyksund ble gravlagt i 1921.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Hedvig og Asbjørn Iversen fra Strengelvåg ble gravlagt med kort mellomrom, i 1918 og 1919. Han ble gravlagt det første året kirkegården var i bruk, som nummer fem.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Tjenestejenta Ingrid Breivik fra Strengelvåg ble bare 24 år gammel, hun døde i 1922.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Helmine Kristine og Fredrik Joakim Lund fra Klo. Han var bankdirektør på Klo.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Tilbake til kirken