Tilbake til Andøy  

24 - Isak Rikard Nikolai Andreassen (1875 - 1965)

 

Tilbake til listen

Isak Andreassen, ordfører i det nye Bjørnskinn.

 

 

Isak Rikard Nikolai Andreassen var født på gården Bø i Bjørnskinn 1875, sønn av Andreas Cornelius Andreassen.

Som ganske ung begynte han å drive fiske og fort­satte hermed i 25 år. Han fisket for Langnes og Finnmark og med dampskib for Haugesund, Lofoten og Finnmark.

År 1900 overtok han farsgården.

Fra 1911 til 1918 reiste han for A.s Kullberg & Co.s Maskinforretning og A. Gresvig, Oslo.

I 1897 blev han gift med Agnethe Hansen fra Bø i Bjørnskinn.

Isak Andreassen var varamann 1917-19, representant 1920-28, varaordfører 1929-34 og ordfører i det nye Bjørnskinn 1935-37. Han har deltatt i 180 møter, og foredrog som ordfører 925 saker, møtte på fylkestinget 5 år - 1931 og 33 samt 35-37.

Andreassen har vært medlem både av næringskomiteen og landbrukskomiteen i fylkestinget.

Fra begge komiteer er uttalt at Andreassen er i besiddelse av et sundt og godt skjønn i praktiske saker og at han har en tiltalende måte å fremholde sine meninger på.